Nowości

Transhumanizm – czy staniemy się nadludźmi?

Beata Niedźwiedzka 

Motto: 

Bo nasz świat jest inny niż świat Otella. Nie można produkować aut nie mając stali, nie można tworzyć tragedii bez społecznej niestabilności. A dziś świat jest stabilny. Ludzie są szczęśliwi; otrzymują wszystko, czego zapragną, a nigdy nie pragną czegoś, czego nie mogą otrzymać. Są zamożni, bezpieczni, zawsze zdrowi; nie boją się śmierci; żyją w stanie błogiej niewiedzy o namiętnościach i starości; nie prześladują ich matki i ojcowie; nie mają żon, dzieci, kochanków ani kochanek, budzących silne uczucia; są tak uwarunkowani, że praktycznie nie są w stanie postępować inaczej, niż powinni. A jeśli coś nie gra, pozostaje soma, którą pan, panie Dzikus, wyrzuca przez okno w imię wolności.

Aldous Huxley “Nowy wspaniały świat”

     Kiedy w 1957 roku Julian Huxley, angielski biolog, wykładowca m.in. Uniwersytetu w Oxfordzie, dyrektor generalny UNESCO pisał artykuł ”Transhumanism” dał tym samym podwaliny nowemu ruchowi. Już od 1939 roku propagował eugenizm „lewicowy”, a  po II wojnie  światowej, by nie narażać się opinii społecznej, zmienił nazwę na  transhumanizm.

Jego brat Aldous, niedoszły lekarz, walczący ze ślepotą pisarz i propagator środków psychoaktywnych w tym meskaliny i LSD opisuje tą koncepcję  w powieści „Brave New World” jednocześnie krytykując ją; pod koniec życia pisze  będącą w opozycji do „Nowego wspaniałego świata” powieść „Island” („Wyspa”), w której przestawia nierealistyczne, szczęśliwe społeczeństwo.

Idee przekraczania ludzkich ograniczeń przy pomocy nauki i techniki (zwłaszcza neurotechnologii, biotechnologii, nanotechnologii)  zakorzeniła się w ludzkich umysłach; uznano, że naszą kondycję psychofizyczną można tak samo kształtować i doskonalić  jak otoczenie zewnętrzne. Zmiany te mają mieć nie indywidualny, a  populacyjny charakter, co ma związek z promowaną także eugeniką.

Nowa wiara

„Gatunek ludzki może, jeśli tego sobie życzy, przekroczyć siebie – nie tylko sporadycznie, przez jakąś jednostkę tu czy tam, w ten czy inny sposób, ale w całości, jako ludzkość. Potrzebujemy nazwy dla tej nowej wiary. Być może transhumanizm będzie tu odpowiedni: człowiek pozostanie człowiekiem, ale przekraczającym samego siebie poprzez realizowanie nowych możliwości ludzkiej natury i dla ludzkiej natury (Huxley 1968). Nurt ten miał stać się nową wiarą, o czym otwarcie mówił Julian Huxley.

Pytania o  wolność, autonomię, prawa człowieka,  o to kto ma być architektem i wykonawcą tych zmian, o granice transformacji i tożsamość człowieka, a także o to czy przemiana ma dotyczyć wszystkich czy tylko niektórych i o los tych którzy z różnych powodów temu udoskonaleniu się nie poddadzą pozostają bez odpowiedzi.

Źródło  ilustracji:https://pl.wikipedia.org/wiki/Witruwiusz#/media/Plik:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg

Trzy cele

Trzy cele: naprawa człowieka (w tym także na polu medycyny estetycznej i oddziaływania na psychikę), zwiększanie jego wydolności fizyczno-psychiczno-intelektualnej (doping, biohacking, body hacking), a wreszcie transformacje jego natury mają mieć miejsce zarówno przed jak i po urodzeniu. W pierwszym przypadku mówi się przede wszystkim o ingerencji w materiał genetyczny z przyczyn medycznych i pozamedycznych  i  selekcji embrionów, a  po urodzeniu oprócz wychowania, socjalizacji i  stylu życia  (aktywność fizyczna, dieta, suplementy) poprzez stosowanie  różnego rodzaju metod farmakologicznych, szczepionek, implantów, protez, zabiegów chirurgicznych, a w przyszłości implantów mózgowych,  transferów umysłu na inny nośnik czy nanobotów.

