Nowości

Nowy polski test wykrywa SARS-CoV-2 w ślinie w ciągu kilkudziesięciu minut!

 

Genomtec SA, spółka zajmująca się rozwojem innowacyjnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce genetycznej  zarejestrowała i wprowadzi do obrotu, na terenie Unii Europejskiej, test diagnostyczny Genomtec® SARS-Cov-2 EvaGreen® Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit (RT-LAMP Direct Kit), który umożliwia przeprowadzenie badania w kierunku identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 ze śliny pacjenta.

Test zapewni pacjentom większy komfort, gdyż nie będą oni musieli być poddawani procedurze pobrania wymazu np. z nosogardzieli. Możliwość badania ze śliny, zmniejszy również ryzyko ekspozycji na wirusa dla personelu pobierającego próbkę i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Dzięki testowi RT-LAMP Direct Kit odczytanie wyniku testu od momentu otrzymania próbki śliny przez laboratorium, będzie możliwe już po kilkudziesięciu minutach.

Źródło: informacja prasowa

(K.K.)

GdL 5 / 2021

Gazeta dla Lekarzy nr 5/2021 - artykuł wstępny oraz spis treści

Współpraca wszystkich zawodów medycznych jest niezbędnym elementem sprawnego i harmonijnego funkcjonowania każdego systemu ochrony zdrowia. Bardzo ważne jest aby przedstawiciel każdego zawodu działał w zakresie swoich kompetencji oraz posiadanych uprawnień, wynikających z przepisów prawa opartych na przemyślanych decyzjach. Wszelkie próby modyfikowania zakresu kompetencji  powodowane  okolicznościami  pozamerytorycznymi szkodzą wszystkim – wykonawcom zaleceń, przedstawicielom innych zawodów medycznych, a przede wszystkim pacjentom.

Tak jak jest żywność modyfikowana genetycznie, tak mamy próby  modyfikowania  zakresu obowiązków zawodów medycznych. Jeden i drugi produkt są bez smaku i nie działają tak jak powinny. Warto mieć tego świadomość zanim podejmie się decyzje kompetencyjne odnośnie zawodów medycznych oparte na technologii porywania się z motyką na księżyc.

Czas pandemii zmienił wiele aspektów naszego funkcjonowania, aby podążać za ogólnym trendem wprowadzamy od numeru 5/2021 wersję opartą na artykułach publikowanych na naszej stronie www. Rezygnujemy z wersji PDF., która jest wprawdzie miła dla oka, ale mało popularna wśród czytelników, a także bardzo pracochłonna.

W artykule wstępnym będziemy podawać linki do zawartości każdego numeru.

Front Lady Teresa

Naszą Front Page Lady zgodziła się zostać pani mgr farmacji Teresa Komorniczak, z którą mamy zaszczyt współpracować od wielu lat, owocnie realizując wspomnianą współpracę zawodów medycznych. Pamiętnym wydarzeniem naszej współpracy było wspólne uczestnictwo w konferencji prasowej podczas kongresu American Heart Association 2007 w Orlando.

Dotychczasowe informacje od nr 5/2021 GdL są dostępne pod linkami

Nowości

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci

Artykuły poglądowe

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/1264-czy-mozliwe-jest-zachorowanie-na-covid-19-poprzez-kontakt-z-zakazona-powierzchnia

Życzę ciekawej lektury i serdecznie pozdrawiam!

Krystyna Knypl

GdL 5 / 2021

Diagnostyka i leczenie grzybiczego zapalenia przełyku

Krystyna Knypl

Candida jest organizmem drożdżakowym, który kolonizuje nabłonek powierzchniowy przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego zdrowego człowieka jako normalna flora. W przypadku upośledzenia lokalnego lub ogólnoustrojowego układu odpornościowego może dojść do przerostu candidy, co prowadzi do zakażenia grzybami candida. Ponad 15 różnych gatunków candida może wywoływać choroby, a najczęstszymi patogenami są C. albicans, C. glabrata i C. tropicalis.

Czytaj więcej: Diagnostyka i leczenie grzybiczego zapalenia przełyku

Wariant kalifornijski SARS-CoV-2 a skuteczność szczepionki

Koronawirus SARS-CoV-2, którego wariant B.1.429 zidentyfikowano po raz pierwszy w Kalifornii, szybko rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych i został wykryty w co najmniej 25 innych krajach, także w Polsce. Szczegółowe dane o zasięgu są pod adresem https://www.gisaid.org/hcov19-variants. Wariant ten zawiera trzy mutacje białka kolcowego.

