Fiasko wdrażania Value Based Health Care (VBHC) w Szwecji

Szwecja, będąca krajem otwartym na nowości, różne odmiany równości obywatelskiej, a także posiadająca dobrze zinformatyzowaną ochronę zdrowia, z entuzjazmem przystąpiła do wdrażania VBHC. Podsumowanie doświadczeń zawarto w raporcie Value Based Health Care in Sweden. Reaching the next level. Doświadczenia te nazwano lekcją dla Europy i świata, a lekcję próbowano przeprowadzić z wiarą, że systemy danych elektronicznych są tożsame z żywymi ludźmi.

Okazało się, że różne systemy informatyczne „skomplikowały proces cyfryzacji, uniemożliwiając pełną interoperacyjność i utrudniając wymianę informacji”– piszą autorzy raportu. Rejestry jakości różnią się również znacznie pod względem ilości dostępnych danych, ich kompletności i użyteczności.

Wysiłki na rzecz restrukturyzacji opieki zdrowotnej i stworzenia systemów VBHC w Karolinska Institute oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Goeteborgu wywołały sprzeciw lekarzy obu placówek. Duże gazety szwedzkie karciły lekarzy, że są oporni wobec VBHC.

W jednym ze szpitali w Uppsali próbowano wprowadzić zmiany w mniej rewolucyjny sposób. Do końca 2018 r. ten szpital przetestował jedynie 45 „procesów” z udziałem pacjentów. Raport nie podaje, jakie „procesy testowano. (K.K.)

Źródło: https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/value-basedhealthcareinswedenreachingthenextlevel.pdf

GdL 1_2020