„Doniosłym jest, że osiągnęliśmy punkt w rozwoju ludzkiej historii, w którym dalsze próby, by uczynić świat lepszym miejscem będą musiały obejmować nie tylko zmiany świata, ale również zmiany ludzkości, w konsekwencji czego być może my bądź nasi potomkowie przestaniemy być ludźmi w znaczeniu, w którym teraz rozumiemy to pojęcie. … Ten nowy proces ewolucyjnej zmiany zastąpi selekcję naturalną selekcją umyślną, ewolucję darwinowską „ewolucją udoskonalania” (Harris 2007 ).”

Radykalna transformacja

Formę ludzkiej egzystencji po radykalnej transformacji określa się mianem „ posthumanizmu”. Terminem „post-ludzi” Bostrom określa jednostki, które posiadają przynajmniej jedną „postludzką” cechę przekraczającą normalne zdolności człowieka np. długość życia powyżej 100 lat, ponadprzeciętny iloraz inteligencji, ponadprzeciętna empatia(Bostrom 2008)

Posthumanizm idzie jednak dalej i zmienia centralne miejsce człowieka w świecie, pokazując go jedynie w świetle zależności z innymi formami życia i maszynami. Priorytetem jest wyeliminowanie dyskryminacji gatunkowej, której wyrazem jest uznawanie człowieka jako gatunku dominującego. Powstało więc nowe słowo „speciesism” (gatunkizm) (Richard Ryder 1970), analogicznie do rasizmu czy seksizmu. Postuluje  humanizację cyborgów robotów i maszyn.

Kosmopolitym gatunkowy

Nayar twórca projektu społecznego o nazwie „kosmopolityzm gatunkowy”, który zakłada, że  „wszystkie gatunki są zawsze już węzłami i przecięciami [nodes and intersections] w kontinuum, przepełnione zapożyczonymi [od innych gatunków] cechami, genami i zachowaniami” sugeruje, ze pierwszym krokiem powinna być rezygnacja z wynikających z antropocentryzmu pojęć męskie/żeńskie, ludzkie/zwierzęce, organiczne/nieorganiczne.

Idee wyżej wymienione nie pozostają tylko w umysłach ich twórców i na kartach ich książek, ale tez są inspiracją dla wyższej klasy biznesmenów, tzw wizjonerów i klasy politycznej.

Transhumanizm i Wielki Reset

Klaus Schwab, szef Swiatowego Forum Ekonomicznego przyznaje, że trashumanizm jest integralną częścią Great Reset, a  czwarta rewolucja przemysłowa „Czwarta rewolucja przemysłowa doprowadzi do połączenia naszej fizycznej, cyfrowej i biologicznej tożsamości” 

Klaus Schwab przewiduje, że  zdobycze techniki umożliwią rządom „wtargnąć do dotychczas prywatnej przestrzeni naszych umysłów, odczytywać nasze myśli i wpływać na nasze zachowanie”

Technologie czwartej rewolucji przemysłowej nie przestaną być częścią otaczającego nas fizycznego świata – staną się częścią nas – pisze Klaus Schwab i dodaje – Rzeczywiście, niektórzy z nas już czują, że nasze smartfony stały się przedłużeniem nas samych. Dzisiejsze urządzenia zewnętrzne – od komputerów przenośnych po zestawy słuchawkowe – prawie na pewno zostaną wszczepione w nasze ciała i mózgi.

Klaus Schwab uważa, że kryzys związany z pandemia COVID-19 jest dobrą okazją do wprowadzenia zmian, które  „przyczyniają się do dobrobytu społecznego i wspólnego dobra”.

Czy czeka nas nowa definicją dobrobytu społecznego i wspólnego dobra – tego dowiemy się za jakiś czas.

Beata Niedźwiedzka

GdL 8 _ 2021

Jak kobiety w ciąży oraz matki karmiące reagowały na szczepienie przeciwko COVID-19?

Na łamach pisma JAMA ukazało się doniesienie A. Kachikis i wsp., z University of Washington, Seatle, zatytułowane  Short-term Reactions Among Pregnant and Lactating Individuals in the First Wave of the COVID-19 Vaccine Rollout omawiające wyniki krótkoterminowej obserwacji ponad 17 tysięcy kobiet, które zgłosiły się na szczepienie przeciwko COVID-19. Średni wiek wynosił 33,6+/-3,6 lat; 87,6% było rasy białej.

