Zapalenie płuc w przebiegu COVID-19

Z doniesienia 2019 novel coronavirus of pneumonia in Wuhan, China: emerging attack and management strategies autorstwa J. She i wsp. opublikowanego na łamach „Clinical and Translational Medicine” dowiadujemy się, że po raz pierwszy rozpoznano przypadki zapalenia płuc wywołane wirusem 2019-nCoV pod koniec 2019 roku. W Chinach jest 40 261 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc, 23 589 przypadków podejrzenia zapalenia płuc, 909 przypadków zgonu i 3444 przypadki wyleczone.

W 24 innych krajach zarejestrowano 383 przypadki zapalenia płuc, 1 przypadek zgonu do 10 lutego 2020 r. Obecnie śmiertelność w 2019-n CoV w Chinach wynosi 2,3%, w porównaniu z 9,6% SARS i 34,4% MERS (wg danych WHO).    (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7033263/   

GdL 5_2020