Nowości

Prof. P. Ratcliffe, laureat Nagrody Nobla z 2019 r., w Warszawie

Krystyna Knypl

Możliwość wysłuchania wykładu / uczestniczenia w konferencji prasowej z udziałem laureata Nagrody Nobla lub rozmowy jest zawsze niecodziennym przeżyciem intelektualnym. Po raz pierwszy miałam możliwość słuchania w latach 90 tych podczas kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Warszawie,  laureata Nagrody Nobla prof. J. Vane (https://gdl.kylos.pl/wp/?p=32800).

Zachowuję w trwałej pamięci wykłady takich naukowców jak Louis J. Ignarro, który gościł przed laty w Warszawie ( https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2012/gdl_1_2012.pdf  str.14), z którym miałam zaszczyt przeprowadzić wywiad. Bardzo ciekawym było śniadanie prasowe w Brukseli, którym uczestniczył R. Zinkernagel (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2117-sniadanie-prasowe-z-laureatem-nagrody-nobla-podczas-imi-stakeholder-forum-bruksela-2013-bruksela-2013-cz-4) oraz konferencja w Lindau, podczas której wykładowcami są laureaci Nagrody Nobla (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_biblioteka/bibl_gdL_wiedzanahoryzoncie.pdf).

Kolejna możliwość wysłuchania konferencji prasowej z udziałem laureata Nagrody Nobla miała miejsce 17/03/2023 w Warszawie, gdzie gości prof. Peter Ratcliffe, który otrzymał nagrodę w 2019 roku. W najbliższych dniach odbędzie się Jego wykład, będzie dostępny pod linkiem https://www.uw.edu.pl/spotkanie-z-noblista-na-uw/.

Sir Peter John Ratcliffe (ur. 14 maja 1954) jest brytyjskim lekarzem nefrologiem oraz naukowcem, który otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad reakcją komórek na niedotlenienie . Jako lekarz praktykował  w John Radcliffe Hospital. Badania naukowe prowadził w Nuffield Department of Clinical Medicine na Uniwersytecie w Oxfordzie oraz w Francis Crick Institute.

<a href=

Źródło https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_J._Ratcliffe:

Jego badania naukowe, za które otrzymał Nagrodę Nobla, dotyczyły reakcji komórek na niedotlenienie. W 1989 roku Ratcliffe założył laboratorium w Oxford University's Nuffield Department of Medicine, aby zbadać regulację wytwarzania erytropoetyny (EPO), hormonu uwalnianego przez nerki i odpowiedzialnego za stymulację produkcji czerwonych krwinek.

Erytropoetyna  jest produkowana przez nerki w odpowiedzi na niedotlenienie. J. Ratcliffe odkrył, że mRNA  w nerkach biorące udział w produkcji erytropoetyny jest także obecna w kilku innych narządach takich jak śledziona, mózg oraz jądra.

Życiorys oraz droga naukowa napisana przez prof. P. Radcliffe jest dostępna na stronie Komitetu Noblowskiego pod linkiem

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/ratcliffe/biographical/

Krystyna Knypl

GdL 3/2023

Upadki osób straszych - przyczyny oraz zapobieganie

Krystyna Knypl

Upadki  osób starszych są częstym i codziennym zjawiskiem, przy czym 1 na 3 osoby powyżej 65 roku życia i połowa osób powyżej 80 roku życia prawdopodobnie będzie miała co najmniej jeden upadek rocznie. Wiele upadków skutkuje drobnymi urazami, jednak od 10% do 20% upadków w tej grupie wiekowej skutkuje złamaniami. Szacuje się, że każdego roku aż 684 000 osób starszych na całym świecie ulega upadkom, które skutkują śmiercią.

W 2017 roku prawie 172 miliony upadków doprowadziło do nowych urazów. Utrata pewności siebie po upadkach może również zmniejszyć aktywność fizyczną osoby starszej i prowadzić do izolacji społecznej. Upadki są częstą przyczyną przyjęcia do placówek opiekuńczych, a także znaczącym obciążeniem ekonomicznym dla osób opiekujących się seniorami w domach.

Pierwszy przegląd dotyczący strategii zapobiegania upadkom u osób starszych został opublikowany w 1997 roku. Od tego czasu przeglądy były regularnie aktualizowane i został podzielone na odrębne działy - najpierw na różne grupy populacyjne (osoby żyjące w społeczności i osoby żyjące w placówkach opiekuńczych), a następnie według bardziej specyficznych rodzajów interwencji.

Najnowszy przegląd ukazał się 10 marca 2023 r. , jest zatytułowany "Preventing falls in older people: the evidence for environmental interventions and why history matters". Do wspomnianego przeglądu autorzy włączyli 22 badania naukowe dotyczące 8463 osób starszych.  W  badaniach tych starsze osoby były odwiedzane przez terapeutę zajęciowego w ich własnych domach. Celem wizyt była identyfikacja i ocena zagrożeń związanych z upadkiem w domu, zwiększenie świadomości ryzyka upadku, wspólne rozwiązywanie problemów, a w niektórych przypadkach także zapewnienie urządzeń zabezpieczających przed upadkiem. Domowe interwencje terapeutów  zmniejszały wskaźnik pierwszych upadków u osób starszych o 26%  oraz o 11% u osób z upadkiem w wywiadzie.

U osób z historią upadków autorzy przeglądu oszacowali, że w grupie kontrolnej doszło do 1847 upadków na 1000 osób w ciągu około roku. Po zmniejszeniu zagrożenia w domu zmniejszyłoby się to o 702 upadki w tym samym okresie. Podobnie liczba osób doświadczających jednego lub więcej upadków w trakcie obserwacji zmniejszyła się z 55% do 46%.

Źródło:

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.ED000162/full

Krystyna Knypl

GdL 3/2023

 

Trombektomia mechaniczna - dostępność na całym świecie jest niska

Krystyna Knypl

W artykule zatytułowanym "Mechanical Thrombectomy Global Access For Stroke (MT-GLASS): A Mission Thrombectomy (MT-2020 Plus) Study" autorstwa K.S. Asif i wsp. opublikowanym na łamach pisma Circulation przedstawiono globalne dane na temat dostępności do trombektomii mechanicznej. Dostępność na całym świecie jest zbyt niska - piszą autorzy.

Dostęp do trombektomii mechanicznej w skali globalnej jest niezwykle niski, z ogromnymi różnicami między krajami w zależności od poziomu dochodów. Istotnymi czynnikami determinującymi dostęp do MT są: dochód narodowy brutto na głowę mieszkańca danego kraju, przedszpitalna polityka triażu  oraz dostępność operatorów i ośrodków wykonujących zabieg - piszą autorzy.

Circle of Willis en.svg

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_cerebral_artery

W Polsce jest opracowany przez Ministerstwo Zdrowia program dostępu do trombektomii mechanicznej - wytyczne podają jakie kryteria powinien spełniać lekarz wykonujący zabieg trombektomii mechanicznej oraz jacy pacjenci kwalifikują się do tego zabiegu. Zabieg jest wykonywany u osób poniżej 85 roku życia, sprawnych przed udarem w codziennych aktywnościach..

file:///C:/Users/DELL/Downloads/94-mz-prez-trombomektomia.pdf

program  Instytutu Psychiatrii i Neurologii https://ipin.edu.pl/trombektomia/

Krystyna Knypl

GdL 3/2023

Kardiotoksyczność ibrutynibu

Krystyna Knypl

Ibrutynib jest stosowany w leczeniu takich nowotworów jak chłoniak z komórek płaszcza, przewlekla białaczka limfocytow oraz makroglobulinemi a Waldenstrema. Na łamach pisma Journal of American Heart Association ukazało się  doniesienie  zatytułowane" Arrhythmogenic Cardiotoxicity Associated With Contemporary Treatments of Lymphoproliferative Disorders" autorstwa S. Sherazi i wsp. omawiające zagadnienia kardiotoksyczności ibrutynibu.

 Ibrutinib.svg

Ibrutynib (https://en.wikipedia.org/wiki/Ibrutinib)

Badana populacja obejmowała 2064 pacjentów włączonych do bazy danych University of Rochester Medical Center Lymphoma Database od stycznia 2013 do sierpnia 2019 roku. Zaburzenia rytmu serca - migotanie / trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, arytmia komorowa i bradyarytmia - zostały zidentyfikowane przy użyciu kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10).

Wieloczynnikowa analiza regresji Coxa została zastosowana do oceny ryzyka zdarzeń arytmicznych przy leczeniu skategoryzowanym jako inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona (BTKi), głównie ibrutynib/nie-BTKi, w porównaniu z brakiem leczenia. Mediana wieku wynosiła 64 (54-72) lata, 42% stanowiły kobiety.

Ogólna częstość występowania jakiejkolwiek arytmii w ciągu 5 lat od rozpoczęcia stosowania ibrutynibu wynosiła 61% w porównaniu z grupą bez leczenia, w której częstość zaburzeń rytmu wynosiła 18%.

Migotanie / trzepotanie przedsionków było najczęstszym typem arytmii stanowiącym 41%. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że leczenie ibrutynibem było związane z 4,3-krotnym (P<0,001) zwiększeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca w porównaniu z brakiem leczenia, natomiast leczenie bez ibrutynibu było związane z 2-krotnym (P<0,001) zwiększeniem ryzyka. 

Źródło: https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.122.025786

W doniesieniu "Cardiovascular Toxicities Associated With Ibrutinib" autorstwa J.E. Salem i wsp. opublikowanym na łamach Jpurnal of the American College of Cardiology  opsano 303 przypadki zgonów związane z leczeniem ibrutynibem.

Źródło: https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2019.07.056

Badania na zwierzętach doświadczalnych wykazują, że zaburzenia rytmu powstają wskutek zaburzeń wewnątrzkomórkowej gospodarki jonu wapniowego w mięśniu przedsionków serca. Zaburzenia rytmu srca powstawały u zwierząt po 4 tygodniach podawania ibrutynibu.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30959203/

Krystyna Knypl

GdL 3/2023

Internet – to nasz przyjaciel, czy pan i władca?

Beata Niedźwiedzka

Dziś nikt nie wyobraża sobie życia bez nich: komórka, komputer, telewizor, Alexa. Wszystkie wspomniane urządzenia oraz programy są takie przymilne oraz wielofunkcyjne. Szybko znajdą Ci trasę, sklep czy produkt. skontaktują z pracą, zrobią zdjęcie, umożliwią zakup pizzy. Ale...

Kupowane urządzenia coraz bardziej domagają się zgód na obserwowanie naszego życia. Telefon wie gdzie jesteś, nawet czy jechałeś do danego miejsca autobusem czy szedłeś piechotą. Jeśli rozmawiałeś z kolegą o Meksyku , wieczorem na ekranie  komputera pojawią się reklamy biur podróży z odpowiednimi ofertami. Proszę sprawdź jeśli nie wierzysz.

Gdy wpisujesz jakieś słowo w wyszukiwarce wyskoczą Ci strony, ale inne niż wtedy, gdy takie samo słowo wpisze Twój znajomy czy córka. Po prostu reklamy są spersonalizowane, dobrane specjalnie dla Ciebie na podstawie zebranych o Tobie informacji. To znaczy, że takie informacje są gromadzone. I mogą zostać przekazane. Również, jeśli ktoś ma odpowiednie umiejętności , to może wydrukować rozmowy prowadzone na Messengerze.

Urządzenia zmuszają  Cię także do korzystania z chmury nawet gdy  pliki chcesz mieć w pamięci swojego komputera, a nowe numery telefonów sa zapisywane na  preferowanych adresach np. gmail, zamiast na karcie. Aktualizacje komputera i komórki również są przymusowe. Nie ważne, że stare dobrze się sprawdzają. To jeszcze nie wszystko…

Funkcje informowania i edukowania ewoluowały w kreowanie i modelowanie potrzeb,  stylu życia, czy  określonych zachowań  zarówno  jednostki jak i całych społeczeństw.  Stworzyło to możliwość wpływu i sterowania ludźmi na niespotykaną do tej pory skalę, dając początek inżynierii społecznej.

Jeśli Cię nie ma na Facebook'u to nie istniejesz - to powiedzenie mówi wiele zarówno o tych, którzy pragną dominacji czy zysku, jak i o odbiorcach przekazywanych informacji, a także o znaczeniu tej  szarej eminencji naszych czasów. Tyle władzy ile  udziału w mediach masowych.

Dlaczego tak dzieje się?

1. Media wprawdzie  są "masowe", ale docierają indywidualnie do każdego i to w bardzo szybkim tempie. Przekaz jest zwielokrotniony poprzez wykupioną rzeszę dziennikarzy, youtuberów, tiktokerów, influencerów, lobbystów, którzy zawodowo się tym zajmują. Dają obraz tłumu  by wpłynąć na TWOJE  decyzje i życie. Przypomnij sobie co się dzieje gdy ktoś zacznie ziewać - wkrótce  zaczyna ziewać kolega, koleżanka no i Ty też.  Po to właśnie aktorzy pokazują się jedząc krem czekoladowy, robaki czy zakładając dżinsy konkretnej marki kreują potrzebę „must have”  czyli "muszę to mieć".  Mimo, że przekaz jest indywidualny ludzie reagują masowo, przeważnie nie zdając sobie sprawy z własnego udziału w masie, a już na pewno nie z tego, że jest to zaplanowane. Przypomina to zjawisko zakażenia emocjonalnego

2. Przekaz medialny w kontraście do realnego świata   jest już  opracowany „przetrawiony”  a przez to bardziej przyswajalny,

3. Media oddziałują  jednocześnie na różne zmysły poprzez pismo, dźwięk, obraz, ruch, wyobrażenia zapachu. Sprzyja to szybkiemu zapadaniu w pamięć.  Nad danym projektem pracuje zespół psychologów wykorzystujących przekazy podprogowe i techniki skutecznej manipulacji.

