Nowości

Stany Zjednoczone opracowały program gotowości do następnej pandemii

 W Stanach Zjednoczonych przedstawiono 3 września 2021 r. plan gotowości do następnej pandemii, na który planuje się  przeznaczyć 65 miliardów dolarów.

Nowe wydatki stanowić będą jedną z największych inwestycji w zdrowie publiczne w historii Stanów Zjednoczonych. Program przewiduje usprawnienia regulacyjne, które zapewnią szybką rejestrację szczepionek.

<a href=

 Siódma plaga egipska (autor obrazu John Martin, 1823)

Źródło ilustracji:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Martin%2C_John_-_The_Seventh_Plague_-_1823.jpg

Wzrost finansowania byłby skierowany do programów mających na celu szybsze opracowanie i produkcję szczepionek, leczenia oraz testowania.

Obecna pandemia pokazała, jak poważne są zagrożenia biologiczne. Według stanu na połowę sierpnia 2021 r. COVID-19 zabił ponad 4,3 mln osób na całym świecie, a szacunki dotyczące nadumieralności wskazują, że liczba zgonów  przekracza 10 milionów. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przypisywanych bezpośrednio wirusowi COVID-19 przekroczyła 623 000, a wielu wyleczonych pacjentów żyje z długotrwałymi skutkami. Szkody ekonomiczne  w Stanach Zjednoczonych zostały oszacowane na 16 bilionów dolarów w postaci utraconej produkcji gospodarczej, bezpośrednich wydatków, śmiertelności i zachorowalności1. Skutki społeczne zostały poniesione w nieproporcjonalnie dużym stopniu przez osoby znajdujące się na pierwszej linii frontu i narażone populacji, zwłaszcza osób kolorowych – czytamy w dokumencie zatytułowanym „American Pandemic Preparedness: Transforming Our Capabilities”

(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/09/American-Pandemic-Preparedness-Transforming-Our-Capabilities-Final-For-Web.pdf )

Zwiększone środki finansowe będą przeznaczone na programy szybkiego opracowywania i wytwarzania szczepionek, leczenia oraz testowania

Program zapewniłby również nowe środki na diagnostykę laboratoryjną, rozwój metod wykrywania wirusów oraz systemów wczesnego ostrzegania. W odniesieniu do szczepionek  program przewiduje:

# stworzenie zdolności do szybkiego wytwarzania skutecznych szczepionek przeciwko dowolnej rodzinie wirusów.  

#  umożliwienie zaprojektowania, przetestowania i dokonania przeglądu bezpiecznej i skutecznej szczepionki  przeciwko dowolnemu ludzkiemu wirusowi w ciągu 100 dni od rozpoznania potencjalnego pojawiającego się zagrożenia pandemią zagrożenia pandemią.

# umożliwienie produkcji szczepionki w ilości wystarczającej dla całej populacji Stanów Zjednoczonych Stanów Zjednoczonych w ciągu 130 dni, a dla całej ludności świata w ciągu 200 dni od uznania jej za potencjalne pojawiające się zagrożenie pandemią.

# umożliwienie szybkiego i łatwego dostarczania szczepionek do dowolnego miejsca na świecie poprzez wyeliminowanie trudnych wymogów dotyczących transportu, przechowywania szczepionek  chłodni oraz umożliwienie rozproszonej  produkcji. 

# umożliwienie prowadzenia szybkich, zakrojonych na szeroką skalę kampanii szczepień, zastąpienie  zastrzyków plastrami na skórę i aerozolami do nosa

Program podpisali Eric Lander (https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Lander) doradca prezydenta ds. nauki.oraz Jacob J.Sullivan ( https://en.wikipedia.org/wiki/Jake_Sullivan), doradca prezydenta ds bezpieczeństwa narodowego.

Źródło:

https://www.statnews.com/2021/09/03/biden-wants-65-billion-for-apollo-style-pandemic-preparedness-program/

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/09/American-Pandemic-Preparedness-Transforming-Our-Capabilities-Final-For-Web.pdf

Krystyna Knypl

GdL 9 / 2021

The art of interviewing / Sztuka przeprowadzania wywiadu

Krystyna Knypl

The interview is a difficult form of journalism. Extremely difficult when we talk in a different language than we publish the interview. I call this situation that in such a text the thoughts are of the interviewer, but the words are of the journalist. I have conducted 18 interviews in my journalistic career. I am very proud of all of them, but I am most proud of the interview with Prof. P.Kotler, the marketing guru and Prof. L.J.Ignarro, the Nobel Prize winner. I conducted my interviews in Warsaw, Paris, Leuven, Lille and Sydney.

Wywiad to trudna forma dziennikarstwa. Wyjątkowo trudna, gdy rozmawiamy w innym języku niż publikujemy wywiad. Nazywam taką sytuację, że w takim tekście myśli są rozmówcy, ale słowa są dziennikarza. W swojej karierze dziennikarskiej przeprowadziłam 18 wywiadów.Ze wszystkich jestem bardzo dumna, ale najbardziej dumna jestem z wywiadu z prof. P.Kotlerem, guru marketingu i prof. L.J.Ignarro, laureatem Nagrody Nobla. Wywiady z moimi rozmówcami przeprowadzałam w Warszawie, Paryżu, Leuven, Lille oraz w Sydney.

 Moje wywiady / my interviews

1. Hierarchia wartości. Rozmowa z dr Erichem R.Reinhardem, prezesem Siemens Medical Solution.

Menedżer Zdrowia nr 1/2006

https://www.termedia.pl/Hierarchia-wartosci-rozmowa-z-Erichem-R-Reinhardtem,12,5492,0,0.html

a3

 2. Medycyna hybrydowa. Rozmowa z dr. Drago Cerchiari, prezesem Zarządu EUCOMED i Mauricem Wagnerem, dyrektorem generalnym EUCOMED.

Menedżer Zdrowia nr 3/2006

https://www.termedia.pl/Medycyna-hybrydowa-Rozmowa-z-Drago-Cerchiari-i-Mauricem-Wagnerem,12,5968,0,0.html

a2

3. Leki to produkt masowy. Wywiad z prof. Philipem Kotlerem.

Menedżer Zdrowia 4/2006

https://www.termedia.pl/Leki-to-produkt-masowy-Rozmowa-z-Philipem-Kotlerem,12,6151,0,0.html

aa

 4. Przystanek Dania. Rozmowa z Carstenem Larsenem, doradcą medycznym Amtu Jutlandii i Adamem Ringerem, prezesem Zarządu firmy Paragona, przygotowującej polskich lekarzy do pracy za granicą.

Menedżer Zdrowia grudzień nr 9 / 2006

https://www.termedia.pl/Przystanek-Dania-rozmowa-z-Carstenem-Larsenem-i-Adamem-Ringerem,12,7228,0,0.html

a1

 5. Strażnicy jakości. Rozmowa z dr Stevenem Levensonem, prezydentem American Medical Directors Association.

Menedżer Zdrowia nr 1/2007

https://www.termedia.pl/Straznicy-jakosci-Rozmowa-ze-Stevenem-Levensonem,12,8581,0,0.html

a5

 6. Gra o życie. Rozmowa z dr. Barrym Silbaughem, prezydentem American College of Physician  Executives.

Menedżer Zdrowia  nr 6/2007

https://www.termedia.pl/Gra-o-zycie-Rozmowa-z-Barrym-Silbaughem,12,8863,0,0.html

a6

 7. Recepta na Nagrodę Nobla. Wywiad z prof. Louisem Ignarro, laureatem Nagrody Nobla.

Gazeta dla Lekarzy nr 1/2012

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2012/gdl_1_2012.pdf

aa

 8. Mogę być kim tylko zechcę. Z Magdaleną Babczyńską  - Gratzke, lekarzem pediatrą, miłośniczką strojów historycznych.

Gazeta dla Lekarzy nr 1/2012

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2012/gdl_1_2012.pdf

a11

 9. Muzyka płynie we mnie. O swojej pasji do muzyki opowiada Jolanta Borucka.

Gazeta dla Lekarzy nr 2/2012

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2012/gdl_2_2012.pdf

a7

10. Przychodzi pacjent do dermatologa. Rozmowa z Małgorzatą Konopką - Błaszczyk, dermatologiem.

Gazeta dla Lekarzy 3/2012

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2012/gdl_3_2012.pdf

a8

 11. Wachta matki trwa całe życie. Rozmowa z Ireną Romaniuk, okulistka i matką młodego żeglarza.

Gazeta dla Lekarzy 4/2012

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/365-wachta-matki-trwa

a9

 12. Najważniejsza jest komunikacja. Rozmowa z Prof. Jeremym R. Chapmanem, przewodniczącym 12th Congress of International Society of Organ Transplantation and Procurement

Gazeta dla Lekarzy nr 12/2013

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2013/GdL12_2013.pdf

a10

13.Organizacja opieki na dziećmi z atrezją przełyku we Francji. Frederic Gottrand, profesor z Hopital Jeanne de Flandre, Lille.

Gazeta dla Lekarzy nr 9/2015

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2015/gdl_9_2015.pdf

a14

14. Chirurgia przełyku. Pierre Cattan, profesor chirurgii ogólnej z Hopital Saint Louis, w Paryżu.

Gazeta dla Le karzy nr 9/2015

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2015/gdl_9_2015.pdf

a15

15. Tajemnice geniuszu. Grażyna Bastek, dr historii sztuki, kustosz malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Gazeta dla Lekarzy nr 12/2016

 https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2016/gdl_12_2016.pdf

a12

 16. Piękno anatomii człowieka. Dariusz Białoszewski, dr hab. med. kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego w Warszawie.

Gazeta dla Lekarzy 12/2016

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2016/gdl_12_2016.pdf

a13

 17. About  the art of care for patients with rare diseases. Interview with prof. Guillaume Jondeaux

Gazeta dla Lekarzy 4/2017

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2017/gdl_4-2017.pdf

Kto będzie następnym moim rozmówcą? Pokaże to czas...

Krystyna Knypl

GdL 9 / 2021

COVID -19 jest najbardziej zakaźny 2 dni przed i 3 dni po wystąpieniu objawów

Osoby zakażone COVID-19 są najbardziej zakaźne 2 dni przed i 3 dni po wystąpieniu objawów – informują chińscy badanie w doniesieniu zatytułowanym Transmission Dynamics Among Close Contacts of Index Patients With COVID-19A Population-Based Cohort Study in Zhejiang Province, China, opublikowanym na łamach pisma JAMA Internal Medicine.

Naukowcy  badali transmisję COVID-19 wśród 8852 chorych  w prowincji Zhejiang w Chinach od stycznia 2020 r. do sierpnia 2020 r. Bliskie kontakty obejmowały kontakty domowe (osoby, które mieszkały w tym samym gospodarstwie domowym lub które jadły razem posiłki), współpracowników, osoby w szpitalach oraz  użytkowników wspólnych pojazdów. Monitorowano zakażone osoby przez co najmniej 90 dni po ich początkowym pozytywnym wyniku testu COVID-19.

Zakażenie 730 osób, było poprzedzone kontaktami  między 2 dniami przed a 3 dniami po wystąpieniu objawów u chorującychh na COVID-19.

Źródło:

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2783099

Zhejiang (Chinese characters).svg

Nazwa prowincji Zhejiang, w której prowadzono badania, w języku chińskim

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang#/media/File:Zhejiang_(Chinese_characters).svg

Krystyna Knypl

Gdl 9 / 2021

Czy kawałek tortu może uratować rodzinny byt?

 Alicja Barwicka                                                                                     

Jest to ciąg dalszy losów rodziny Stefańskich opisanej w nr 7/2021 GdL w artykule  ”Dendrologia w wydaniu rodzinnym

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1302-dendrologia-w-wydaniu-rodzinnym

                                                                                         ###                                                                                        

Okres II wojny światowej już z założenia nie mógł być czasem łatwym dla polskich rodzin i dotyczyło to również rodziny Stefańskich. Przywykli co prawda do biedy, ale w tych  latach bieda zamieniła się w prawdziwą nędzę. Kilka grządek, na których mieszkańcy dworskich czworaków uprawiali warzywa nie mogły wyżywić rodzin. Dzieci rosły, więc najstarsi chłopcy oddawali sukcesywnie swoje znoszone buty młodszej generacji, jednak sami nowych nie dostawali. Nieustannie starano się chować przed niemieckim najeźdźcą trochę kartofli, czy hodowaną po kryjomu kurę. Nie zawsze się to udawało, chociaż taka kura dostarczona na warszawski rynek gwarantowała istotny zysk i możliwość zakupu lekarstw lub deficytowej soli.

Codzienne realia

Bieda i walka o przetrwanie towarzyszyła w tym czasie prawie wszystkim Polakom, bo niemiecki okupant prowadził konkretne działania mające na celu utrzymanie polskiej ludności na najniższym poziomie życia. Wprowadzono oficjalne normy regulujące zaopatrzenie w środki spożywcze, odzież, obuwie, opał, czy artykuły gospodarstwa domowego. Na wszystkie artykuły wprowadzono kartki, przy czym system kartkowy obejmował także Niemców i osoby uprzywilejowanych narodowości (Białorusinów i Ukraińców), ale ci mogli otrzymywać wszystkie produkty w większej ilości i lepszej jakości nie licząc przywilejów dodatkowych, jak drób, nabiał i ryby w ilościach odpowiadających potrzebom. Normy zaopatrzenia w środki spożywcze dla Polaków były wyższe dla osób pracujących, niż dla niepracujących i tak np. osoba pracująca mogła kupić dziennie pół kg chleba z mąki żytniej, ale niepracująca już tylko ćwierć kg. W zakresie mięsa i tłuszczu norma zakupu wynosiła 20 dkg na tydzień dla osób pracujących i tylko 10 dkg na tydzień dla niepracujących. Normy obejmowały między innymi kartofle, mąkę olej, czy marmoladę z buraków. Ponieważ jednak w sklepach wprowadzono podział na oddzielne części dla Polaków i Niemców, to w praktyce Polak otrzymywał zawsze towar gorszej jakości, bądź nie otrzymywał go wcale, bo sprzedaż była prowadzona jedynie w niedostępnej dla niego części sklepu.  

