Czy już możemy stosować leki przeciwmalaryczne w COVID-19?

Wiele osób jest zainteresowanych poznaniem odpowiedzi na to pytanie, ale na razie nie ma jednoznacznego stanowiska w tej sprawie ani schematu dawkowania. Piszą o tym P. Colson i wsp. w artykule Chloroquine and hydroxychloroquine as available weapons to fight COVID-19 opublikowanym na łamach „International Journal of Antimicrobial Agents”. Autorzy z Chin donoszą o zastosowaniu chlorochiny w zapaleniu płuc w przebiegu COVID-19 oraz o podjętych badaniach klinicznych. Pierwsze wyniki uzyskane od ponad 100 chorych wykazały przewagę chlorochiny nad leczeniem z grupy kontrolnej pod względem zmniejszenia nasilenia zapalenia płuc, czasu trwania objawów, jednak brak dokładniejszych danych na temat dawkowania i czasu stosowania.

Chlorochina jest wykorzystywana nie tylko w malarii, ale także przy innych wewnątrzkomórkowych infekcjach, takich jak gorączka Q, która powoduje Coxiella burnetii oraz w chorobie Whipple’a powodowanej przez Tropheryma whipplei.

Doniesienia różnych chińskich autorów mówią, że podawanie 500 mg chlorochiny dwa razy dziennie u chorych z łagodną, umiarkowaną i ciężką postacią zapalenia płuc w COVID-19 zmniejsza objawy oraz skraca czas pobytu w szpitalu. Autorzy artykułu podawali w innych infekcjach 600 mg chlorochiny na dobę, uzyskując dobre efekty terapeutyczne. Optymalna dawka dla SARS-CoV-2 jest zagadnieniem do rozwiązania.

Dawka hydroksychlorochiny w leczeniu schorzeń wirusowych jest zdaniem autorów prawdopodobnie taka sama jak chlorochiny, ponieważ mechanizm działania tych dwóch cząsteczek jest identyczny.

Hydroksychlorochina byłaby ich pierwszym wyborem w leczeniu SARS-CoV-2. Dla optymalnego leczenia może być konieczne podanie dawki obciążającej, a następnie dawki podtrzymującej.

W badaniach in vitro hydroksychlorochina była skuteczniejsza niż chlorochina – dowiadujemy się z doniesienia In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) opublikowanego na łamach „Clinical Infectious Disease” przez Yao X. i wsp. 9 marca 2020 r.

Podsumowując: są pewne przesłanki do stosowania hydroksychlorochiny w zapaleniu płuc spowodowanym przez COVID-19, jednak brak jednoznacznych wyników badań i informacji co do sposobu dawkowania i długości trwania leczenia. 

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródła: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300820?via%3Dihub#bbib0004

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150618  

GdL 4_2020