Instytut Matki i Dziecka wprowadza teleporady

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną następuje zmiana organizacji pracy ambulatorium w Instytucie Matki i Dziecka. Bezpośrednie konsultacje ambulatoryjne zostaną zastąpione przez teleporady.

Aby ograniczyć bezpośrednie kontakty na terenie Instytutu Matki i Dziecka, część porad będzie się odbywała za pomocą komunikacji elektronicznej: przez telefon, e-mail lub wideokonferencję.

Wyjątkowe okoliczności, których obecnie doświadczamy, wymagają szybkiego dostosowania się. Zależy nam, by obecna sytuacja epidemiologiczna nie wpłynęła na ciągłość leczenia naszych pacjentów – podkreśla Zuzanna Rohn, kierownik Ambulatorium Instytutu Matki i Dziecka. – Prosimy czekać na kontakt ze strony sekretariatów poradni lub pielęgniarek, wizyty będą odbywać się na odległość lub będą przekładane. Żaden pacjent nie zostanie bez pomocy. Staramy się, by jak najmniej wizyt zostało odwołanych – dodaje.

Pierwszymi poradniami, które wprowadziły taką zmianę były Poradnia Diabetologiczna i Poradnia Endokrynologiczna.

Pod naszą opieką w poradni diabetologicznej znajdują się głównie młodzi dorośli oraz osoby dorosłe, jak również kobiety z cukrzycą ciążową. Niestety cukrzyca jest przewlekłą, dynamiczną chorobą, która wymaga samokontroli pacjenta, ale również regularnej konsultacji stanu zdrowia z lekarzem. Odstępstwa od zaleconego leczenia, brak kontroli glikemii czy niepodawanie insuliny mogą poważnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta – mówi dr n. med. Daniel Witkowski, diabetolog i endokrynolog dziecięcy z Instytutu Matki i Dziecka. – Oczywiście preferowanym kontaktem z pacjentem jest ten bezpośredni, jednak w obecnej sytuacji konsultujemy na odległość i stosujemy się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu kontaktu. Dzięki wprowadzonym przez NFZ narzędziom, jak e-recepta i e-zlecenie pacjent może otrzymać niezbędne leki bez konieczności odwiedzania placówki medycznej. Przyjęcia pacjentek w ciąży z nowym rozpoznaniem cukrzycy ciążowej odbywają się bez zmian.

Kluczową rolę w nowej organizacji pracy odgrywa personel pielęgniarski, który jako pierwszy kontaktuje się z pacjentami, by ustalić, jakie kolejne kroki należy podjąć w każdym przypadku. Kolejnymi poradniami, w których możliwe jest odbycie konsultacji na odległość, są Poradnia Pediatryczna, Poradnia Genetyczna i Poradnia Gastrologiczna.

Dla dobra publicznego ograniczamy bezpośredni kontakt z pacjentami, jednak wiemy, że rodzice mają teraz dużo obaw i pytań. Nie zostawiamy ich bez opieki i przeprowadzamy kompleksowe konsultacje – podkreśla dr n. med. Witold Klemarczyk, pediatra i gastroenterolog. – Głównie konsultujemy znanych nam pacjentów, którzy dzwonią w sprawie zaleceń dotyczących kontynuacji leczenia. Nowi pacjenci przed postawieniem diagnozy powinni być zbadani, mieć zaplanowane badania diagnostyczne oraz zaproponowane leczenie. Wielu pacjentów zgodnie z zaleceniami pozostaje w domu i z własnej woli przekłada lub odwołuje wizyty.

To niezwykle ważne również ze względu na bezpieczeństwo lekarzy. Według danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP należącego do Naczelnej Rady Lekarskiej średni wiek lekarzy w Polsce przekracza 50 lat. To grupa, która jest bardziej podatna na cięższy przebieg choroby, a jest niezbędna wraz ze swoim doświadczeniem i wiedzą do prawidłowego sprawowania opieki nad pacjentami.

Ze względu na charakter konsultacji w poradniach ginekologicznych i położniczych teleporady są prowadzone w ograniczonym stopniu.

Warszawa, 23 marca 2020 r.

Źródło: materiały prasowe