Koronawirus z Wuhan – wytyczne WHO w sprawie noszenia masek

Maska Seul660

Noszenie maski medycznej jest jednym z działań zapobiegawczych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się niektórych chorób układu oddechowego, w tym także koronawirusa 2019-nCoV. Jednak samo noszenie maski nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i należy stosować także inne, równie ważne środki zapobiegawcze.

Zalecenia dla wszystkich

# Unikać miejsc, w których przebywa dużo ludzi.

# Utrzymywać odległość co najmniej 1 metra od osoby z objawami wskazującymi na chorobę dróg oddechowych, takimi jak kaszel, kichanie.

# Często odkażać dłonie: przy niewielkich zabrudzeniach posługując się środkami na bazie alkoholu, a przy większych zabrudzeniach starannie umyć dłonie mydłem pod bieżącą wodą – użycie wody stojącej jest mniej skuteczne.

# Podczas kaszlu i kichania zasłaniać usta chusteczką jednorazową, którą bezpośrednio po użyciu należy wyrzucić do kosza na śmieci; jeżeli nie ma pod ręką chusteczki jednorazowej, należy podczas kichania i kaszlu zasłaniać usta ręką zgiętą w łokciu, tak aby kropelki wydostające się z jamy ustnej wchłonęły się w ubranie, a nie były rozpylane dokoła.

# Powstrzymywać się od dotykania okolicy ust i nosa (badania naukowe wykazują, że średnio 30 razy na godzinę ludzie dotykają swojej twarzy.

# Osoby zdrowe, bez objawów ze strony dróg oddechowych, mogą nosić maskę na twarzy, ale nie jest to bezwzględnie zalecane – WHO sugeruje, pod tym względem dostosować się do zwyczajów kulturowych.

# Osoby z objawami ze strony dróg oddechowych, takimi jak kaszel, kichanie powinny nosić maskę i nie zaniedbywać innych metod dbania o zdrowie oraz powinny zgłosić się po pomoc medyczną.

# Osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem 2019-nCoV powinny być hospitalizowane, a choroba specjalistycznie monitorowana. Jeżeli hospitalizacja nie jest możliwa, należy zapewnić opiekę domową, podczas której trzeba dbać o higienę kaszlu, kichania oraz dłoni; przebywać w odległości co najmniej 1 metra od osób zdrowych, nosić maskę. Opiekunowie osób chorych leczonych w warunkach domowych powinni przestrzegać tych samych zasad.

Zalecenia dla pracowników medycznych

# Należy nosić maskę, gdy przebywa się w pomieszczeniu, w którym są pacjenci. Podczas wykonywania zabiegów w obrębie dróg oddechowych trzeba nosić półmaskę filtrującą. Zdejmowanie maski powinno się odbywać z przestrzeganiem zasad higieniczny – nie wolno dotykać przedniej części, po każdym zdjęciu maski należy umyć ręce, a zużytą maskę bezpiecznie zutylizować. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Fot. Krystyna Knypl

GdL 3_2020