Ostra encefalopatia martwicza w przebiegu COVID-19

Ostra encefalopatia martwicza (ang. acute necrotizing encephalopathy – ANE) jest rzadkim powikłaniem grypy i innych infekcji wirusowych związanym z wewnątrzczaszkowymi burzami cytokinowymi, które prowadzą do zniszczenia bariery krew-mózg. Ostra encefalopatia martwicza  jest opisywana głównie u dzieci, ale może występować również u dorosłych.

 

Najbardziej charakterystyczną cechą w badaniach obrazowych są symetryczne, wieloogniskowe zmiany z  zajęciem wzgórza. Inne powszechnie występujące lokalizacje to pień mózgu, istota biała masa mózgu i móżdżek.

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: COVID-19–associated Acute Hemorrhagic Necrotizing Encephalopathy: CT and MRI Features, N. Poyiadij i wsp., https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020201187  

GdL 5_2020