Czytaj więcej: Wariant kalifornijski SARS-CoV-2 a skuteczność szczepionki

Pierwszy na świecie przypadek przeniesienia SARS-CoV-2 przez przeszczepione płuco z dawcy na biorcę

University of Michigan Medical Center

University of Michigan Medical Center

Na łamach „American Journal of Transplantation” D.R. Kaul i wsp. z University of Michigan Medical School opublikowali artykuł zatytułowany Donor to recipient transmission of SARS-CoV-2 by lung transplantation despite negative donor upper respiratory tract testing. Opisano w nim pierwszy na świecie przypadek przeniesienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez transplantację narządu.

Czytaj więcej: Pierwszy na świecie przypadek przeniesienia SARS-CoV-2 przez przeszczepione płuco z dawcy na biorcę

Naukowcy z RPA zidentyfikowali kolejną mutację SARS-COV-2

Pod koniec 2020 r. Network for Genomic Surveillance in South Africa (więcej:  https://www.krisp.org.za/ngs-sa/ngs-sa_network_for_genomic_surveillance_south_africa/) wykryła w Afryce Południowej nowy wariant SARS-CoV-2, który oznaczono symbolem 501Y.V2. Mutacja ta charakteryzuje się zwiększoną zdolnością przenoszenia oraz opornością na przeciwciała neutralizujące powstałe w wyniku naturalnego zakażenia lub szczepienia.

Czytaj więcej: Naukowcy z RPA zidentyfikowali kolejną mutację SARS-COV-2

Metody leczenia przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym

Siedzący tryb życia, brak ruchu, nadwaga sprzyjają schorzeniom zwyrodnieniowym układu kostno-stawowego. Na łamach „International Orthopaedics” (2019) 43:841-851 ukazał się artykuł Current concepts for lumbar disc herniation na ten temat.
Ból dolnego odcinka kręgosłupa jest niezwykle powszechny, doświadcza go około 70% ludzi w pewnym okresie swojego życia. Rwa kulszowa jest jedną z najczęstszych postaci bólu spowodowanego przez zmiany w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa. Około 5% mężczyzn i 2,5% kobiet doświadcza rwy kulszowej. Ból dolnego odcinka kręgosłupa i rwa kulszowa stanowią raczej objawy niż konkretne rozpoznania, najczęstszym ich źródłem jest zwyrodnienie międzykręgowe prowadzące do choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego i dyskopatii lędźwiowej.

Czytaj więcej: Metody leczenia przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym

Szczegółowy raport Europejskiej Komisji Leków o powikłaniach po szczepionce Astra Zeneca

Do 11 marca 2021 r. podano na świecie ponad 5,5 mln dawek szczepionki przeciwko SARS-C0V-2 wyprodukowanej przez Astra Zeneca. Na podstawie zgłoszonych na 12 marca danych European Medicine Agency (EMA) opublikowała raport o poważnych działaniach niepożądanych obserwowanych po podaniu szczepionki. Raport obejmuje analizę 202 przypadków zgłoszonych przez pracowników służby zdrowia. Większość z nich pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z czego najwięcej z Wielkiej Brytanii (158). Większość przypadków (122) dotyczyła kobiet, 76 mężczyzn, a w 4 przypadkach płeć nie została podana. Wiek szczepionych wahał się od 16 do 99 lat, średnio 47 lat.

Czytaj więcej: Szczegółowy raport Europejskiej Komisji Leków o powikłaniach po szczepionce Astra Zeneca

Czytaj najnowszy numer w formacie PDF

4_2021

gdl 10 2020 1Koleżanki i Koledzy,

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła lata 2021-2030 dekadą zdrowego starzenia. Ogłosić coś łatwo, zrealizować zdecydowanie trudniej. Wydłużenie życia współczesnych pokoleń dorosłych ludzi nastąpiło głownie za sprawą profilaktyki schorzeń układu krążenia oraz wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia schorzeń onkologicznych. Uwadze świata medycyny uszła profilaktyka schorzeń zwyrodnieniowych dotyczących układu kostno-stawowego oraz układu neurologicznego i narządu wzroku.

Czytaj więcej: Czytaj najnowszy numer w formacie PDF

Problemy pacjentów z demencją w krajach o różnych dochodach

Większość osób cierpiących na demencję żyje w krajach o niskich i średnich dochodach, natomiast w krajach o wysokich dochodach częstość występowania demencji jest wyższa w niektórych mniejszościowych grupach etnicznych. Zróżnicowanie etniczne wśród seniorów wymaga różnego podejścia do zagadnień opieki nad tą grupą pacjentów.