Seattle Children's hospital, 2014-10-13.jpg

                                          Szpital pediatryczny w Seatle

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Children%27s#/media/File:Emergency_entrance_to_Seattle_Children's,_2014-10-13.jpg

Charakterystyka badanych

W badaniu wyróżniono 3 grupy: 7809 kobiet w ciąży (44,6%), 6815 kobiet karmiących piersią (38,7%) i 2901 kobiet, które nie były w ciąży ani nie karmiły piersią, ale planowały ciążę w najbliższej przyszłości (16,5%) w momencie podania pierwszej dawki szczepionki. Większość osób otrzymała szczepionkę BNT162b2 firmy Pfizer-BioNTech (10 790 z 17 431 osób [61,9%] lub szczepionkę Moderna mRNA-1273 (6592 osoby [37,8%]).

Większość uczestniczek badania mieszkała w Stanach Zjednoczonych, była zatrudniona w służbie zdrowia i miała wykształcenie wyższe. Spośród wszystkich uczestników 15 055 osób (85,9%)  otrzymało 2 dawki szczepionki.

Wyniki obserwacji

        Spośród wszystkich uczestników 17 005 osób (97,0%) zgłosiło niepożądane  odczyny poszczepienne po pierwszej dawce, przy czym najczęstszymi reakcjami były ból w miejscu wstrzyknięcia (16 019 osób [91,4%]) oraz zmęczenie (5489 osób [31,3%]). Częstość występowania NOP po drugiej dawce była większa niż po pierwszej dawce – zgłaszało je 10 399 kobiet [69,2%], najczęstszym zgłaszanym NOP było zmęczeniem oraz gorączka powyżej 38 C. Po pierwszej dawce gorączkę zgłaszało 499 kobiet, po drugiej dawce 3293 kobiety zgłaszały gorączkę. W czasie podania drugiej dawki szczepionki poroniło 49 kobiet. W momencie analizy danych 288 kobiet (4,3%) urodziło dziecko, 49 kobiet (0,7%) poroniło ciążę.

Wśród osób karmiących piersią przerwanie karmienia piersią po szczepieniu zgłosiło 155 z 6815 osób po podaniu pierwszej dawki (2,3%) i 130 z 6056 osób po podaniu drugiej dawki (2,2%), zmniejszenie podaży mleka przez mniej niż 24 godziny - 339 osób po podaniu pierwszej dawki (5,0%) i 434 osoby po podaniu drugiej dawki (7,2%), a obawy dotyczące niemowlęcia po szczepieniu - 208 osób po podaniu pierwszej dawki (3,0%) i 267 osób po podaniu drugiej dawki (4,4%).

Ograniczenie dotyczące badania

Autorzy podają następujące ograniczenia dotyczące badania, cyt.

Ograniczenia badania obejmują fakt, że uczestnicy zostali dobrani z dogodnej próby, w której sami zgłaszali reakcje i w której ocena wyników okołoporodowych była ograniczona, co odzwierciedla pierwszą falę szczepień, która w dużej mierze składała się z pracowników opieki zdrowotnej ze względu na kwalifikowalność do szczepień w czasie tego trwającego badania. W związku z tym nasze wyniki mogą być nieobiektywne i nie można ich uogólniać na wszystkie populacje. Ponadto uczestnicy naszego badania mogą się pokrywać z uczestnikami podobnych badań.6 Trwają dalsze badania nad wynikami po otrzymaniu szczepionki COVID-19 wśród kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Konflikt interesów zgłoszony przez autorów doniesienia

A. Kachikis, A.L. Drake i J. A. Englund otrzymali granty od firmy Merck.

A. Kachikis  była konsultantem ds. badań naukowych dla firm Pfizer i Glaxo Smith Kline w zakresie projektów związanych ze szczepieniami ochronnymi matek w 2020 roku.

J. A. Englund otrzymywała honoraria od firm Sanofi Pasteur, Meissa Vaccines i Astra Zeneca oraz granty od firm Pfizer, GlaxoSmithKline, Astra Zeneca, Novavax i Chimerix.

Źródło:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783112

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Mutacje SARS-CoV-2: dlaczego Delta jest groźna? jaka będzie Lambda?

Opublikowane  na łamach bioRxiv doniesienie Y.Liu i wsp. zatytułowane Delta spike P681R mutation enhances SARS-CoV-2 fitness over Alpha variant opisuje genom mutacji Delta.Białko kolca wariantu Delta ma mutację P681R zlokalizowaną w miejscu rozszczepienia furyny, która rozdziela podjednostki kolca S1 i S2. Dzięki tej mutacji wirus szybciej wnika do komórki gospodarza.Próbując przetłumaczyć skomplikowany język wirusologii na język zrozumiały dla każdego: wariant Delta to utalentowany złodziej, który potrafi szybciej otwierać drzwi do wnętrza z którego chce ukraść zdrowie.