4. Pokazują nam odrealniony i uproszczony świat intencji. Pani używa  tylko jednej kropli płynu do mycia  i jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki, a raczej gąbki znika w mig zatwardziały brud i już wszystko pięknie lśni. Inna pani połyka jedną tabletkę i „już w porządku mój żołądku”… Czy w życiu realnym tak jest? Oczywiście, że nie…Ale my przecież lubimy bajki, kochamy marzenia zwłaszcza , gdy się spełniają i tak jak w bajce wszystko robi się samo, znika czas i przestrzeń. Brak jest wysiłku i wątpliwości. W bajce wszystko jest możliwe. I to natychmiast. Lubimy to, prawda?                                                                                                                    

Nie wiemy, że podczas oglądania bajek znika zdolność krytycznego myślenia i realnej oceny rzeczywistości..   iej Im bardziej nasze życie jest  tak ciężkie i nieciekawe, tym bardziej  chcemy marzyć. Nie zauważamy, że wszystko zostało sprowadzone do jednego perfidnego skrótu myślowego– kup to, Zrob TO. Polub Y.

 Zagłosuj na Z, bo  coraz częściej media są zaangażowane w politykę podrzucając odpowiednie posty i opinie. Mają wpływ na wybory i decyzję państw. Takim przykładem może być Brexit czy Wiosna Arabska

5. Podczas oglądania telewizji czy komputera nasze ciało znajduje się w komforcie a nasze zmysły są angażowane wybiórczo. Widzimy góry, lecz się nie wspinamy; siedzimy wygodnie, nie jest nam zimno czy gorąco, Widzimy lwa, lecz wiemy , że jesteśmy bezpieczni.  Świat  jest na wyciągnięcie ręki. Bez ryzyka, bez opłat, bez wysiłku.

6. Życie wirtualne przenika nasze życie i powoli staje się jego częścią. Pozornie jesteśmy w stanie zapanować nad nim. Jednak działa jak narkotyk, bo angażuje naszą osobę w sposób do tej pory niespotykany oferując liczne możliwości do tej pory niedostępne np. kontakt z osobą na drugim krańcu świata, obejrzenie dowolnego filmu bez wychodzenia z domu. 

Na Facebooku możemy założyć profil, napisać o sobie co tylko chcemy i otrzymać tysiące lajków. Mieć 200 tysięcy fanów, to przecież takie proste !!! Czyż to wszystko nie jest to w stanie zauroczyć nas, zwłaszcza, gdy nasze życie jest takie szare i trudne.

Beata Niedźwiedzka

GdL 3/2023

O zakażeniu emocjonalnym n naszych łamach

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/429-zakazenie-emocjonalne

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/509-manipulacje-emocjami-przez-facebook

Jedenaście, czy dwie jedynki?

Alicja Barwicka

Jest spora grupa osób biegłych w numerologii. W opisujących konkretne fakty liczbach obrazujących np. datę urodzenia dokonują wielu matematycznych działań. Dodają, dzielą, mnożą, a końcowym wynikom przypisują określone cechy dotyczące chociażby przewidywanych w przyszłości zdarzeń. Każda cyfra jest ważna, każdą charakteryzują określone wartości. Jedynka, jako w końcu pierwsza (po zerze) cyfra w stosowanym przez nas współcześnie liczbowym systemie cyfr arabskich jest przynajmniej dla większości osób nie będących matematykami najważniejsza, albo chociażby jedna z najważniejszych. Stosowane obecnie powszechnie na całym świecie do zapisywania liczb, cyfry arabskie to właściwie europeizowane cyfry hinduskie, bo one same i system dziesiętny pozycyjny pochodzą z Indii, które około VII wieku najechali Arabowie. To oni na czele z perskim matematykiem Muhammadem Ibn Musa al-Chuwarizmi, wprowadzili je do powszechnego użytku i rozpowszechnili w zachodniej części świata. Co ciekawe stosowany obecnie w krajach arabskich system liczbowy wcale znanych nam „arabskich” znaków nie używa, co chociażby europejskiego kierowcę widzącego drogowy znak ograniczenia prędkości może wprowadzić w niemałe zakłopotanie.

Jak zaczynamy?

Już będąc małymi dziećmi chcemy być zawsze i we wszystkim najlepsi, chcemy być „jedynką” nawet jeśli dotyczy to jedynie zawodów w zjeżdżaniu  na sankach z osiedlowej z górki. Potem te chęci tylko rozwijamy i tak potrzeba „bycia jedynką” zaczyna nam towarzyszyć w wielu dziedzinach codziennej aktywności, a potrzeba stania na najwyższym stopniu „pudła” staje się siłą napędową i motywuje do zwiększenia wysiłku by tylko osiągnąć założony cel. Z wynikami bywa oczywiście bardzo różnie, ale dzięki codziennym staraniom i tak udaje się nam od czasu do czasu stanąć na najwyższym stopniu podium. Każde zwycięstwo smakuje wspaniale, więc bycie „jedynką” podczas gry w bierki czy warcaby także jest (może nie największym, ale jednak) zwycięstwem. Dla wyjątkowych jednostek los zaprogramował specjalne „jedynki”  z najwyższej półki, ale nie każdy przecież może stać się drugą Igą Świątek. A jeśli to aż dwie jedynki? Ich zdobycie zwłaszcza w różnych aktywnościach to już absolutna rzadkość, ale oczywiście też może się zdarzyć. Można chociażby osiągnąć mistrzostwo świata w pieczeniu sernika i równocześnie w wirtuozerskiej grze na skrzypcach.

Są i „plusy ujemne” jak powiedział klasyk

Ponieważ jednak życie nie składa się tylko ze zdobywania szczytów czy sprawności harcerskich, to nie zapominajmy za co, a raczej za brak czego można nieco inną „jedynkę” otrzymać w szkole. Takich sytuacji zdecydowanie nie lubimy. A jeśli byłyby to dwie „jedynki”? W takim przypadku wyjście na prostą staje się już bardzo, bardzo trudne, ale ciągle możliwe, wymaga jedynie wdrożenia jeszcze większego wysiłku. Ponieważ każdy wie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, staramy się takich negatywnych „jedynek” nie kolekcjonować niezależnie od dziedziny życia której dotyczą. Ale…… jedenastka, to przecież właśnie dwie jedynki

Te dwie jedynki w jedenastce mogą być już tylko pozytywne. Komu udałoby się zdobyć 11 dodatnich punktów w dowolnej dziedzinie, gdyby zbierał tylko „jedynki” negatywne? Żeby w jakiejkolwiek aktywności od zera dojść do 11, trzeba się nieźle napracować i powoli pokonywać kolejne, często najeżone trudnościami progi, by ostatecznie uzyskać wartość 10. Spójrzmy ile wysiłku trzeba włożyć w dziesięcioletni okres nauki jakiejś dyscypliny wiedzy czy sportu. Taki wieloletni trud jest przecież zawsze związany z mnóstwem przeciwności, w tym z działaniem (choćby tej szkolnej) konkurencji, bo nasza zmierzająca do osiągnięcia celu aktywność nigdy nie jest oderwana od środowiska w jakim funkcjonujemy. Zawsze na takie zmagania patrzymy z podziwem i szacunkiem. A kiedy już w trudzie osiągniemy wypracowaną przez lata wartość dziesięciu, to jedenaście już samo w sobie staje się kolejnym naszym zwycięstwem. Jedenastka bowiem zaczyna drugą dziesiątkę, przy czym ta druga jest zazwyczaj jeszcze wspanialsza, bo uwzględnia dodatkowo doświadczenie zdobyte w procesie tworzenia pierwszej.

Regular polygon 11 annotated.svg

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Hendecagon

Taką właśnie „pełną jedenastkę” kończy obecnie Gazeta dla Lekarzy. Wiek prasy niekoniecznie odpowiada wiekowi człowieka, a ten miesięcznik nie jest już nastolatką. Okrzepł, jest doświadczony i mocny swoim merytorycznym przekazem.

Mimo wielu zawirowań w otaczającym świecie na przestrzeni jedenastu lat skupiał się na przekazie najnowszych informacji medycznych i problemach środowiska lekarskiego bez angażowania się w inną problematykę. To chyba największa Gazety dla Lekarzy siła.

A więc 11 – i oby tak dalej!

Alicja foto

Alicja Barwicka

GdL 3/2023

Gazeta dla Lekarzy nr 2/2023 - artykuł wstępny oraz spis treści

Drogie Koleżanki oraz Koledzy,

Ostatniego dnia lutego (choć bywa on 28 lub 29 dniem miesiąca) obchodzimy urodziny Gazety dla Lekarzy - już jedenaste! Dziękuję serdecznie wszystkim którzy swoją pracą oraz talentem nadają GdL ciekawy kształt, dzięki któremu różni się ona od reszty świata mediowego.

Urodziny wzbogaca 55 rocznica uzyskania przeze mnie dyplomu lekarza. Mój  ostatni egzamin zdawałam w Klinice Psychiatrii przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie. Zrządzeniem losu na ścieżkę drugiego zawodu dziennikarza medycznego  wzbogaconą rozpoczęciem wydawania Gazety dla Lekarzy wstąpiłam również ostatniego dnia lutego, 2012 roku.

Czym różnią się te dwa zawody? Wykonywanie zawodu lekarza oparte jest na licencji czyli prawie wykonywania zawodu (PWZ), wykonywania zawodu dziennikarza / pisarza oparte jest na talencie. Czym się różnią oba zawody? Wieloma aspektami, ale najważniejszy jest taki: licencję można odebrać decyzją administracyjną, talentu nie można nikomu odebrać.

Dzieląc się naszymi talentami zapraszam do lektury artykułów opublikowanych w lutym 2023r.

1. 70. Jubileusz Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2207-70-jubileusz

2. Urodziny AI-Nokio

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2209-urodziny-ainokio

3.  Powstał Parlamentarny Zespół ds funkcjonowania izb lekarskich

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2210-powstal-parlamnetrny-zespol-ds-funkcjonowania-izb-lekarskich

4. Parlamentarny zespół ds funkcjonowania izb lekarskich obradował po raz drugi

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2212-parlamentarny-zespol-ds-funkcjonowania-izb-lekarskich-obradowal-po-raz-drugi

5. AI-Nokio sprawdza kim jest

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/41-artykuly-redaktor-naczelnej/wybrane-artykuly-1/2215-ainokio-sprawdza-kim-jest

6.Mały Książę - kolekcja moich wydań w różnych językach

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2213-maly-ksiaze-moja-kolekcja-wydan-w-roznych-jezykach

7. Życie na planecie zwanej Dentosferą

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/2214-zycie-na-planecie-zwanej-dentosfera

8. Czwarta Rewolucja już tu jest

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2216-czwarta-rewolucja-juz-tu-jest

9.Modne Diagnozy - blog GdL, który polecam, jest pełen wspomnień...

https://www.gdl.com.pl/

W lutym 2023 r. nasze strony internetowe odwiedziło 4191 osób, które złożyły 6727 wizyt.

Życzę wszystkim ciekawej lektury i pozdrawiam serdecznie!

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

 

Czwarta Rewolucja już tu jest

Beata Niedźwiedzka

Motto: Życie nie jest technologią ani nauką. Życie to sztuka, którą musisz poczuć. To jak chodzenie po linie. 

Osho Rajneesh

<a href=

Wizualizacja ścieżek routingu w Internecie

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet

Gdyby zapytać samego siebie czy innych kto jest najważniejszy dla mnie lub w mojej rodzinie prawdopodobnie nikt by tego słowa nie wymienił. Może nawet i nie pomyślał. Ale pytanie kto / co zajmuje mi największą ilość czasu lub z kim / czym najwięcej przebywam już go ujawni.

Szara eminencja naszych czasów: Internet. Idzie z nami nawet tam, gdzie wolimy być sami. Komórka jest uczestnikiem nawet intymnych randek, a włączony telewizor jest aktywno pasywnym członkiem rodziny.

John Logie Baird in 1917.jpg

John Logie Baird

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird

Pierwsza transmisja na świecie miała miejsce w Londynie  27 stycznia 1928roku , a już kilka miesięcy później , bo 3 lipca tego samego roku , również w Londynie odbyła się premiera telewizji kolorowej. Twórcą był John Logie Baird.

undefined

John Logie Baird w 1926 roku ze swoim sprzętem telewizyjnym i manekinami "James" i "Stooky Bill"

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_television

 undefined

John Logie Baird ze swoim aparatem telewizyjnym, ok. 1925 r.

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_television

Bardzo szybko biznes wypatrzył tu  nowe możliwości rozwoju i zwiększenia zysków, bo już  1 lipca 1941 wyemitowano w USA pierwszą reklamę telewizyjną , reklamując zegarki Bulova. Koszt tej reklamy wynosił 9 dolarów (współcześnie 158 $) W Polsce za pierwszą współczesną reklamę telewizyjną uznaje się spot Prusakolepu wyemitowany w 1983 roku.

Na naszych oczach narodził się również internet. Ojcem był Paul Baran, który w 1962 roku na zlecenie Amerykańskich Sił Zbrojnych stworzył  projekt wytrzymałych, rozproszonych sieci cyfrowych transmisji danych, które będą zdolne przetrwać III wojnę światową. W grudniu 1990 roku powstała pierwsza strona internetowa, a 2 lata później przeglądarka www.

3 września 1995 rozpoczął swoją działalność eBay – pierwszy serwis akcji internetowych, a pierwszą transakcją sprzedaż uszkodzonego wskaźnika laserowego za 14,83 dolara.

Pierwszy rozpoznawalny serwisem społecznościowym był Six Degrees powstały w 1997 roku. Umożliwiał stworzenie własnego profilu i kontakt z innymi użytkownikami.

Później rozwój internetu przyspiesza: w 1997 roku powstaje Google, w 2004 Skype i Facebook, a 2005 roku You Tube. Szacuje się, że obecnie Facebook ma ponad 2 miliardy użytkowników na całym świecie , a dziennie aktywnych jest 1,3 mld osób.

Czym jest ta niewinna technologia, tak umiejętnie przytulająca się do naszych serc i portfeli? I Komu jest to potrzebne ?

undefined

Mapa z 2007 roku przedstawiająca podmorskie światłowody telekomunikacyjne na świecie

Pierwszym zadaniem tych urządzeni było dostarczenie rozrywki, zabawy i edukacji . Wszyscy pamiętamy transmisje z koncertów, mundiali, występów. Dla wielu dzieciaków dobranocki z Misiem Uszatkiem, pszczółką Mają czy Bolkiem i Lolkiem były najważniejszym punktem wieczoru. Serial 40 latek był oglądany przez prawie całą Polskę.

