Nowości

Badania skuteczności szczepionki mRNA przeciwko nowym mutacjom SARS-CoV-2 przeprowadzano in vitro oraz na zwierzętach

W badaniu in vitro oceniano zdolność mRNA-1273 do wytwarzania neutralizujących przeciwciał przeciwko nowym wariantom SARS-CoV-2, wykorzystując surowice od ośmiu uczestników badania klinicznego fazy 1 (w wieku 18-55 lat), którzy otrzymali dwie dawki 100 µg mRNA-1273 i oddzielnie surowice od ssaków naczelnych (NHP) immunizowanych przeciw nowym wariantom SARS-CoV-2 uodpornionych dwiema dawkami 30 lub 100 µg mRNA-1273.

Czytaj więcej: Badania skuteczności szczepionki mRNA przeciwko nowym mutacjom SARS-CoV-2 przeprowadzano in vitro...

Komisja Europejska określa kluczowe działania, aby wspólnie walczyć z COVID-19

Komunikat prasowy 

Bruksela, 19 stycznia 2021 r.

Dwa dni przed posiedzeniem przywódców europejskich poświęconym skoordynowanej reakcji na kryzys związany z COVID-19 Komisja Europejska określiła działania, które należy podjąć, aby zintensyfikować walkę z pandemią. W przyjętym dziś komunikacie wzywa się państwa członkowskie do przyspieszenia szczepień w całej UE: do marca 2021 r. należy zaszczepić co najmniej 80% osób w wieku powyżej 80 lat oraz 80% pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim. Natomiast do lata 2021 r. państwa członkowskie powinny zaszczepić co najmniej 70% dorosłej populacji.

Czytaj więcej: Komisja Europejska określa kluczowe działania, aby wspólnie walczyć z COVID-19

Zioła mogą być pomocne w leczeniu COVID-19

Na łamach „Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America” ukazało się doniesienie Jia Tsrong Jan i wsp. z Tajwanu zatytułowane Identification of existing pharmaceuticals and herbal medicines as inhibitors of SARS-CoV-2 infection, w którym przedstawiono wyniki badań na zwierzętach (chomiki) nad zastosowaniem znanych leków oraz ziół w leczeniu COVID-19.

Czytaj więcej: Zioła mogą być pomocne w leczeniu COVID-19

Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie dostępu do nowej potencjalnej szczepionki na COVID-19

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 stycznia 2021 r.

Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek szczepionki i możliwość zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.

Czytaj więcej: Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie dostępu do nowej...

Skład śliny wpływa na podatność zachorowania na COVID-19

Z artykułu Profiling of oral microbiota and cytokines in COVID-19 patients autorstwa V. Iebba i wsp. z Włoch dowiadujemy się, że mikrobiota jamy ustnej ma znaczenie w podatności na zachorowanie na COVID-19. Szczególnie ważną rolę odgrywają enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2) oraz przezbłonowa proteaza serynowa 2.

Czytaj więcej: Skład śliny wpływa na podatność zachorowania na COVID-19

Komisja Europejska proponuje zakup 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

Komunikat prasowy 

Bruksela, 8 stycznia 2021 r.

Komisja Europejska zaproponowała dziś państwom członkowskim UE zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmy BioNTech i Pfizer, z możliwością nabycia kolejnych 100 mln dawek. Pozwoliłoby to UE na zakup w sumie 600 mln dawek szczepionki, która już jest stosowana w całej UE.

Czytaj więcej: Komisja Europejska proponuje zakup 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

Komisja Europejska zatwierdziła drugą szczepionkę przeciwko COVID-19

Komunikat prasowy 

Bruksela, 6 stycznia 2021 r.

Komisja Europejska wydała dziś warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna. Jest to druga szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE. Komisja wydała to zalecenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i pozytywnej opinii naukowej od Europejskiej Agencji Leków (EMA), przygotowanych po dogłębnej analizie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości tej szczepionki.