Do czego może służyć koń?

Okupacja hitlerowska w wiejskiej społeczności Staroźreb jak w wielu innych polskich wsiach i miasteczkach rodziła bunt i to nie tylko z przyczyn ekonomicznych. Ta konkretna wieś w powiecie płockim leżąca przy drodze łączącej Płock z Płońskiem miała dla Niemców duże znaczenie strategiczne związane z przemieszczaniem się wojsk i sprzętu. Trzeba nadmienić, że północne Mazowsze podczas niemieckiej okupacji wchodziło w skład ziem wcielonych do Rzeszy (Niemcy nazywali je rejencją ciechanowską.

Mapa rejencji ciechanowskiej wraz z miastami powiatowymi

Źródło ilustracji:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejencja_ciechanowska#/media/Plik:Rejencja_ciechanowska.PNG

 Były to więc tereny ściśle kontrolowane przez Niemców i niezwykle trudne do prowadzenia działań konspiracyjnych. Cała polska ludność musiała pracować i w związku z tym każdy (od wiosny 1943 roku również młodzież od lat 13) był do dyspozycji władz niemieckich po rejestracji w urzędzie pracy.

Bolesław Stefański dzięki pracy u przedwojennego dziedzica stał się prawdziwym ekspertem w sprawach koni, a konie, a raczej ich siła pociągowa podczas działań wojennych II wojny światowej stanowiły istotny element wyposażenia każdej armii. Dzięki tej szczególnej działalności prowadzonej wspólnie z najstarszymi synami stał się wkrótce posiadaczem cennych informacji, przekazywanych następnie właściwym odbiorcom.

Polak potrafi

Mimo narażenia na ciągłą penetrację niemieckich żandarmów cały powiat płocki, w tym wieś Staroźreby miały w tym czasie doskonale zorganizowaną działalność konspiracyjną. Zajmowano się opieką nad prasą podziemną dostarczaną z Warszawy, jej kolportowaniem, zbieraniem wiadomości o ruchach wojsk niemieckich i niewielkimi akcjami sabotażowymi (komórki w płockiej elektrowni i w wodociągach miejskich). Ukrywano broń,  przeciwdziałano propagandzie hitlerowskiej przez działania w formie „propagandy szeptanej” podnoszącej na duchu i zawierającej prawdziwe wiadomości. Szczególnie ważna była ponadto pomoc dla rodzin aresztowanych. Zaangażowane były osoby wielu zawodów od prawników i aptekarzy po kowali. W aktualnej na czas wojny strukturze organizacyjnej ZWZ opracowanej w ostatnich miesiącach 1939 roku uwzględniono podział terenu państwa na sześć obszarów, a poszczególne komendy mieścić się miały w Warszawie, Białymstoku, Lwowie, Krakowie, Poznaniu i Toruniu. Dodatkowo całość obszaru podzielono na dwie okupacje - sowiecką i niemiecką. Z kolei późniejsza struktura organizacyjna AK uwzględniała podział kraju na Okręgi, z których każdy obejmował teren województwa. Był też odrębny Obszar Warszawski pokrywający się z terenem województwa mazowieckiego. W jego skład poza samą Warszawą wchodziły trzy Podokręgi: Południowy, Wschodni i Północny, przy czym Podokręg Północny jako jedyny był zlokalizowany poza granicami Generalnej Guberni i włączony w obszar Rzeszy Niemieckiej. Podzielono go na 10 obwodów (odpowiadających terenom powiatów) połączonych w cztery inspektoraty. Spośród tej dziesiątki dwa obwody: Płocki i Sierpecki stanowiły inspektorat płocko – sierpecki, a ten podlegał bezpośrednio dowództwu Podokręgu.

Priorytetem – podział obowiązków

Na terenie Staroźreb działały aktywnie zarówno komórki ZWZ i AK. Funkcjonująca w Obwodzie II - powiecie Płock (pod dowództwem Stanisława Stańczaka) placówka ZWZ w Staroźrebach już w 1941 roku liczyła 76 osób.

Coat of arms of Staroźreby

Herb gminy Staroźreby

Źródło ilustracji

https://en.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BAreby#/media/File:POL_gmina_Staro%C5%BAreby_COA.png

Z kolei komendantem placówki „Staroźreby” z ramienia AK był Tadeusz Kolasiński. Poza normalną działalnością organizacyjną był to punkt kontaktowy (z siedzibą w domu Henryka Przedpełskiego ps.„Supeł”) dla kurierów podróżujących pomiędzy Warszawą, a sztabem inspektoratu. Niezwykle ofiarną pracę konspiracyjną w tym domu wykonywała żona Henryka Przedpełskiego ps. „Supłowa”.  Do nasłuchów wykorzystywano radio przechowywane w domu Stanisława Lewandowskiego, a jego córka Helena rozprowadzała przepisywane ręcznie informacje radiowe. Do takich to komórek trafiały miedzy innymi informacje o ruchach wojsk i ich liczbie przekazywane przez Bolesława Stefańskiego. Nie tylko on, ale i jego najstarsi synowie Stanisław i Edek mieli wiedzę o miejscach postoju oddziałów partyzanckich. Chociaż Marianna robiła wszystko, by jej wciąż nastoletnie dzieci nie zaciągnęły się do oddziałów bojowych, to ostatecznie zrezygnowała z oporu. Po nawiązaniu przez Stanisława kontaktu ze stacjonującym w pobliżu ugrupowaniem partyzanckim został wyznaczony termin przyjęcia do oddziału i zaprzysiężenia chłopców. Ostatecznie jednak plan się nie powiódł, bo dzień wcześniej w wyniku „wsypy” oddział został zdemaskowany i zaatakowany przez Niemców. Część żołnierzy, w tym kadrę dowódczą aresztowano, część zginęła w walce, niektórym udało się zbiec. Kontakty Bolesława, Stanisława i Edka Stefańskich z polskim ruchem oporu trwały nadal i sprowadzały się najczęściej do przekazywania ważnych informacji. Uczestniczyli jako „zaplecze logistyczne” w kilku akcjach, między innymi w przechwyceniu przez polski oddział partyzancki działający na terenie wsi Skrzeszewo w gminie Staroźreby pięciu sowieckich spadochroniarzy prowadzących działalność wywiadowczą skierowaną przeciw AK.

Obozowa taktyka okupanta

Wojna trwała nadal, bieda trwała nadal, najstarszym dzieciom Stefańskich coraz bardziej dawał się we znaki brak możliwości kształcenia się, bo tylko w tym upatrywali swoją przyszłość. Niemcy zaczęli przegrywać kolejne starcia i tym bardziej nasilali codzienny terror. W całym kraju powstawały niemieckie obozy pracy, gdzie zmuszano do niewolniczej pracy coraz młodszych. Jeden z takich obozów o numerze 4572 ( wg opracowania: OBOZY HITLEROWSKIE NA ZIEMIACH POLSKICH 1939 – 1945, Warszawa, PWN, 1979, s 479) powstał w niedalekich Studziankach. Szybko go zapełniono stosując powszechną wśród hitlerowców metodę „łapanek”.  Latem 1944 roku trafił tam Stanisław wraz z kilkoma swoimi kolegami. Niemieccy oprawcy zawsze działali na podstawie zastraszenia i terroru. Tak było i w Studziankach. Już pierwszego dnia na placu apelowym rozstrzelano grupę nastolatków za domniemaną kradzież jabłek. Wśród zamordowanych znalazł się serdeczny przyjaciel Stanisława. To straszne przeżycie nigdy nie zostało zapomniane, a postać dowodzącego egzekucją dokładnie zapamiętana. Od tego dramatycznego początku Stanisław nie miał już wątpliwości, że musi stąd uciec. Ostatecznie przetrwał w obozie kilka miesięcy ciężko pracując fizycznie, ale też opracowując różne warianty ucieczki. 17 stycznia 1945 roku obóz został ewakuowany, a więźniowie wywiezieni w nieznanym kierunku. Stanisław z kilkoma kolegami wykorzystali chwilowe zamieszanie i w okolicy miejscowości Góra na drodze w kierunku Płońska uciekli z konwoju. Tułali się w okolicznych lasach, kryjąc przed niemieckimi patrolami. Byli wycieńczeni z powodu zmęczenia, zimna i głodu. Przygarnięci przez życzliwego gospodarza zmęczeni zasnęli, ale w nocy do stodoły wpadł czerwonoarmista, który prawdopodobnie także miał ochotę się zdrzemnąć. Był zaskoczony obecnością zbiegów, obudził ich kopniakami i przepędził kijem, ale na szczęście nie wyciągnął konsekwencji wobec gospodarzy, czego najbardziej się obawiano. Zbliżał się koniec wojny, w okolicy coraz mniej było Niemców, a coraz więcej patroli sowieckich.  Z uwagi na cofającą się armię niemiecką zelżały represje wobec ludności cywilnej, mógł więc Stanisław wrócić do zamartwiającej się jego losem rodziny.

Plotka, która stała się faktem

Pod koniec wojny pojawiły się nowe problemy. Rodzina Stefańskich była co prawda w komplecie, ale towarzyszyła jej nadal ta sama od lat bieda. W tym niespokojnym czasie przestano wierzyć, że do opustoszałego staroźrebskiego  pałacu wrócą właściciele, więc coraz śmielej poczynali sobie lokalni szabrownicy. Zaczęły szerzyć się pogłoski o reformie rolnej i o planowanym przez władze państwowe podziale dworskich gruntów pomiędzy dotychczas bezrolnych wieśniaków. Z początku nikt w to nie wierzył, a ponieważ pałacowy dobytek nie był pilnowany, z dotychczasowej siedziby dziedzica „nieznani sprawcy” zaczęli po kryjomu wynosić bardziej wartościowe sprzęty i wycinać drzewa w pałacowym parku, bo zawsze się opłacało mieć na zimę zapas drewna na opał. Sytuacja jeszcze się pogorszyła, kiedy w wyniku pożaru spłonęły czworaki, nie było więc również dachu nad głową. Bolesław, który przed wojną mógł liczyć na niewielki zarobek we dworze nie miał jakiejkolwiek nadziei na zatrudnienie. Tymczasem w związku ze zmianami ustrojowymi dotychczasowa plotka stała się faktem i na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej, w okresie luty – marzec 1945 roku Bolesław jako członek służby folwarcznej otrzymał na obrzeżach wsi niewielki kawałek (5 ha)  ziemi średniej klasy, który można już było uprawiać na własne potrzeby.

Trudny podział polskiego tortu

           Proces przeprowadzania reformy rolnej nie przebiegał bez przeszkód. Jednostkami powołanymi do jej wykonania zostały wojewódzkie i powiatowe urzędy ziemskie powołane dekretem PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 roku. Poza fachowymi siłami technicznymi wydelegowanymi przez powiatowe urzędy ziemskie zmobilizowano „sztafety robotnicze" do pracy przy pomiarach i dzieleniu ziemi. W wielu powiatach zaraz po przejściu frontu, często samorzutnie, powstawały komitety folwarczne zabezpieczając poszczególne majątki, a następnie współdziałając przy ewidencjonowaniu i podziale mienia oraz ustaleniu listy nabywców. W powiecie płockim prace rozpoczęły się wczesną wiosną 1945 roku, a ziemię otrzymali w pierwszym rzędzie chłopi małorolni, których gospodarstwa graniczyły z parcelowanym majątkiem, służba folwarczna i robotnicy rolni. Przeciwni reformie byli nie tylko (z oczywistych powodów) dawni właściciele ziemscy, ale i bogate chłopstwo. Do walki ze zmianami przystąpiło „reakcyjne podziemie”, zastraszając realizatorów reformy, a czasami również ich mordując. Z drugiej strony do ochrony wykonawców reformy włączono młodzież zrzeszoną w ZWM oraz grupy robotników (na terenie powiatu płockiego byli to głównie pracownicy fabryki maszyn żniwnych, stoczni rzecznej i elektrowni). Aktywny udział w przeprowadzonych pracach brali sami chłopi, którzy mimo wrogiej propagandy uznali, że reforma rolna jest sprawą nieodwracalną. Pracom towarzyszył pośpiech, by zdążyć przed wiosennymi siewami i często się zdarzało, że parcelację przeprowadzano nie czekając na mierniczych, stąd wiele błędów przy ostatecznych wynikach obliczeń.

