Jak postępowano podczas epidemii grypy hiszpanki?

Z artykułu Public health interventions and epidemic intensity during the 1918 influenza pandemic autorstwa R. J. Hatchett i wsp. dowiadujemy się, że interwencje niefarmaceutyczne ograniczające możliwość kontaktów zakaźnych między ludźmi stanowiły korzystny aspekt postępowania.

Miasta amerykańskie, w których zdecydowano się na wcześniejsze zamknięcie szkół, teatrów oraz kościołów na czas pandemii miały mniejszą o 50% śmiertelność w porównaniu z miastami, w których szkoły zamknięto później. Im wcześniej zamykano instytucje, tym mniejsza była śmiertelność. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.pnas.org/content/104/18/7582   

GdL 4_2020