Wkrótce przyjemność oglądania zaczęły psuć reklamy wciskające się w najciekawsze sceny jak między wódkę i zakąskę. Cóż przestaliśmy być podmiotem oglądającym transmisję, a staliśmy się przedmiotem, kawałkiem słupka oglądalności, którą telewizja sprzedaje. I tak za 30 emisja sekundowego „przy” Wiadomościach kosztuje około 50 tys złotych.

Gromadzenie danych

Podobnie jest na Facebooku i Google. Mimo zalet edukacyjnych i rozrywkowych firmy te w 97% (FB) i 80% (Google) zarabiają na wyświetlaniu materiałów marketingowych.  Mimo, że minimalny budżet na kampanię reklamową to 6 zł dziennie (sierpień 2022) to ogromna rzesza użytkowników  Fb sprawia, że  zarabia on 1278 dolara na sekundę (11.2021). W 2020 roku Google i Facebook zarobiły łącznie 266 mld USD, co stanowi 0,3% światowego PKB. 77% użytkowników wie, że za bezpłatne treści płaci właśnie prywatnymi danymi. W 2020 roku wartość danych polskich internautów kosztowała w Google 4025 mld zł , co daje 10.16 zł na miesiąc/ osobę.  W przypadku FB zysk roczny wynosił 2196 mld zł, co odpowiada 8,52 zł/ Polaka/mc. Oczywiście ceny rosną i rośnie też wartość naszych danych, które te firmy gromadzą w coraz większych ilościach. Na podstawie przeprowadzonej ankiety wykazano, ze użytkownicy są gotowi zapłacić (np. w ramach abonamentu) dużo więcej pieniędzy za zachowanie swojej prywatności, jednak firmy nie są zainteresowane takim rozwiązaniem.

W 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zażądał zaprzestania wysyłania danych osobowych do amerykańskich serwerów na co spółka Meta (do której należą FB i Instagram) zagroziła wycofaniem tych serwisów z Europy.

„Jeśli nowe transatlantyckie ramy przekazywania danych nie zostaną przyjęte i nie będziemy w stanie nadal polegać na SCC (czyli tzw. standardowych klauzulach umownych) lub polegać na innych alternatywnych sposobach przekazywania danych z Europy do USA, prawdopodobnie nie będziemy w stanie oferować wielu naszych najważniejszych produktów i usług, w tym Facebooka i Instagrama, w Europie” – ostrzegła firma Marka Zuckerberga w swoim rocznym raporcie dla SEC.

 „Jeśli nie jesteśmy w stanie przesyłać danych między krajami i regionami, w których działamy, lub jeśli nie możemy udostępniać danych między naszymi produktami i usługami, to ma to wpływ na naszą zdolność do świadczenia naszych usług, sposób, w jaki świadczymy nasze usługi lub nasza zdolność do kierowania reklam” - poinformowano.

Po raz pierwszy w historii świata firmy są w stanie stanąć jako równorzędny  partner do dyskusji  z danym krajem lub unią krajów.

 Beata Niedxwiedzka Coventry 1

Beata Niedźwiedzka

GdL 2/2023r.

 

Parlamentarny Zespół ds funkcjonowania izb lekarskich obradował po raz drugi

10 lutego 2023 r. obradował po raz drugi Parlamentarny Zespół ds funkcjonowania izb lekarskich.l

Głos zabierali posłowie, zaproszeni lekarze, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Pacjenta. Zaproszono do udziału w posiedzeniu także  przedstawicieli izb lekarskich, jednakże nikt z władz samorządu lekarskiego nie przybył na obrady.

Brak opisu.

W obradach brali także udział przedstawiciele mediów. Zapowiedziano kolejne  posiedzenia zespołu. Zapraszam PT Czytelników do obejrzenia transmisji z obrad.

Transmisję z drugiego posiedzenia zespołu można obejrzeć pod linkiem

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=5E638C4284C3BCACC1258944003FD8F7&fbclid=IwAR1-D7mKHk0ZHHvEsTU2Jrjq-STFRv3NENWEKGbw69I3GAT9aQdDIxiN_UQ#

Transmisja z pierwszego posiedzenia zespołu jest pod linkiem

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2210-powstal-parlamnetrny-zespol-ds-funkcjonowania-izb-lekarskich

Krystyna Knypl

GdL 2/2023

 

Powstał Parlamentarny Zespół ds funkcjonowania izb lekarskich

Powstał Parlamentarny Zespół ds funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce. Odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu podczas którego wysłuchano zaproszonych lekarzy, prawników oraz dziennikarzy.

Pod linkiem dostępna jest transmisja  z całego posiedzenia zespołu parlamentarnego:

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=6179E579B276354DC125893C0046FB35&fbclid=IwAR2iBTjj-HxBug49IIxUGQYxG4e-K1MsAKFrgfs_guaV1TuSi9GFoBO6DxU#

Na stronach izb lekarskich oraz portalach medycznych dostępne są stanowiska i komentarze na temat przebiegu posiedzenia zespołu parlamentarnego:

OIL Kraków

https://oilkrakow.pl/stanowisko-prezydium-okregowej-rady-lekarskiej-w-krakowie-z-dnia-1-lutego-2023-roku/

OIL Gorzów Wielkopolski

http://oilgorzow.pl/?fbclid=IwAR13E4C8dtlrD6qLO8AOWCoiKraXaGkTxg48ev3mF9stW3s7dz8DBU64o_I

Następne spotkanie odbędzie się 10 lutego 2023 r. o godzinie 10:00. Otrzymaliśmy akredytację dziennikarską na posiedzenie zespołu, Na łamach GdL przedstawimy informację o przebiegu posiedzenia.

Krystyna Knypl

GdL 2/2023

70. Jubileusz Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej

Krystyna Knypl 

Dokumentowanie naszej przeszłości zarówno prywatnej jak i zawodowej ma olbrzymie znaczenie we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie. Na łamach Gazety dla Lekarzy dajemy temu wyraz w dziale "Medycyna Oparta  Wspomnieniach" ( https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach). Dlatego też z bardzo dużym zainteresowaniem oraz przyjemnością zapoznałam się z monografią "70. Jubileusz Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej" pod redakcją prof. dr hab.med. Marcina Grabowskiego oraz prof. dr hab.med. Grzegorza Opolskiego.

Miło było wspomnieć wspólnie spędzone lata w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie przy ul. Lindleya 4 / Nowogrodzkiej 59 - dyżury, posiedzenia międzykliniczne, prywatne oraz naukowe kontakty.

Ważnym elementem tych wspomnień jest fakt, iż prof.dr hab. med. Mariusz Stopczyk z Kliniki Kardiologii był recenzentem mojej pracy doktorskiej poświęconej echokardiografii ( https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/47-refleksyjne-i-bardzo-osobiste-rozwazania) obronionej w 1974 roku na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

Brak opisu.

We wspomnianej monografii poznałam bardzo długą listę osób, które w Klinice Kardiologii obroniły prace doktorskie oraz habilitacyjne, świadczącą o bardzo przyjaznym stosunku kolejnych kierowników kliniki do aktywnego wspierania kariery naukowej współpracowników oraz lekarzy o innej niż klinika kardiologii afiliacji.

Wyrazy uznania oraz szacunku dla wszystkich Koleżanek oraz Kolegów związanych na przestrzeni dziejów z tą wybitną placówką kardiologiczną.

Nie od dziś wiadomo, że wspomnienia odmładzają - dzięki serdeczne za tę chwilę  wspomnień w których powróciłam do lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku :)

Dr n. med. Krystyna Knypl 

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

GdL 2/2023

Gazeta dla Lekarzy nr 1/2023 - artykuł wstępny oraz spis treści

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Powoli zbliżamy się do jedenastej rocznicy istnienia "Gazety dla Lekarzy" i w tym momencie przypomina mi się  piosenka "Kolorowe jarmarki" , która zaczyna się od słów

Kiedy patrzę hen za siebie,
W tamte lata co minęły...

( https://www.youtube.com/watch?v=Ix6mMQuduKw)

Ten czas to bardzo ciekawe doświadczenie w nowym, drugim zawodzie dziennikarza /pisarza oraz wydawcy. Zawód lekarza jest oparty na licencji udzielanej przez samorząd, zawód dziennikarza /pisarza jest oparty na talencie. To bardzo istotna różnica! Na czym ona polega? Na tym, że o ile licencję można odebrać lekarzowi, to nikt nie jest w stanie odebrać talentu dziennikarzowi / pisarzowi. W przypadku zawodu opartego na licencji można stosować różne administracyjne rygory pod każdym dowolnym powodem, a niekiedy także bez powodu, w myśl zasady "bo-mi-się"  - frazy znanej lekarzom z codziennej praktyki.

Przed nami czas nowych wyzwań w medycynie, nowych technologii i problemów z nimi związanych. Jutro European Medicine Agency organizuje w Amsterdamie konferencję prasową na temat technologii mRNA. Otrzymałam akredytację prasową i będę uczestniczyć on line. Przed laty pewnie uczestniczyła bym on site. Nadążając za modą wirtualizacji naszego życia zakończyliśmy wydawanie Gazety dla Lekarzy w pdf. Nasze strony internetowe w styczniu odwiedziło ponad 4 tysiące Czytelników. Dziękujemy i zapraszamy do lektury nr 1/2023.

Spis treści nr 1/2023 Gazety dla Lekarzy

1. Szczep Omikron wirusa SARS-CoV-2

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2187-omicron-i-jego-podwarianty

2. Rusza „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca”

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2188-rusza-miesiac-swiadomosci-zaburzen-rytmu-serca

3. Krystyna Knypl - aktywności dziennikarskie w 2023 roku

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2189-krystyna-knypl-aktywnosci-dziennikarskie-w-2023-roku

 4. World Economic Forum o globalnych czynnikach ryzyka w 2023 roku 

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2190-world-economic-forum-o-globalnych-czynnikach-ryzyka-w-2023-roku

5."Recepta refundowana" powieść niekoniecznie fikcyjna

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2191-recepta-refundowana-powiesc-niekoniecznie-fikcyjna

6. Pieniądze szczęścia nie dają

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2192-pieniadze-szczescia-nie-daja

7. Powieść "Recepta refundowana" - rozdział 1: Eksperci spodziewają się niespodziewanego https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2193-recepta-refundowana-rozdzial-1-eksperci-spodziewaja-sie-niespodziewanego

8. Recepta refundowana - rozdział 2: Nowy wirus na zamówienie

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2194-recepta-refundowana-rozdzial-2-nowy-wirus-na-zamowienie

9. Recepta refundowana - rozdział 3: Jak zwalczać wirusa świądu - 23?

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2195-recepta-refundowana-rozdzial-3-jak-zwalczac-wirusa-swiadu-23

10. Cena domeny Gazety dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2198-cena-domeny-gazety-dla-lekarzy

11. Raport Europejskiej Agencji Leków oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności o dodatkach chemicznych w żywności

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2201-raport-europejskiej-agencji-lekow-oraz-europejskiej-agencji-bezpieczenstwa-zywnosci-o-dodatkach-chemicznych-w-zywnosci

12. Kompleksowa opieka rozwojowa dzieci urodzonych przedwcześnie (KORD)

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2203-kompeksowa-opieka-rozwojowa-dzieci-urodzonych-przedwczesnie-kord

13. Biegiem do lekarza okulisty! Poradnik dla pacjentów

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2204-biegiem-do-lekarza-okulisty-poradnik-dla-pacjentow

14. World Economic Forum - raport o czynnikach ryzyka w 2023 roku, konferencja prasowa w Londynie (11/01/2023) https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2196-world-economic-forum-raport-o-czynnikach-ryzyka-w-2023-roku-konferencja-prasowa-w-londynie 

Dziękujemy i zapraszamy do lektury nr 1/2023.

Dr n. med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

GdL 1/2023

 

Biegiem do lekarza okulisty! Poradnik dla pacjentów

Alicja Barwicka

Każdy z nas dobrze pamięta, że nie raz już trzeba było się zmierzyć z nagłą sytuacje zdrowotną wymagającą pilnego udzielenia pomocy lekarskiej. Nie wiadomo zresztą dlaczego, ale nagle występujące problemy ze zdrowiem pojawiają się najczęściej w dni świąteczne lub jeśli to dzień powszedni, to przynajmniej po 21.00. Oczywiście w cywilizowanym kraju położonym w centrum Europy nikt z tego powodu nie może zostać pozbawiony pomocy, ale powszechne jest jednak przeświadczenie, że faktyczne uzyskanie pilnej fachowej porady skutkującej zleceniem terapii lub poszerzeniem diagnostyki ciągle napotyka na ogrom trudności. Pewnie więc dlatego sprawy pilne są nierzadko odkładane na później co może się wiązać się z negatywnymi następstwami zdrowotnymi. Istnieje jeszcze jedna zależność pomiędzy wystąpieniem niepokojących objawów, a czasem zwrócenia się po fachową medyczną pomoc. To asertywność, która u części osób jest cechą na tyle rozbudowaną, że sprowadza się do zwykłego egoizmu, a u innych wymaga dopiero nauki podstawowych zachowań, by udało się przeżyć w ludzkiej dżungli. To problem tak powszechny, że każdy kto kiedyś spędził w poczekalni SOR chociażby pół godziny może właściwymi przykładami sypać jak z rękawa.

<a href=

Źródło ilustracji https://en.wikipedia.org/wiki/Glasses

Nie tylko urazy

Niezależnie jednak od zakresu umiejętności asertywnych każdej osobie może się przytrafić nagłe schorzenie okulistyczne przy czym zdecydowana większość wymaga udzielenia pomocy medycznej. Jest co najmniej kilka objawów chorobowych ze strony narządu wzroku, które mogą wystąpić nagle i które powinny być nie tylko powodem do zaniepokojenia, ale też wskazaniem do pilnej wizyty u lekarza. Na szczęście nikt nie ma wątpliwości co do zasadności odbycia wizyty lekarskiej w przypadku urazu oka i dotyczy to każdego rodzaju zdarzenia począwszy od niewielkiego powierzchownego urazu, podejrzenia obecności w oku ciała obcego,  poprzez urazy tępe, zranienie samej gałki czy tkanek aparatu ochronnego, aż po najcięższe rodzaje oparzeń chemicznych. Trzeba jednak zaznaczyć, że pilna wizyta okulistyczna powinna mieć miejsce także w przypadku nagłego wystąpienia zaczerwienienia i bólu oka lub nagłego istotnego pogorszenia widzenia.