Ogółem, w latach 1944–1948 na cele reformy rolnej zostało przejętych 9707 majątków ziemskich (ok. 3,49 mln hektarów). Rozparcelowaniu uległo 1,2 mln hektarów pomiędzy 387 000 rodzin chłopskich. Z pozostałych obszarów, w większości stanowiących grunty leśne, gospodarstwa wodne (np. stawy hodowlane), a także z różnych przyczyn tereny wyłączone z parcelacji – utworzono różne ośrodki rządowe, szkoleniowe lub rolnicze placówki wzorcowe. Postanowienia dekretu interpretowano rozszerzająco, wysiedlając dotychczasowych właścicieli z ich domów, pozbawiając dobytku, w tym dóbr kultury. Warstwa ziemiaństwa została w ten sposób pozbawiona podstaw bytowych, a byłym ziemianom zakazano pobytu i zamieszkania w powiecie, gdzie dotychczas znajdował się ich majątek ziemski. Wszystkie próby uchronienia majątków ziemskich przed parcelacją i zabiegi o odzyskanie „resztówek ziemi” spotykały się z ostrą reakcją. Dążeniom ziemian do utrzymania części utraconych dóbr ostatecznie położyło kres zarządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 października 1947 roku, zabraniające przekazywania „resztówek ziemi” byłym właścicielom, nawet w charakterze rekompensaty za nieprawnie rozparcelowane majątki. Podczas przeprowadzania parcelacji często miała miejsce prywata i korupcja. Grabiono wyposażenie dworów i pałaców, niszczono księgozbiory, archiwa i dzieła sztuki.

Czy o taką wolność chodziło?

Dla rodziny Marianny i Bolesława efekty reformy rolnej przyniosły nadzieję na poprawę bytu. Szybko postawiono nieduży domek składający się z sieni, kuchni i dwóch małych pokoi, wykopano studnię i korzystając z przydzielonych przez państwo nasion pod zasiewy zaczęto obsiewać pole. W drugiej kolejności w obejściu stanęła drewniana stodoła, w której miały być przechowywane zbiory. W bardziej odległej przyszłości planowano nawet zakup krowy…. Bolesław, który przez większość życia nie tylko z końmi pracował, ale też je kochał, póki co pracował na roli i marzył, że może kiedyś dorobi się swojego własnego wierzchowca. Urodzony w roku 1933 Janek, któremu podstawową wiedzę przekazywali w warunkach domowych rodzice i starsze rodzeństwo mógł się już szykować do „prawdziwej” szkoły, a reszta dzieci pilne śledziła możliwości uzupełnienia przerwanej wojną edukacji. Marianna mocno wspierała te ambitne plany, równocześnie prowadząc dom, pracując w polu i przydomowym ogrodzie. W tym czasie w Staroźrebach i najbliższej okolicy zaczęły się zaznaczać ogromne różnice postaw w dotychczas bardzo skonsolidowanej lokalnej społeczności. Dotyczyło to w szczególności ludzi młodych. Zjednoczeni przez lata wojny w walce z konkretnym wrogiem mieszkańcy wsi stali się teraz nieufni wobec siebie. Byli doskonale zorientowani, że część młodzieży zasilała partyzanckie oddziały antykomunistyczne, natomiast część widziała swoją przyszłość w strukturach komunistycznej machiny. Tak długo oczekiwana wolność przyszła w zupełnie nieoczekiwanej i nieakceptowalnej postaci. Rodzeństwo Stefańskich próbowało się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Ponieważ w okolicznych lasach nadal funkcjonowały oddziały partyzanckie (teraz już antykomunistyczne) Bolesław z najstarszymi synami oraz z częścią sąsiadów już wcześniej zaangażowanych w działalność konspiracyjną kontynuowali aktywność logistyczną na rzecz ruchu oporu. Szczególnie bliska była współpraca Stanisława ze swoimi przedwojennymi kolegami braćmi Szałańskimi aktywnymi działaczami podziemia antykomunistycznego. Starszy Edward ps. „Tygrys” był dowódcą oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego działającego na zachodnim Mazowszu. Niestety został aresztowany przez grupę operacyjną KBW-UB  w październiku 1951 roku na terenie gminy Staroźreby i skazany na karę śmierci. Stracono go w płockim więzieniu 2 miesiące później. Z kolei Władysław Szałański ps. „Żbik”, będący żołnierzem w oddziale swojego brata  został w kwietniu 1952 roku aresztowany w miejscowości Promieszyn Nowy w powiecie płockim i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Pomnik "Mieszkańcom Gminy Staroźreby poległym i pomordowanym w latach 1939-1945"

Źródło ilustracji:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BAreby#/media/Plik:Staro%C5%BAreby_-_pomnik.jpg

Czas płynął. Nie do końca pogodzeni z rzeczywistością ludzie starali się funkcjonować w nowych warunkach. Rodzina Stefańskich postawiła na edukację i cała piątka rodzeństwa ruszyła zdobywać wiedzę. Najstarszy Stanisław skorzystał z możliwości przyspieszonego trybu  uzupełnienia nauki na poziomie licealnym przy równoczesnym rozpoczęciu studiów politechnicznych. Wyjechał do Warszawy. Wiedział, że będzie ciężko, ale już przecież przywykł do biedy, a kawałek polskiego tortu, który przypadł w udziale jego rodzinie pozwolił mu mieć nadzieję, że przynajmniej nie zginie z głodu.

Moje wcześniejsze artykuł z serii Świat się zmienia, pisz wspomnienia

1. Świat się zmienia, pisz wspomnienia: Nieustający czas wojny

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/1080-swiat-sie-zmienia-pisz-wspomnienia-nieustajacy-czas-wojny

2. Świat się zmienia, pisz wspomnienia: Czas pokoju czy niepokoju?

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/1135-swiat-sie-zmienia-pisz-wspomnienia-czas-pokoju-czy-niepokoju

3. Świat się zmienia, pisz wspomnienia: W jedności siła

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/1136-swiat-sie-zmienia-pisz-wspomnienia-w-jednosci-sila

 GdL 9 / 2021

Gazeta dla Lekarzy nr 8 / 2021 - artykuł wstępny oraz spis treści

Artykuł wstępny

Nowy Wspaniały Świat tworzy nowe zwyczaje. Jednym z nich jest niespotykane wcześniej zainteresowanie wielu osób zdrowiem innych obywateli. Pytanie „czy pani / pan szczepiła się przeciwko… wiadomo czemu jest nieomal rutynowym zwrotem wypowiadanym zaraz po „dzień dobry”. Ciekawią się tym aspektem zdrowia pracodawcy, organizatorzy konferencji, przewoźnicy lotniczy, władze lokalne i globalne. Trzeba zauważyć, że nie wszyscy z zapałem przeprowadzają wywiad epidemiologiczny. Fakt, że czytelnicy nie wymagają od autora książek oraz artykułów wyznań epidemiologicznych pozwalając za zachowanie tej wiedzy dla siebie oraz personelu medycznego utwierdza mnie w przekonaniu, że przejście z wyboistej ścieżki kariery na niwie medycyny akademickiej do dziennikarstwa medycznego był znakomitą decyzją. Nie dość tego nie jestem niczyją służbą, a podobno nawet czwartą władzą. Atrakcyjne okoliczności!

Co więcej szanse na wysokie laury typu Nagroda Nobla wydają mi się być bardziej realne w literaturze niż w medycynie. Pisarstwo oraz dziennikarstwo nie celebrują hierarchiczności, układność, usłużności… jednym słowem jest w tych dziedzinach więcej wolności niż w medycynie.

Na przykład można intensywnie  pracować gdy ma się natchnienie, a gdy muza nie odwiedza pisarza można zrobić sobie trochę odpoczynku. Laureat Nagrody Nobla w literaturze Wiliam Faulkner wstawał o 4 rano, zjadł śniadanie, poczym zasiadł do pisania. Aby nikt mu nie przeszkadzał wykręcał klamkę w drzwiach od swojego pokoju i gdy miał natchnienie pracował 12 godzin bez przerwy. Gdy nie miał natchnienia pracował 4 – 5 godzin.

Pisanie od czwartej rano bardzo lubię i praktykuję przez większość dni, klamki wykręcać nie muszę, pozostaje tylko napisanie  czegoś na miarę Nagrody Nobla. Temat pandemii, nasze postawy, tajemnice - niekiedy mroczne z nią związane, są jak sądzę tematem na miarę Nagrody Nobla.

Krystyna Knypl

GdL 8 2021 okładka 2

 GdL nr 8 / 2021 spis treści

1.Siedemdziesiąta siódma rocznica Powstania Warszawskiego

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1309-77-rocznica-powstania-warszawskiego

2.Szczepionka przeciwko dźumie – rozpoczynają się badania I fazy

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1310-szczepionka-przeciwko-dzumie-rozpoczynaja-sie-badania-i-fazy

3.Wirus SARS-CoV-2 atakuje także jelenie

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1311-wirus-sars-co-v-2-atakuje-takze-jelenie

4.Skojarzone szczepienie ChAdOx1 nCoV-19 i mRNA wywołuje silniejszą odpowiedź immunologiczną

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1312-skojarzone-szczepienie-chadox1-ncov-19-i-mrna-wywoluje-silniejsza-odpowiedz-immunologiczna

5.Komisja Europejska zatwierdziła nową umowę w sprawie zakupu szczepionek przeciwko SARS-CoV-2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1313-komisja-europejska-zatwierdzila-nowa-umowe-w-sprawie-zakupu-szczepionek-przeciwko-sars-cov-2

6.Nazewnictwo mutacji wirusa SARS-CoV-2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1314-nazewnictwo-mutacji-wirusa-sars-cov-2

7.Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Pacjent nie żyje w próżni

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1315-prof-ewa-straburzynska-migaj-pacjent-nie-zyje-w-prozni

8.Mutacja lambda SARS-CoV-2 pojawiła się w Polsce

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1316-mutacja-lambda-sars-cov-2-pojawila-sie-w-polsce

9.Gorączka krwotoczna Marburg w Republice Gwinei

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1319-goraczka-krwotoczna-marburg-w-republice-gwinei

10.Zapalenie mięśnia sercowego u dzieci po szczepionce BNT162b2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1321-kardiolodzy-z-boston-children-s-hospital-pisza-o-zapaleniu-miesnia-sercowego-u-dzieci-po-szczepionce-bnt162b2-przeciwko-covid-19

11.Dr Beata Niedźwiedzka dołączyła do Kolegium Redakcyjnego GdL

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1322-dr-beata-niedzwiedzka-dolaczyla-do-kolegium-redakcyjnego-gdl

12.Dr Małgorzata Zarachowicz - kobieta zwycięska

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1323-dr-malgorzata-zarachowicz-kobieta-zwycieska

13.Zakaźność wariantu delta SARS-CoV-2 jest wysoka!

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1324-zakaznosc-wariantu-delta-sars-cov-2-jest-wysoka

14.Wzrost zachorowań na COVID – 19 w Izraelu

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1325-covid-19-zbyt-wiele-znakow-zapytania-sie-odslania

15.Mutacje SARS-CoV-2: dlaczego Delta jest groźna? jaka będzie Lambda?

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1327-dlaczego-mutacja-delta-jest-grozna

16.Wędrówka ludów, przedmiotów i komarów

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1326-wedrowka-ludow-przedmiotow-i-komarow

17.Jak kobiety w ciąży oraz matki karmiące reagowały na szczepienia przeciwko COVID-19?

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1328-jak-kobiety-w-ciazy-oraz-matki-karmiace-reagowaly-na-szczepienie-przeciwko-covid-19

18.Transhumanizm – czy staniemy się nadludźmi?

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1329-transhumanizm-czy-staniemy-sie-nadludzmi

19.Metaliczna zanieczyszczenia w szczepionce Moderny dostarczonej do Japonii

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1330-metaliczne-zanieczyszczenia-w-szczepionce-moderny-dostarczonej-do-japonii

 20.Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 w Afryce

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1331-szczepienia-przeciwko-sars-cov-2-w-afryce

21.Indie: rośnie liczba zakażonych

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1332-indie-rosnie-liczba-osob-zakazonych-sars-cov-2

22.Raporty The National Intelligence Council: pochodzenie SARS-CoV-2 oraz prognozy do 2035 roku

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1333-raporty-the-national-intelligence-council-pochodzenie-sars-cov-2-oraz-prognozy-do-2035-roku

W sierpniu 2021 r.  Gazetę dla Lekarzy odwiedziło 4817 osób, złożyły one 7212 wizyt na naszych stronach internetowych. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do utrzymywania kontaktu z naszą GdL.

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021

Raporty The National Intelligence Council: pochodzenie SARS-CoV-2 oraz prognozy do 2035 roku

Pochodzenie wirusa SARS-CoV-2 jest przedmiotem wielu badań, dociekań oraz domysłów. Jednak żadna z analiz nie dostarczyła jak dotychczas pewnych danych odnośnie pochodzenia koronawirusa.

Zagadnieniem tym zajmowała się także amerykańska agencja wywiadowcza The National Intelligence Council, która w styczniu 2017 roku  opublikowała raport "Global Trends 2035: Paradox of Progress" (https://www.dni.gov/files/images/globalTrends/documents/GT-Full-Report.pdf ).

W raporcie tym podkreślono ryzyko wystąpienia pandemii i ogromne zakłócenia gospodarcze, jakie może ona spowodować. W  podsumowaniu raportu  zatytułowanym „Global Trends and Key Implications Through 2035” prognozowano następujące zmiany:

1.The rich are aging, the poor are not (Bogaci się starzeją, biedni nie)

2.The global economy is shifting (Globalna gospodarka zmienia się)

3.Technology is accelerating progress but causing discontinuities (Technologia przyspiesza postęp, ale powoduje nieciągłości)

4.Ideas and Identities are driving a wave of exclusion (Idee i tożsamości napędzają falę wykluczenia)

5.Governing is getting harder (Rządzenie staje się coraz trudniejsze)

6.The nature of conflict is changing (Zmienia się natura konfliktów)

7.Climate change, environment, and health issues will demand attention (Zmiany klimatyczne, środowisko naturalne i kwestie zdrowotne będą wymagały uwagi

Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych danych na temat aktualnej pandemii, The National Intelligence Council 27 sierpnia 2021 r. opublikował raport końcowy na temat pochodzenia SARS-CoV-2.

