Sterydy nie dają poprawy w infekcjach wirusem z Wuhan

Leczenie pacjentów z infekcją koronawirusem z Wuhan jest dużym wyzwaniem dla klinicystów. Na łamach „The Lancet” ukazało się doniesienie Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury autorstwa C.D. Russel i wsp., w którym omówiono stosowanie sterydów w przypadku takich infekcji.

W poprzednich epidemiach spowodowanych koronawirusami SARS i MERS stosowano w leceniu pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową sterydy. Jednak tymczasowe wytyczne WHO opublikowane 28 stycznia 2020 r. dotyczące postępowania klinicznego w razie podejrzenia infekcji koronawirusem 2019-nCoV nie zalecają stosowania sterydów, chyba że współistnieją inne wskazania do wdrożenia takiej terapii.

Kortykosteroidy hamują rozwój objawów zapalenie płuc, ale również hamują odpowiedź immunologiczną i usuwanie wirusów z organizmu. W retrospektywnym badaniu obserwacyjnym opisującym 309 osób z MERS 49% z nich otrzymywało sterydy. Chorzy, którym podawano kortykosteroidy, częściej wymagali wentylacji mechanicznej, stosowania leków wazopresyjnych i leczenia nerkozastępczego. U chorych tych stwierdzono opóźnione usuwanie RNA wirusów z dróg oddechowych. Podobnie u chorych z SARS nie stwierdzono korzystnych efektów podawania sterydów. Także u chorych na grypę podawanie sterydów dawało negatywne objawy, co wykazała metaanaliza 6548 pacjentów – u chorych leczonych sterydami stwierdzano znamiennie większą śmiertelność, wydłużenie czasu pobytu na oddziale intensywnej terapii oraz większy odsetek wtórnych zakażeń bakteryjnych. W badaniach klinicznych dzieci z infekcją RSV nie ma jednoznacznych danych na temat podawania sterydów. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30317-2/fulltext

GdL 3_2020