Czerwone, bolesne oko

Oko powinno być blade. Kiedy z przyczyn chorobowych naczynia spojówki ulegają poszerzeniu, oko zmienia barwę na coraz bardziej czerwoną. Zmianie barwy może towarzyszyć szereg objawów dodatkowych: ból, świąd, pieczenie, szczypanie, łzawienie, światłowstręt, nieraz pogorszenie widzenia. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest stan zapalny spojówek, nieraz występujący razem z zapaleniem brzegów powiek. Rodzaj infekcji można z powodzeniem określić na podstawie zebranego wywiadu i badania przedmiotowego. Pozwoli to na włączenie optymalnej terapii.

W każdym rodzaju stanu zapalnego spojówek ostrość wzroku po usunięciu wydzieliny z worka spojówkowego kilkakrotnym mrugnięciem powinna wracać do stanu przed zachorowaniem, natomiast obniżenie ostrości wzroku wskazuje na zajęcie procesem chorobowym dalszych odcinków gałki ocznej, przede wszystkim rogówki.

Stany zapalne rogówki

W tych przypadkach nasilenie objawu zaczerwienienia oka może być bardzo różne. Jeśli patologii zapalnej rogówki towarzyszy stan zapalny spojówek- oko może być intensywnie zaczerwienione. Tak samo będzie w przypadku dużych zmian zapalnych (do owrzodzenia włącznie) czy obecności w rogówce ciała obcego. Pamiętajmy, że rogówka jest silnie unerwiona czuciowo, więc zazwyczaj jej ból staje się powodem wizyty lekarskiej już w początkowej fazie problemu.  Zdarza się jednak, że przez zniszczenie stanem zapalnym zakończeń nerwów czuciowych, stan zapalny rozwija się prawie bez dolegliwości bólowych. Co gorsza, jeśli zmiana zapalna jest zlokalizowana obwodowo w rogówce, nie zajmując obszaru źrenicznego, to również nie dochodzi do pogorszenia widzenia. Oko jest wówczas jedynie w różnym stopniu zaczerwienione, a pacjent odczuwa co prawda stały, ale niezbyt dolegliwy dyskomfort. Groźne są wszystkie stany zapalne rogówki bo mogą prowadzić do ciężkich i nieodwracalnych następstw. Jeśli przed wystąpieniem bólu gałki, czy zaczerwienienia oka miał miejsce uraz (objaw czerwonego oka zwykle występuje w urazach gałki ocznej zarówno niewielkich, powierzchownych, jak i masywnych z przerwaniem ciągłości tkanek), albo towarzyszy tym objawom aktualna, lub świeżo przebyta infekcja ogólna, zwłaszcza o etiologii wirusowej (np. półpasiec) wizyta w gabinecie okulistycznym powinna nastąpić niezwłocznie.

Stany zapalne nadtwardówki i twardówki

Wystąpienie objawu zaczerwienienia oka, ale o mniejszym stopniu nasilenia z wyraźnie zaznaczonym odcieniem błękitu (oko fiołkowo-czerwone), obserwowanego głównie w konkretnej lokalizacji przy towarzyszącym bólu gałki ocznej, jej tkliwości może świadczyć o zajęciu stanem zapalnym nadtwardówki lub twardówki. Charakterystyczny jest tu początek raczej podostry i pierwsze objawy pojawiają się w okresie co najmniej kilku dni. Tego rodzaju schorzenia towarzyszą często ogólnym chorobom układowym (np. RZS, ZZSK, toczeń układowy, ziarniniak Wegenera), ale mogą skutkować pogorszeniem widzenia i stąd wymagają innego rodzaju terapii.

Stany zapalne przedniego odcinka błony naczyniowej (zapalenia tęczówki ciała rzęskowego)

Stany zapalne przedniego odcinka błony naczyniowej występują dość często i mogą mieć charakter izolowany, lub być częścią stanu zapalnego całej błony naczyniowej, albo stanowić element schorzenia ogólnego. Do charakterystycznych objawów należą ból, zaczerwienienie gałki zwłaszcza w obszarze centralnym wokół rogówki, silny światłowstręt i łzawienie oraz pogorszone, przymglone widzenie. Przynajmniej w połowie przypadków choroba jest związana z obecnością antygenu HLA-B27 i towarzyszy schorzeniom ogólnym (np. ZZSK, chorobie Reitera, czy łuszczycowemu zapaleniu stawów). Zmiany zapalne występują zazwyczaj jednostronnie, ale mogą dotyczyć kolejno obu oczu. To groźne schorzenie bez odpowiedniej terapii może prowadzić do wielu negatywnych następstw, w tym w szczególności do objęcia procesem zapalnym całej błony naczyniowej i  trwałego obniżenia ostrości wzroku z powodu jaskry wtórnej. Co bardzo ważne, stan zapalny błony naczyniowej ograniczony tylko do tylnego odcinka często z bardzo złym rokowaniem co do zachowania widzenia - manifestuje się zwykle znacznym pogorszeniem widzenia, narastającą szybko „mgłą”, bólem gałki,  ale przy zupełnie bladym oku.

Ostre zamknięcie kąta przesącza

To jedna z najbardziej groźnych sytuacji okulistycznych, która wymaga bardzo pilnej interwencji lekarza okulisty i w której jednym z objawów jest silne zaczerwienienie oka. Kąt przesącza to miejsce, gdzie obwodowa część tęczówki styka się z obwodowymi strukturami twardówki i rogówki i gdzie produkowana przez ciało rzęskowe ciecz wodnista niezbędna do zapewnienia odżywienia soczewki i rogówki ostatecznie odpływa do układu żylnego przez utkanie beleczkowe. Kiedy produkcja cieczy wodnistej nie jest zaburzona, ale zablokowany jest jej odpływ, bo z różnych przyczyn chorobowych dostęp do utkania beleczkowego jest utrudniony lub zamknięty, następuje gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przyczyna może tkwić już w samej budowie kąta przesącza (kąt anatomicznie bardzo wąski, gdzie struktury anatomiczne mogą same blokować dostęp do utkania beleczkowego), ale może też być następstwem wielu innych patologii dotyczących kąta przesącza jak chociażby zmianami zapalnymi, pęcznieniem soczewki, czy patologicznym rozrostem naczyń tęczówki. Stan jest groźny, bo finalnie może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. W przypadku ostrego zamknięcia kąta przesącza oko jest zazwyczaj silnie zaczerwienione i bardzo bolesne. Gwałtownie pogarsza się widzenie, a ocznym objawom  może towarzyszyć silny ból głowy, nudności i wymioty. Jedynie pilna interwencja lekarska może w takich przypadkach zapobiec trwałej utracie widzenia.

Nagłe pogorszenie widzenia

O ile stopniowe pogorszenie widzenia może mieć miejsc w bardzo wielu patologiach narządu wzroku i nie zawsze wiąże się z negatywnym rokowaniem (np. niewyrównana korekcją optyczną wada wzroku), to nagłe istotne pogorszenie widzenia jest zawsze objawem bardzo niepokojącym i bezwzględnie wymaga diagnostyki okulistycznej. W tych przypadkach oko wcale nie musi być zaczerwienione, nie musi też występować ból.

Całkowite, lub częściowe zamknięcie naczyń

To stany bardzo groźne i związane zazwyczaj ze schorzeniami ogólnymi. Powodem nagłego zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki lub jej gałęzi jest zwykle zator w tętnicy szyjnej, rzadziej materiał zatorowy lokalizuje się w samej tętnicy środkowej siatkówki. Materiał zatorowy zbudowany w szczególności z fragmentów płytek miażdżycowych, złogów wapnia, konglomeratów włóknika i kryształów cholesterolu tworzy się przede wszystkim w dużych naczyniach (wstępująca część aorty, tętnica szyjna wspólna, tętnica szyjna wewnętrzna) i zastawkach serca w przebiegu schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Czynnik uruchomienia materiału zatorowego może być samoistny, ale mogą też być nim zabiegowe procedury kardiochirurgiczne i naczyniowe. Incydent zamknięcia naczynia manifestuje się nagłą bezbolesną i całkowitą utratą widzenia (pień główny), lub znacznym ograniczeniem ostrości wzroku (gałąź). Nawet przy natychmiastowym włączeniu leczenia rzadko kiedy udaje się utrzymać użyteczną ostrość wzroku na poziomie sprzed wystąpienia choroby.

W przypadku wystąpienia zakrzepu pnia głównego lub gałęzi żyły środkowej siatkówki rokowanie co do utrzymania użytecznej ostrości wzroku jest zdecydowanie bardziej pomyślne, ale również ostrożne, ponieważ problem podstawowy dotyczy powszechnie występujących czynników ryzyka takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przewlekłe schorzenia kardiologiczne i zaburzenia gospodarki lipidowej. Równie istotne znaczenie  dla rokowania mają choroby krwi przebiegające ze zwiększeniem jej lepkości, a także przewlekłe stosowanie diuretyków, czy leków antykoncepcyjnych. Analizując możliwe przyczyny procesu chorobowego nie można pominąć patologii występujących w oczodole (np. guzy) czy w samej gałce (jaskra), które mogą utrudniać odpływ żylny. Całkowite, lub częściowe zamknięcie naczyń siatkówki wymaga więc nie tylko pilnego wdrożenia leczenia okulistycznego, ale skoordynowanej opieki lekarskiej zwłaszcza w zakresie internistycznym.

Odwarstwienie siatkówki i wylew do komory ciała szklistego

Te schorzenia mogą występować jednoczasowo i zawsze wiążą się z nagłym i zwykle niebolesnym pogorszeniem widzenia. Przyczyny (poza procesem samoistnym) mogą być bardzo różne począwszy od retinopatii cukrzycowej poprzez choroby krwi, choroby pasożytnicze, następstwa urazów aż po obecność guzów wewnątrzgałkowych. Jeśli nie zostanie szybko zastosowane właściwe leczenie zarówno odwarstwienie siatkówki, jak i wylewy krwi do komory ciała szklistego zagrażają utratą widzenia.

Nagłe pogorszenie widzenia w zaburzeniach dotyczących struktur pozagałkowych

To bardzo szeroka grupa patologii dotycząca anatomicznie nerwu wzrokowego i wewnątrzmózgowej drogi wzrokowej.  Kiedy przyczyną jest skurcz naczyń dochodzi zawsze do nagłego, ale przejściowego pogorszenia widzenia o różnym czasie trwania. Wymaga to przeprowadzenia wnikliwej diagnostyki pozwalającej wykluczyć inny niż naczynioskurczowy mechanizm. Natomiast jedną z najczęściej występujących patologii, które mogą mieć nagły początek manifestujący się pogorszeniem widzenia są stany zapalne nerwu wzrokowego.  Choroba może mieć charakter izolowany lub występować w przebiegu chorób demielinizacyjnych (np.SM). Poza istotnym i szybko narastającym spadkiem ostrości wzroku w jednym oku, mogą się pojawiać zaburzenia źreniczne i ból gałki przy ruchach. Sprawa jest poważna i wymaga niezwłocznego zastosowania leczenia. Stany zapalne nerwu wzrokowego mogą mieć również inne przyczyny i występować w przebiegu niektórych chorób o zasięgu ogólnoustrojowym jak np. kiła, gruźlica, borelioza, odra, świnka, ospa wietrzna, półpasiec. Mogą mieć charakter autoimmunologiczny w mechanizmie reakcji na niektóre szczepienia ochronne, mogą występować w przebiegu chorób nowotworowych. W przebiegu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic może dojść do przedniej niedokrwiennej neuropatii ze znacznym ograniczeniem widzenia. Do trwałych negatywnych następstw prowadzi toksyczne (w przebiegu zatrucia np. metanolem) lub popromienne uszkodzenie nerwu wzrokowego. Przy obecności powiększającej się masy patologicznej (najczęściej tętniaka) w wewnątrzczaszkowej strukturze zwanej siodłem tureckim także może szybko nastąpić spadek ostrości wzroku i dla zachowania widzenia niezbędne jest wówczas pilne odbarczenie neurochirurgiczne. Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że nieraz po operacjach neurochirurgicznych czy kardiologicznych przebiegających z ostrym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi może również dojść do neuropatii nerwu wzrokowego. Tu rokowanie  co do zachowania użytecznego widzenia musi być bardzo ostrożne. Wszystkie te procesy patologiczne wymagają pilnego i skojarzonego (zależnie od przyczyny) leczenia miejscowego oraz ogólnego.

#

Na szczęście większość osób pojawiających się gabinetach okulistycznych miewa tylko niewielkie problemy w postaci chociażby pogorszenia widzenia z bliskiej odległości i po dobraniu odpowiedniej korekcji o problemie może zapomnieć. Jeśli jednak powodem do niepokoju jest uraz oka, czerwone bolesne oko lub nagłe pogorszenia widzenia nie ma na co czekać i wizyta okulistyczna staje się nie tylko niezbędna, ale i pilna.

Dr n.med. Alicja Barwicka

specjalista chorób oczu

 

 

Kompleksowa opieka rozwojowa dzieci urodzonych przedwcześnie (KORD)

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2021 roku urodziło się w Polsce 332 731 dzieci, z czego 24 523  z nich urodziło się przedwcześnie (ciąże rozwiązane przed upływem 37 tygodnia). Opieka nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie jest poważnym wyzwaniem zarówno dla rodziców jak i systemu ochrony zdrowia.

W dniu 25/01/2023 r. odbyła się w Sejmie debata Parlamentarnego Zespołu ds Pediatrii (pod kierownictwem  pani poseł Katarzyny Sójki) oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, (pod kierownictwem pani poseł Violetty Porowskiej), która była  poświęcona wdrożeniu pilotażowego programu KORD.

