Hydroksychlorochina i azytromycyna w leczeniu COVID-19

Na łamach „International Journal of Antimicrobial Agents” P. Gautret i wsp. opublikowali artykuł Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‐19: results of an open‐label non‐randomized clinical trial, z którego dowiadujemy się o korzystnym efekcie terapeutycznym hydroksychlorochiny i azytromycyny w leczeniu COVID-19. Hydroksychlorochinę podawano w dawce 3 x 200 mg, a w cięższych przypadkach dodawano azytromycynę. Leczoną grupę stanowiło 36 pacjentów.

hydroksy660.jpg

Azytromycyna była także stosowania u dzieci w dawce 12 mg/kg na dobę przez 5 dni w ciężkich infekcjach dolnych dróg oddechowych z bardzo dobrym efektem, co wykazano w badaniu klinicznym opisanym w artykule Early Administration of Azithromycin and Prevention of Severe Lower Respiratory Tract Illnesses in Preschool Children With a History of Such Illnesses: A Randomized Clinical Trial autorstwa L.B. Bacharier i wsp., w 2015 roku. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródła: https://www.mediterranee-infection.com/hydroxychloroquine-and-azithromycin-as-a-treatment-of-covid-19/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4757487/  

GdL 4_2020