Przebieg zapalenia płuc wywołanego wirusem SARS-CoV-2

Z publikacji Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study autorstwa X.Yang i wsp. dowiadujemy się o przebiegu zapalenia płuc u 710 pacjentów. Średni wiek wynosił 59±7 lat, 67% stanowili mężczyźni, 40% było przewlekle chorych. Najczęstszym objawem (98%) była gorączka, objawy uszkodzenia wystąpiły u 29% chorych, uszkodzenie nerek u 23% chorych.

Zgony dotyczyły osób w starszym wieku, częściej występowała u nich ostra niewydolność oddechowa i była konieczność stosowania sztucznej wentylacji płuc. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30079-5/fulltext   

GdL 3_2020