Nowości

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień

17 kwietnia 2020 r. na internetowej stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się nowy komunikat w sprawie szczepień w okresie pandemii:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19?fbclid=IwAR3DHCMokXQ8F8WQKJ89CWiIGY6Y38A4Wvid-p8Xs-43bKh3Z4BHk4tExbg .

Czytaj więcej: Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień

Zarządzanie odpadami podczas pandemii

– Właściwe zarządzanie odpadami jest częścią podstawowych usług zapewniających dobrobyt naszym obywatelom – powiedział komisarz Virginijus Sinkevičius przedstawiając wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami podczas kryzysu związanego z koronawirusem. Zaostrzone środki ostrożności wprowadzono m.in. w odniesieniu do odpadów medycznych.

Czytaj więcej: Zarządzanie odpadami podczas pandemii

Pomoc UE dla sektora medycznego

2,7 mld euro z budżetu UE na wsparcie unijnego sektora opieki zdrowotnej zatwierdziła Rada UE. Uruchomienie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych zaproponowała Komisja Europejska. W pierwszym etapie pomoże to sfinansować zaopatrzenie w produkty medyczne, takie jak maski i respiratory, transport sprzętu medycznego oraz pacjentów w regionach transgranicznych.

Czytaj więcej: Pomoc UE dla sektora medycznego

Koronawirus: Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do optymalizacji podaży i dostępności leków

Komunikat prasowy 8 kwietnia 2020, Bruksela

Komisja wzywa dziś państwa członkowskie do zapewnienia Europejczykom dostępu do podstawowych leków podczas pandemii koronawirusa. Pandemia ta stawia istotne wyzwania związane z zapewnieniem podaży niezbędnych leków oraz z potencjalnymi skutkami dla łańcucha dostaw leków w UE. Wytyczne Komisji koncentrują się na racjonalnej podaży, dystrybucji i stosowaniu leków niezbędnych do leczenia pacjentów z koronawirusem, a także leków, w wypadku których występuje ryzyko niedoboru z powodu pandemii. Proponowane działania powinny umożliwić bardziej skoordynowane podejście w całej UE przy zachowaniu integralności jednolitego rynku i jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

Czytaj więcej: Koronawirus: Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do optymalizacji podaży i dostępności...

Ruksolitynib dla pacjentów z COVID-19 

Informacja prasowa

Novartis zainicjuje badanie kliniczne dot. zastosowania ruksolitynibu u pacjentów z COVID-19 i uruchamia międzynarodowy program wsparcia.
Nowe badanie kliniczne oceni skuteczność ruksolitynibu u pacjentów z COVID-19, u których wystąpiła tzw. burza cytokinowa.
Burza cytokinowa (inaczej: hipercytokinemia) jest rodzajem ciężkiej nadmiernej reakcji immunologicznej, która może wynikać z zakażenia koronawirusem i może przyczyniać się do zaburzeń oddychania u pacjentów z COVID-191-3.

Czytaj więcej: Ruksolitynib dla pacjentów z COVID-19 

Żołnierze jednostki specjalnej z e-misją w Instytucie Matki i Dziecka

Lekarze oraz personel medyczny wykonujący pracę z narażaniem własnego zdrowia są jedną z najbardziej narażonych na stres grup zawodowych. W związku z przedłużającym się stanem pandemii COVID-19 dyrekcja Instytutu Matki i Dziecka poprosiła o wsparcie GROM GROUP – firmę założoną przez byłych żołnierzy Jednostki Specjalnej GROM, która 5 kwietnia 2020 r. przeprowadziła szkolenie on-line dla pracowników instytutu z technik radzenia sobie ze stresem w sytuacjach długotrwałego zagrożenia życia.

Czytaj więcej: Żołnierze jednostki specjalnej z e-misją w Instytucie Matki i Dziecka

COVID-19 u dzieci z atrezją przełyku i przetoką tchawiczo-przełykową (TOF/OA)

Według informacji podanych przez organizacje zrzeszające pacjentów z atrezją przełyku i przetoką tchawiczo-oskrzelową (TOF/OA) do 4 kwietnia 2020 r. rozpoznano w dziewięciu przypadkach COVID-19 wśród dzieci lub osób dorosłych z TOF/OA w różnych krajach europejskich. W większości przypadków przebieg choroby jest łagodny.

Czytaj więcej: COVID-19 u dzieci z atrezją przełyku i przetoką tchawiczo-przełykową (TOF/OA)

Ostra encefalopatia martwicza w przebiegu COVID-19

Ostra encefalopatia martwicza (ang. acute necrotizing encephalopathy – ANE) jest rzadkim powikłaniem grypy i innych infekcji wirusowych związanym z wewnątrzczaszkowymi burzami cytokinowymi, które prowadzą do zniszczenia bariery krew-mózg. Ostra encefalopatia martwicza  jest opisywana głównie u dzieci, ale może występować również u dorosłych.