Program obrad był następujący:

1. O wdrożeniu projektu pilotażu „Kompleksowa opieka rozwojowa nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD"

-  Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2. O roli lidera programu
-  dr. n. med. Tomasz Maciejewski – dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, lider programu KORD
3. O dziecku urodzonym przedwcześnie. Wybrane aspekty epidemiologii urodzeń przedwczesnych. Powikłania wcześniactwa. Projekt kompleksowej opieki rozwojowej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD. Postępowanie w KORD w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa Neonatologii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
- prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii  (PREZENTACJA)
4. Znaczenie kompleksowej opieki w zakresie prawidłowego rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie
- prof. dr. n.med. Ryszard Lauterbach – Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
5. Wpływ kompleksowej opieki KORD na optymalizację opieki nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie z perspektywy lekarzy neonatologów, przyszłych koordynatorów KORD.  Kierownicy Klinik, przyszłych ośrodków realizujących KORD
6. Wcześniak pod kontrolą KORD.  Podsumowanie debaty.
–  Marzena Domańska - Sadynica, MBA – ekspert ochrony zdrowia, Prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia,

Debata  poświęcona była przedstawieniu założeń nowego programu pilotażowemu „Kompleksowa opieka rozwojowa nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD”.
Projekt zakłada, że dziecko urodzone przedwcześnie  poniżej 33 tygodnia ciąży, od daty wypisu z oddziału noworodkowego do ukończenia 3. roku życia (według wieku kalendarzowego) będzie objęte kompleksową opieką według indywidualnego planu leczenia i żywienia uwzględniającego  interwencje diagnostyczno-terapeutyczne z zakresów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej, oraz porad żywieniowych, psychologicznych, niezbędnych dla zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie do lat 3. W 2023 roku program ruszy w 8 klinikach w Polsce , a po 1,5 roku w kolejnych 22 klinikach.

Tematyka  wcześniaków na łamach Gazety dla Lekarzy

1. Retinopatia wcześniaków

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/523-retinopatia-wczesniakow

2. Nawet wcześniaki mogą mieć nadciśnienie!

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/795-nawet-wczesniaki-moga-miec-nadcisnienie

 3. Raport EURO-PERISTAT

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/745-raport-euro-peristat

Krystyna Knypl

GdL 1/2023

 

 

 

 

 

Raport Europejskiej Agencji Leków oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności o dodatkach chemicznych w żywności

Krystyna Knypl, Beata Niedźwiedzka

Redakcja Gazety dla Lekarzy otrzymała informację prasową o tym, że Europejska Agencja Leków oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności opublikowały wspólny raport na temat zawartości w żywności różnych substancji takich jak dodatki paszowej, leki weterynaryjne oraz pestycydy.

Raport jest dostępny pod linkiem:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ema/efsa-report-development-harmonised-approach-human-dietary-exposure_en.pdf

Raport przedstawia dane dotyczące zawartości wspomnianych substancji w mięsie, mleku, jajkach oraz miodzie obliczanych w pojedynczych próbkach produktów spożywczych oraz kalkulacje ilustrujące przewlekłe spożycie.

<a href=

Opryskiwacz Lite-Trac rozpylający pestycydy na polu

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide

Tematyka bezpieczeństwa żywności na łamach Gazety dla Lekarzy jest poruszana w kilku artykułach. Zapraszamy do kliknięcia na linki:

1. Czy wiesz co jesz? cz 1 - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1620-czy-wiesz-co-jesz-cz-1

2. Czy wiesz co jesz cz. 2 - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1621-czy-wiesz-co-jesz-cz-2

3. Suplementy diety - Alicja Barwicka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/887-suplementy-diety

4. Antybiotykooporność - druga strona lustra - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2139-antybiotykoopornosc-druga-strona-lustra

5. Proza i poezja diety przyszłości - Beata Niedźwiedzka, Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2028-proza-i-poezja-diety-przyszlosci

6. Przepis na zupę przyszłości

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2029-przepis-na-zupe-przyszlosci-tylko-u-nas

Powyższy tekst można uznać za podążający za najnowszymi trendami żywnościowymi, bowiem Komisja Europejska zezwoliła na dodawanie do żywności mąki wyprodukowanej z larw świerszcza mącznika już w 2021 roku

https://www.tvp.info/53639471/larwy-chrzaszcza-macznika-mlynarka-uznane-w-unii-za-jedzenie-decyzja-rady-ue

Cóż można powiedzieć w podsumowaniu?

Chyba tylko smacznego oraz obyśmy zdrowi byli!

Krystyna Knypl, Beata Niedźwiedzka

GdL 1/2023

World Economic Forum - raport o czynnikach ryzyka w 2023 roku, konferencja prasowa w Londynie (11/01/2023)

11/01/2023 r.

Rosnące koszty utrzymania są największym, krótkoterminowym czynnikiem ryzyka, podczas gdy niepowodzenia w łagodzeniu konsekwencji zmian klimatycznych i dostosowanie się do nich są największym problemem długoterminowym.

Czynniki ryzyka krótko- i długoterminowe wg autorów The Global Risk Report

Rywalizacja geopolityczna nasila problemy gospodarcze i jeszcze bardziej zaostrza ryzyko krótko- i długoterminowe. Autorzy raportu wzywają wszystkie kraje do współpracy w celu uniknięcia "rywalizacji o zasoby". Raport opiera się na opiniach ponad 1200 ekspertów, decydentów.

Przez ostatnie 17 lat Raporty o Globalnych Ryzykach Światowego Forum Ekonomicznego ostrzegały przed głęboko powiązanymi globalnymi ryzykami. Konflikty i napięcia geo-ekonomiczne wywołały serię głęboko powiązanych ze sobą globalnych zagrożeń - czytamy w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego "Global Risks Report 2023". Zagrożenia dotyczą dostaw energii i żywności, które prawdopodobnie utrzymają się przez najbliższe dwa lata, grozi nam duży wzrost kosztów życia i obsługi zadłużenia. Jednocześnie kryzysy te niosą ze sobą ryzyko osłabienia wysiłków zmierzających do rozwiązania problemów związanych z zagrożeniami długoterminowymi, zwłaszcza związanych ze zmianami klimatycznymi, różnorodnością biologiczną i inwestycjami w kapitał ludzki - piszą autorzy raportu.

Czas na podjęcie działań w odniesieniu do najpoważniejszych długoterminowych zagrożeń szybko się kończy i konieczne jest podjęcie wspólnych, zbiorowych działań, zanim ryzyko osiągnie punkt krytyczny - czytamy w raporcie.

Raport, przygotowany we współpracy z Marsh McLennan ( https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh_McLennan) i Zurich Insurance Group, opiera się na opiniach ponad 1200 globalnych ekspertów ds. ryzyka, decydentów i liderów branży - czytamy w informacji prasowej WEF. W trzech przedziałach czasowych przedstawia on obraz globalnego krajobrazu ryzyka, który jest zarówno nowy, jak i niezwykle znajomy, ponieważ świat stoi w obliczu wielu istniejących wcześniej zagrożeń, które wcześniej wydawały się ustępować.

Obecnie światowa pandemia i wojna w Europie sprawiły, że na pierwszy plan wysuwają się kryzysy energetyczne, inflacyjne, żywnościowe i bezpieczeństwa. W ten sposób powstają kolejne zagrożenia, które zdominują najbliższe dwa lata: ryzyko recesji, rosnące problemy z zadłużeniem, utrzymujący się kryzys kosztów utrzymania, polaryzacja społeczeństw spowodowana dezinformacją i błędnymi informacjami, wstrzymanie szybkich działań na rzecz klimatu oraz geoekonomiczne wojny o sumie zerowej.

Jeśli świat nie zacznie skuteczniej współpracować w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do nich, w ciągu najbliższych 10 lat doprowadzi to do dalszego globalnego ocieplenia i załamania ekologicznego. Niepowodzenie w łagodzeniu zmian klimatu i przystosowaniu się do nich, klęski żywiołowe, utrata różnorodności biologicznej i degradacja środowiska stanowią pięć z dziesięciu największych zagrożeń - przy czym utrata różnorodności biologicznej jest postrzegana jako jedno z najszybciej pogarszających się zagrożeń globalnych w ciągu najbliższej dekady. Równolegle, napędzane kryzysami przywództwo i rywalizacja geopolityczna mogą wywołać społeczny niepokój na niespotykanym dotąd poziomie, ponieważ znikają inwestycje w zdrowie, edukację i rozwój gospodarczy, co jeszcze bardziej osłabia spójność społeczną. Wreszcie, rosnąca rywalizacja grozi nie tylko rosnącym uzbrojeniem geo-ekonomicznym, ale także remilitaryzacją, zwłaszcza poprzez nowe technologie i nieuczciwe podmioty.

Często wymienianym czynnikiem ryzyka przez prelegentów są zmiany klimatu. Wszystkie czynniki ryzyka będą poważnym wyzwaniem dla liderów w poszczególnych krajach. Rozwój produkcji szczepionek i dystrybucja ich w świecie będzie także wyzwaniem - informują autorzy raportu. Cały raport jest dostępny pod linkiem https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/

W części konferencji poświęconej pytaniom od dziennikarzy ciekawe pytanie zadała dziennikarka z Finlandii: jak rodzaj przywództwa politycznego jest optymalny dla pokonania czynników ryzyka?. Podejście krótko- i długoterminowe do problemów jest optymalne zdaniem jednego z prelegentów konferencji prasowej.

Krystyna Knypl

GdL 1/2023

World Economic Forum o globalnych czynnikach ryzyka w 2023 roku

Krystyna Knypl

11 stycznia 2023 w Londynie World Economic Forum opublikuje raport o globalnych czynnikach ryzyka na rok 2023. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konferencji prasowej, podczas której wspomniany raport zostanie ogłoszony.

Będziemy uczestniczyć on line w konferencji i wkrótce po jej zakończeniu opublikujemy na łamach Gazety dla Lekarzy relację z przebiegu oraz dane o treści raportu.

Raport 2022 ( https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf) wymienia następujące globalne czynniki ryzyka:

# zmiany klimatu

# zależności cyfrowe i podatność na zagrożenia cybernetyczne

# przeszkody w migracji

# tłok oraz konkurencja w przestrzeni kosmicznej

# konieczność wzmocnienia odporności w wymiarze globalnym

Autorzy raportu zwracają uwagę na bardzo duże różnice w poziomie zaszczepienia mieszkańców w krajach o niskich dochodach (4,3% populacji) w porównaniu z krajami o wysokich dochodach (69,9% populacji).

Krystyna Knypl

GdL 1/2023

Rusza „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca”

Informacja prasowa

W styczniu 2023 roku Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zainaugurowała „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca”. Kampania świadomościowa dotycząca: profilaktyki, diagnostyki i terapii arytmii jest skierowana do ogółu społeczeństwa i pacjentów kardiologicznych. Kardiolodzy elektrofizjolodzy będą uczyć, jak zadbać o zdrowy rytm serca, zapobiegać groźnym powikłaniom arytmii, takim jak udar niedokrwienny mózgu i żyć dłużej oraz lepiej – także ze zdiagnozowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Sekcja Rytmu Serca LOGO

Zaburzenia rytmu serca, inaczej arytmie, to rosnące wyzwanie zdrowotne. W Polsce na najczęściej występujący rodzaj zaburzeń rytmu serca – migotanie przedsionków – w populacji osób w wieku 65+ cierpi około 1 250 000 osób (19,2 proc. polskiej populacji).

Arytmie mogą być objawem innych schorzeń (niekoniecznie kardiologicznych), ale także niezależnym schorzeniem, które jako takie także może prowadzić do groźnych następstw i powikłań.

Czy arytmia zawsze jednak jest niebezpieczna dla zdrowia i zawsze wymaga leczenia? Lepiej, kiedy serce bije wolniej czy jednak szybciej? Jak działa stymulator serca, a kiedy i komu wszczepia się kardiowerter-defibrylator? Co zrobić, by z już zdiagnozowaną chorobą serca żyć dłużej i lepiej?

– Do specjalistów medycyny rodzinnej oraz kardiologów zgłasza się coraz więcej pacjentów z pytaniami o zaburzenia rytmu serca. Zdrowe osoby często pytają nas na przykład o modne wearables – opaski, zegarki i inne gadżety z funkcją pomiaru różnych funkcji życiowych, w tym EKG. Pacjenci chcą na przykład wiedzieć, czy mogą polegać na pomiarach wskazywanych przez te urządzenia – czy alerty wysyłane przez nie powinny być podstawą do konsultacji u specjalisty? Osoby z już zdiagnozowanymi schorzeniami kardiologicznymi często mają bardziej szczegółowe pytania, związane z zaplanowaną terapią. Jak działa stymulator serca a jak układ do terapii resynchronizującej? Na czym polega zabieg ablacji i jak się do niego przygotować? Na wyczerpujące odpowiedzi na takie i podobne pytania często nie wystarcza czasu podczas konsultacji, dlatego jako towarzystwo naukowe postanowiliśmy przybliżyć opinii publicznej, w tym także pacjentom kardiologicznym, najważniejsze pojęcia z obszaru diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca – wyjaśnia dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W ramach kampanii świadomościowej na profilu facebookowym Sekcji Rytmu Serca PTK oraz w mediach będą ukazywały się edukacyjne posty, artykuły i audycje dotyczące różnych zagadnień związanych z arytmiami. 

Kardiolodzy elektrofizjolodzy opracowali m.in.: „Alfabet arytmii” - opracowanie zawierające przystępne definicje najważniejszych pojęć związanych z obszarem zaburzeń rytmu serca, „7 pytań o ablację” - cykl pytań i odpowiedzi typu Q&A w zrozumiały sposób przybliżający pacjentom metody zabiegowego leczenia arytmii a także szereg innych opracowań i komentarzy ekspertów. Nie zabrakło materiałów dotyczących telemedycyny: teleporad, telemonitoringu urządzeń wszczepialnych i tele-rozwiązań wykorzystywanych w opiece nad najmłodszymi pacjentami z zaburzeniami rytmu serca.

Do współpracy w ramach kampanii świadomościowej pn. „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca” eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaprosili organizacje działające na rzecz pacjentów z arytmiami: Stowarzyszenie ICDefibrylatorzy oraz Fundację Serce dla Arytmii.

Jak zaznaczają organizatorzy, działania w ramach kampanii świadomościowej będą prowadzone w styczniu 2023 roku, jednak niezależnie od tej inicjatywy Sekcja Rytmu Serca PTK prowadzi stałe, całoroczne działania edukacyjne skierowane do środowiska lekarskiego oraz opinii publicznej i pacjentów kardiologicznych.