Czytaj więcej: Komisja Europejska zatwierdziła drugą szczepionkę przeciwko COVID-19

Zagrożenia związane z nową mutacją wirusa

Już w 32 krajach stwierdzono nową mutację wirusa. Jest on wykrywany w organizmie w większej ilości niż poprzedni wariant.

W wypadku poprzedniej wersji wirusa około 10% osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, przebywając w odległości mniejszej niż 1,8 m przez co najmniej 15 min – wdychało wystarczająco dużo wirusa, aby się nim zarazić.

Czytaj więcej: Zagrożenia związane z nową mutacją wirusa

Nowa mutacja wirusa w Nigerii

W African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases (https://www.ace.edu.ng/ace/centres/acegid/ na Redeemer University w Nigerii zidentyfikowano dwie sekwencje SARS-CoV-2, które mają dotychczas nieopisywaną mutację w białku kolczastym. Mutacje zostały wykryte w dwóch próbkach pobranych 3 sierpnia i 9 października 2020 roku od osób z stanu Osun w Nigerii.

Czytaj więcej: Nowa mutacja wirusa w Nigerii

Żołnierze jednostki specjalnej z kolejną misją w Instytucie Matki i Dziecka

Informacja prasowa 

Warszawa, 28 grudnia 2020 r.

Lekarze oraz personel medyczny wykonujący pracę z narażaniem własnego zdrowia są jedną z najbardziej narażonych na stres grup zawodowych. W związku z przedłużającym się stanem pandemii COVID-19 dyrekcja Instytutu Matki i Dziecka poprosiła o wsparcie GROM GROUP – firmę założoną przez byłych żołnierzy Jednostki Specjalnej GROM, która przeprowadzi szkolenie dla pracowników instytutu z technik radzenia sobie ze stresem w sytuacjach długotrwałego zagrożenia życia.

Czytaj więcej: Żołnierze jednostki specjalnej z kolejną misją w Instytucie Matki i Dziecka

Co wiadomo o nowej mutacji SARS-CoV-2?

Mutacje są naturalną cechą ewolucji wirusów. W wypadku SARS-CoV-2 mutacje mogą powstawać na skutek błędów podczas replikacji wirusa, mogą być indukowane przez białka antywirusowe w zakażonych osobach lub poprzez genetyczne przemieszanie, tzw. rekombinację. Objawy rekombinacji nie są jednak obecnie wykrywane w SARS-CoV-2.

Wstępne dane wskazują, że nowa mutacja koronawirusa określana jako VUI-202012/01 może zwiększyć prędkość przenoszenia się zakażenia aż o 70%. Zmodyfikowany wirus został zidentyfikowany w Wielkiej Brytanii, Danii oraz Australii.

Czytaj więcej: Co wiadomo o nowej mutacji SARS-CoV-2?

Dane ze Stanów Zjednoczonych: Okoliczności i statystyka wypadków drogowych

Krystyna Knypl

Każdego roku miliony ludzi ginie w wypadkach drogowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) donosi, że w wypadkach samochodowych rocznie ginie na całym świecie 1,35 mln osób. W Stanach Zjednoczonych co roku w wypadkach samochodowych ginie około 38 000 osób. Wielu z tych wypadków można uniknąć. Często są one wynikiem niewłaściwych zachowań kierowców, takich jak jazda po pijanemu, nadmierna prędkość, używanie telefonu komórkowego podczas jazdy oraz jazda w niepewnych warunkach pogodowych.

Czytaj więcej: Dane ze Stanów Zjednoczonych: Okoliczności i statystyka wypadków drogowych

Nowa mutacja SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii i co dalej?

Na internetowej stronie European Centre for Disease Prevention and Control 20 grudnia 2020 r. opublikowano raport zatytułowany Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant with multiple spike protein mutations observed in the United Kingdom podsumowujący dane o nowej mutacji koronawirusa określanej jako SARS-CoV-2 VUI 202012/01.

Czytaj więcej: Nowa mutacja SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii i co dalej?