 W streszczeniu raportu czytamy, że należy brać pod uwagę dwie hipotezy: natural exposure to an infected animal and a laboratory-associated incydent czyli naturalne narażenie na zakażone zwierzę oraz incydent związany z laboratorium.

(K.K.)

GdL 8/2021

 

Indie: rośnie liczba osób zakażonych SARS-CoV-2

Indie zgłosiły 45 083 nowych przypadków COVID-19. Gwałtowny wzrost zachorowań nastąpił w południowym stanie Kerala. Liczba zgonów wzrosła do 437 830 w ciągu ostatnich 24 godzin.Gwałtowny wzrost zachorowań w stanie Kerala wiązany jest z obchodami  święta dożynkowego o nazwie Onam

https://pl.wikipedia.org/wiki/Onam

Taniec Thiruvathira Kali podczas święta Onam

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/Onam#/media/File

W stanie Kerala zanotowano  31 265 nowych zakażeń SARS-CoV-2, co stanowi prawie 70% wszystkich nowych przypadków w kraju. Władze stanu Kerala planują zamknąć obszary dotknięte epidemią i ograniczyć ruch publiczny głównie do podstawowych usług i nagłych wypadków.

Źródło:

https://www.reuters.com/world/india/indias-new-covid-19-cases-rise-by-45083-2021-08-29/

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021

Metaliczne zanieczyszczenia w szczepionce Moderny dostarczonej do Japonii

 Japonia od 26 sierpnia 2021 r. zawiesiła użycie 1,63 miliona dawek dostarczonych do 863 ośrodków szczepień w całym kraju, ponad tydzień po tym, jak krajowy dystrybutor, Takeda Pharmaceutical  otrzymał raporty o zanieczyszczeniach w niektórych fiolkach.

COVID-19 outbreak Japan per capita cases map.svg

Potwierdzone przypadki COVID-19 na 100,000 mieszkańców w Japonii według prefektur

Źródło ilustracji:https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Japan#/media/File:COVID-19_outbreak_Japan_per_capita_cases_map.svg

Cząsteczka powodująca zanieczyszczenie reaguje na magnesy i dlatego podejrzewa się, że jest metalem. Moderna opisała to jako cząstki stałe, które nie stanowiły problemu dla bezpieczeństwa lub skuteczności.

Urzędnik ministerstwa zdrowia Japonii poinformował, że skład zanieczyszczenia nie został potwierdzony. Natomiast producent szczepionki firma  Takeda nie odpowiedziała na prośbę  agencji Reuters o komentarz .

Źródło:

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/contaminant-moderna-vaccines-suspected-be-metallic-powder-nhk-2021-08-27/

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021

Transhumanizm – czy staniemy się nadludźmi?

Beata Niedźwiedzka 

Motto: 

Bo nasz świat jest inny niż świat Otella. Nie można produkować aut nie mając stali, nie można tworzyć tragedii bez społecznej niestabilności. A dziś świat jest stabilny. Ludzie są szczęśliwi; otrzymują wszystko, czego zapragną, a nigdy nie pragną czegoś, czego nie mogą otrzymać. Są zamożni, bezpieczni, zawsze zdrowi; nie boją się śmierci; żyją w stanie błogiej niewiedzy o namiętnościach i starości; nie prześladują ich matki i ojcowie; nie mają żon, dzieci, kochanków ani kochanek, budzących silne uczucia; są tak uwarunkowani, że praktycznie nie są w stanie postępować inaczej, niż powinni. A jeśli coś nie gra, pozostaje soma, którą pan, panie Dzikus, wyrzuca przez okno w imię wolności.

Aldous Huxley “Nowy wspaniały świat”

Kiedy w 1957 roku Julian Huxley, angielski biolog, wykładowca m.in. Uniwersytetu w Oxfordzie, dyrektor generalny UNESCO pisał artykuł ”Transhumanism” dał tym samym podwaliny nowemu ruchowi. Już od 1939 roku propagował eugenizm „lewicowy”, a  po II wojnie  światowej, by nie narażać się opinii społecznej, zmienił nazwę na  transhumanizm.

Jego brat Aldous, niedoszły lekarz, walczący ze ślepotą pisarz i propagator środków psychoaktywnych w tym meskaliny i LSD opisuje tą koncepcję  w powieści „Brave New World” jednocześnie krytykując ją; pod koniec życia pisze  będącą w opozycji do „Nowego wspaniałego świata” powieść „Island” („Wyspa”), w której przestawia nierealistyczne, szczęśliwe społeczeństwo.

Idee przekraczania ludzkich ograniczeń przy pomocy nauki i techniki (zwłaszcza neurotechnologii, biotechnologii, nanotechnologii)  zakorzeniła się w ludzkich umysłach; uznano, że naszą kondycję psychofizyczną można tak samo kształtować i doskonalić  jak otoczenie zewnętrzne. Zmiany te mają mieć nie indywidualny, a  populacyjny charakter, co ma związek z promowaną także eugeniką.

Nowa wiara

„Gatunek ludzki może, jeśli tego sobie życzy, przekroczyć siebie – nie tylko sporadycznie, przez jakąś jednostkę tu czy tam, w ten czy inny sposób, ale w całości, jako ludzkość. Potrzebujemy nazwy dla tej nowej wiary. Być może transhumanizm będzie tu odpowiedni: człowiek pozostanie człowiekiem, ale przekraczającym samego siebie poprzez realizowanie nowych możliwości ludzkiej natury i dla ludzkiej natury (Huxley 1968). Nurt ten miał stać się nową wiarą, o czym otwarcie mówił Julian Huxley.

Pytania o  wolność, autonomię, prawa człowieka,  o to kto ma być architektem i wykonawcą tych zmian, o granice transformacji i tożsamość człowieka, a także o to czy przemiana ma dotyczyć wszystkich czy tylko niektórych i o los tych którzy z różnych powodów temu udoskonaleniu się nie poddadzą pozostają bez odpowiedzi.

Źródło  ilustracji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witruwiusz#/media/Plik:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg

Trzy cele

Trzy cele: naprawa człowieka (w tym także na polu medycyny estetycznej i oddziaływania na psychikę), zwiększanie jego wydolności fizyczno-psychiczno-intelektualnej (doping, biohacking, body hacking), a wreszcie transformacje jego natury mają mieć miejsce zarówno przed jak i po urodzeniu. W pierwszym przypadku mówi się przede wszystkim o ingerencji w materiał genetyczny z przyczyn medycznych i pozamedycznych  i  selekcji embrionów, a  po urodzeniu oprócz wychowania, socjalizacji i  stylu życia  (aktywność fizyczna, dieta, suplementy) poprzez stosowanie  różnego rodzaju metod farmakologicznych, szczepionek, implantów, protez, zabiegów chirurgicznych, a w przyszłości implantów mózgowych,  transferów umysłu na inny nośnik czy nanobotów.

„Doniosłym jest, że osiągnęliśmy punkt w rozwoju ludzkiej historii, w którym dalsze próby, by uczynić świat lepszym miejscem będą musiały obejmować nie tylko zmiany świata, ale również zmiany ludzkości, w konsekwencji czego być może my bądź nasi potomkowie przestaniemy być ludźmi w znaczeniu, w którym teraz rozumiemy to pojęcie. … Ten nowy proces ewolucyjnej zmiany zastąpi selekcję naturalną selekcją umyślną, ewolucję darwinowską „ewolucją udoskonalania” (Harris 2007 ).”

Radykalna transformacja

Formę ludzkiej egzystencji po radykalnej transformacji określa się mianem „ posthumanizmu”. Terminem „post-ludzi” Bostrom określa jednostki, które posiadają przynajmniej jedną „postludzką” cechę przekraczającą normalne zdolności człowieka np. długość życia powyżej 100 lat, ponadprzeciętny iloraz inteligencji, ponadprzeciętna empatia(Bostrom 2008)

Posthumanizm idzie jednak dalej i zmienia centralne miejsce człowieka w świecie, pokazując go jedynie w świetle zależności z innymi formami życia i maszynami. Priorytetem jest wyeliminowanie dyskryminacji gatunkowej, której wyrazem jest uznawanie człowieka jako gatunku dominującego. Powstało więc nowe słowo „speciesism” (gatunkizm) (Richard Ryder 1970), analogicznie do rasizmu czy seksizmu. Postuluje  humanizację cyborgów robotów i maszyn.

Kosmopolitym gatunkowy

Nayar twórca projektu społecznego o nazwie „kosmopolityzm gatunkowy”, który zakłada, że  „wszystkie gatunki są zawsze już węzłami i przecięciami [nodes and intersections] w kontinuum, przepełnione zapożyczonymi [od innych gatunków] cechami, genami i zachowaniami” sugeruje, ze pierwszym krokiem powinna być rezygnacja z wynikających z antropocentryzmu pojęć męskie/żeńskie, ludzkie/zwierzęce, organiczne/nieorganiczne.

Idee wyżej wymienione nie pozostają tylko w umysłach ich twórców i na kartach ich książek, ale tez są inspiracją dla wyższej klasy biznesmenów, tzw wizjonerów i klasy politycznej.

Transhumanizm i Wielki Reset

Klaus Schwab, szef Swiatowego Forum Ekonomicznego przyznaje, że trashumanizm jest integralną częścią Great Reset, a  czwarta rewolucja przemysłowa „Czwarta rewolucja przemysłowa doprowadzi do połączenia naszej fizycznej, cyfrowej i biologicznej tożsamości” 

Klaus Schwab przewiduje, że  zdobycze techniki umożliwią rządom „wtargnąć do dotychczas prywatnej przestrzeni naszych umysłów, odczytywać nasze myśli i wpływać na nasze zachowanie”

Technologie czwartej rewolucji przemysłowej nie przestaną być częścią otaczającego nas fizycznego świata – staną się częścią nas – pisze Klaus Schwab i dodaje – Rzeczywiście, niektórzy z nas już czują, że nasze smartfony stały się przedłużeniem nas samych. Dzisiejsze urządzenia zewnętrzne – od komputerów przenośnych po zestawy słuchawkowe – prawie na pewno zostaną wszczepione w nasze ciała i mózgi.

Klaus Schwab uważa, że kryzys związany z pandemia COVID-19 jest dobrą okazją do wprowadzenia zmian, które  „przyczyniają się do dobrobytu społecznego i wspólnego dobra”.

Czy czeka nas nowa definicją dobrobytu społecznego i wspólnego dobra – tego dowiemy się za jakiś czas.

Beata Niedźwiedzka

GdL 8 / 2021

Jak kobiety w ciąży oraz matki karmiące reagowały na szczepienie przeciwko COVID-19?

Na łamach pisma JAMA ukazało się doniesienie A. Kachikis i wsp., z University of Washington, Seatle, zatytułowane  Short-term Reactions Among Pregnant and Lactating Individuals in the First Wave of the COVID-19 Vaccine Rollout omawiające wyniki krótkoterminowej obserwacji ponad 17 tysięcy kobiet, które zgłosiły się na szczepienie przeciwko COVID-19. Średni wiek wynosił 33,6+/-3,6 lat; 87,6% było rasy białej.

Seattle Children's hospital, 2014-10-13.jpg

                                          Szpital pediatryczny w Seatle

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Children%27s#/media/File:Emergency_entrance_to_Seattle_Children's,_2014-10-13.jpg

Charakterystyka badanych

W badaniu wyróżniono 3 grupy: 7809 kobiet w ciąży (44,6%), 6815 kobiet karmiących piersią (38,7%) i 2901 kobiet, które nie były w ciąży ani nie karmiły piersią, ale planowały ciążę w najbliższej przyszłości (16,5%) w momencie podania pierwszej dawki szczepionki. Większość osób otrzymała szczepionkę BNT162b2 firmy Pfizer-BioNTech (10 790 z 17 431 osób [61,9%] lub szczepionkę Moderna mRNA-1273 (6592 osoby [37,8%]).

Większość uczestniczek badania mieszkała w Stanach Zjednoczonych, była zatrudniona w służbie zdrowia i miała wykształcenie wyższe. Spośród wszystkich uczestników 15 055 osób (85,9%)  otrzymało 2 dawki szczepionki.

Wyniki obserwacji

Spośród wszystkich uczestników 17 005 osób (97,0%) zgłosiło niepożądane  odczyny poszczepienne po pierwszej dawce, przy czym najczęstszymi reakcjami były ból w miejscu wstrzyknięcia (16 019 osób [91,4%]) oraz zmęczenie (5489 osób [31,3%]). Częstość występowania NOP po drugiej dawce była większa niż po pierwszej dawce – zgłaszało je 10 399 kobiet [69,2%], najczęstszym zgłaszanym NOP było zmęczeniem oraz gorączka powyżej 38 C. Po pierwszej dawce gorączkę zgłaszało 499 kobiet, po drugiej dawce 3293 kobiety zgłaszały gorączkę. W czasie podania drugiej dawki szczepionki poroniło 49 kobiet. W momencie analizy danych 288 kobiet (4,3%) urodziło dziecko, 49 kobiet (0,7%) poroniło ciążę.

Wśród osób karmiących piersią przerwanie karmienia piersią po szczepieniu zgłosiło 155 z 6815 osób po podaniu pierwszej dawki (2,3%) i 130 z 6056 osób po podaniu drugiej dawki (2,2%), zmniejszenie podaży mleka przez mniej niż 24 godziny - 339 osób po podaniu pierwszej dawki (5,0%) i 434 osoby po podaniu drugiej dawki (7,2%), a obawy dotyczące niemowlęcia po szczepieniu - 208 osób po podaniu pierwszej dawki (3,0%) i 267 osób po podaniu drugiej dawki (4,4%).

