Pierwsze naukowo opracowane dane statystyczne o przebiegu zakażenia koronawirusem z Wuhan

Fartuch i rekawiczki660

Dane o przebiegu zakażenia koronawirusem z Wuhan docierają do nas z różnych źródeł, warto opierać się na wiarygodnych doniesieniach naukowych. Na łamach „The Lancet” prof. N. Chen i wsp. opublikowali doniesienie zatytułowane Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Porfesor N. Chen pracuje w Tuberculosis and Respiratory Department, Wuhan Jinyintan Hospital. Oto przedstawione w artykule dane kliniczne.

Spośród 99 pacjentów (67 mężczyzn i 32 kobiety) z zapaleniem płuc 2019-nCoV, 49 (49%) miało w przeszłości kontakt z rynkiem owoców morza Huanan. Średni wiek pacjentów wynosił 55,5 lat. Zakażenie koronawirusem 2019-nCoV potwierdzono u wszystkich 99 pacjentów za pomocą testu RT-PCR wykonanym w czasie rzeczywistym.

51% pacjentów z tej grupy miało choroby przewlekłe. Stwierdzono następujące objawy: gorączka (83%), kaszel (82%), duszność (31%), bóle mięśni (11%), dezorientacja (9%), ból głowy (8%), ból gardła (5%), katar (4%), ból w klatce piersiowej (2%), biegunka (2%), nudności (1% pacjentów). W badaniu obrazowym klatki piersiowej 75% chorych wykazało obustronne zapalenie płuc. U 17% wystąpił zespół ostrej niewydolności oddechowej, stan 11 (11%) pacjentów w krótkim czasie pogorszył się i zakończył się zgonem z powodu niewydolności wielonarządowej. (K.K.)

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext?fbclid=IwAR1Xw3aiVDubHR5cwTO0-DB8Q5l9a0ZXg_LU3owYhy0rgM4uILEoDhiUHNg

Komentarz

Wysoki odsetek dezorientacji wśród pacjentów (9%), prawdopodobnie wskutek niedotlenienia centralnego układu oddechowego, wysoki odsetek ostrej niewydolności oddechowej, wysoka śmiertelność z powodu ostrej niewydolności wielonarządowej (11%) – to wszystko wskazuje, że wielonarządowe ciężkie nieodtlenienie jest głównym i najgroźniejszym powikłaniem infekcji koronawirusem 2019-nCoV.

Dr n. med. Krystyna Knypl

Fot. Krystyna Knypl

GdL 3_2020