Czytaj więcej: Ostra encefalopatia martwicza w przebiegu COVID-19

Komisja Europejska: zwalczanie koronawirusa wymaga, by odroczyć nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych

Komunikat prasowy
3 kwietnia 2020, Bruksela

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek, zgodnie z którym termin rozpoczęcia stosowania rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych przesuwa się o rok. Ma to umożliwić państwom członkowskim, instytucjom zdrowia publicznego i przedsiębiorstwom priorytetowe traktowanie walki z pandemią wywołaną przez koronawirusa. Decyzja ta uwzględnia nadzwyczajne wyzwania związane z pandemią koronawirusa oraz pilną konieczność zapewnienia w całej UE urządzeń medycznych o zasadniczym znaczeniu. Jednocześnie ma zagwarantować pacjentom ochronę zdrowia i bezpieczeństwo do czasu rozpoczęcia stosowania nowych przepisów.

Czytaj więcej: Komisja Europejska: zwalczanie koronawirusa wymaga, by odroczyć nowe rozporządzenie w sprawie...

Koronawirus: Komisja Europejska wspiera i ułatwia transgraniczne leczenie pacjentów i przemieszczanie personelu medycznego

Komunikat prasowy
3 kwietnia 2020, Bruksela

Pandemia koronawirusa powoduje, że systemy opieki zdrowotnej w całej UE znalazły się pod bezprecedensową i ciągle rosnącą presję. Aby wspierać i stymulować transgraniczną współpracę w zakresie opieki zdrowotnej między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, komisja wydała dziś praktyczne wytyczne dla państw członkowskich. Współpraca transgraniczna może przyczynić się do złagodzenia presji wywieranej na przeciążone szpitale poprzez transfer pacjentów chorych na koronawirusa na leczenie w państwach członkowskich, w których dostępne są miejsca w szpitalach. Komisja będzie również wspierać państwa członkowskie lub organizacje pozarządowe w zakresie wysyłania wykwalifikowanych zespołów personelu medycznego w celu udzielania pomocy ponad granicami.

Czytaj więcej: Koronawirus: Komisja Europejska wspiera i ułatwia transgraniczne leczenie pacjentów i...

Komunikat European Medicines Agency w sprawie chlorochiny i hydroksychlorochiny

Chlorochina i hydroksychlorochina, dwa leki stosowane w przypadku malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych, są badane pod kątem przydatności w leczeniu choroby koronawirusowej COVID-19, ale ich skuteczność nie została jeszcze wykazana.

chlorochina400

Czytaj więcej: Komunikat European Medicines Agency w sprawie chlorochiny i hydroksychlorochiny

WHO ostrzega przed sfałszowanymi lekami i szczepionkami

WHO zwraca się do krajowych organów ochrony zdrowia, pracowników ochrony zdrowia oraz obywateli, aby zachowali wzmożoną czujność w celu zapobiegania dystrybucji sfałszowanych produktów medycznych. Większa czujność powinna koncentrować się na szpitalach, klinikach, ośrodkach zdrowia, laboratoriach klinicznych, hurtowniach, dystrybutorach, aptekach i wszelkich innych dostawcach produktów medycznych. Produkty medyczne muszą być pozyskiwane z wiarygodnych źródeł. Ich autentyczność i stan powinny być dokładnie sprawdzane.

Czytaj więcej: WHO ostrzega przed sfałszowanymi lekami i szczepionkami

Wirus po łacinie znaczy jad lub trucizna

Co wiemy o trującym koronawirusie?

Koronawirus (COV) to jednoniciowy wirus RNA o średnicy 80-120 nanometrów (przypomnijmy, że nanometr to jedna miliardowa metra). Rozróżnia się cztery typy: α-koronawirus (α-COV), β-koronawirus (β-COV), δ-koronawirus (δ-COV) i γ-koronawirus (γ-COV). Do tej pory wiadomo było, że sześć koronawirusów powoduje choroby u ludzi, SARS-CoV-2 jest siódmym członkiem rodziny koronawirusów zarażających człowieka. Kilka analiz wykazuje, że SARS-CoV-2 wykorzystuje jako receptor enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), podobnie jak SARS-CoV. Koronawirus rozpoznaje odpowiedni receptor ACE 2 w docelowej komórce i przez białko S na jej powierzchni wchodzi do środka, powodując wystąpienie infekcji. SARS-CoV-2 wiąże ACE2 z ponad 10-krotnie większym powinowactwem niż SARS-CoV.