Pierwsze badanie mutacji SARS-CoV-2

W artykule Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations naukowcy z University of Edinburgh, University of Birmingham, University of Oxford, Imperial College London, Wellcome Trust Sanger Institute, University of Cambridge, Cardiff University oraz MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research opublikowali wyniki pierwszych badań nad zmiennością SARS-CoV-2.

Czytaj więcej: Pierwsze badanie mutacji SARS-CoV-2

Polskie badanie amantadyny w leczeniu COVID-19

Na łamach „Multiple Sclerosis and Related Disorders” (impact factor pisma w roku 2020 wynosi 2,640) polscy naukowcy K. Rejdak i P. Grieb opublikowali artykuł zatytułowany Adamantanes might be protective from COVID-19 in patients with neurological diseases: multiple sclerosis, parkinsonism and cognitive impairment.

Czytaj więcej: Polskie badanie amantadyny w leczeniu COVID-19

Ciąża, karmienie piersią a szczepienie przeciwko COVID-19

Spektrum problemów związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19 poszerzyło się o kobiety w ciąży oraz karmiące. Na stronach CDC opublikowano przewodnik, w którym dopuszcza się szczepienie kobiet w ciąży oraz karmiących piersią mimo braku badań w zakresie bezpieczeństwa szczepień w tych grupach. Stanowisko to ujęto w następujących słowach, cyt.: „pregnant people should be offered a chance to get the vaccine, but should informed it hasn’t yet been tested in the population”.

Czytaj więcej: Ciąża, karmienie piersią a szczepienie przeciwko COVID-19

Testy w kierunku COVID-19: molekularne, antygenowe czy na przeciwciała?

KOMUNIKAT PRASOWY 

Warszawa, 14 grudnia 2020 r.

Identyfikacja zakażań, możliwość izolowania osób zakażonych, szansa na przygotowanie się na wzrost liczby pacjentów hospitalizowanych – zasadność wykonywania testów w kierunku COVID-19 jest dla wszystkich zrozumiała. Problem pojawia się przy wyborze testu. Co charakteryzuje dostępną diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2? Czym różnią się poszczególne badania? Które z nich powinniśmy wykonać w danym przypadku? Jak interpretować wyniki oraz czym jest wynik fałszywie ujemny? Na te pytania odpowiadają eksperci Warsaw Genomics, laboratorium, które w okresie trwania epidemii w Polsce wykonało ponad 450 tysięcy testów w kierunku COVID-19.

Czytaj więcej: Testy w kierunku COVID-19: molekularne, antygenowe czy na przeciwciała?

Zwężenie w miejscu zespolenia po operacji atrezji przełyku

Na łamach „Diseases of Esophagus” ukazało się doniesienie Utility of repeated therapeutic endoscopies for pediatric esophageal anastomotic strictures autorstwa J.L. Yasuda i wsp. omawiające zagadnienie leczenia nawracających zwężeń w miejscu zespolenia odcinków po operacji atrezji przełyku. Autorzy dokonali retrospektywnego przeglądu dokumentacji 171 pacjentów z atrezją przełyku leczonych w okresie 2005-2019 r.

Czytaj więcej: Zwężenie w miejscu zespolenia po operacji atrezji przełyku

Procedura rejestracyjna szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych

Komitet Doradczy ds. Szczepień i Produktów Biologicznych amerykańskiej agencji FDA 10 grudnia 2020 r. przegłosował wniosek, aby zalecić agencji udzielenie zezwolenia na stosowanie w nagłych przypadkach szczepionki koronawirusowej firmy Pfizer i BioNTech. Siedemnastu członków głosowało na „tak”, czterech na „nie”, a jeden wstrzymał się od głosu. W najbliższych dniach komitet będzie głosował w sprawie szczepionki firmy Moderna.

