Ciąża i poród u kobiet z COVID-19 – dane z Wuhan

Na łamach „New England Journal of Medicine” ukazało się  doniesienie Clinical Characteristics of Pregnant Women with Covid-19 in Wuhan, China autorstwa L. Chen i wsp. na temat przebiegu zakażenia koronawirusem u kobiet w ciąży.

Od 8 grudnia 2019 r. do 20 marca 2020 r. zarejestrowano 118 ciężarnych kobiet z COVID-19 w Wuhan; 84 kobiety (71%) miały dodatni wynik testu  PCR, a  34 (29%) miały typowe zmiany w tomografii komputerowej klatki piersiowej. Pacjentki w ciąży stanowiły w tym czasie 0,24% wszystkich zgłoszonych pacjentów z COVID-19 w szpitalach w Wuhan.

Średni wiek kobiet wynosił 31 lat (od 28 do 34). Najczęstszymi objawami u 112 kobiet była gorączka (u 75%) oraz kaszel (u 73%). Limfopenia była u 51 spośród 116 pacjentek (44%).

U 109  kobiet (92%) przebieg choroby był łagodny, natomiast 9 kobiet (8%) miało ciężki przebieg infekcji z objawami hipoksemii, przy czym jedna z nich wymagała zastosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w okresie poporodowym. Ciężka choroba wystąpiła u 6 z 9 kobiet po porodzie. Nie było zgonów wśród tej grupy kobiet.

Wystąpiły 3 poronienia samoistne, 2 ciąże pozamaciczne, 4 poronienia indukowane. 

U 63  pacjentek wykonano cesarskiemu cięcie, 14 porodów było przedwczesnych, 8 indukowanych.

Badanie na obecność SARS-CoV-2 przeprowadzono na wymazach z gardła u 8 noworodków i próbkach mleka u 3 matek. Nie zanotowano żadnych wyników dodatnich. COVID-19 o ciężki przebiegu miał miejsce u 8% ciężarnych, a w populacji ogólnej w Chinach w 15,7%. (K.K.)

Źródło: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009226   

GdL 5_2020