Do drzwi niektórych krajów stuka mutacja Lambda

Mutacja Lambda rozprzestrzeniła się  w 44 krajach na całym świecie (najwięcej w Chile - 1499 przypadków  oraz Peru - 1480 przypadków). W Europie stwierdzono pojedyńcze przypadki w krajach skandynawskich. Wiadomo, że wariant Lambda jest bardziej odporny na działanie  przeciwciał neutralizujących w porównaniu z innymi szczepami,  może więc być bardziej zakaźny i odporny na szczepionki niż warianty Alpha i/lub Gamma.

Genom mutacji Lambda

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Lambda_variant#/media/File:SARS-CoV-2_Lambda_variant.svg

Na łamach pisma Infection, Genetics and Evolution naukowcy z Kolumbii opublikowali doniesienie Characterization of the emerging B.1.621 variant of interest of SARS-CoV-2 autorstwa K.Laiton - Donato i wsp. o budowie mutacji Lambda. Stwierdzono 8 nowych mutacji w białku kolca. Szybki wzrost częstotliwości zachorowań spowodowanych mutacją Lambda  w stosunkowo krótkim czasie w niektórych miastach, które były blisko teoretycznej odporności zbiorowej, sugeruje wpływ epidemiologiczny. Konieczne będą dalsze badania, aby ocenić biologiczną i epidemiologiczną rolę wzoru substytucji znalezionego w linii B.1.621 - piszą autorzy doniesienia.

Źródło:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.456173v1

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134821003361?via%3Dihub

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Wzrost zachorowań na COVID -19 w Izraelu

Krystyna Knypl

Zupełnie niespodziewany wzrost zachorowań na COVID – 19  nastąpił w Izraelu, gdzie 78% ludności otrzymało dwie dawki szczepionki, w większości firmy Pfizer. W związku z wzrostem zachorowań zdecydowano się na podawanie trzeciej dawki; jako pierwszy otrzymał ją  13 sierpnia br. 56 letni mężczyzna. Jest ona oferowana osobom od 50 roku życia.

Na łamach pisma Nature Meredith Wadman (https://meredithwadman.com/about-meredith/ ), opublikowała  w dniu 16 sierpnia 2021 r. artykuł zatytułowany A grim warning from Israel: Vaccination blunts, but does not defeat Delta (co oznacza: Ponure ostrzeżenie z Izraela: szczepienia zwalczają, ale nie pokonują Delty).

Izrael odnotowuje obecnie prawie 650 nowych przypadkami dziennie na milion mieszkańców. Ponad połowa z nich dotyczy osób w pełni zaszczepionych, co podkreśla niezwykłą zdolność przenoszenia się wariantu Delta i podsyca obawy, że korzyści ze szczepień maleją wraz z upływem czasu. Nawet najlepiej zaszczepione kraje mogą stanąć w obliczu gwałtownego wzrostu zachorowań – czytamy w artykule.

 Zburzenie Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku, obraz Davida Robertsa

Źródło ilustracji

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Roberts_Siege_and_Destruction_of_Jerusalem.jpg

Skuteczność szczepień maleje z upływem czasu

Opublikowany 31 lipca 2021 r. artykuł  Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine; Preliminary Study B. Mizrahi i wsp. z Izraela wykazał, że ochrona przed zakażeniem wirusem COVID-19 w czerwcu i lipcu spadła proporcjonalnie do czasu, jaki upłynął od szczepienia danej osoby. Osoby zaszczepione w styczniu miały 2,26 razy większe ryzyko zachorowania niż osoby zaszczepione w kwietniu.

Na dzień 15 sierpnia 514 Izraelczyków było hospitalizowanych z ciężką lub krytyczną postacią COVID-19, co stanowi 31% wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed 4 dni. Spośród 514 osób, 59% było w pełni zaszczepionych. Spośród zaszczepionych 87% miało 60 lat lub więcej.

Dlatego osoby dorosłe w wieku 50 lat i starsze, pracownicy służby zdrowia, pacjenci z wysokim ryzykiem ciężkiej choroby wywołanej przez COVID-19, więźniowie, aresztanci oraz mieszkańcy domów opieki, którzy otrzymali drugą dawkę ponad 5 miesięcy temu, powinni otrzymać trzecią dawkę - czytamy na stronie MInisterstwa Zdrowia Izraela.

