Wykazano w badaniach, że SARS-CoV-2 jest groźniejszy niż jego poprzednik

Zegar400.jpg

Wirus wywołujący COVID-19 po rozpyleniu utrzymuje się przez kilka godzin w powietrzu, a przez kilka dni na powierzchniach przedmiotów – to wyniki najnowszych badań opisanych w artykule Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 przez N. van Doremalen i wsp. na łamach NEJM.

Naukowcy badali przeżywalność SARS-CoV-2 i SARS-CoV-1 w pięciu warunkach środowiskowych, były to:

  • powietrze
  • tworzywa sztuczne
  • stal nierdzewna
  • miedź
  • karton.

Wirus SARS-CoV-2 był obecny w powietrzu przez cały czas trwania 3-godzinnego eksperymentu, przy czym miano wirusa z upływem czasu zmniejszało się. Dynamika zmian w stężeniu SARS-CoV-1 na powierzchniach wraz z upływem czasu była podobna.

SARS-CoV-2 był bardziej stabilny na powierzchni tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej niż na miedzi i kartonie, żywy wirus był wykrywany do 72 godzin po zainfekowaniu tych powierzchni.

Najdłuższy okres żywotności dla obu wirusów był na stali nierdzewnej i tworzywie sztucznym; średni okres półtrwania SARS-CoV-2 wynosił około 5,6 godziny na stali nierdzewnej i 6,8 godziny na tworzywie sztucznym.

Różnice w dynamice poprzedniej i obecnej epidemii wynikają prawdopodobnie z innych czynników. Znaczenie mogą mieć:

# szybsze namnażanie się i wynikająca z tego większa ilość SARS-COv-2 w górnych drogach oddechowych w porównaniu z SARS-Cov-1

# zdolności osób zakażonych SARS-CoV-2 do rozsiewania i przenoszenia wirusa w stanie bezobjawowym.

Jak uwzględnić wyniki badań w życiu codziennym?

# Nie wychodzić na zewnątrz bez potrzeby, jeśli już, to w porze, gdy unoszących się cząsteczek wirusa jest najmniej (wczesny ranek).

# Nie dotykać twarzy oraz żadnych powierzchni bez potrzeby.

# Unikać spotkań z ludźmi.

# Stosować ochronę na twarz i dłonie.

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973

Fot. Krystyna Knypl

GdL 4_2020