Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w sprawie COVID-19

COVID-19 – rekomendacje PTO dotyczące postępowania z pacjentem okulistycznym w czasie epidemii

Stan na 23.03.2020 r.

https://pto.com.pl/storage/files/20a9b0c31c5d7c9be378c452e16e389d.pdf

https://pto.com.pl/aktualnosci/covid-19-rekomendacje-pto-dotyczace-postepowania-z-pacjentem-okulistycznym-w-czasie-epidemii