Masz 50 lat lub więcej? Przyjdź zaszczepić się trzecią dawką szczepionki -  pisze Ministerstwo Zdrowia Izraela w języku hebrajskim, arabskim, angielskim oraz rosyjskim na swoich stronach internetowych. Od 18 sierpnia 2021 roku w Izraelu obowiązuje okazanie Green Pass czyli dokumentu potwierdzająceo zaszczepienie / ozdrowienie lub ujemny test przed wejściem na imprezy sportowe oraz kulturalne, a także przed wejściem do restauracji, barów, kawiarni, bibliotek, a także na konferencje i wystawy. Test musi być wykonany na 24 godziny przed wejściem do wspomnianych placówek.

Źródła:

https://covid19.who.int/region/euro/country/il

https://www.sciencemag.org/news/2021/08/grim-warning-israel-vaccination-blunts-does-not-defeat-delta

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.29.21261317v1.full.pdf

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine/en-covid-19-vaccine-3rd-dose/

https://www.gov.il/en/departments/news/18082021-05

 

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Zakaźność wariantu Delta SARS-CoV-2 jest wysoka!

Wariant delta jest wysoce zakaźny, szacuje się, że jest o około 60% bardziej zakaźny niż wariant Alfa – czytamy na łamach wydawanego od 1883 roku, (mającego Impact Factor 56 272 w 2020 roku) The Journal of the American Medical Association (JAMA) w doniesieniu Confronting the Delta Variant of SARS-CoV-2, Summer autorstwa C.del Rio i wsp. Według szacunków amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) na dzień 16 sierpnia 2021 roku 168,7 miliona osób zostało w pełni zaszczepionych w Stanach Zjednoczonych, co stanowi 50,8% populacji. Istnieją jednak duże różnice w częstości szczepień w poszczególnych stanach, od najwyższego 76,9% w Vermont do najniższego 44% w Alabamie.

Wariant Delta SARS-CoV-2 na świecie ( stan na 9 lipca 2021 r.)

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Delta_variant#/media/File:Delta_Variant_countries.svg

Ostatnia fala zakażeń jest ściśle związana z pojawieniem się wariantu delta wirusa SARS-CoV-2. Podobnie jak inne wirusy RNA, SARS-CoV-2 stale mutuje, a nowe warianty pojawiają się tak długo, jak długo trwa przenoszenie wirusa.

The US Department of Health and Human Services powołał Międzyagencyjną Grupę SARS-CoV-2, która stworzyła system klasyfikacji obejmujący warianty zainteresowania, warianty niepokojące i warianty o wysokiej konsekwencji.

Wszystkie warianty B.1.1.7 (Alfa), B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma) i B.1.617.2 (Delta) są "wariantami niepokojącymi", czyli wariantami zawierającymi 1 lub więcej mutacji, które umożliwiają wirusowi łatwiejsze przenoszenie się, sprawiają, że wirus gorzej reaguje na leczenie lub wpływają na skuteczność szczepionek przeciwko wirusowi.

Dane z Wielkiej Brytanii sugerują, że jedna dawka szczepionki Pfizer-BioNTech BNT162b2 lub AstraZeneca-Oxford ChAdOx1 nCoV-19 jest niewystarczająca, aby chronić przed objawowym zakażeniem wariantem Delta, natomiast dwie dawki szczepionki zwiększają skuteczność odpowiednio do 88% i 67%, co nadal jest niższe niż ochrona przed wariantem alfa generowana przez obie szczepionki. Podobne wyniki odnotowano w przypadku szczepionki Janssen/Johnson & Johnson, ale dane te nie zostały jeszcze opublikowane. W wielu krajach planowane jest podanie trzeciej dawki szczepionki. w chwili obecnej najbardziej wiarygodne dane dotyczące efektu dodatkowych dawek pochodzą od biorców przeszczepów narządów litych. U pacjentów tych dodatkowa dawka szczepionki mRNA zwiększyła poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2 u 55% zaszczepionych osób. Dane o tym zostały opublikowane 11 sierpnia 2021 r. w artykule Randomized Trial of a Third Dose of mRNA-1273 Vaccine in Transplant Recipients opublikowanym na łamach NEJM. Badana grupa pacjentów liczyła 120 osób. W grupie, która otrzymała placebo zamiast trzeciej dawki szczepionki zwiększony poziom przeciwciał uzyskano u 18% pacjentów.