GdL 1/2023

Szczep Omikron wirusa SARS-CoV-2

Omikron, szczep koronawirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialny za wywołanie choroby COVID-19  został po raz pierwszy zgłoszony do Światowej Organizacji Zdrowia z RPA 24 listopada 2021 r. 26 listopada 2021 r. WHO określiła go jako „niepokojący” (ang. variant of concern) i nadała mu nazwę omikron (piętnasta litera alfabetu greckiego). Wariant omicron koronawirusa został po raz pierwszy wykryty pod koniec 2021 roku. Od tego czasu opanował on cały świat, ostatecznie pokonując inne warianty, w tym deltę.

Omicron wkrótce zaczął się rozgałęziać na kilka podwariantów: BA.2 wystartował wiosną, a BA.5 zdominował pod koniec lata. Późną jesienią podwarianty B.Q.1 i B.Q.1.1 były dominującymi wariantami wirusa w Stanach Zjednoczonych.

Inne podwarianty omikronowe, w tym XBB, BF.7 i tak, wciąż BA.5, również są przyczyną zakażeń. Objawy zakażenia najnowszym subwariantem wirusa są następujące: kaszel, zmęczenie, katar, bóle głowy oraz bóle mięśni. Objawy pojawiają się po 3 – 7 dniach od ekspozycji na zakażenie.

W przeciwieństwie do wcześniejszych wariantów, takich jak delta, które atakowały głównie płuca, omicron i jego podwarianty mają tendencję do powodowania głównie objawów ze strony górnych dróg oddechowych.

Krystyna Knypl

Źródło informacji:

https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Omicron_variant

GdL 1/2023

Gazeta dla Lekarzy nr 12/2022 - artykuł wstępny oraz spis treści

Mijający rok 2022 upłynął w Gazecie dla Lekarzy pod znakiem publikacji bibliofilskiego wydania wszystkich roczników (2012-2022) naszego pisma. Komplety roczników przekazaliśmy do Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1998https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1875-bibliofilskie-wydanie-gazety-dla-lekarzy-2012-2021-juz-w-katalogach-biblioteki-narodowej-bibliofilskie-wydanie-rocznikow-2012-2022-gazety-dla-lekarzy-przekazane-do-biblioteki-jagiellonskiej-w-krakowie) oraz Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1953-bibliofilskie-wydanie-rocznikow-2012-2022-gazety-dla-lekarzy-przekazane-do-biblioteki-glownej-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego).

Zakończenie pandemii zaowocowało powrotem do akredytacji dziennikarskich na konferencjach prasowych oraz naukowych, z których relacje zamieszczaliśmy na naszych łamach.

Piękny prezent z okazji Nowego Roku dostarczyli nam Czytelnicy - ich liczba przekroczyła 62 tysięcy osób, które odwiedziły nasze strony. Jest to o 17 tysięcy więcej niż ubiegłym roku. Dziękujemy!

 Spis treści

1. Wyniki kampanii "Servier dla Serca"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2165-wyniki-kampanii-servier-dla-serca-2

2. Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2170-humanizacja-procesu-leczenia-i-komunikacji-klinicznaj-pomiedzy-poacjenrem-a-personelem-medycznym-przed-i-w-czasie-pandemii-covid-19

3. Powołano Polską Koalicję Zdrowe Płuca

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2174-powolano-polska-koalicje-zdrowe-pluca

4. "Idę do lekarza" - poradnik dla pacjentów

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2175-ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow

5. "Idę do lekarza rodzinnego na pierwszą wizytę" - poradnik dla pacjentów

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2176-ide-do-lekarza-rodzinnego-na-pierwsza-wizyte

6. "Idę do lekarza okulisty" - poradnik dla pacjentów

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2179-ide-do-lekarza-okulisty-poradnik-dla-pacjentow

7. Jakie uprawnienia będzie miała sztuczna inteligencja stosowana w medycynie?

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2180-jakie-uprawnienia-bedzie-miala-sztuczna-inteligencja-stosowana-w-medycynie 

8. Przychodzi cenzor do lekarza

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2181-przychodzi-cenzor-do-lekarza

9. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia!

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2182-wszystkiego-najlepszego-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia

10. Piękny prezent pod choinkę od Czytelników dla zespołu Gazety dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2183-piekny-prezent-pod-choinke-od-czytelnikow-dla-zespolu-gazety-dla-lekarzy

Dziękuję wszystkim Czytelnikom za odwiedzanie stron Gazety dla Lekarzy, Autorom za współpracę oraz zespołowi Kolegium Redakcyjnego za cenne wymiany poglądów,

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023!

Ilustracja

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

GdL 12/2022

Piękny prezent pod choinkę od Czytelników dla zespołu Gazety dla Lekarzy

Krystyna Knypl

Wszyscy wypatrujemy dziś jaki prezent znajdziemy dziś pod choinką. Nasza redakcja została już rano obdarowana pięknym prezentem od Czytelników - otóż statystyka odwiedzin stron GdL pokazała już w godzinach rannych, że naszą gazetę w 2022 roku odwiedziło już ponad 60 tysięcy osób. Jest to o 15 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku.

Golden glass ball/bauble

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za te odwiedziny, a zespołowi Autorów za współpracę. Zapraszamy do kontynuowania kontaktu z Gazetą dla Lekarzy.

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

GdL 12/2022

 

 

"Idę do lekarza okulisty" - poradnik dla pacjentów

 Alicja Barwicka

Fani wędrówek do lekarza stanowią niewielki odsetek każdej społeczności, natomiast zdecydowana większość obiera ten kierunek z konkretnej przyczyny, często zresztą odkładając na później moment rozpoczęcia wyprawy. Jak każda ludzka aktywność ma to swoje dobre i złe strony. Nie jest najlepszym pomysłem udawanie się bez istotnego powodu do miejsc, gdzie z założenia zostajemy narażeni na kontakt z osobami chorymi i gdzie możliwość zainfekowania się jest wysoce prawdopodobna. Z drugiej strony zaniepokojenie występującymi dolegliwościami, zwłaszcza przy powtarzalności objawów powinno być konkretnym ostrzeżeniem przed odkładaniem w czasie wizyty w gabinecie lekarskim. Oczywiście z powodu niedoborów w zakresie dostępnych dla pacjenta kadr lekarskich co jest szczególnie mocno zaznaczone w obszarze publicznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej znalezienie w bliskim terminie możliwości skorzystania z wizyty lekarskiej może się okazać niemożliwe.  Alternatywą jest wizyta w placówce komercyjnej, ale ta droga także do łatwych nie należy.

<a href=

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Glasses

Tak źle i tak niedobrze…

Badanie lekarskie, tak jak to było od zarania dziejów opiera się na wywiadzie chorobowym i badaniu fizykalnym, ale współczesna medycyna przywiązuje również dużą wagę do dodatkowych badań diagnostycznych, przy czym w niektórych specjalnościach medycznych ich rola jest szczególnie ważna. Jeśli więc zdeterminowana dolegliwościami osoba nie widząc szans na skorzystanie z nieodległej w czasie wizyty lekarskiej w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej wybiera wizytę w placówce komercyjnej, może być zaskoczona, że koszty procesu diagnostycznego wcale się na tej wizycie nie kończą. Zdarza się, że po wyczekiwanej wizycie wyposażony w skierowania na szereg badań diagnostycznych delikwent (nieraz koszty takich badań wielokrotnie przekraczają koszt wizyty lekarskiej) rezygnuje z dalszego procedowania i odstępuje od kontynuacji procesu diagnostyczno – leczniczego. Efekty  takich zachowań mogą być opłakane.

Samo życie

Jeśli uda się zrealizować plan wizyty lekarskiej, to we własnym interesie powinno się do tej wizyty przygotować. Nie mam tu wcale na myśli konieczności umycia szyi i nóg, bo o tym i bez wizyty lekarskiej raczej każdy pamięta.  Ponieważ statystyczna wizyta lekarska trwa tylko określoną liczbę minut, to dobrze byłoby nie tracić cennego czasu na ustalanie okoliczności wystąpienia objawów niepożądanych, czy poszukiwanie wyników posiadanych badań. Dotyczy to każdej wizyty, ale też każda ma swoją specyfikę. Z moich obserwacji wynika, że spośród posiadanych rzeczy, których najczęściej zapominamy zabrać ze sobą wybierając się na wizytę okulistyczną są … okulary. Podawane przyczyny najczęściej są prozaiczne –

 „Zostały w samochodzie”,

„Pamiętałam do ostatniej chwili żeby włożyć do torebki”,

„Nie zabrałem, bo używam tylko w pracy”,

„Nie zabrałem, bo i tak niewiele czytam”.

Są i przyczyny zdecydowanie bardziej przemyślane:

„Chyba bez moich też potrafi pani stwierdzić, co powinienem używać”,

„Nie zabrałem, żeby  pani nie podpowiadać”,

„Ten poprzedni doktor tylko mi pogorszył, a jak bym pokazał, to się pani zasugeruje”.

Te zacytowane wypowiedzi dowodzą tylko jak bardzo chronimy pogląd dotyczący swojego stanu zdrowia i jak jesteśmy nieufni. Zapominamy, że lekarz jest w swojej dziedzinie fachowcem, jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę, a często także w doświadczenie. Skoro ufamy hydraulikowi, który przyszedł naprawić kran, to może warto zaufać też temu, kto ma naprawić nasz organizm…

Okulistyczna wizyta pierwszorazowa  - wywiad

Przede wszystkim nie ma się czego bać, bo w gabinecie okulistycznym raczej bólu nie doświadczymy. Trzeba jednak być przygotowanym na parę pytań, dobrze jest więc dla oszczędzania czasu wcześniej przemyśleć sprawę i przygotować swoje odpowiedzi. Poza oczywistym pytaniem o przyczynę wizyty i wynikającymi z niej pytaniami dodatkowymi w szczególności o rodzaj pogorszenia widzenia (do dali / do bliży), stosowany rodzaj korekcji optycznej (wskazane jest zabranie posiadanych okularów), czas trwania i rodzaj zauważonych zaburzeń  widzenia oraz dolegliwości (jeśli ból, to gdzie się lokalizuje). Z pewnością padną też pytania o przebyte choroby narządu wzroku i sposób ich leczenia (dorośli byli kiedyś dziećmi i może było stosowane leczenie ortoptyczne lub operacyjna korekcja zeza) oraz o występowanie w rodzinie przewlekłych chorób oczu (np. jaskra,  zaćma, choroby siatkówki, a jeśli tak, to należy określić stopień pokrewieństwa w stosunku do chorującego członka rodziny). Bardzo ważne jest też poinformowanie o aktualnie leczonych i przebytych chorobach przewlekłych (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca z uwzględnieniem typu, choroby nowotworowe).

Wszystkie te pytania mogą się też pojawić jeśli zmienimy miejsce wizyty, a dotychczasowe leczenie okulistyczne było prowadzone w innej placówce.

Okulistyczna wizyta kontrolna  - wywiad

Podczas wizyty kontrolnej trzeba będzie odpowiedzieć w szczególności na pytania dotyczące zauważonych zmian, zwłaszcza po przeprowadzonym leczeniu. Nie zapominajmy przekazać informacji o ewentualnym wystąpieniu nowych rodzajów zaburzeń widzenia, czy dolegliwości oraz o ewentualnym dyskomforcie po zastosowanej terapii miejscowej. Jeśli poza problemem okulistycznym współistnieje nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca, to ważne będzie podanie przynajmniej podstawowych parametrów (chociażby średnie wartości ciśnienia, czy aktualny poziom  hemoglobiny glikowanej). 

Przed wizytą trzeba się spakować  

Jak widać podstawową rzeczą do zabrania na wizytę okulistyczną jest wyposażona w niezbędnie informacje głowa. Chociaż waga wywiadu lekarskiego w postępowaniu diagnostycznym jest absolutnie kluczowa, to sprawne udzielenie przemyślanych wcześniej odpowiedzi pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu na dalsze części wizyty lekarskiej. Kolejne rzeczy do zabrania na wizytę okulistyczną to okulary i posiadana dokumentacja medyczna. Okulary będą potrzebne do oceny ostrości wzroku zarówno bez korekcji, jak i w tej ostatnio stosowanej, nawet jeśli ta nie spełnia oczekiwań osoby badanej. Soczewki nagałkowe w większości przypadków trzeba będzie do badania zdjąć, więc konieczne jest posiadanie odpowiedniego płynu i własnego (dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego) pojemniczka do ich przechowywania, ewentualnie zapasowej pary soczewek. Jeśli do aplikacji soczewek używamy lusterka, to warto je również ze sobą zabrać (gabinety okulistyczne nie zawsze dysponują lustrem).

Może się zdarzyć, że wynikiem badania będzie stwierdzenie uszkodzenia rogówki i w efekcie lekarz zaleci zakaz stosowania soczewek nagałkowych do czasu pełnego wyleczenia. Na wszelki wypadek powinno się więc mieć ze sobą w rezerwie okulary korekcyjne.

Z kolei posiadana dokumentacja  medyczna nawet jeśli dotyczy badań sprzed lat, daje możliwość porównawczej oceny zmian na osi czasu, ewentualnej progresji zmian oraz jej tempa.

I w końcu badanie

Podczas rutynowego badania okulistycznego nie oczekujmy bólu, bo jeśli nawet z nim wkroczyliśmy do gabinetu, to w większości wypadków uda się go opanować miejscowo działającym lekiem znieczulającym, natomiast należy się liczyć z silnym oświetleniem, co nieraz może powodować spory dyskomfort. Samo badanie fizykalne nie trwa długo, więc towarzyszące mu niedogodności daje się pokonać. Zdarza się, że badanie jest ukierunkowane na konkretny cel, a jego element w postaci oceny dna oka służy nie tylko celom okulistycznym (np. ocenie wartości i rodzaju wady wzroku, czy stwierdzenia obecności na obwodzie dna oka zmian zwyrodnieniowych predysponujących do odwarstwienia siatkówki), ale też ocenie dna oka dla potrzeb diagnostyki internistycznej w szczególności występowania w naczyniach i w samej siatkówce zmian patologicznych w przebiegu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, czy też zmian będących następstwem przewlekłego stosowania niektórych leków. Z potrzebą oceny dna oka dla celów diagnostycznych mogą wystąpić również lekarze innych specjalności zwłaszcza neurolodzy, ginekolodzy - położnicy czy endokrynolodzy. Takie badanie zazwyczaj wymaga podania leku rozszerzającego źrenicę, ale w następstwie wiąże się z kilkugodzinnym pogorszeniem widzenia, co w szczególności eliminuje prowadzenie pojazdu.  Dlatego też umawiając się na wizytę związaną z odrębnym badaniem ukierunkowanym na ocenę dna oka należy powyższe następstwa uwzględnić. Trzeba jednakże nadmienić, że do rozszerzenia źrenic dla celów diagnostycznych również istnieją przeciwwskazania i może się zdarzyć, że badanie dna oka zostanie przeprowadzone bez rozszerzania źrenic.