Ograniczenie dotyczące badania

Autorzy podają następujące ograniczenia dotyczące badania, cyt.

Ograniczenia badania obejmują fakt, że uczestnicy zostali dobrani z dogodnej próby, w której sami zgłaszali reakcje i w której ocena wyników okołoporodowych była ograniczona, co odzwierciedla pierwszą falę szczepień, która w dużej mierze składała się z pracowników opieki zdrowotnej ze względu na kwalifikowalność do szczepień w czasie tego trwającego badania. W związku z tym nasze wyniki mogą być nieobiektywne i nie można ich uogólniać na wszystkie populacje. Ponadto uczestnicy naszego badania mogą się pokrywać z uczestnikami podobnych badań.6 Trwają dalsze badania nad wynikami po otrzymaniu szczepionki COVID-19 wśród kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Konflikt interesów zgłoszony przez autorów doniesienia

A. Kachikis, A.L. Drake i J. A. Englund otrzymali granty od firmy Merck.

A. Kachikis  była konsultantem ds. badań naukowych dla firm Pfizer i Glaxo Smith Kline w zakresie projektów związanych ze szczepieniami ochronnymi matek w 2020 roku.

J. A. Englund otrzymywała honoraria od firm Sanofi Pasteur, Meissa Vaccines i Astra Zeneca oraz granty od firm Pfizer, GlaxoSmithKline, Astra Zeneca, Novavax i Chimerix.

Źródło:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783112

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021

Zakaźność wariantu Delta SARS-CoV-2 jest wysoka!

Wariant delta jest wysoce zakaźny, szacuje się, że jest o około 60% bardziej zakaźny niż wariant Alfa – czytamy na łamach wydawanego od 1883 roku, (mającego Impact Factor 56 272 w 2020 roku) The Journal of the American Medical Association (JAMA) w doniesieniu Confronting the Delta Variant of SARS-CoV-2, Summer autorstwa C.del Rio i wsp. Według szacunków amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) na dzień 16 sierpnia 2021 roku 168,7 miliona osób zostało w pełni zaszczepionych w Stanach Zjednoczonych, co stanowi 50,8% populacji. Istnieją jednak duże różnice w częstości szczepień w poszczególnych stanach, od najwyższego 76,9% w Vermont do najniższego 44% w Alabamie.

Wariant Delta SARS-CoV-2 na świecie ( stan na 9 lipca 2021 r.)

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Delta_variant#/media/File:Delta_Variant_countries.svg

Ostatnia fala zakażeń jest ściśle związana z pojawieniem się wariantu delta wirusa SARS-CoV-2. Podobnie jak inne wirusy RNA, SARS-CoV-2 stale mutuje, a nowe warianty pojawiają się tak długo, jak długo trwa przenoszenie wirusa.

The US Department of Health and Human Services powołał Międzyagencyjną Grupę SARS-CoV-2, która stworzyła system klasyfikacji obejmujący warianty zainteresowania, warianty niepokojące i warianty o wysokiej konsekwencji.

Wszystkie warianty B.1.1.7 (Alfa), B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma) i B.1.617.2 (Delta) są "wariantami niepokojącymi", czyli wariantami zawierającymi 1 lub więcej mutacji, które umożliwiają wirusowi łatwiejsze przenoszenie się, sprawiają, że wirus gorzej reaguje na leczenie lub wpływają na skuteczność szczepionek przeciwko wirusowi.

Dane z Wielkiej Brytanii sugerują, że jedna dawka szczepionki Pfizer-BioNTech BNT162b2 lub AstraZeneca-Oxford ChAdOx1 nCoV-19 jest niewystarczająca, aby chronić przed objawowym zakażeniem wariantem Delta, natomiast dwie dawki szczepionki zwiększają skuteczność odpowiednio do 88% i 67%, co nadal jest niższe niż ochrona przed wariantem alfa generowana przez obie szczepionki. Podobne wyniki odnotowano w przypadku szczepionki Janssen/Johnson & Johnson, ale dane te nie zostały jeszcze opublikowane. W wielu krajach planowane jest podanie trzeciej dawki szczepionki. w chwili obecnej najbardziej wiarygodne dane dotyczące efektu dodatkowych dawek pochodzą od biorców przeszczepów narządów litych. U pacjentów tych dodatkowa dawka szczepionki mRNA zwiększyła poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2 u 55% zaszczepionych osób. Dane o tym zostały opublikowane 11 sierpnia 2021 r. w artykule Randomized Trial of a Third Dose of mRNA-1273 Vaccine in Transplant Recipients opublikowanym na łamach NEJM. Badana grupa pacjentów liczyła 120 osób. W grupie, która otrzymała placebo zamiast trzeciej dawki szczepionki zwiększony poziom przeciwciał uzyskano u 18% pacjentów.

Źródło:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783478

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2111462

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021

Dr Beata Niedźwiedzka dołączyła do Kolegium Redakcyjnego GdL

Od 18 sierpnia 2021 roku do naszego Kolegium Redakcyjnego dołączyła dr Beata Niedźwiedzka. Jest ona absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą ginekologii i położnictwa oraz medycyny rodzinnej. Obecnie praktykuje w Wielkiej Brytanii. Na łamach GdL debiutowała w 2019 roku artykułem AI, artificial intelligence, sztuczna inteligencja

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/819-ai-artificial-intelligence-sztuczna-inteligencja

Ten bardzo interesujący debiut na naszych łamach był okazją do lunchu redakcyjnego w Warszawie

Beata Niedźwiedzka foto

Dr Beata Niedźwiedzka jako kobieta sukcesu następny artykuł na naszych łamach zatytułowała Kto zdobywa szczyt?

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/1189-kto-zdobywa-szczyt

Refleksje na temat pandemii zawarła w artykule Postcovidowy świat

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/1211-postcovidowy-swiat

a na temat przemian jakie zachodzą w ochronie zdrowia w artykule Z pamiętnika medycznego wyrobnika

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1304-z-pamietnika-medycznego-wyrobnika

Dr Beata Niedźwiedzka jest także autorką licznych artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.

Witamy serdecznie w naszym zespole redakcyjnym i życzymy wielu sukcesów na niwie dziennikarstwa medycznego!

Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

GdL 8 / 2021

 

Zapalenie mięśnia sercowego u dzieci po szczepionce BNT162b2

Na łamach pisma JAMA 10 sierpnia 2021 roku ukazało się doniesienie zatytułowane Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children autorstwa A.Dionne  i wsp. (kardiologów z Boston Children's Hospital), opisujące 15 przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które wystąpiło u dzieci szczepionce BNT162b2 (firmy Pfizer).

Objawy rozpoczęły się od 1 do 6 dni po otrzymaniu szczepionki i obejmowały ból w klatce piersiowej u 15 pacjentów (100%), gorączkę u 10 pacjentów (67%), bóle mięśniowe u 8 pacjentów (53%) i ból głowy u 6 pacjentów (40%). Poziom troponiny był podwyższony u wszystkich pacjentów przy przyjęciu (mediana, 0,25 ng/mL [zakres, 0,08-3,15 ng/mL]) i osiągnął szczyt 0,1 do 2,3 dnia po przyjęciu.

W badaniu echokardiograficznym obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory (EF) stwierdzono u 3 pacjentów (20%), a nieprawidłowe globalne odkształcenie podłużne lub obwodowe u 5 pacjentów (33%). U żadnego pacjenta nie stwierdzono wysięku w osierdziu. Wyniki obrazowania rezonansu magnetycznego serca były typowe dla zapalenia mięśnia sercowego u 13 pacjentów (87%). Żaden pacjent nie wymagał przyjęcia na oddział intensywnej terapii, a mediana czasu pobytu w szpitalu wynosiła 2 dni (zakres 1-5). W czasie obserwacji od 1 do 13 dni po wypisie ze szpitala u 11 pacjentów (73%) objawy ustąpiły. U jednego pacjenta (7%) utrzymywała się granicznie niska funkcja skurczowa LV w badaniu echokardiograficznym (EF 54%). U 3 pacjentów (20%) stężenie troponiny pozostawało nieznacznie podwyższone. U jednego pacjenta (7%) obserwowano nieutrwalony częstoskurcz komorowy na monitorze ambulatoryjnym.

W podsumowaniu autorzy piszą: W tej małej serii przypadków zapalenie mięśnia sercowego rozpoznano u dzieci po szczepieniu COVID-19, najczęściej u chłopców po podaniu drugiej dawki. W tej serii przypadków, w krótkoterminowej obserwacji, u pacjentów występowały łagodne objawy.

Długotrwałe ryzyko związane z poszczepiennym zapaleniem mięśnia sercowego pozostaje nieznane. Potrzebne są większe badania z dłuższą obserwacją, aby sformułować zalecenia dotyczące szczepienia COVID-19 w tej populacji.

Źródło:

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021

Gorączka krwotoczna Marburg w Republice Gwinei

Republika Gwinei za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia poinformowała 5/08/2021 o potwierdzonym zgonie z powodu choroby wywołanej wirusem Marburg w południowej prefekturze Guéckédou (miasto w Gwinei przy granicy z Liberią i Sierra Leone). Jest to pierwsze zgłoszenie zachorowania na MVD w tym kraju i w regionie Afryki Zachodniej.

Krajowy zespół dochodzeniowy został wysłany do prefektury Guéckédou w celu przeprowadzenia dalszego dochodzenia. Zidentyfikowano 155 osób, z którymi nawiązano kontakt i które są obecnie monitorowane. Do chwili obecnej nie stwierdzono żadnych podejrzanych przypadków.

<a href=

Wirus gorączki krwotocznej Marburg w mikroskopie elektronowym

Źródło ilustracji

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Marburg_virus.jpg" class="" />

Opis przypadku choroby

Zmarły to 46-letni mężczyzna, który zgłosił się do miejscowego ośrodka zdrowia z gorączką, bólem głowy, zmęczeniem, bólem brzucha i krwawieniem z dziąseł w dniu 1 sierpnia. W laboratoriach  w Guéckédou i w Konakry pobrano próbki i uzyskano wynik pozytywny na obecność wirusa Marburg. W dniu 9 sierpnia 2021 r. Instytut Pasteura w Senegalu dodatkowo potwierdził ten wynik.

Gorączka krwotoczna Marburg jest wysoce śmiertelną, odzwierzęcą chorobą krwotoczną wywoływaną przez patogen z grupy filowirusów . Do przeniesienia choroby z człowieka na człowieka dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych osób lub kontakt ze sprzętem i innymi materiałami zanieczyszczonymi zakaźną krwią lub tkankami zakażonych osób, płynami ustrojowymi zakażonych osób oraz skażonymi powierzchniami lub materiałami.

Nie jest dostępna szczepionka ani specyficzne leczenie gorączki krwotocznej Marburg - należy rozpocząć terapię wspomagającą u każdej osoby, u której wystąpią objawy chorobowe.

Gorączka krwotoczna Marburg w Europie

Gorączka krwotoczna Marburg została po raz pierwszy rozpoznana w 1967 roku, kiedy ogniska gorączki krwotocznej wystąpiły jednocześnie w laboratoriach w Marburgu i Frankfurcie w Niemczech oraz w Belgradzie w Jugosławii (obecnie Serbia).

Zachorowało wówczas trzydzieści jeden osób, początkowo pracowników laboratoriów, a następnie kilku członków personelu medycznego i członków rodzin, którzy się nimi opiekowali. Odnotowano siedem zgonów. Pierwsze zarażone osoby były narażone na kontakt z importowanymi afrykańskimi małpami zielonymi lub ich tkankami podczas prowadzenia badań. Jeden dodatkowy przypadek został zdiagnozowany retrospektywnie.

Źródło:

https://africacdc.org/news-item/republic-of-guinea-confirmed-death-relating-to-marburg-virus-disease-mvd/

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021

Skojarzone szczepienie ChAdOx1 nCoV-19 i mRNA wywołuje silniejszą odpowiedź immunologiczną

Osoby, które otrzymały szczepionkę wektorową ChAdOx1 nCoV-19 firmy Astra Zeneca jako pierwszą dawkę oraz szczepionkę mRNA firmy BioNTech firmy Pfizer jako drugą dawkę, wykazały znacznie silniejszą odpowiedź immunologiczną niż osoby, które otrzymały 2 dawki szczepionki ChAdOx1 nCoV-19 - wynika z badania opublikowanego w Nature Medicine ( artykuł zatytułowany Immunogenicity and reactogenicity of heterologous ChAdOx1 nCoV-19/mRNA vaccination autorstwa T.Schmidt i wsp.).

Poziom przeciwciał we krwi był około 10 razy wyższy u osób, które miały szczepionkę skojarzoną lub podwójną BioNTech.

Źródło:

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01464-w

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021

Szczepionka przeciwko dźumie – rozpoczynają się badania I fazy

Od lat 90 - tych liczba przypadków dżumy u ludzi wzrosła w 25 krajach. Od 2010 do 2015 r. na całym świecie zgłoszono 3248 przypadków dżumy u ludzi, w tym 584 zgony. Występuje ona na całym świecie, ale największe obciążenie stanowi w bardzo odległych i ubogich częściach Afryki i Azji. W latach 2017-2018 wystąpiły duże epidemie na Madagaskarze, a w 2020 r. śmiertelne przypadki dżumy w Mongolii i dżumy septycznej w USA.

Dżuma może być skutecznie leczona antybiotykami, jeśli jest wcześnie leczona, jednak często nie jest to możliwe na obszarach wiejskich, gdzie szczepionka byłaby znacznie bardziej skuteczna. Obecnie jedyną metodą kontrolowania ognisk dżumy jest reaktywne stosowanie antybiotyków. Dlatego też potrzebna jest skuteczna szczepionka chroniąca przed tą chorobą – czytamy na stronie internetowej Oxford Vaccine Group.

