Wirus po łacinie znaczy jad lub trucizna

Co wiemy o trującym koronawirusie?

Koronawirus (COV) to jednoniciowy wirus RNA o średnicy 80-120 nanometrów (przypomnijmy, że nanometr to jedna miliardowa metra). Rozróżnia się cztery typy: α-koronawirus (α-COV), β-koronawirus (β-COV), δ-koronawirus (δ-COV) i γ-koronawirus (γ-COV). Do tej pory wiadomo było, że sześć koronawirusów powoduje choroby u ludzi, SARS-CoV-2 jest siódmym członkiem rodziny koronawirusów zarażających człowieka. Kilka analiz wykazuje, że SARS-CoV-2 wykorzystuje jako receptor enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), podobnie jak SARS-CoV. Koronawirus rozpoznaje odpowiedni receptor ACE 2 w docelowej komórce i przez białko S na jej powierzchni wchodzi do środka, powodując wystąpienie infekcji. SARS-CoV-2 wiąże ACE2 z ponad 10-krotnie większym powinowactwem niż SARS-CoV.

Przypuszcza się, że osoba zakażona przekazuje wirusa trzem osobom, ale ustalenia na ten temat są rozbieżne.

Z analiz statystycznych wynika dotychczasowych zachorowań wynika, że populacja jest ogólnie podatna na SARS-CoV-2, mediana wieku wynosiła 47,0 lat, 87% chorych miało od 30 do 79 lat, 3% miało 80 lat lub więcej, liczba kobiet wynosiła 41,9%. Najczęstsze objawy infekcji to gorączka (87,9%), kaszel (67,7%), łatwe męczenie się (38,1%), biegunka (3,7%), wymioty (5,0%).

W 81% przypadków w prowincji Hubei w Chinach przebieg choroby był łagodny, w 14% ciężki, a w 5% bardzo ciężki. Ogólna śmiertelność wynosiła 2,3%, ale u osób w wieku 70-79 lat śmiertelność wynosiła 8,0%, a u osób w wieku 80 lat i starszych aż 14,8%.

Koronawirus częściej atakuje starszych mężczyzn z przewlekłymi chorobami podstawowymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości sercowe.

Wykrywanie wirusowego kwasu nukleinowego jest standardem w nieinwazyjnej diagnostyce COVID-19.

W leczeniu stosuje się remdesivir, chlorochinę, arbidol, kaletrę (lopinavir+rytonavir). W Chinach stosowane są też preparaty z tzw. tradycyjnej medycyny chińskiej.

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) based on current evidence, Li-sheng Wang i wsp., „International Journal of Antimicrobial Agents”, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300984?via%3Dihub  

GdL 5_2020