Zbadano genom wirusa z Wuhan...

...jest w 88% podobny do wirusa SARS

Z doniesienia zatytułowanego Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding autorstwa Roujian Lu i wsp. opublikowanego na łamach „The Lancet” dowiadujemy się, jak zbudowany jest wirus z Wuhan.

Coronavirus virion
Schemat struktury koronawirusa – układ kolców przypomina koronę, stąd wzięła się nazwa

Zbadano 9 sekwencji genomów 2019-nCoV uzyskanych z dróg oddechowych dziewięciu pacjentów, wszystkie miały w 98-99% zgodną sekwencję. Stwierdzono ponadto, że wirus 2019-nCoV jest w 88% podobny w budowie do pochodzących od nietoperzy wirusów powodujących zespół ostrej niewydolności oddechowej (ang. severe acute respiratory syndrome – SARS), które w 2018 wyizolowano z nietoperzy w Zhoushan (miejscowość we wschodnich Chinach), w mniejszym stopniu podobny do wirusów SARS-CoV (w około 79%) oraz do wirusów MERS-CoV (w około 50%).

Analiza filogenetyczna wykazała, że 2019-nCoV należy do podrodzaju Sarbecovirus z rodzaju Betacoronavirus. Według naukowców pierwotnym żywicielem wirusa mogą być nietoperze, a inne zwierzęta sprzedawane na targu w Wuhan mogły być żywicielem pośrednim ułatwiającym pojawienie się wirusa u ludzi.

Analiza strukturalna sugeruje, że 2019-nCoV może być w stanie wiązać się z receptorem 2 konwertującym angiotensynę enzymu u ludzi (ang. importantly, structural analysis suggests that 2019-nCoV might be able to bind to the angiotensin-converting enzyme 2 receptor in humans).

Przyszła ewolucja, adaptacja i rozprzestrzenianie się wirusa z Wuhan wymagają pilnego zbadania – piszą autorzy doniesienia. Podają oni, że 8 z 9 badanych pacjentów miało kontakt z targiem owoców morza. Jeden z pacjentów nie miał bezpośredniego kontaktu z targiem, jedynie zamieszkał w hotelu w pobliżu targu. Może to sugerować przenoszenie wirusa inną drogą niż droga oddechowa. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930251-8

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus#/media/File:Coronavirus_virion.jpg

GdL 3_2020