Źródło:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783478

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2111462

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Dr Małgorzata Zarachowicz - kobieta zwycięska

Uczestnictwo  w kongresach medycznych ma wiele aspektów, a jednym z nich jest możliwość poznania nowych koleżanek i kolegów. W 1995 roku wybrałam się na Międzynarodowy Kongres Kariologiczny, który odbywał się w Warszawie. Podczas przerwy kawowej poznałam dr Małgorzatę Zarachowicz, a spotkanie to było na tyle sympatyczne i owocne, że do chwili obecnej utrzymujemy aktywne kontakty nie tylko lekarskie i koleżeńskie, ale także wymieniamy poglądy jako babcie naszych wspaniałych wnucząt.

Dr Małgorzata Zarachowicz debiutowała na łamach GdL publikacjami ujętymi w zbiorczy tytuł Serial z herceptyną

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/lekarz-pacjentem/349-czy-mozna-miec-prorocze-sny-1

w których podzieliła się z Czytelnikami GdL swoją walką z chorobą nowotworową. Małgosia wygrała tę walkę ponad 10 lat temu. Jest kobietą zwycięską, odważną, aktywną oraz otwartą. Zabierała głos w audycji telewizyjnej na temat błędów medycznych

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/587-o-bledach-medycznych-w-studio-polska

a także z humorem opisała swoje przeżycia związane z zostaniem teściową w artykule Zespół nietrzymania łez albo jak zostałam teściową

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/232-zespol-nietrzymania-lez-albo

Poza pracą zawodową aktywnie uczestniczy w życiu naszego samorządu lekarskiego, więcej na tem temat w artykule

25 lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/178-25-lecie-okregowej-izby-lekarskiej-w-warszawie

Jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej, ma także ukończone podyplomowe studia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Jej połączenie wiedzy, talentu i doświadczenia znajduje uznanie w oczach współpracowników, a wyrazem tego są piękne słowa jakie niedawno od nich otrzymała w jednej z  korespondencji. Umiejętność rozwiązywania trudnych problemów czynią z niej cennego doradcę, o czym wielokrotnie mogliśmy się przekonać podczas dyskusji Kolegium Redakcyjnego GdL, którego dr Małgorzata Zarachowicz jest członkiem.

Doświadczenie życiowe, lekarskie, menedżerskie oraz dotychczasowa aktywność w strukturach OIL Warszawa są jej mocnymi atutami. Otwartość, wytrwałość i skuteczność w dążeniu do celu dopełniają charakterystykę Małgorzaty.

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Dr Beata Niedźwiedzka dołączyła do Kolegium Redakcyjnego GdL

Od 18 sierpnia 2021 roku do naszego Kolegium Redakcyjnego dołączyła dr Beata Niedźwiedzka. Jest ona absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą ginekologii i położnictwa oraz medycyny rodzinnej. Obecnie praktykuje w Wielkiej Brytanii. Na łamach GdL debiutowała w 2019 roku artykułem AI, artificial intelligence, sztuczna inteligencja

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/819-ai-artificial-intelligence-sztuczna-inteligencja

Ten bardzo interesujący debiut na naszych łamach był okazją do lunchu redakcyjnego w Warszawie

https://www.photoblog.com/mimax2/2019/10/05/5102019-redakcyjny-lunch/

Dr Beata Niedźwiedzka jako kobieta sukcesu następny artykuł na naszych łamach zatytułowała Kto zdobywa szczyt?

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/1189-kto-zdobywa-szczyt

Refleksje na temat pandemii zawarła w artykule Postcovidowy świat

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/1211-postcovidowy-swiat

a na temat przemian jakie zachodzą w ochronie zdrowia w artykule Z pamiętnika medycznego wyrobnika

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1304-z-pamietnika-medycznego-wyrobnika

Dr Beata Niedźwiedzka jest także autorką licznych artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.

Witamy serdecznie w naszym zespole redakcyjnym i życzymy wielu sukcesów na niwie dziennikarstwa medycznego!

Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

Zapalenie mięśnia sercowego u dzieci po szczepionce BNT162b2

Na łamach pisma JAMA 10 sierpnia 2021 roku ukazało się doniesienie zatytułowane Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children autorstwa A.Dionne  i wsp. (kardiologów z Boston Children's Hospital), opisujące 15 przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które wystąpiło u dzieci szczepionce BNT162b2 (firmy Pfizer).

Objawy rozpoczęły się od 1 do 6 dni po otrzymaniu szczepionki i obejmowały ból w klatce piersiowej u 15 pacjentów (100%), gorączkę u 10 pacjentów (67%), bóle mięśniowe u 8 pacjentów (53%) i ból głowy u 6 pacjentów (40%). Poziom troponiny był podwyższony u wszystkich pacjentów przy przyjęciu (mediana, 0,25 ng/mL [zakres, 0,08-3,15 ng/mL]) i osiągnął szczyt 0,1 do 2,3 dnia po przyjęciu.