Na Uniwersytecie w Oksfordzie opracowano domięśniową szczepionkę przeciw dżumie (ChAdOx1), która może być również podawana doustnie podjęzykowo.

Pod linkiem https://trials.ovg.ox.ac.uk/trials/plague można zarejestrować swoje zainteresowanie udziałem w badaniu. Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie 495 – 630 funtów brytyjskich, w zależności od liczby wizyt związanych z udziałem w badaniu.

Źródło:

https://trials.ovg.ox.ac.uk/trials/plague

https://trials.ovg.ox.ac.uk/trials/sites/default/files/trials_attachments/PlaVacSIBV2.114-Jun-2021_clean.pdf

Kapitulacja Granady autorstwa F. Padilla: Muhammad XII przed Ferdynandem i Izabelą (ok. 1882)

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/Granada#/media/File:La_Rendici%C3%B3n_de_Granada_-_Pradilla.jpg

Komentarz refleksyjny:

W artykule J. Jeffersona i wsp. Vaccines for preventing plague, w którym dokonano przeglądu dotychczasowych badań nad szczeponką przeciwko dżumie, czytamy:

Obecnie nie ma kandydatów na syntetyczną szczepionkę, chociaż istnieje kilka powodów, dla których należałoby opracować nową szczepionkę. Należą do nich  wysoki poziom skutków ubocznych i krótkotrwała odporność oraz  brak ochrony przed dżumą pneumoniczną za pomocą obecnych szczepionek (Perry 1997). Ponadto nie istnieje żaden przegląd dowodów doświadczalnych dotyczących działania szczepionek przeciwko dżumie, a ich rola w kontrolowaniu ognisk tej choroby w krajach endemicznych jest niejasna.

Źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6532692/

Czytając o dżumie nie sposób nie wspomnieć  lektury Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza i wyrazić nadzieję, że Almanzor jest i pozostanie wyłącznie postacią literacką. Z drugiej strony zadaniem wieszczów jest coś wieszczyć….

Już w gruzach leżą Maurów posady
Naród ich dźwiga żelaza;
Bronią się jeszcze twierdze Grenady,
Ale w Grenadzie zaraza.

Broni się jeszcze z wież Alpuhary
Almanzor z garstką rycerzy,
Hiszpan pod miastem zatknął sztandary,
Jutro do szturmu uderzy.
O wschodzie słońca ryknęły spiże,
Rwią się okopy, mur wali;
Już z minaretów błysnęły krzyże:
Hiszpanie zamku dostali.
Jeden Almanzor, widząc swe roty,
Zbite w opornej obronie,
Przerznął się między szable i groty,
Uciekł i zmylił pogonie.
Hiszpan na świeżej zamku ruinie,
Pomiędzy gruzy i trupy,
Zastawia ucztę, kąpie się w winie,
Rozdziela brańce i łupy.
Wtem straż odźwierna wodzom donosi,
Że rycerz z obcej krainy
O posłuchanie co rychlej prosi,
Ważne przywożąc nowiny.
Był to Almanzor, król muzułmanów,
Rzucił bezpieczne ukrycie,
Sam się oddaje w ręce Hiszpanów,
I tylko błaga o życie.
„Hiszpanie, woła na waszym progu
Przychodzę czołem uderzyć,
Przychodzę służyć waszemu Bogu,
Waszym prorokom uwierzyć.“
„Niechaj rozgłosi sława przed światem,
Że Arab, że król zwalczony,
Swoich zwycięzców chce zostać bratem,
Wasalem obcej korony.“

Hiszpanie męstwo cenić umieją:
Gdy Almanzora poznali,
Wódz go uścisnął, inni koleją
Jak towarzysza witali.
Almanzor wszystkich wzajemnie witał,
Wodza najczulej uścisnął,
Objął za szyję, za ręce chwytał,
Na ustach jego zawisnął.
A wtem osłabnął... padł na kolana...
Ale rękami drżącemi,
Wiążąc swój zawój u nóg Hiszpana,
Ciągnął się za nim po ziemi.
Spojrzał dokoła — wszystkich zadziwił:
Zbladłe, zsiniałe miał lice,
Śmiechem okropnym usta wykrzywił,
Krwią mu nabiegły źrenice.
„Patrzcie o giaury! jam siny, blady...
Zgadnijcie czyim ja posłem?...
Jam was oszukał: wracam z Grenady,
Ja wam zarazę przyniosłem!...
„Pocałowaniem wszczepiłem w duszę
Jad, co was będzie pożerać...
Pójdźcie i patrzcie na me katusze,
Wy tak musicie umierać.“
Rzuca się, krzyczy, ściąga ramiona:
Chciałby uściśnieniem wiecznem
Wszystkich Hiszpanów przykuć do łona;
Śmieje się — śmiechem serdecznym.
Śmiał się — już skonał — jeszcze powieki,
Jeszcze się usta nie zwarły,
I śmiech piekielny został na wieki
Do zimnych liców przymarły.

Hiszpanie trwożni z miasta uciekli;
Dżuma za nimi w ślad biegła,
Z gór Alpuhary nim się wywlekli,
Reszta ich wojska poległa.

Źródło:

https://pl.wikisource.org/wiki/Ju%C5%BC_w_gruzach_le%C5%BC%C4%85_Maur%C3%B3w_posady

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021

 

Gazeta dla Lekarzy nr 7 / 2021 - spis treści

Spis treści nr 7 / 2021

1. Gazeta dla Lekarzy od maja 2021 w nowej formie - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1293-gazeta-dla-lekarzy-od-maja-2021-w-nowej-formie

2. Tańczę tango, odcinek 2 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1294-tancze-tango-odcinek-2-powiesci

3. Tańczę tango, odcinek 3 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1295-tancze-tango-odcinek-3-powiesci  

4. Tańczę tango, odcinek 4 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1296-tancze-tango-odcinek-4-powiesci

5. Tańczę tango, odcinek 5 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1297-tancze-tango-odcinek-5-powiesci

6. Tańczę tango, odcinek 6 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1298-tancze-tango-odcinek-6-powiesci

7. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID -19

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1299-zapalenie-miesnia-sercowego-po-szczepieniu-przeciwko-covid-19

8. Intensyfikacja badań nad genomiką patogenów ważnych dla zdrowia publicznego

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1300-intensyfikacja-badan-nad-genomika-patogenow-zdrowia-publicznego

9. Leki przeciwwirusowe pilnie poszukiwane

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1301-leki-przeciwwirusowe-pilnie-poszukiwane

10. Dendrologia w wydaniu rodzinnym - Alicja Barwicka

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1302-dendrologia-w-wydaniu-rodzinnym 

11. Więcej danych o wariantach B.1.1.7 oraz B.1.351 wirusa SARS-CoV-2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1303-wiecej-danych-o-wariantach-b-1-1-7-oraz-b-1-351-wirusa-sars-cov-2

12. Z pamiętnika  medycznego wyrobnika - Beata Niedźwiedzka

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1304-z-pamietnika-medycznego-wyrobnika

13. 28 Lipca obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1305-28-lipca-obchodzony-jest-swiatowy-dzien-wirusowego-zapalenia-watroby

14. Przeciwciała utrzymują się co najmniej 9 miesięcy po zakażeniu SARS-CoV-2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1306-przeciwciala-utrzymuja-sie-co-najmniej-9-miesiecy-po-zakazeniu-sars-cov-2

15. Nowe amerykańskie wytyczne w sprawie noszenia masek przez osoby zaszczepione przeciwko COVID 19

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1307-nowe-amerykanskie-wytyczne-w-sprawie-noszenia-masek-przez-osoby-zaszczepione-przeciwko-covid-19  

W lipcu 2021 r. GdL odwiedziło 4 959 osób, które złożyły na naszych stronach 6784 wizyty. Od 1 stycznia 2021 odwiedziło nas 31 256 osób (46 528 wizyt).

Krystyna Knypl

GdL 7 / 20201

Nowe amerykańskie wytyczne w sprawie noszenia masek przez osoby zaszczepione przeciwko COVID -19

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (The United States Centers for Disease Control and Prevention, CDC ) uaktualniło we wtorek swoje wytyczne dotyczące masek, zalecając w pełni zaszczepionym osobom noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych, gdy przebywają na obszarach o znacznej i wysokiej transmisji wirusa Covid-19, do których zalicza się prawie dwie trzecie wszystkich hrabstw USA. Zalecenia te mają na celu skuteczniejsze zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wariantu delta,

W ostatnich dniach zobaczyłam nowe dane naukowe z ostatnich dochodzeń epidemiologicznych pokazujące, że wariant delta zachowuje się wyjątkowo inaczej niż przeszłe szczepy wirusa, które powodują Covid-19 - powiedziała dr Rochelle Walensky, dyrektor CDC, na wtorkowym briefingu dla mediów. Przed podjęciem pracy w CDC była ona szefem oddziału chorób zakaźnych w Massachusetts General Hospital i profesorem medycyny w Harvard Medical School. Dr Rochelle Walensky jest specjalistą w dziedzinie HIV/AIDS.

Te nowe dane są niepokojące i niestety uzasadnia aktualizację naszych zaleceń. . To nie jest decyzja, którą w CDC podjęliśmy łatwo  - powiedziała dr Walensky.

Nowe niepublikowane dane pokazujące, że zaszczepione osoby zarażone wariantem Delta koronawirusa mogą mieć tyle samo wirusa, co osoby nieszczepione i te dane są główną przyczyną najnowszej zmiany wytycznych CDC dotyczących masek – dowiedziała się stacja CNN.

Kiedy CDC poprzednio publikowało swoje wytyczne 13 maja 2021 r., w których zezwolono na nienoszenie masek przez osoby zaszczepione, mutacja koronawirusa delta stanowiła tylko 1% zgłoszonych infekcji. Teraz, według CDC, stanowi ona co najmniej 83% przypadków.

Ogólny poziom zaszczepienia w Stanach Zjednoczonych jest niższy niż początkowo oczekiwano, a większość transmisji ma miejsce na obszarach, gdzie poziom zaszczepienia wynosi poniżej 40% populacji.

Źródło:

https://edition.cnn.com/2021/07/27/health/cdc-mask-guidance-vaccinated-people-bn/index.html

Krystyna Knypl

GdL 7 / 2021

Przeciwciała utrzymują się co najmniej 9 miesięcy po zakażeniu SARS-CoV-2

Na łamach Nature Communications Ilaria Dorigatti i wsp. opublikowali doniesienie zatytułowane  SARS-CoV-2 antibody dynamics and transmission from community-wide serological testing in the Italian municipality of Vo’ , które dostarcza interesujących danych na temat przebiegu COVID-19.

Badania przeprowadzone w włoskim mieście Vo’ wykazały, że poziom przeciwciał pozostaje wysoki 9 miesięcy po zakażeniu koronawirusem 2 (SARS-CoV-2), niezależnie od tego, czy było ono objawowe czy bezobjawowe.

Naukowcy z Uniwersytetu w Padwie oraz Imperial College London,  przetestowali ponad 85% z 3000 mieszkańców miejscowości  Vo' we, Włoszech, w lutym / marcu 2020 r.  a następnie przetestowali ich ponownie w maju i listopadzie 2020 r. na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.

Zespół stwierdził, że 98,8% osób zakażonych w lutym/marcu wykazało wykrywalne poziomy przeciwciał w listopadzie, i nie było różnicy między osobami, które miały objawy COVID-19 i tymi, które nie miały objawów.

Poziomy przeciwciał były śledzone za pomocą 3 testów. Wyniki wykazały, że podczas gdy wszystkie typy przeciwciał wykazywały pewien spadek między majem a listopadem, tempo spadku było różne w zależności od testu. Były również przypadki wzrostu poziomu przeciwciał u niektórych osób, co sugeruje potencjalne ponowne zakażenie wirusem, stanowiące bodziec dla układu odpornościowego.

"Nie znaleźliśmy dowodów na to, że poziom przeciwciał pomiędzy infekcjami objawowymi i bezobjawowymi różni się znacząco, co sugeruje, że siła odpowiedzi immunologicznej nie zależy od objawów i ciężkości infekcji" - powiedziała  Ilaria Dorigatti z Imperial College London.

"Nasze badanie pokazuje jednak, że poziom przeciwciał różni się, czasami znacznie, w zależności od użytego testu. Oznacza to, że konieczna jest ostrożność przy porównywaniu szacunków poziomu infekcji w populacji uzyskanych w różnych częściach świata za pomocą różnych testów i w różnym czasie.Testy przeprowadzone w maju wykazały, że 3,5% populacji Vo było narażone na kontakt z wirusem, nawet jeśli nie wszyscy z nich byli świadomi swojej ekspozycji, biorąc pod uwagę duży odsetek bezobjawowych infekcji, stwierdził Enrico Lavezzo z Uniwersytetu w Padwie.

Czynniki behawioralne są kluczowe dla kontroli epidemii: dystans, ograniczenie liczby kontaktów i noszenie masek, nadal są ważne dla zmniejszenia ryzyka przeniesienia choroby, nawet w wysoko zaszczepionych populacjach – uważają autorzy doniesienia.

