Zakażenie wirusem z Wuhan u dzieci

Seul dzieci660

Wirus z Wuhan atakuje osoby w każdym wieku, także dzieci. Na łamach „World Journal of Pediatrics” ukazało się doniesienie Z.M. Chen i wsp. zatytułowane Diagnosis and treatment recommendations for pediatric respiratory infection caused by the 2019 novel coronavirus, w którym przedstawiono przebieg infekcji koronawirusem 2019-nCov u dzieci.

Infekcja dotyczyła dzieci w wieku od 3 miesięcy do 17 lat. Okres wylęgania choroby wynosił od 2 do 14 dni, najczęściej było to od 3 do 7 dni. Najczęstsze objawy to gorączka, łatwe męczenie się oraz kaszel. Rzadziej występowały katar, odkrztuszenie plwociny, biegunka. Gorączka zwykle była niezbyt wysoka, a u niektórych dzieci infekcja przebiegała bez gorączki. U niektórych dzieci w dalszym przebiegu rozwinęło się zapalenie płuc. W badaniach laboratoryjnych stwierdzano prawidłową lub obniżoną liczbę leukocytów, w niektórych przypadkach stwierdzono podwyższony poziom CRP oraz transaminaz.

Wszystkie dzieci miały kontakt z targiem w Wuhan lub osobami zamieszkałymi lub podróżującymi do tej miejscowości.

Stosowano tlenoterapię, nawodnienie dożylne, uzupełnianie elektrolitów. Nie ma obecnie skutecznych leków antywirusowych dla dzieci.

Można stosować interferon-α2b (w Unii Europejskiej zarejestrowany pod nazwą IntronA (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/introna-epar-product-information_pl.pdf) oraz lopinawir/litonawir (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lopinavir/ritonavir-mylan-epar-product-information_pl.pdf). Jednak autorzy podkreślają, że skuteczność, przebieg leczenia i bezpieczeństwo stosowania tych leków są jest ustalone. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12519-020-00345-5

Fot. Krystyna Knypl

GdL 3_2020