Kiedy lekarz zakończy badanie, może jeszcze poprosić o uściślenie niektórych informacji uzyskanych podczas zbierania wywiadu lekarskiego.

I po badaniu

Ostatnią fazą wizyty jest wydanie zaleceń. Jeśli problem wymaga wdrożenia leczenia, zaleconą terapię należy stosować zgodnie z wydanym zaleceniem. Nie należy tych zaleceń modyfikować. Jeśli pomimo stosowanego zgodnie z zaleceniami lekarskimi leczenia nie ma poprawy, należy się zgłosić na badanie kontrolne. Jeśli zostaną zlecone dodatkowe badania diagnostyczne, ich wyniki należy przedstawić przy kolejnej wizycie i dodatkowo jeśli takie badania były wykonywane wcześniej – należy też zabrać dla porównania wyniki również tych poprzednich. Ocena porównawcza wyników badań diagnostycznych w schorzeniach okulistycznych zwłaszcza w jaskrze i w chorobach siatkówki ma często kluczowe znaczenie w aspekcie rokowniczym.

Podsumowanie

Gdy udajemy się na lekarską wizytę okulistyczną nie skupiamy się na oczekiwaniu bólu, natomiast zabieramy ze sobą przygotowaną do udzielenia stosownych informacji medycznych głowę, okulary (ewentualnie zapasowe soczewki nagałkowe i własny pojemnik z płynem do ich przechowywania), posiadaną dokumentację medyczną – nawet tę najstarszą. Dodatkowym, choć nie niezbędnym czynnikiem, który jednak skróci i ułatwi badanie będzie usunięcie przed wejściem do gabinetu makijażu (podanie kropli do oczu podczas badania z pewnością go „rozmaże”) oraz zdjęcie perfekcyjnie założonego kapelusza i wcześniejsze doprowadzenie do ładu fryzury.

Dr n. med. Alicja Barwicka

specjalista chorób oczu

 

"Idę do lekarza rodzinnego na pierwszą wizytę" - poradnik dla pacjentów

Poprzedni odcinek https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2175-ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow

Małgorzata Zarachowicz

Wiele osób z pewnością  pamięta dowcipy z serii "Przychodzi baba do lekarza" (https://pl.wikipedia.org/wiki/Przychodzi_baba_do_lekarza)... i chłop też - dodajmy dla porządku w ramach promowania równości płci. Te same zasady przygotowania się do wizyty u lekarza obowiązują wszystkich, także definiujących swoją płeć w sposób niebinarny, o czym warto wspomnieć na początku wizyty.

Wizyta powinna przebiegać  w miłej atmosferze obopólnego zaufania - to podstawa. Powinna też dać jak najlepsze efekty we wstępnym rozpoznaniu i ustaleniu dalszego postępowania diagnostycznego i wstępnego lub docelowego leczenia, zależnie od schorzenia. Ważne, żeby przebiegała sprawnie, bo...następni czekają na swój kontakt z lekarzem, którego czas pracy też jest  ograniczony. Każdy z nas, pacjent i lekarz ma swoje oczekiwania.

Pierwsza wizyta jest prawie najważniejsza i dlatego należy:

* przygotować rzeczową relację z problemu, który sprowadził nas do gabinetu.
* Mieć przygotowaną (najlepiej spisaną listę) chorób, na które leczymy się.
* Taka lista powinna zawierać również leki, które przyjmujemy oraz koniecznie ich dawki.
* Należy przygotować wyniki badań dodatkowych z ostatniego roku: laboratoryjnych (krwi i
moczu), obrazowych (RTG, USG, rezonans, tomografie), endoskopowych (np.
kolonoskopie, gastroskopie).
* Karty informacyjne z pobytów szpitalnych, informacje o przebytych
operacjach i innych zabiegach. Powyższe archiwum papierowe nie musi dotyczyć wszystkiego z całego życia, tylko spraw istotnych. "Badania" wykonane w placówkach  tzw. medycyny niekonwencjonalnej takie jak np. oberon, bicom, kropla krwi itp., należy zostawić w domu, bo tylko wprowadzą niepotrzebne zamieszanie w relacji lekarz-pacjent oraz stratę cennego czasu.

O dolegliwościach należy opowiadać rzeczowo, bez zbędnych komentarzy, wielokrotnego powtarzania tego samego, a zwłaszcza historii rodzinnych niemedycznych) i nie przytaczać opinii uzyskanych od rodziny, sąsiadów, kolegów z pracy oraz informacji uzyskanych od doktora Google ponieważ nie kończył on medycyny i nie ma prawa wykonywania zawodu lekarza.

Ważne jest przygotowanie do badania przedmiotowego, czyli oglądania, osłuchiwania, opukiwania, obmacywania np. brzucha oraz innych. W tym celu trzeba zadbać porządnie o higienę, włożyć czyste ubranie niezawierające   dziesiątek guziczków, haftek, bo rozbieranie się wydłuża czas wizyty przez takie akcesoria...a następni pacjenci czekają w kolejce na swoją wizytę.

 Po badaniu fizykalnym otrzymamy recepty na leki, skierowania na pobrania krwi, badania obrazowe, czasem skierowanie do poradni specjalistycznej lub w poważnej sytuacji wymagającej szybkiej interwencji - do szpitala.

Leki należy zażywać wg instrukcji pisemnej od lekarza (najczęściej) lub tego, co jest napisane na recepcie o dawkowaniu.

W czasie wizyty należy słuchać uważnie i ze zrozumieniem; można zapytać o dalsze postępowanie,  czy dotychczasowy przebieg choroby i jej przyczyny, ale zadawanie tych samych pytań 3/5/7 razy jest nie na
miejscu... inni pacjenci czekają.

Jeśli jesteśmy osobą np. niedosłyszącą, niedowidzącą lub z zaburzeniami percepcji warto przyjść w towarzystwie osoby towarzyszącej, której również dotyczą pewne zasady. Taki towarzysz nie powinien mówić ZAMIAST pacjenta, kiedy zwraca się lekarz z pytaniem co pani/panu dolega? Lekarz na pewno dopyta osobę towarzyszącą
choremu i jest to tzw. wywiad od osób bliskich.

Ważne jest też określenie czasu dolegliwości. Odpowiedzi: ostatnio - od dawna są galaktycznie odległe od precyzji. Dla jednych "ostatnio" to od 2 dni, dla innych od 2 lat. Najlepiej określić ramy czasowe: od wczoraj - od kilku dni - kilku tygodni/miesięcy/lat i dobrze jest podać liczbę orientacyjną.

Wszystko powyższe wygląda trochę, jak sztywny formalizm, ale naprawdę racjonalizuje wykorzystanie czasu i dzięki tym regułom zawsze są chwile na jakiś luźny komentarz, czy żart z obu stron.

Następny odcinek będzie poświęcony kolejnej (kontrolnej) wizycie u lekarza rodzinnego

"Idę do lekarza rodzinnego na pierwszą wizytę" - poradnik dla pacjentów

Małgorzata Zarachowicz

specjalista medycyny rodzinnej

lekarz  chorób wewnętrznych

Autorka  artykułów "Serial z herceptyną"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow/349-czy-mozna-miec-prorocze-sny-1

Dlaczego mój prywatny ból został znacjonalizowany przez NFZ?

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow/538-dlaczego-moj-prywatny-bol-zostal-znacjonalizowany-przez-nfz

GdL 12/2022

 

"Idę do lekarza" - poradnik dla pacjentów

Krystyna Knypl

Na łamach Gazety dla Lekarzy mamy serię artykułów "Lekarz pacjentem" ( https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow), w której autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami  z bycia pacjentami. Zmiany w systemie ochrony zdrowia powodują, że bycie pacjentem w wielu przypadkach jest trudnym wyzwaniem. Także dla lekarza przyjmowanie pacjentów w nowym systemie organizacyjnym nie jest łatwe. 

W rozwiązaniu problemów, które niestety nie będą malały, pomocna może być edukacja. Warto wiedzieć jak przygotować się do wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego w POZ oraz gabinetach poszczególnych specjalistów, a także przed wizytą w laboratorium oraz zakładzie radiologii. Pacjent do wizyty przygotowany to pacjent dokładniej i trafniej zdiagnozowany oraz szybciej i skuteczniej leczony. 

Ilustracja

Dr med. Krystyna Knypl

specjalista chorób wewnętrznych

specjalista hipertensjologii

Następny odcinek https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2176-ide-do-lekarza-rodzinnego-na-pierwsza-wizyte

GdL 12/2022

Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

Konferencja prasowa

Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

Podczas konferencji prasowej przedstawiono wyniki badań, z których dowiadujemy się, że;

# za najważniejszą w komunikacji między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia 43% pacjentów uznali jasną i zrozumiałą komunikację, podczas gdy personel medyczny wskazywał na staranności i dokładność wykonywanych zadań

# największym utrudnieniem był brak wystarczającej ilości czasu oraz biurokracja

# na nadmierną biurokrację wskazywało 53% lekarzy

# za ważną uznano zarówno komunikacje werbalna jak i niewerbalną

# pandemia negatywnie wpływała na proces leczenia zdaniem 55% pacjentów

# tylko 31% badanych deklarowało znajomość praw pacjentów, 7% badanych nie słyszało nigdy o prawach  pacjenta, a 62% miało powierzchowną wiedzę na ten temat

# pandemia zwiększyła poziom stresu u 64% pacjentów, 50% lekarzy, 58% pielęgniarek oraz 57% ratowników medycznych

# zaburzenia snu zgłaszało 15% pacjentów, 10% lekarzy,,16% pielęgniarek oraz 13% ratowników

# pracownicy medyczni w czasie pandemii byli stygmatyzowani z powodu wykonywanych zawodów, unikali kontaktów ze znajomymi (48 - 59% badanych)

# niepewności co do przyszłości oraz frustrację zgłaszało 25%, osamotnienie 19%

# wypalenie zawodowe zgłaszało 16% lekarzy, 18% pielęgniarek oraz 15% ratowników

Zarówno pacjenci, jak i personel medyczny deklarowali  zmianę podejścia do życia po pandemii.

Oprac. Krystyna Knypl

GdL 12/2022

Wyniki kampanii "Servier dla Serca"

Informacja prasowa

W ramach XIX edycji kampanii "Servier dla Serca" z oferty bezpłatnych badań skorzystało łącznie 627 osób, spośród których 62% stanowiły kobiety, a 38% mężczyźni. Średnia wieku pacjentów wynosiła nieco ponad 57 lat.
Ciśnienie tętnicze aż u 25% badanych przekroczyło wartości 140/90 mmHg. Podwyższone ciśnienie skurczowe (powyżej 140 mmHg) wystąpiło u 49% badanych, a podwyższoną wartość ciśnienia rozkurczowego (powyżej 90 mmHg) zanotowano u 32%.

File:Sphygmomanometer.jpg

Źródło ilustracji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie_t%C4%99tnicze

U sześciorga pacjentów ciśnienie skurczowe przekroczyło wartość 200 mmHg. Zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze zadeklarowało 41% badanych, ale aż 5% przyznało, że nie leczy się mimo rozpoznania.
Wśród badanych znalazły się też osoby, które w konsekwencji występowania różnych czynników
ryzyka chorób krążenia i braku odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego doświadczyły następstw sercowo-naczyniowych: 27 osób miało za sobą zawał serca, a 12 pacjentów przeszło udar mózgu.
Poziom glukozy u 8% badanych przekraczał wartość 140 mg/dl, a w przypadku trzech osób parametr ten przekroczył 200 mg/dl. W przypadku oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego, aż 49% badanych uzyskało wynik powyżej 190 mg/dl.


U 75% wszystkich pacjentów stwierdzono podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI powyżej 25)
sugerujący nadwagę, a wśród nich aż 32% przekracza wartość 30, co wskazuje na otyłość.
Krzepiące są wyniki ankiety dotyczące stylu życia. Aż 87% badanych zadeklarowało, że nie pali
papierosów, z czego aż 45% przyznaje, że nigdy nie paliło. Podejmowanie aktywności fizycznej
potwierdziło aż 75% wszystkich odwiedzających Kardiologiczną Poradnię Servier, wśród których 23% zadeklarowało w tej kwestii regularność. 

O kampanii piszemy także pod linkiem https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2055-konferencja-prasowa-idz-na-rekord-wygraj-z-nadcisnieniem-tetniczym

Informacja prasowa

GdL 12.2022

Gazeta dla Lekarzy nr 11/2022 - artykuł wstępny oraz spis treści

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Listopad 2022 r. pozostanie w mojej pamięci jako miesiąc intensywnej promocji telemedycyny oraz sztucznej inteligencji na licznych konferencjach poświęconych ochronie zdrowia. Wspólnym wątkiem tych konferencji jest podkreślanie, że system ochrony zdrowia nie chce być kurą znoszącą złote jajka.

Zmiany dotyczą nie tylko promocji nowych metod, ale także nowego słownictwa. Służba zdrowia już od dawna jest passe, bowiem mamy ochronę zdrowia. Lekarzy zastępują medycy, specjaliści medyczni, że o ekspertach nie wspomnę.

Jednak nadal pozostaje bez zmian fraza "Czy jest na pokładzie samolotu lekarz?" Gdy podróżując samolotem jesteśmy bliżej niebios niż będąc na ziemi ciągle chcemy aby przepustkę na lepszy ze światów wystawiał nam lekarz, a nie "ekspert" lub "profesjonalista medyczny". Zastanawiające...

Wymowa wspomnianych konferencji jest mocno monotematyczna do tego stopnia, że zatęskniłam za konferencjami z epoki przedpandemicznej. Moja tęsknota za ciekawymi konferencjami nieco zmalała po wysłuchaniu on line konferencji SIP na temat bólu przewlekłego, który został wyodrębniony jako samodzielna jednostka chorobowa w ICD 11 oraz konferencji Reuters Next, podczas której na wykładzie o zanieczyszczeniu współczesnego świata, padło ciekawe stwierdzenie, że plastik nie zna granic. 