W badaniu echokardiograficznym obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory (EF) stwierdzono u 3 pacjentów (20%), a nieprawidłowe globalne odkształcenie podłużne lub obwodowe u 5 pacjentów (33%). U żadnego pacjenta nie stwierdzono wysięku w osierdziu. Wyniki obrazowania rezonansu magnetycznego serca były typowe dla zapalenia mięśnia sercowego u 13 pacjentów (87%). Żaden pacjent nie wymagał przyjęcia na oddział intensywnej terapii, a mediana czasu pobytu w szpitalu wynosiła 2 dni (zakres 1-5). W czasie obserwacji od 1 do 13 dni po wypisie ze szpitala u 11 pacjentów (73%) objawy ustąpiły. U jednego pacjenta (7%) utrzymywała się granicznie niska funkcja skurczowa LV w badaniu echokardiograficznym (EF 54%). U 3 pacjentów (20%) stężenie troponiny pozostawało nieznacznie podwyższone. U jednego pacjenta (7%) obserwowano nieutrwalony częstoskurcz komorowy na monitorze ambulatoryjnym.

W podsumowaniu autorzy piszą: W tej małej serii przypadków zapalenie mięśnia sercowego rozpoznano u dzieci po szczepieniu COVID-19, najczęściej u chłopców po podaniu drugiej dawki. W tej serii przypadków, w krótkoterminowej obserwacji, u pacjentów występowały łagodne objawy.

Długotrwałe ryzyko związane z poszczepiennym zapaleniem mięśnia sercowego pozostaje nieznane. Potrzebne są większe badania z dłuższą obserwacją, aby sformułować zalecenia dotyczące szczepienia COVID-19 w tej populacji.

Źródło:

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Gorączka krwotoczna Marburg w Republice Gwinei

Republika Gwinei za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia poinformowała 5/08/2021 o potwierdzonym zgonie z powodu choroby wywołanej wirusem Marburg w południowej prefekturze Guéckédou (miasto w Gwinei przy granicy z Liberią i Sierra Leone). Jest to pierwsze zgłoszenie zachorowania na MVD w tym kraju i w regionie Afryki Zachodniej.

Krajowy zespół dochodzeniowy został wysłany do prefektury Guéckédou w celu przeprowadzenia dalszego dochodzenia. Zidentyfikowano 155 osób, z którymi nawiązano kontakt i które są obecnie monitorowane. Do chwili obecnej nie stwierdzono żadnych podejrzanych przypadków.

<a href=

Wirus gorączki krwotocznej Marburg w mikroskopie elektronowym

Źródło ilustracji

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Marburg_virus.jpg" class="" />

Opis przypadku choroby

Zmarły to 46-letni mężczyzna, który zgłosił się do miejscowego ośrodka zdrowia z gorączką, bólem głowy, zmęczeniem, bólem brzucha i krwawieniem z dziąseł w dniu 1 sierpnia. W laboratoriach  w Guéckédou i w Konakry pobrano próbki i uzyskano wynik pozytywny na obecność wirusa Marburg. W dniu 9 sierpnia 2021 r. Instytut Pasteura w Senegalu dodatkowo potwierdził ten wynik.

Gorączka krwotoczna Marburg jest wysoce śmiertelną, odzwierzęcą chorobą krwotoczną wywoływaną przez patogen z grupy filowirusów . Do przeniesienia choroby z człowieka na człowieka dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych osób lub kontakt ze sprzętem i innymi materiałami zanieczyszczonymi zakaźną krwią lub tkankami zakażonych osób, płynami ustrojowymi zakażonych osób oraz skażonymi powierzchniami lub materiałami.

Nie jest dostępna szczepionka ani specyficzne leczenie gorączki krwotocznej Marburg - należy rozpocząć terapię wspomagającą u każdej osoby, u której wystąpią objawy chorobowe.

Gorączka krwotoczna Marburg w Europie

Gorączka krwotoczna Marburg została po raz pierwszy rozpoznana w 1967 roku, kiedy ogniska gorączki krwotocznej wystąpiły jednocześnie w laboratoriach w Marburgu i Frankfurcie w Niemczech oraz w Belgradzie w Jugosławii (obecnie Serbia).

