O książce Wszystkie twarze szpiczaka

wszystkie twarze szpiczaka300

Książka ta, nadesłana do redakcji „Gazety dla Lekarzy”, jest bardzo interesującym sposobem uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, składa się bowiem ze 100 wywiadów z pacjentami chorującymi na szpiczaka mnogiego. Prezes Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, po raz kolejny w ciekawej formie przybliża wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane z tą chorobą, która może mieć nie tylko sto twarzy, ale wiele więcej!

Szpiczak mnogi to nie tylko wiele obrazów klinicznych, ale także problemów diagnostycznych i terapeutycznych. Pisali o tym na łamach „Gazety dla Lekarzy” dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn i dr Magdalena Olszewska-Szopa: http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/580-szpiczak-plazmocytowy.

Wyrazy uznania i gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w powstanie tej bardzo potrzebnej i ciekawej książki

Krystyna Knypl

GdL 2_2020