Bezobjawowe udary mózgu

W ciągu 2 lat 5,5% pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych przeciwzakrzepowo miało nowy udar mózgu, z czego 85,3% było niemych klinicznie. W dalszej obserwacji u pacjentów tych stwierdzano pogorszenie funkcji poznawczych – wykazały badania przedstawione przez D. Conen i wsp. podczas konferencji Heart Rhytm Society Annual Conference w Atlancie.

Analizowana grupa pacjentów liczyła 1737 osób, średni wiek wynosił 71 lat. (K.K.)

Źródło: https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/hrs/86417

GdL 6_2020