Czytaj więcej: Problemy pacjentów z demencją w krajach o różnych dochodach

Tylko 40% zakażonych w Wuhan wytworzyło przeciwciała

Przeciwciała neutralizujące, które układ odpornościowy wytwarza w celu unieszkodliwienia wirusa SARS-CoV-2, mogą utrzymywać się przez co najmniej dziewięć miesięcy po zakażeniu, ale nie każdy wytwarza je w wykrywalnych ilościach. Zhenyu He i wsp. przedstawili to zagadnienie w artykule Seroprevalence and humoral immune durability of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Wuhan, China: a longitudinal, population-level, cross-sectional study opublikowanym na łamach „The Lancet” 20 marca 2021 r.

Czytaj więcej: Tylko 40% zakażonych w Wuhan wytworzyło przeciwciała

Odkryto 6 nowych odmian koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Zauważono, że gdy komórki gospodarza zostaną zaatakowane różnymi wirusami, linie SARS-CoV-2 mieszają ze sobą swoje genomy w procesie zwanym rekombinacją. Podczas analizy danych dotyczących sekwencjonowania brytyjskiej odmiany SARS-CoV-2 określanej symbolem B.1.1.7 Ben Jackson i wsp. i wykryli kilka nowych linii wirusa. Wyniki przedstawiono w doniesieniu Recombinant SARS-CoV-2 genomes involving lineage B.1.1.7 in the UK na łamach „Nature”.

Czytaj więcej: Odkryto 6 nowych odmian koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Doustne glikokortykosteroidy w leczeniu bólu promieniującego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

W artykule The Effectiveness of Oral Corticosteroids for Management of Lumbar Radiating Pain: Randomized, Controlled Trial Study autorstwa Sangbong Ko i wsp. opublikowanym na łamach „Clinics in Ortopedic Surgery” przedstawiono porównanie skuteczności doustnych glikokortykoidów v. pregabalina lub gabapentyna. Do badania zaproszono 54 chorych, którzy skarżyli się na promieniujący ból w odcinku lędźwiowym. 

Czytaj więcej: Doustne glikokortykosteroidy w leczeniu bólu promieniującego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

Szczepionka Astra Zeneca nie chroni przed mutacją południowoafrykańską SARS-CoV-2

Na łamach „New England Journal of Medicine” 16 marca 2021 roku opublikowano artykuł Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant autorstwa S.A. Madhi i wsp. omawiający skuteczność szczepionki Astra Zeneca przeciwko wariantowi południowoafrykańskiemu SARS-CoV-2.

Czytaj więcej: Szczepionka Astra Zeneca nie chroni przed mutacją południowoafrykańską SARS-CoV-2

Dlaczego brytyjska mutacja SARS-CoV-2 jest groźna?

Brytyjski wariant SARS-CoV-2 określany jako B.1.1.7 ma większą skuteczności zakażania i rozprzestrzeniania się niż pierwotna wersja koronawirusa. W artykule The N501Y spike substitution enhances SARS-CoV-2 transmission Y. Liu i wsp. opublikowanym 9 marca 2021 r. opisano budowę nowej odmiany wirusa.

Czytaj więcej: Dlaczego brytyjska mutacja SARS-CoV-2 jest groźna?

Nowe informacje o cyberataku na serwery Europejskiej Agencji Leków

Włamanie do serwerów European Medicine Agency (EMA), która dopuszcza leki i szczepionki do obrotu w krajach Unii Europejskiej, jest oszczędnie komentowane przez agencję, która wydała pięć ogólnikowych komunikatów w tej sprawie https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-update-5.
Do 2019 roku EMA miała siedzibę w Londynie. W związku z brexitem konieczne było wybranie nowej siedziby agencji i od 4 marca 2019 jest nią Amsterdam. Na łamach gazety „De Volkskrant” holenderski dziennikarz Huib Modderkolk opublikował 6 marca 2021 r. artykuł o włamaniach do serwerów EMA.

Czytaj więcej: Nowe informacje o cyberataku na serwery Europejskiej Agencji Leków

Jesienią będzie konieczna dawka przypominająca szczepionki przeciwko Covid-19

„The British Medical Journal” opublikował artykuł Covid-19: Booster dose will be needed in autumn to avoid winter surge, says government adviser. Dowiadujemy się z niego, że dawka przypominająca szczepionki przeciwko Covid-19 prawdopodobnie zostanie wprowadzona w Wielkiej Brytanii w sierpniu lub wrześniu 2021 roku. Szczepienie będzie zalecane, aby uniknąć kolejnej zimowej fali zachorowań, która może być spowodowana nowym wariantem wirusa. Ponadto nie jest znany czas ochronnego działania dotychczas podawanej szczepionki.

