Etripamil – nowy bloker kanału wapniowego

DB12605400

Na konferencji Heart Rhythm Society Annual Conference w Atlancie przedstawiono wyniki badań między innymi nad nowymi lekami przeciwarytmicznymi.

Nowy bloker kanału wapniowego etripamil, stosowany w sprayu donosowym, przerywał napad częstoskurczu nadkomorowego po 25 minutach w grupie pacjentów aktywnie leczonych, w grupie otrzymującej placebo napad mijał po 50 minutach.  (K.K.)

Źródło: https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/hrs/86392  

Źródło ilustracji: https://www.drugbank.ca/structures/DB12605/image.svg

GdL 6_2020