Żołnierze jednostki specjalnej z e-misją w Instytucie Matki i Dziecka

Lekarze oraz personel medyczny wykonujący pracę z narażaniem własnego zdrowia są jedną z najbardziej narażonych na stres grup zawodowych. W związku z przedłużającym się stanem pandemii COVID-19 dyrekcja Instytutu Matki i Dziecka poprosiła o wsparcie GROM GROUP – firmę założoną przez byłych żołnierzy Jednostki Specjalnej GROM, która 5 kwietnia 2020 r. przeprowadziła szkolenie on-line dla pracowników instytutu z technik radzenia sobie ze stresem w sytuacjach długotrwałego zagrożenia życia.

Grom w IMID660

GROM Group zajmuje się szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa oraz obronności. Szkolenie dla IMID dotyczyło m.in. technik radzenia sobie ze stresem krótko- i długofalowo oraz metod skutecznego odreagowania i kontroli stresu.

– Przygotowanie psychologiczne do walki z koronawirusem jest równie ważne, co przygotowanie merytoryczne i w zakresie środków ochrony własnej. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie osób, które mają ogromne doświadczenie – mówi dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka. –Wśród nich są również medycy, którzy nabyli doświadczenie oraz dodatkowe umiejętności w trakcie działań w kraju i poza jego granicami – dodaje.

Szkolenie poprowadził Jacek Wiszniowski, trener zmiany, ekspert w zakresie radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia, wieloletni wykładowca Instytutu Psychoimmunologii IPSI oraz instruktor psychologii konfliktu Grom Group (www.gromgroup.pl) oraz wolontariusz Fundacji Niezapomniani (www.niezpomniani.pl/). Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w pracy trenera-instruktora jednostek specjalnych Wojska Polskiego.

Biuro Prasowe  Instytutu Matki i Dziecka

GdL 5_2020