Źródła:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24622-7

https://dgnews.docguide.com/covid-19-antibodies-persist-least-9-months-after-infection?overlay=2&nl_ref=newsletter&pk_campaign=newsletter&nl_eventid=26356&nl_campaignid=3809&MemberID=303121675

Krystyna Knypl

GdL 7 / 2021

Więcej danych o wariantach B.1.1.7 oraz B.1.351 wirusa SARS-CoV-2

Chociaż dwa warianty wirusa SARS-CoV-2 wiążą się z większą transmisją, pacjenci z tymi wariantami nie wykazują wyższych ładunków wirusów w górnych drogach oddechowych w porównaniu z grupą kontrolną - wynika z badania przeprowadzonego przez Johns Hopkins School of Medicine.

Badanie to zostało przeprowadzone w laboratorium badawczym dr Heby Mostafy, która przeprowadziła na dużą skalę sekwencjonowanie całego genomu SARS-CoV-2 dla stanu Maryland.

Naukowcy badali wariant B.1.1.7  po raz pierwszy zidentyfikowany w Wielkiej Brytanii, oraz wariant B.1.351 po raz pierwszy zidentyfikowany w RPA, aby ocenić, czy pacjenci wykazywali wyższe ładunki wirusowe, a w konsekwencji zwiększone rozsiewanie i zdolność do przenoszenia.

Warianty zostały zidentyfikowane przy użyciu sekwencjonowania całego genomu. Naukowcy wykorzystali dużą liczbę próbek, aby wykazać, że wariant Alfa stanowił 75% krążących wirusów do kwietnia 2021 roku. Badacze porównali 134 próbki z wariantami ze 126 próbkami kontrolnymi i mając dostęp do informacji klinicznych pacjentów, byli w stanie skorelować dane genomowe z chorobą kliniczną i wynikami. Wszystkie próbki poddano dodatkowym badaniom w celu określenia ich wiremii. Informacje zostały powiązane z etapem choroby poprzez spojrzenie na dni po rozpoczęciu objawów, co dodało jasności w porównywaniu wydalania wirusów pomiędzy grupami.

Powód, dla którego te warianty wykazują większą zdolność do przenoszenia się nie jest jeszcze jasny powiedziała Adannaya Amadi, główna autorka badania. Jednakże, nasze wyniki wykazały, że pacjenci zakażeni tymi wariantami są mniej skłonni do bycia bezobjawowymi w porównaniu do grupy kontrolnej. Chociaż osoby zakażone tymi wariantami nie były narażone na większe ryzyko zgonu lub przyjęcia na intensywną terapię, to jednak częściej były hospitalizowane.

Badania  były prezentowane na World Microbe Forum online w dniach 20-24 czerwca 2021 r.

Źródło:

https://globalbiodefense.com/2021/06/23/patients-with-alpha-and-beta-covid-19-variants-less-likely-to-be-asymptomatic-despite-no-increase-in-viral-load/

Krystyna Knypl

GdL 7 / 2021

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Alpha_variant#/media/File:SARS-CoV-2_Alpha_variant.svg

Leki przeciwwirusowe pilnie poszukiwane!

Amerykański The National Institute of Allergy and Infectious Diseases zaprasza badaczy do  opracowywaniu leków przeciwwirusowych przeciwko koronawirusom (CoV) oraz innym wirusom RNA o potencjale pandemicznym.

Typowe programy odkrywania leków wymagają kilku i jeśli wysiłki poszukiwania nowych leków przeciwwirusowych zostaną podjęte dopiero po wystąpieniu epidemii lub pandemii, jest mało prawdopodobne, że specyficzny dla wirusa lek będzie dostępny w odpowiednim czasie. Za wirusy o potencjale pandemicznych uznano:

paramyksowirusy – są to wirusy paragrypy powodujące infekcje wśród gołębi

bunyawirusy – przenoszone są przez gryzonie, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi

togawirusy – atakują ludzi, zwierzęta oraz ptaki

filowirusy –do grupy tej należy między innymi wirus Ebola

pikornawirusy - powodują przeziębienia, do tej grupy należy także wirus polio

flawiwirusy - do grupy tej należy wirus Zachodniego Nilu

Źródło:

https://globalbiodefense.com/2021/07/13/niaid-to-create-new-antiviral-drug-discovery-centers-for-pathogens-of-pandemic-concern

(K.K.)

GdL 7/2021

 

Intensyfikacja badań nad genomiką patogenów zdrowia publicznego

Amerykańska The Centers for Disease Control and Prevention przewiduje w 2022 roku utworzenie wielu Centrów Doskonałości Genomiki Patogenów Zdrowia Publicznego. Będą to organizacji  partnerstwa między ośrodkami akademickimi oraz instytucjami zdrowia publicznego. Ich celem będzie współpraca w zakresie innowacji w genomice patogenów i epidemiologii molekularnej, dzięki której będzie można poprawić kontrolę i reagowanie na zagrożenia mikrobiologiczne mające znaczenie dla zdrowia publicznego.

W kwietniu 2021 r. administracja J. Bidena przeznaczyła 1,7 miliarda dolarów z amerykańskiego planu ratunkowego na wzmocnienie zdolności kraju do wykrywania, monitorowania i łagodzenia pojawiających się wariantów COVID-19. Istotnym elementem tej reakcji jest zwiększenie krajowego sekwencjonowania genomowego - procesu, w którym DNA COVID jest dekodowane i wykrywane są potencjalnie śmiertelne mutacje wirusa.

Na początku lutego 2021 r. laboratoria amerykańskie sekwencjonowały jedynie około 8000 szczepów COVID-19 tygodniowo. Od tego czasu tempo sekwencjonowania znacznie wzrosło, wzmacniając zdolność kraju do wykrywania i reagowania na warianty budzące obawy. Administracja J. Bidena zainwestowała już prawie 200 milionów dolarów, aby pomóc w zwiększeniu sekwencjonowania genomowego do 29 000 próbek tygodniowo do kwietnia 2021 roku.

Informacje o grantach są dostępne pod linkiem

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334725

Źródło:

https://globalbiodefense.com/2021/07/14/us-announces-plans-for-public-health-pathogen-genomics-centers-of-excellence/

Krystyna Knypl

GdL 7 / 2021

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA u członków armii Stanów Zjednoczonych Na łamach pisma JAMA 29 czerwca 2021 roku ukaząło się doniesienie zatytułowane "Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military" autorstwa J.Montgomery i wsp. w którym opisano 23 przypadki zapalenia mięśnia sercowego, które wystąpiło u żołnierzy amerykańskich. W grupie tej było 22 żołnierzy służby czynnej oraz jeden emerytowany żołnierz. Średnia wieku wynosiła 25 lat ( 20 -51 lat). Żołnierze zgłaszali się do lekarzy z powodu ostrego bólu w klatce piersiowej, który wystąpił po 4 dniach od podania szczepionki mRNA. Wszyscy byli wcześniej zdrowi z wysokim poziomem sprawności fizycznej. Siedmiu otrzymało szczepionkę BNT162b2-mRNA, a 16 otrzymało szczepionkę mRNA-1273.

Wszyscy pacjenci mieli znacznie podwyższone poziomy troponin sercowych. Wśród 8 pacjentów, którzy przeszli badanie rezonansu magnetycznego serca w ostrej fazie choroby, wszyscy mieli wyniki zgodne z klinicznym rozpoznaniem zapalenia mięśnia sercowego. Dodatkowe badania nie zidentyfikowały innych etiologii zapalenia mięśnia sercowego, w tym ostrego COVID-19 i innych infekcji, uszkodzenia niedokrwiennego lub leżących u podstaw chorób autoimmunologicznych.

W tym okresie wojsko podało ponad 2,8 miliona dawek szczepionki mRNA COVID-19.

Źródło:

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601

(K.K.)

GdL 7/2021

 

Gazeta dla Lekarzy od maja 2021 w nowej formie

Koleżanki i Koledzy,

Od maja 2021 r. Gazeta dla Lekarzy (GdL) jest dostępna w postaci artykułów publikowanych na stronach internetowych poszczególnych działów. Niewielka popularność formy pdf. skłoniła nas do zrezygnowania z niej.

Będziemy koncentrować się na publikowaniu nowości medycznych. Kontynuowane będą także artykuły wspomnieniowe. W czerwcu br. odwiedziło strony GdL 6013 osób, a od 1/01/2021 r. do 30/06/2021 r. 26 288 osób. Dziękujemy i zapraszamy do pozostawania w kontakcie z nami.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca Gazety dla Lekarzy

GdL 7 / 2021

Hurtownia autorytetów

Krystyna Knypl

Ruch w Hurtowni Autorytetów był niewielki. Czuło się, że nadciągają wakacje. Dyżurny Operator przeciągnął się leniwie. Nic się nie działo od dwóch godzin. Żadnych ciekawych zamówień ani pilnych zabiegów na wątłej świadomości Narodu Nieszczęśników, zwanego często w dokumentach po prostu NN.- I to ma być ostry dyżur? - pomyślał znudzony. - Chyba pójdę wcześniej na obchód Departamentów Specjalnych. Zobaczę czy jest dobre natlenowanie w Wydziale Autorytetów na Specjalne Okazje.

<a href=

Źródło ilustracji:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Ateny

Na półkach Wydziału Autorytetów na Specjalne Okazje wylegiwały się w pozycji „spocznij” następujące autorytety: Osobliwa Moralność, Smagający Bat, Święte Oburzenie oraz Nieustanne Zdziwienie. Tak naprawdę wcale się nie wylegiwały. Autorytety w najwyższym stopniu umiały wykorzystać każdą minutę. Taka już była ich natura.

Osobliwa Moralność podkradała dostęp do tlenu Świętemu Oburzeniu, które nie mogło tego zauważyć, ponieważ przenosiło kontenery energii przydzielone Nieustannemu Zdziwieniu. Święte Oburzenie próbowało przechwycić promienie świetlne przeznaczone dla Osobliwej Moralności. Autorytety uwijały się jak w ukropie, zbliżał się bowiem czas porannej lektury.

Nieustanne Zdziwienie, Święte Oburzenie oraz Osobliwa Moralność na zlecenie Wielkiego Kreatora musiały codziennie czytać od deski do deski pismo „Nowiny & Winy”. Dzięki lekturze każdego dnia wiedziały, kogo będą piętnować. Wnioski z lektury przekazywały do Smagającego Bata, który świstał nad głowami nieszczęśników nominowanych do piętnowania. Po lekturze autorytety udawały się na zasłużony odpoczynek, aby zachować ciągłość dobrej formy.

Może przecież w każdej chwili się zdarzyć, że Osobliwa Moralność będzie musiała skarcić jakiegoś nieszczęśnika, a były ich całe tłumy. Jak każdy tłum, Naród Nieszczęśników miał wiele bezsensownych pomysłów. Święte Oburzenie co i raz dostawało bólu swych delikatnych skroni, gdy słuchało pomysłów dobiegających z Tłumu Nieszczęśników. Tłum wykrzykiwał swoje hasła w kółko i bez końca. Raz wołał Chleba!, innym razem Pracy! Jacyś niezidentyfikowani członkowie tłumu potrafili nawet zawołać Szacunku! Co gorsza, najstarsi z tłumu swoimi piskliwymi głosami wykrzykiwali słowo najobrzydliwsze. Ci nieznośni starcy wołali Prawdy!

Wielki Kreator nie mógł się wprost nadziwić, skąd brał się w tłumie apetyt na chleb, pracę, szacunek oraz prawdę. Czyż ochłapy, bezrobocie, pogarda, kłamstwo nie były właściwym pożywieniem tłumu? Skąd taki tłum znał smak chleba? Chyba jacyś bezczelnie pamiętliwi starcy musieli tłumowi opowiedzieć, jak smakuje prawdziwy chleb. Tłum mógł kupować tylko ochłapy. Wiadomo jak krótki mają termin spożycia. Żeby nie marnować wyprodukowanych ochłapów, Wielki Kreator nakazywał zawsze obfite posypywanie ich solą. Z przesolonego tłumu często padały narzekania na bóle głowy. Ale kto by się tym martwił. Tłum jako taki nie miał głowy. Nieszczęśnicy z bólem głowy byli zaledwie małymi fragmentami większej całości. Liczyła się tylko całość.

Osobliwa Moralność czasem na zebraniach Rady Nadzorczej podkreślała:

– Już moja w tym głowa, aby tłum miał skołowane łby. A że trochę ich pobolą, nie szkodzi. Nie będą się zbytnio interesować nie swoimi sprawami. Takiemu wypoczętemu, nieobolałemu Narodowi Nieszczęśników, czyli po prostu NN, mogłoby przyjść do głowy jakieś kłopotliwe pytanie. Wprawdzie w Departamencie Standardowych Odpowiedzi przygotowano całe zestawy odpowiedzi na pytania, ale może się zdarzyć, że padnie pytanie nieznane wcześniej. Na wypadek tak obrzydliwego zdarzenia zalecano coś w tym stylu:

– Świetne pytanie! Gratulujemy przenikliwości i doświadczenia! Doprawdy jesteśmy pod wrażeniem pańskiego pytania. Czy mógłby pan powiedzieć nam, jak wpadł na pomysł zadania tak oryginalnego pytania?

Na ogół wyrażenie zachwytu wystarczało. Pytający pożywiał się fałszywym zachwytem, który był jeszcze smaczniejszy niż przesolone ochłapy. Odpowiedź nie była już właściwie potrzebna.

Nie do przyjęcia było wołanie Pracy! Wielki Kreator pamiętał, że ktoś ze starców mówił mu, iż praca uszlachetnia. Tego by jeszcze brakowało, żeby tłum wyszlachetniał! Jak bym do nich przemawiał? Szlachetny tłumie! – śmiechu warte. A może jeszcze śmieszniej: Szlachetne tłumoczki i tłumokowie! – można dostać skrętu kiszek. Cholera, jak bym dostał skrętu kiszek, musiałbym pójść do szpitala na operację. Brrr... już słyszę, jak jakiś doktor woła do mnie Żądam szacunku! Czy taki doktor nie rozumie, że wyłącznym właścicielem szacunku jest Centralny Komitet Kreatorów (CKK)?