Czytaj więcej: Wirus po łacinie znaczy jad lub trucizna

Mechanizm przeciwzapalnego działania rumianku

W czasie poszukiwania skutecznego sposobu zwalczania COVID-19 warto przypomnieć pracę Y. Wang i wsp. opublikowaną w 2014 roku na łamach „Inflamation”, zatytułowaną Anti-Inflammatory Effects of Apigenin in Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory in Acute Lung Injury by Suppressing COX-2 and NF-kB Pathway. Autorzy opisali wyniki badań mechanizmu działania apigeniny w doświadczalnie wywołanym zapaleniu płuc u myszy.

Apigenina400

Czytaj więcej: Mechanizm przeciwzapalnego działania rumianku

Instytut Matki i Dziecka wprowadza teleporady

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną następuje zmiana organizacji pracy ambulatorium w Instytucie Matki i Dziecka. Bezpośrednie konsultacje ambulatoryjne zostaną zastąpione przez teleporady.

Aby ograniczyć bezpośrednie kontakty na terenie Instytutu Matki i Dziecka, część porad będzie się odbywała za pomocą komunikacji elektronicznej: przez telefon, e-mail lub wideokonferencję.

Czytaj więcej: Instytut Matki i Dziecka wprowadza teleporady

O poszukiwaniach skutecznego leku na COVID-19

NevanJKrogan660.jpg

Prof. Nevan Krogan

Prof. Nevan Krogan, biolog z University of California, na łamach portalu Biodefense Global publikuje artykuł Why Don’t We Have Drugs to Treat COVID-19 and How Long Will It Take to Develop Them?, w którym przystępnie objaśnia najbardziej gorący temat, jakim jest poszukiwanie leku przeciwko koronawirusowi.

Czytaj więcej: O poszukiwaniach skutecznego leku na COVID-19

Komunikat Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego...

... dotyczący trybu i sposobu wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w okresie epidemii COVID -19

Przygotowała Grupa Robocza Sekcji Rytmu Serca
Maciek Kempa, Marcin Gułaj, Michał M. Farkowski, Andrzej Przybylski

COVID-19 to choroba wywoływana przez wirusa RNA SARS-CoV2 należącego do grupy koronawirusów. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub bezpośrednią, jednak na obecnym etapie wiedzy nie można wykluczyć innych dróg zakażenia. Ze względu na bardzo szybko rozprzestrzeniającą się epidemię Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawia komunikat dotyczący wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii w okresie epidemii COVID-19 zarówno u osób z potwierdzonym zakażeniem, osób przebywających w kwarantannie, jak i pacjentów populacji ogólnej.

Czytaj więcej: Komunikat Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego...

COVID-19 – informacje dla stomatologów

Stanowisko konsultanta krajowego ds. chirurgii stomatologiczn jest dostępne pod adresem

http://www.infodent24.pl/newsdentpost/sars-cov-2-stanowisko-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-chirurgii-stomatologicznej-prof-mansura-rahnama,114159.html?fbclid=IwAR10L8tw69NdHyEDQSdyKsumPvGULHbwWj6dql3vrQkx51B_FtwWqQP-6eA.

Czytaj więcej: COVID-19 – informacje dla stomatologów

Favipiravir i arbidol w leczeniu COVID-19

Testowane są kolejne leki przeciwwirusowe w leczeniu COVID-19. Na łamach www.medrxiv.org ukazał się artykuł Ch. Chen i wsp. zatytułowany Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A Randomized Clinical Trial, w którym przedstawiono wyniki badania klinicznego porównującego favipiravir i arbidol w leczeniu pacjentów z COVID-19 w 7-dniowym okresie rekonwalescencji klinicznej. W badaniu uczestniczyli pacjenci z potwierdzonym COVID-19 przyjęci do trzech szpitali od 20 lutego do 12 marca 2020 r. Stosowano terapię konwencjonalną + favipiravir lub arbidol.

Czytaj więcej: Favipiravir i arbidol w leczeniu COVID-19

Leki przeciwwirusowe i tradycyjna medycyna chińska w leczeniu COVID-19

Yuzhong District at sunset Chongqing China660

Yuzhong District, Chongqing, China

Kolejne doniesienie zatytułowane Clinical Features and Treatment of COVID-19 Patients in Northeast Chongqing opublikowane przez S.Wan i wsp. na łamach „Journal of Medical Virology” przynosi ciekawe dane o leczeniu COVID-19.

Czytaj więcej: Leki przeciwwirusowe i tradycyjna medycyna chińska w leczeniu COVID-19