Beztroska reformatorów systemu ochrony zdrowia także nie zna granic. 

Spis treści

1. Kariera od "służby zdrowia" do "czwartej władzy" zaczęła się w San Francisco...

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2105-kariera-od-sluzby-zdrowia-do-czwartej-wladzy-zaczela-sie-w-san-francisco-w-2005-roku

2. Uroda amerykańskich kongresów kardiologicznych była pociągająca..., cz.2

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2107-uroda-amerykanskich-kongresow-kardiologicznych-byla-pociagajaca-cz-3

3. Mój debiut dziennikarski w Brukseli - rok 2008, cz. 1

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2109-debiut-dziennikarski-w-brukseli-cz-1

4. Akredytacja dziennikarska w Brukseli na konferencji Societal Impact of Pain - rok 2010, cz. 2

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2110-akredytacja-dziennikarska-w-brukseli-na-konferencji-societal-impact-of-pain

5. Konferencja "Innovation in Healthcare. From Research to Market. SME's in Focus, in Brussels on 20-21 May 2010, cz. 3

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2111-konferencja-innovation-in-healthcare-from-research-to-market-sme-s-in-focus-in-brussels-on-20-21-may-2010-cz-3

6. Chicago, Chicago... to miasto kongresów, także ASCO - cz.3

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2112-chicago-chicago-to-miasto-kongresow-takze-asco-cz-3

7. Śniadanie prasowe z laureatem Nagrody Nobla podczas IMI Stakeholder Forum, Bruksela 2013, cz. 4

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2117-sniadanie-prasowe-z-laureatem-nagrody-nobla-podczas-imi-stakeholder-forum-bruksela-2013-bruksela-2013-cz-4

8. Dziennikarz akredytowany na kongresie European Society for Sexual Medicine, Kopenhaga 2005 r., cz. 5

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/

ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2118-dziennikarz-akredytowany-na-kongresie-european-society-of-sexual-medicine-kopenhaga-cz-5

9. Kontynuacja tematyki medycyny seksualnej, Lizbona, 2006 r., cz. 6

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2119-kontynuacja-tematyki-medycyny-seksuanej-lizbona-2006-r-cz-6

10. Global Media Briefing, Zurich 2006 r., cz. 7

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2120-global-media-briefing-zurich-2006-r-cz-7

11. Konferencja Painting the picture of cardiometabolic risk, Paryż 2006, cz. 8

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2121-konferencja-painting-the-picture-of-cardiometabolic-risk-paryz-2006-cz-8

12. Konferencja Swiss Prix Gallien, 2006 r., cz. 9

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2122-konferencja-swiss-prix-gallien-2006-r-cz-9

13. Konferencja Meeting of Nobel Prize Winners, Lindau 2007 r., cz. 10

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2123-konferencja-meeting-of-nobel-prize-winners-lindau-2007-r-cz-10

14. Kongres European Society of Cardiology, Wiedeń 2007, cz. 11

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2124-kongres-european-society-of-cardiology-wieden-2007-cz-11

15. Konferencja European School of Oncology, Rzym 2007, cz. 12

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2125-konferencja-european-school-of-oncology-rzym-2007-cz-12

16. Konferencja prasowa FIELD, Orlando 2007 r., cz. 4

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2126-konferencja-prasowa-field-orlando-2007-t-cz-4

17. Kongres European Society of Hypertension, Berlin 2008 r. , cz.13

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2128-kongres-european-society-of-hypertension-berlin-2008-r-cz-13

18. Akredytacja dziennikarska na World Congress of Cardiology, Buenos Aires 2008, cz. 5

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2130-akredytacja-dziennikarska-na-world-congress-of-cardiology-buenos-aires-2008-cz-5

19. Akredytacja na Euroscience Open Forum, Barcelona 2008 r., cz.14

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2131-akredytacja-na-euroscience-open-forum-barcelona-2008-r-cz-14

20. Wrześniowy weekend w Seulu 2008, cz. 6

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2132-wrzesniowy-weekend-w-seulu-2008-cz-6

21. Akredytacja dziennikarska na kongresie American Heart Association, New Orleans 2008 r., cz. 7

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2133-akredytacja-dziennikarska-na-kongresie-american-heart-association-new-orleans-2008-r-cz-7

22. Akredytacja na konferencji STOPP, Paryż 2009 r., cz. 15

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2135-akredytacja-na-konferencji-stopp-paryz-2009-r-cz-15

23. Akredytacja na European Congress of Hematology, Berlin 2009, cz. 16

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2136-akredytacja-na-european-congress-of-hematology-berlin-2009-cz-16

24. Pobyty w Paryżu: można w sumie zatrzeć dłonie, raz w Darcet'cie, raz w Hiltonie, Paryż cz. 17

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2137-pobyty-w-paryzu-mozna-w-sumie-zatrzec-dlonie-raz-w-darcet-cie-raz-w-hiltonie

25. Akredytacja na konferencji ECTRIMS, Düsseldorf 2009, cz. 18

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2138-akredytacja-na-konferencji-ectrims-duesseldorf-2009-cz-18

26. Konferencja o lekach złożonych w nadciśnieniu, Budapeszt 2009 r., cz. 19

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2140-konferencja-o-lekarz-zlozonych-w-nadcisnieniu-budapeszt-2009-r-cz-19

27. Akredytacja dziennikarska na konferencji R3i, Paryż 2009 r., cz. 20

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2141-akredytacja-dziennikarska-na-konferencji-r3i-paryz-2009-r-cz-20

28. Akredytacja dziennikarska na kongresie American College of Cardiology, Atlanta, cz. 8

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2142-akredytacja-dziennikarska-na-kongresie-americna-college-of-cardiology-atlanta-cz-8-8

 29. Akredytacja dziennikarska konferencji Societal Impact of Pain, Bruksela 2010 , cz. 21

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2143-akredytacja-dziennikarska-konferencji-societal-impact-of-pain-bruksela-2010-cz-21

30. Krajowe Centrum Zarządzania Niedoborem Lekarzy - fragment powieści "Pocałunek uzależnienia" z 2012 roku

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2147-krajowe-centrum-zarzadzania-niedoborem-lekarzy-fragment-powiesci-pocalunek-uzaleznienia-z-2012-roku

31. Akredytacja na American Society of Clinical Oncology Annual Meeting w Chicago, 2010, cz. 9

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2149-akredytacja-na-american-society-of-clinical-oncology-annual-meeting-w-chicago-2010-cz-9

32. Akredytacja na Organ Donation Congress, Sydney, 2013, cz.10

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2150-akredytacja-na-organ-donation-congress-sydney-2013-cz-10

33. Akredytacja dziennikarska na Lymphoma Workshop, Scottsdale 2014, cz. 11

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2151-akredytacja-dziennikarska-na-lymphoma-workshop-scottsdale-2014-cz-11

34. Akredytacja na konferencji Pain Medicine, Phoenix 2014, cz. 12

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2152-akredytacja-na-konferencji-pain-medicine-phoenix-2014-cz-12

35. Akredytacja dziennikarska na konferencji Innovative Medicine Initiative, Bruksela 2014, cz. 22

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2153-akredytacja-dziennikarska-na-konferencji-innovative-medicine-initiative-bruksela-2014-cz-22

36. Akredytacja dziennikarska na 3 rd Health Program w Atenach, cz. 23

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2154-akredytacja-dziennikarska-na-3-rd-health-program-w-atenach-cz-23

37. Akredytacja dziennikarska na konferencji ACCORD, Madryt 2015, cz.24

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2156-akredytacja-dziennikarska-na-konferencji-accord-madryt-2015-cz-24

38. Nielubiana danina

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2113-nielubiana-danina

39. Banki centralne kupiły w III kwartale 399 ton złota

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2114-banki-centralne-kupily-w-iii-kwartale-399-ton-zlota

40. Konferencja "Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2134-konferencja-priorytety-naukowe-w-zdrowiu-na-2022-r-rola-agencji-badan-medycznych-w-kreo

waniu-innowacyjnego-systemu-ochrony-zdrowia

41. Antybiotykooporność - druga strona lustra

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2139-antybiotykoopornosc-druga-strona-lustra

42. Kampania "Nie musi boleć!"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2145-kampania-nie-musi-bolec

43. Zielony szpital

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2146-zielony-szpital

44. Rejestry nowotworowe na platformie cyfrowej "e-KRN+"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2148-rejestry-nowotowrowe-na-platformie-cyfrowej-e-krn

45. Europejska Unia Zdrowotna - sprawozdanie na temat stanu gotowości

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2155-europejska-unia-zdrowotna-sprawozdanie-na-temat-stanu-gotowosci

 46. Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni - wyniki programu lekowego

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2108-nusinersen-w-leczeniu-rdzeniowego-zaniku-miesni-wyniki-programu-lekowego

W listopadzie odwiedziło nasze strony 3666 czytelników, którzy złożyli ponad 6079 wizyt, przeczytali oni ponad 29 039  stron GdL. Od początku roku odwiedziło nas 56 822 osób.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam oraz życzę ciekawej lektury

Krystyna Knypl

redaktor naczelna

Gazeta dla Lekarzy

GdL 11/2022

 

 

Europejska Unia Zdrowotna - sprawozdanie na temat stanu gotowości 

Informacja prasowa

Komisja opublikowała 30/11/2022 r. pierwsze sprawozdanie na temat stanu gotowości w dziedzinie zdrowia. W sprawozdaniu podkreślono postępy w dziedzinie gotowości i reagowania poczynione od początku pandemii COVID-19, koncentrując się w szczególności na medycznych środkach przeciwdziałania.

Berlaymont Building

W tym względzie sprawozdanie opiera się na wnioskach wyciągniętych podczas pandemii oraz na pracach podjętych w celu poprawy gotowości i reagowania. Określono w nim również nowe wyzwania stojące przed organami ds. zdrowia publicznego i przedstawiono konkretne działania, które Komisja podejmie w celu ich bezpośredniego rozwiązania.

Wiele już osiągnięto. Dzięki ustanowieniu Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) Komisja poczyniła istotne kroki we wszystkich dziedzinach gotowości w dziedzinie zdrowia, w tym w zakresie wykrywania i profilaktyki chorób, badań naukowych, współpracy międzynarodowej, reagowania, inwestycji i walki z dezinformacją.

Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia. W oparciu o trzy priorytetowe zagrożenia dla zdrowia zidentyfikowane w lipcu 2022 r. (patogeny o wysokim potencjale pandemicznym, zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe oraz zagrożenia wynikające z nabytej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe) w sprawozdaniu określono kluczowe działania, które mają doprowadzić do poprawy gotowości UE w przyszłym roku.

Co dalej?

Kolejne kroki na rzecz lepszej gotowości w zakresie medycznych środków przeciwdziałania koncentrują się na czterech osiach i obejmują konkretne działania na 2023 r.

Rozwój medycznych środków przeciwdziałania: zostanie ustanowiony fundusz HERA INVEST z budżetem w wysokości 100 mln euro, by wspierać innowacyjne i strategiczne projekty w zakresie rozwoju medycznych środków przeciwdziałania priorytetowym transgranicznym zagrożeniom zdrowia.

Komisja zainwestuje również do 80 mln euro w projekty dotyczące „szczepionki 2.0 przeciwko COVID-19”, aby wspierać rozwój szczepionek następnej generacji w celu opracowania dobrze rokujących technologii, które można stosować po pandemii COVID-19.

Ocena zagrożeń i gromadzenie informacji: HERA stworzy platformę informacji o medycznych środkach przeciwdziałania (MCMI). To narzędzie gromadzenia informacji i oceny zagrożeń pozwoli lepiej powiązać wykrywanie zagrożeń dla zdrowia z dostępnością medycznych środków przeciwdziałania tym zagrożeniom w UE.

Odporne łańcuchy dostaw i zdolność produkcyjna: między innymi nadal wzmacniana będzie unijna sieć FAB, aby zapewnić UE zdolność do szybkiego wytwarzania medycznych środków przeciwdziałania ratujących życie w czasach kryzysu. Dostęp państw członkowskich do medycznych środków przeciwdziałania ułatwi również opracowanie dynamicznego systemu zakupów.

Koordynacja międzynarodowa i współpraca globalna: wirusy przenoszą się między granicami. Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia, takie jak COVID-19, mogą docierać do UE z zagranicy i odwrotnie. Należy wspierać i rozszerzać partnerstwa strategiczne UE z państwami trzecimi. Sprawozdanie na temat stanu gotowości w dziedzinie zdrowia należy zatem odczytywać w powiązaniu znową globalną strategią UE w dziedzinie zdrowia, która stawia UE w centrum międzynarodowych starań na rzecz zwiększenia gotowości na przyszłe stany zagrożenia zdrowia.

W planie prac urzędu HERA na 2023 r. przedstawiono bardziej szczegółowo, co zostanie osiągnięte w przypadku wszystkich tych działań.

Urząd HERA ustanowiono we wrześniu 2021 r., aby doraźne rozwiązania w zakresie zarządzania pandemią zastąpić stałą strukturą z odpowiednimi narzędziami i zasobami, które umożliwiają lepsze planowanie działań UE w sytuacjach nadzwyczajnych związanych ze zdrowiem. Głównym zadaniem urzędu HERA jest zapewnienie opracowania, produkcji, zamówień i sprawiedliwej dystrybucji kluczowych medycznych środków przeciwdziałania w każdym przypadku, gdy jest to konieczne. W tym celu HERA ocenia potencjalne poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i gromadzi niezbędne informacje.

Informacja prasowa

GdL 11/2022

 

Podkategorie

 • Informacja dla autorów materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

  1. Sprawy ogólne

  1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w "Gazecie dla Lekarzy" są lekarze i członkowie ich rodzin.

  1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 

  1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

  1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

  1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

  1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

  1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. W wypadku tekstów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza recenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do ponownego opracowania redakcyjnego.

  1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

  1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

  1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

  1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

  2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

  2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

  2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  3. Status współpracownika

  3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

  3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

  4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

  4.1. Teksty

  4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

  4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

  4.2. Ilustracje

  4.2.1. Sprawy techniczne

  4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

  4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

  4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

  4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

  4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

  4.2.2. Prawa autorskie

  4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

  4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.