Czytaj więcej: Procedura rejestracyjna szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych

Częstość reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionek przeciwko grypie

Anafilaksja jest potencjalnie groźną dla życia reakcją alergiczną. Ryzyko wystąpienia anafilaksji po szczepieniu nie zostało dobrze opisane ani u dorosłych, ani u dzieci. W artykule zatytułowanym Risk of anaphylaxis after vaccination in children and adults autorstwa M.M. MacNeil i wsp. opublikowanym na łamach „Journal of Allergy and Clinical Immunology” przedstawiono interesujące informacje na ten temat.

Czytaj więcej: Częstość reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionek przeciwko grypie

Wstrząs anafilaktyczny u dwóch osób po podaniu szczepionki Pfizer/BioNTech Covid

W dniu wczorajszym (8.12.2020) w Wielkiej Brytanii zaszczepiono kilka tysięcy osób nową szczepionką. Agencja BBC podała, że u 2 osób, będących pracownikami ochrony zdrowia, po podaniu szczepionki Pfizer/BioNTech Covid wystąpił wstrząs anafilaktyczny (reakcja anafilaktoidalna). Profesor Stephen Powis, dyrektor medyczny NHS w Anglii, powiedział, że obie osoby wracają do zdrowia.

Czytaj więcej: Wstrząs anafilaktyczny u dwóch osób po podaniu szczepionki Pfizer/BioNTech Covid

Podkategorie

 • Przerzuty w raku żołądka

   

  Na łamach pisma Oncotarget ukazało się doniesienie zatytułowane Metastatic spread in patients with gastric cancer, którego autorami są Matias Riihimäki i wsp., w którym omówiono zagadnienie przerzutów raka żołądka na podstawie danych pochodzących ze szwedzkich oraz niemieckich baz danych.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5239553/

  Najczęstszymi miejscami przerzutów były: wątroba ( 48%), otrzewna (32%), płuco (15%) i kości (12%). Przerzuty do płuc, układu nerwowego i kości były częstsze u mężczyzn w raku wywodzącym się z komórek wpustu i u mężczyzn, natomiast rak wywodzący się z innych komórek częściej dawał przerzuty w obrębie otrzewnej.

  Gruczolakoraki z komórek sygnetowatych ( rak śluzowo - komórkowy) częściej dawały przerzuty w obrębie otrzewnej, kości, rzadziej do płuc i wątroby w porównaniu z gruczolakorakiem uogólnionym.

  Przerzuty do kości jako pierwszy objaw raka żołądka należą do rzadkości opisany przez W.B. Ameur i w wsp. w doniesieniu Bone metastasis as the first sign of gastric cancer

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5724943/

  Autorzy opisują zmiany osteolityczne w kręgosłupie i miednicy u 60 letnie kobiety. Pacjentkę poddano chemioterapii z zastosowaniem oksaliplatyny i 5-fluorouracylu oraz napromienianiu.

  Jae Bong Ahn i wsp. podali, że wśród 2150 pacjentów, u których rozpoznano raka żołądka od czerwca 1992 r. do sierpnia 2010 r., przerzuty do kości występowały u 19 chorych z częstością 0,9%.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204476/

  Okres od rozpoznania przerzutów do kości do zgonu wynosił od 1 do 9 miesięcy, średnio 3,8±2,6 miesięcy. Prognoza stawiana jest nie tylko na podstawie badania histopatologicznego, ale także markerów nowotworowych - czytamy w artykule Bone metastasis in gastric cancer patients D.Wang i wsp.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181400/

  Krystyna Knypl

 • Informacja dla autorów materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

  1. Sprawy ogólne

  1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w "Gazecie dla Lekarzy" są lekarze i członkowie ich rodzin.

  1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 

  1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

  1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

  1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

  1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

  1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. W wypadku tekstów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza recenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do ponownego opracowania redakcyjnego.

  1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

  1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

  1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

  1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

  2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

  2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

  2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  3. Status współpracownika

  3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

  3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

  4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

  4.1. Teksty

  4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

  4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

  4.2. Ilustracje

  4.2.1. Sprawy techniczne

  4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

  4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

  4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

  4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

  4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

  4.2.2. Prawa autorskie

  4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

  4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.