Zapalenie płuc spowodowane koronawirusem 2019- nCoV

Jednym z groźniejszych powikłań zakażenia koronawirusem 2019-nCoV jest zapalenie płuc. Na łamach jednego z chińskich czasopism ukazało się doniesienie L. Chen i wsp. zatytułowane Analysis of Clinical Features of 29 Patients With 2019 Novel Coronavirus Pneumonia, w którym przedstawiono szczegóły dotyczące przebiegu choroby u 29 pacjentów leczonych w szpitalu w miejscowości Tongji.

Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od przebiegu choroby: łagodny (15 przypadków), ciężki (9 przypadków) i krytyczny (5 przypadków). Głównymi objawami zapalenia płuc 2019-nCoV była gorączka (28/29), badanie krwi wykazało prawidłową lub zmniejszoną liczbę białych krwinek (23/29), zmniejszoną liczbę limfocytów (20/29), zwiększony poziom białka C-reaktywnego (27/29) oraz prawidłową prokalcytoninę. U większości pacjentów stwierdzono zwiększone stężenie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy (20/29), natomiast zmniejszone stężenie albuminy (15/29). Nie stwierdzono istotnych zmian w zakresie aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginianowej (AST), bilirubiny całkowitej, kreatyniny w surowicy krwi. W tomografii komputerowej stwierdzono pojedyncze lub liczne ogniska o charakterze zmian zapalnych. Autorzy wysnuwają wniosek, że zapalenie płuc wywołane wirusem z Wuhan jest podobne w przebiegu klinicznym do zapaleń powodowanych przez inne wirusy. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32026671

GdL 3_2020