Zmiany w CT płuc w przebiegu infekcji COVID-19

W artykule COVID-19 pneumonia: what has CT taught us? E.P.Y.Lee i wsp. podano charakterystykę zmian stwierdzanych w przebiegu zapalenia płuc wywołanego koronawirusem

Są to zwykle zmiany obustronne oraz zlokalizowane obwodowo. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30134-1/fulltext  

GdL 3_2020