Obraz kliniczny COVID-19: dane 1099 pacjentów

W artykule Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China W. Guan i wsp. opublikowali podsumowanie danych klinicznych 1099 przypadków zakażenia koronawirusem.

Średni wiek pacjentów wynosił 47 lat, z czego 41,9% stanowiły kobiety. 5,0% pacjentów wymagało leczenia w ośrodku intensywnej terapii, 2,3% wymagało mechanicznego wspomagania oddychania, zmarło 1,4%.

72,3% pacjentów miało kontakt z mieszkańcami Wuhan, w tym 31,3% odwiedziło miasto osobiście.

Najczęstszymi objawami była gorączka (43,8% przy przyjęciu i 88,7% podczas hospitalizacji) oraz kaszel (67,8%). Biegunka była rzadkością (3,8%).

Zmiany w tomografii komputerowej w postaci zagęszczeń zapalnych w płucach były u 56,4%. Nie stwierdzano zmian w płucach u 17,9%. Limfocytopenię miało 83,2%.

W doniesieniu podano informację, że średni okres wylęgania wynosił 3 dni, ale wahał się od 0 do 24 dni, cyt.: „The median incubation period was 3.0 days (range, 0 to 24.0 days)”.     

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032?query=recirc_mostViewed_railB_article   

GdL 4_2020