Czytaj więcej: Jesienią będzie konieczna dawka przypominająca szczepionki przeciwko Covid-19

Cyberatak na serwery Europejskiej Agencji Leków po dopuszczeniu szczepionki Pfizer-BioNTech

Na łamach „The British Medical Journal” (The BMJ) 10 marca 2021 r. ukazał się artykuł dziennikarki śledczej Sereny Tinari zatytułowany The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability, w którym opisano włamanie na serwery European Medicines Agency (EMA) w związku z rejestracją szczepionki Pfizer-BioNTech.
Z dokumentów uzyskanych w wyniku włamania wynika, że niektóre wczesne komercyjne partie szczepionki Pfizer-BioNTech miały niższy niż oczekiwano poziom nienaruszonego mRNA.

Czytaj więcej: Cyberatak na serwery Europejskiej Agencji Leków po dopuszczeniu szczepionki Pfizer-BioNTech

Dziewiąte urodziny „Gazety dla Lekarzy”

Wszelkie rocznice i uroczystości są dobrą okazją do podsumowań, planów na przyszłość oraz uhonorowania osób zasłużonych. Z okazji 9. urodzin GdL przekazujemy dyplomy uznania Aleksandrze Zasimowicz za cykl artykułów o polskich kryptologach oraz Marcie Sułkowskiej za cykl artykułów o tematyce kardiologicznej.


Gratulujemy obu Paniom i życzymy dalszych osiągnięć dziennikarskich. 

Redakcja Gazety dla Lekarzy

Czytaj więcej: Dziewiąte urodziny „Gazety dla Lekarzy”

Dzień Chorób Rzadkich

27 lutego jest obchodzony na całym świecie Dzień Chorób Rzadkich. Problemy pacjentów cierpiących na choroby rzadkie wykraczają daleko poza aspekty medyczne i mają duży wpływ na wiele aspektów życia.

Czytaj więcej: Dzień Chorób Rzadkich

Nowa, groźna mutacja koronawirusa w Kalifornii

Na łamach portalu medRxiv, przedstawiającego doniesienia naukowe oczekujące na recenzje, W. Shang i wsp., naukowcy z Los Angeles, opublikowali artykuł zatytułowany Emergence of a novel SARS-CoV-2 strain in Southern California, USA, w którym opisano nową mutację wirusa SARS-CoV-2. Mutacja ta została oznaczona symbolami B.1.427 i B.1.429.

Czytaj więcej: Nowa, groźna mutacja koronawirusa w Kalifornii

Mutacje wirusa SARS-CoV-2

Stwierdzony początkowo w Wielkiej Brytanii nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 określany jako B.1.1.7. jest także wykrywany w wielu innych krajach. W styczniu 2021 r. naukowcy z Wielkiej Brytanii przedstawili dowody, które sugerują, że wirus B.1.1.7 szybciej się przenosi oraz może być związany ze zwiększonym ryzykiem zgonu w porównaniu z innymi wariantami. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić to odkrycie.

Czytaj więcej: Mutacje wirusa SARS-CoV-2

Lamy w medycynie

Lamy są zwierzętami wywodzącymi się z Ameryki Południowej, hodowanymi nie tylko dla cennej wełny i mleka, ale także mają swój w udział najnowszych badaniach naukowych nad SARS-CoV-2.

Czytaj więcej: Lamy w medycynie

Badania nad skutecznością szczepionki mRNA-1273 w zapobieganiu zakażeniom innymi wirusami

Skłonność wirusów do szybkich mutacji, a zwłaszcza koronawirusów, jest poważną przeszkodą w tworzeniu skutecznej szczepionki. Potwierdzają to trwające od wielu lat prace nad szczepionką przeciwko HIV.

Czytaj więcej: Badania nad skutecznością szczepionki mRNA-1273 w zapobieganiu zakażeniom innymi wirusami

Podkategorie

 • Informacja dla autorów materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

  1. Sprawy ogólne

  1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w "Gazecie dla Lekarzy" są lekarze i członkowie ich rodzin.

  1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 

  1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

  1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

  1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

  1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

  1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. W wypadku tekstów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza recenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do ponownego opracowania redakcyjnego.

  1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

  1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

  1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

  1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

  2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

  2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

  2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  3. Status współpracownika

  3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

  3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

  4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

  4.1. Teksty

  4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

  4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

  4.2. Ilustracje

  4.2.1. Sprawy techniczne

  4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

  4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

  4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

  4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

  4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

  4.2.2. Prawa autorskie

  4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

  4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.