Wielki Kreator wiedział, że bez pomocy Smagającego Bata żadna akcja poskramiania zachcianek tłumu nie odniosłaby należytego rezultatu. Żeby efekt był utrzymany dostatecznie długo, niezbędne było przyłączenie się Nieustannego Zdziwienia.

Wielki Kreator lubił dbać o Specjalne Autorytety, a nawet kilka razy w roku je rozpieszczać. Zabierał wszystkie Autorytety na lody malinowe i szarlotkę na ciepło. Warte były tej niewielkiej inwestycji. W końcu dzięki nim rzeczywistość był taka, jak sobie wymarzył.

Co prawda niekiedy znajdował się jakiś śmiałek, który kwestionował opinie wygłaszane przez Autorytety. Kreator wydawał specjalny rozkaz, aby załatwić go liczbami. Zasypać, omotać, powalić na kolana. Liczby robiły to znakomicie. Najlepiej spisywały się liczby powyżej tysiąca.

– Ty, śmiałku szkaradny, czym jest twój jeden głos przeciwko kolumnom liczb?!

Kolumny liczb ustawiały się w takich konfiguracjach, jak zalecał Wielki Kreator.

Płynęły dni, miesiące, lata. Wielkie Autorytety zbudowały sobie eleganckie rezydencje. Niektórym wyrosły brzuchy w następstwie nadkonsumpcji wszystkiego, co dało się wchłonąć i strawić. Zanosiło się na to, że będą żyły długo i szczęśliwie.

Nastała noc świętojańska. Choć była to najkrótsza noc w roku, autorytety spały spokojnym snem. Zdawało się, że nic im nie grozi. Oddychały równomiernie.

Osobliwej Moralności śniło się, że nigdy przez całe życie nie zrobiła nic niemoralnego. Nawet nie wiedziała do końca, co to jest niemoralność. Smagający Bat śnił, że rozdziela zasłużone razy, nawet we śnie nie przychodziło mu do głowy, że mogą być niezasłużone. Święte Oburzenie śniło, że tylko ono ma prawo do wyrażania tego uczucia, innym wolno było co najwyżej zawstydzić się reakcją Oburzenia. Nieustanne Zdziwienie, zgodnie ze swą naturą, nawet we śnie się dziwiło.

Gdzieś koło piątej nad ranem wszystkie Autorytety zaczęły poruszać się niespokojnie. Przewracały się na boki, wierciły, zmieniały położenie poduszek, rozkopywały puchowe kołdry.

Dyżurny spojrzał na ekran monitorujący przebieg myśli oraz snów podopiecznych. Cholera, co się dzieje? – pomyślał zdenerwowany. Na monitorach wszystkich autorytetów płynęły fale lambda. Fatalne fale. Zwiastowały nadejście niedobrych snów. Po serii wyładowań fal lambda zaczęły chaotycznie pojawiać się wszystkie fale alfabetycznie: alfa, beta, gamma, delta. Cały alfabet grecki fal. To nie były żarty! Autorytety gnębił koszmarny sen. Dyżurny włączył czytnik snów. Na ekranie wszystkich autorytetów wyświetlał się ten sam sen. To wymagało zawiadomienia szefa dyżuru.

Rozkodowano zapis snów. Zdumieni dyżurni czytali zapis snu Osobliwej Moralności: O rany, mam coś w ustach, coś mi narasta i wszystko wypełnia. Muszę to świństwo wypluć, inaczej nie będę mogła wyrażać oburzenia. Jak ludzie się dowiedzą, że jestem oburzona ich postępowaniem, gdy nie będę mogła w ogóle mówić? Co to może być? Jakieś małe, kłujące drobiny. Muszę zobaczyć w lusterku. Co to jest? Brokat? No tak. To jest brokat! Skąd się wziął? Nie mogę go wypluć, ciągle go przybywa! Nie mogę wypluć! Ratunku!!! Ratunku!!!

Z indywidualnych drukarek pozostałych autorytetów wyskakiwały identyczne opisy.

Autorytety budziły się i pełne oburzenia spluwały gdzie popadnie. Pluły do południa. Nic nie pomagało. Brokat siedział w ich jakże szlachetnych jamach ustnych. Im więcej wypluły, tym więcej nowych drobinek przybywało. Pluły przez cały dzień. Zwołano Absolutnie Prywatne Konsylium. Nikt nie znał sposobu na usunięcie brokatu. Autorytety pluły bez końca. Nie mogły wykonywać swych funkcji. Jak można komuś pokazać zapluty autorytet? Czy on kogoś przekona? – nerwowo rozmyślał Wielki Kreator.

Zdawało się, że małe świecące drobinki pokonały Wielkie Autorytety raz na zawsze. Wielki Kreator długo rozmyślał. W końcu zdecydował: wynajmę sobie nowe autorytety. Każdy jest do wynajęcia. Podwoję honorarium.

Szukał przez tydzień, jednak nikt nie chciał się zgodzić. Co do licha z nimi się porobiło? Potroję stawkę. Doszedł do dziesięciokrotności honorarium dotychczasowych autorytetów. Nic nie działało, nawet dziesięciokrotnie wyższa stawka. Zmęczony siadł za biurkiem. Spojrzał na kalendarz.

Jaką mamy dziś erę? Własnego Sumienia i Zdrowego Rozsądku? Co? Jakiego? Własnego? Zdrowego? Nie, to wszystko jest chore!!! Ja nie będę mógł na nikogo wpływać? Czy to możliwe? Błąkał się jeszcze miesiąc. Nikt jednak nie chciał być płatnym autorytetem do wynajęcia. Co to jest Sumienie? – rozmyślał. Gdzie ono leży? Wieczorami ukradkiem przykładał do różnych części ciała rozliczne detektory, poszukując sumienia. Jakieś niewielkie wychylenie stwierdził nad mózgiem. Nie były to jednak dobre technicznie zapisy. Żaden czytnik nie mógł ich rozkodować. Wszyscy posługiwali się tymi dziwnymi... no właśnie, nawet nie wiedział, jak to nazwać. Może są to urządzenia? – pomyślał. Jak włącza się te urządzenia?... Znowu zapomniałem, jak one się nazywają... zaraz... zaraz... Sumienie? Rozsądek? Chyba tak właśnie. Jak można było posługiwać się czymś, co nie dało się zarejestrować, czymś, co było niewidoczne? Nie miało stanowiska ani jakiegoś ozdobnego tytułu? Wielki Kreator nigdy nie zrozumiał nowej epoki. Nie było to łatwe. Światem i ludźmi rządziło coś niewidocznego.

Krystyna Knypl

GdL 6 / 2021

 

Kongres ASCO 2021 - badanie CheckMate 648: niwolumab w leczeniu raka przełyku

 Podczas kongresu ASCO 2021 opublikowano doniesienie Nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) or NIVO plus chemotherapy (chemo) versus chemo as first-line (1L) treatment for advanced esophageal squamous cell carcinoma (ESCC): First results of the CheckMate 648 study. W badaniu uczestniczyło 970 pacjentów z zaawansowanym rakiem przełyku, które były randomizowane do trzech protokołów leczenia:  

1.niwolumab  + chemioterapia (fluorouracyl + cisplatyna)

2.niwolumab plus ipilimumab

3.chemioterapia (fluorouracyl + cisplatyna)

Lepsze wyniki leczenia uzyskano w grupach otrzymujących niwolumab i chemioterapie oraz niwolumab plus ipilimumab w porównaniu z grupą otrzymującą tylko fluorouracyl i cisplatynę.

Niwolumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które jest  stosowane w leczeniu raka nerki, czerniaka oraz raka płuc.

Źródło:

https://meetinglibrary.asco.org/record/195919/abstract

Krystyna Knypl

GdL 6 / 2021

Charakterystyka produktu leczniczego niwolumab

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opdivo-epar-product-information_pl.pdf

Instytut Radowy Marii Skłodowskiej - Curie powstał z funduszy zgromadzonych przez kobiety!

Krystyna Knypl

29 maja 1932  roku otworzono  Instytut Radowy w Warszawie, który z czasem został przekształcony w Instytut Onkologii, a następnie w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie. Z placówką tą związanych jest wiele znakomitych nazwisk wybitnych lekarzy oraz naukowców, zwykle znanych opinii publicznej. Mniej znany jest natomiast fakt, że powstanie Instytutu Radowego ma wybitne feministyczne korzenie, co niestety umyka uwadze męskiej narracji historycznej.
 

Od lewej Marie Meloney, Irena Curie, Maria Skłodowska - Curie, Ewa Curie

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Mattingly_Meloney#/media/File: Meloney-with-Irene-Marie-and-Eve_Curie-1921.jpg

Zbiórka pieniędzy na Instytut Radowy (dokładnie na zakup 1 grama radu dla dalszych badań prowadzonych przez Marię Curie - Skłodowską) została przeprowadzona przez Marie Meloney, dziennikarkę i redaktorkę kobiecego magazynu The Delineator, która podczas wywiadu z Curie dowiedziała się, że jej badania są wstrzymywane z powodu niedostatecznej ilości radu.

Marie Meloney zapytała: "Gdybyś miała cały świat do wyboru, co byś wzięła?". Maria Skłodowska - Curie odpowiedziała: "Potrzebuję jeden gram radu, aby kontynuować moje badania, ale nie mogę go kupić; rad jest dla mnie zbyt drogi".

Marie Meloney utworzyła w Stanach Zjednoczonych Fundusz Radowy Marii Curie, który składał się z 35 wybitnych kobiet. Do komitetu należały między innymi: Virginia Gildersleeve, Ada Comstock, Aurelia Reinhardt, Mary WoolleyMeta Glass.

W 1921 r. Maria Skłodowska - Curie oraz jej dwie córki odwiedziły Stany Zjednoczone, aby odebrać dar kobiet amerykańskich. Podczas pobytu zorganizowano na jej cześć uroczystość w Carnegie Hall. Następnie uczona pojechała do Waszyngtonu i odwiedziła Biały Dom, gdzie prezydent Warren Harding wręczył jej gram radu w wyłożonym ołowiem pudełku.

Marie Mattingly Meloney (1878 -1943) używała nazwiska William B. Meloney jako swojego nazwiska zawodowego i towarzyskiego, była jedną z czołowych kobiet dziennikarek w Stanach Zjednoczonych w owym czasie.

 

Źródło ilustracji: https://www.aauw.org/resources/faces-of-aauw/marie-curie/

Zespół Gazety dla Lekarzy przesyła wszystkim Koleżankom i Kolegom Lekarzom z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz Ich Współpracownikom z okazji jubileuszu serdeczne pozdrowienia oraz gratulacje!

Dziękujemy Wam za wspaniałą postawę oraz pomoc, którą niesiecie wszystkim potrzebującym pacjentom każdego dnia!

Dr n. med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

GdL 5/2021


Krystyna Knypl - mentioning my journalist accreditations

 Krystyna Knypl

Bruksela bagde last

Ostatnia z 15 konferencji, w których uczestniczyłam jako akredytowany, przez Komisję  Europejską, dziennikarz medyczny. Omawiano zagadnienia poświęcone zdrowiu publicznemu. Podczas konferencji poznałam prof. Marshę Vanderford, wybitną znawczynię zagadnień komunikacji kryzysowej.

Źródło ilustracji: https://communication.ucf.edu/icrcc/person/marsha-vanderford/

Zagadnieniom tym będzie poświęcona konferencja, która odbędzie się 7 - 9  marca 2022

https://communication.ucf.edu/icrcc/agenda/

podczas której Marsha będzie dzieliła się swoim bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie komunikacji kryzysowej.

Krystyna Knypl

GdL 2 / 2022

Nowy polski test wykrywa SARS-CoV-2 w ślinie w ciągu kilkudziesięciu minut!

 

Genomtec SA, spółka zajmująca się rozwojem innowacyjnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce genetycznej  zarejestrowała i wprowadzi do obrotu, na terenie Unii Europejskiej, test diagnostyczny Genomtec® SARS-Cov-2 EvaGreen® Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit (RT-LAMP Direct Kit), który umożliwia przeprowadzenie badania w kierunku identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 ze śliny pacjenta.

Test zapewni pacjentom większy komfort, gdyż nie będą oni musieli być poddawani procedurze pobrania wymazu np. z nosogardzieli. Możliwość badania ze śliny, zmniejszy również ryzyko ekspozycji na wirusa dla personelu pobierającego próbkę i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Dzięki testowi RT-LAMP Direct Kit odczytanie wyniku testu od momentu otrzymania próbki śliny przez laboratorium, będzie możliwe już po kilkudziesięciu minutach.

Źródło: informacja prasowa

(K.K.)

GdL 5 / 2021

Podkategorie

 • Informacja dla autorów materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

  1. Sprawy ogólne

  1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w "Gazecie dla Lekarzy" są lekarze i członkowie ich rodzin.

  1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 

  1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

  1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

  1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

  1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

  1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. W wypadku tekstów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza recenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do ponownego opracowania redakcyjnego.

  1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

  1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

  1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

  1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

  2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

  2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

  2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  3. Status współpracownika

  3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

  3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

  4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

  4.1. Teksty

  4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

  4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

  4.2. Ilustracje

  4.2.1. Sprawy techniczne

  4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

  4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

  4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

  4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

  4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

  4.2.2. Prawa autorskie

  4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

  4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.