Ocena zagrożenia wirusem z Wuhan wymaga danych i czasu

Mur Seul660

Wnioski na przyszłość wg uczestników ćwiczeń Event 201

Jednym z najważniejszych wskaźników w każdej epidemii jest śmiertelność. Obecnie dostępne statystyki dotyczące zdiagnozowanych przypadków nCoV wskazują, że wskaźnik śmiertelności wynosi około 2,0%. Dla porównania SARS, czyli zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej, w momencie jego wybuchu w latach 2002 i 2003 powodował śmiertelność na poziomie 10,0%, podczas gdy grypa sezonowa ma śmiertelność na poziomie około 1,0%.

Wskaźnik śmiertelności może się zmienić. Dziś najbardziej zagrożeni wydają się starsi dorośli, wśród dzieci niewiele rozpoznano przypadków zakażenia wirusem z Wuhan.

Statystyka na 3 lutego 2020 r.: 17 485 potwierdzonych zachorowań, 362 zgony.

Po przeprowadzeniu ćwiczeń-symulacji Event 201 (więcej http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/882-symulacja-epidemii-koronawirusa-event-201-niepokojaco-podobna-do-rzeczywistosci) organizatorzy tego wydarzenia opublikowali następujące wnioski.

  1. Rządy, organizacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa powinny już teraz zaplanować, w jaki sposób ich możliwości zostaną wykorzystane podczas pandemii na dużą skalę.
  2. Przemysł, rządy krajowe i organizacje powinny współpracować w celu zwiększenia międzynarodowych zapasów medycznych środków zapobiegawczych, aby umożliwić ich szybką i sprawiedliwą dystrybucję podczas poważnej pandemii.
  3. Kraje, organizacje międzynarodowe i globalne firmy transportowe powinny współpracować w celu utrzymania łączności i handlu podczas groźnych pandemii.

Potrzebne będzie usprawnienie procesu podejmowania decyzji, koordynacji i komunikacji między sektorem publicznym i prywatnym, doradztwa w zakresie podróży, ograniczeń przywozowych i wywozowych oraz zasad przekraczania granic. Strach i niepewność, jakie towarzyszyły wybuchom epidemii w przeszłości, nawet tych ograniczonych do szczebla krajowego lub regionalnego, prowadziły niekiedy do nieuzasadnionych przepisów granicznych, zamykania przedsiębiorstw skierowanych do klientów, zakazów przywozu, anulowania lotów i międzynarodowej żeglugi.

Szczególnie szybko postępująca i śmiertelna pandemia może zatem skutkować decyzjami politycznymi o spowolnieniu lub wstrzymaniu przepływu ludzi i towarów, co może zaszkodzić gospodarkom, już i tak podatnym na zagrożenia w obliczu wybuchu epidemii.

Ministerstwa zdrowia i inne agencje rządowe powinny już teraz współpracować z międzynarodowymi liniami lotniczymi i światowymi przedsiębiorstwami żeglugowymi w celu opracowania realistycznych scenariuszy reagowania i rozpoczęcia procesu planowania awaryjnego, którego celem będzie złagodzenie szkód gospodarczych poprzez utrzymanie kluczowych tras podróży i handlu podczas pandemii na dużą skalę. Wspieranie dalszego handlu i podróży w tak ekstremalnych okolicznościach może wymagać zapewnienia zwiększonych środków kontroli chorób i środków ochrony osobistej dla pracowników transportu, dotacji rządowych wspierających kluczowe szlaki handlowe oraz potencjalnie ochrony przed odpowiedzialnością.

  1. Rządy powinny zapewnić więcej zasobów oraz wsparcia dla szybkiego wytwarzania szczepionek oraz rozwoju terapii i diagnostyki, które będą potrzebne podczas ciężkiej pandemii.
  2. Przedstawiciele organizacji biznesowych powinni być świadomi, że pandemie wiążą się z ekonomicznymi obciążeniami i że niezbędna jest większa gotowość w tym zakresie.
  3. Organizacje międzynarodowe powinny być świadome, że epidemie i panademie mogą mieć negatywne skutki gospodarcze i starać się przeciwdziałać temu zjawisku.
  4. Rządy i sektor prywatny powinny nadać większy priorytet opracowaniu metod walki z błędami i dezinformacją o zagrożeniach epidemicznych. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródła: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-01-31/how-prepare-coronavirus-pandemic

http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2020-01-17-Event201-recommendations.html 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf

Fot. Krystyna Knypl

GdL 3_2020