Zachorowało wówczas trzydzieści jeden osób, początkowo pracowników laboratoriów, a następnie kilku członków personelu medycznego i członków rodzin, którzy się nimi opiekowali. Odnotowano siedem zgonów. Pierwsze zarażone osoby były narażone na kontakt z importowanymi afrykańskimi małpami zielonymi lub ich tkankami podczas prowadzenia badań. Jeden dodatkowy przypadek został zdiagnozowany retrospektywnie.

Źródło:

https://africacdc.org/news-item/republic-of-guinea-confirmed-death-relating-to-marburg-virus-disease-mvd/

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Mutacja Lambda SARS-CoV-2 pojawiła się w Polsce

Wariant SARS-CoV-2 Lambda, znany również jako linia C.37, jest wariantem SARS-CoV-2, wirusa, który wywołuje COVID-19. Po raz pierwszy został wykryty w Peru w grudniu 2020 r. i był on odpowiedzialny za około 80% zakażeń w tym kraju. W genomie Lambda występują następujące mutacje aminokwasowe, wszystkie w kodzie białka spike wirusa: G75V, T76I, Δ246-252, L452Q, F490S, D614G i T859N. Prawdopodobnie mutacje te odpowiedzialne są za większą zakaźność oraz oporność na szczepionki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nazwała go 14 czerwca 2021 r. wariantem Lambda i oznaczyła go jako „wariant będący przedmiotem zainteresowania”. Od tego czasu rozprzestrzenił się on do co najmniej 30 krajów na całym świecie. W dniu 6 lipca 2021 roku Australia zgłosiła  pierwszy przypadek wariantu Lambda u zagranicznego podróżnika, który w kwietniu przebywał w hotelu objętym kwarantanną w Nowej Południowej Walii. W dniu 19 lipca 2021 roku Teksas zgłosił pierwszy przypadek wariantu Lambda. W dniu 22 lipca 2021 roku  zgłoszono 126  przypadków wariantu Lambda w amerykańskim stanie Floryda.

Przypuszcza się, że wariant lambda jest  bardziej oporny na szczepionki  w porównaniu z innymi szczepami. Ponadto prawdopodobnie wariant Lambda jest bardziej zakaźny niż warianty Alfa i Gamma.

 Podkreśla się, że masowym kampaniom szczepień w krajach o dużym rozpowszechnieniu SARS-CoV-2 musi towarzyszyć ścisły nadzór genomiczny pozwalający na identyfikację nowych wariantów koronawirusa oraz badania immunologiczne mające na celu określenie wpływu tych mutacji na skuteczność szczepień.

Mutacje aminokwasowe wariantu SARS-CoV-2 Lambda naniesione na mapę genomu SARS-CoV-2 ze szczególnym uwzględnieniem białka spike

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Lambda_variant#/media/File:SARS-CoV-2_Lambda_variant.svg

Źródła:

Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda M.L.Acevedo i wsp.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259673v1.full

Wiceminister zdrowia: w Polsce odnotowano trzy przypadki wariantu lambda

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C924456%2Cwiceminister-zdrowia-w-polsce-odnotowano-trzy-przypadki-wariantu-lambda

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Pacjent nie żyje w próżni

Pacjent lepiej wyedukowany to pacjent lepiej leczący się – dziś takie stwierdzenie to już w zasadzie truizm. Czy jednak jako lekarze zawsze pamiętamy o tym, że wiedza o zdrowiu to dziedzina interdyscyplinarna? Że każdy pacjent potrzebuje nie tylko wiadomości o najlepszej terapii, ale także wsparcia emocjonalnego i socjalnego? I że szuka go przede wszystkim u swojego lekarza prowadzącego i bliskich? Jako klinicyści musimy zrobić wszystko, żeby tym potrzebom sprostać. Temu służy idea Forum Serce Pacjenta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które tym roku odbędzie się już po raz trzeci – mówi  prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, kierująca pododdziałem niewydolności serca w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Forum Serce Pacjenta.

                                                                            Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
 

Pani Profesor, 8 września 2021 roku rozpocznie się III Forum Serce Pacjenta. Co to za inicjatywa?

Forum Serce Pacjenta jest projektem edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to platforma wymiany wiedzy o schorzeniach sercowo-naczyniowych, ale także forum wymiany doświadczeń między pacjentami i ich najbliższymi. Z relacji naszych chorych wiemy, że chociaż w internecie jest dostępne całe mnóstwo źródeł o terapii chorób serca i naczyń, to nie zawsze są one pomocne, a co więcej - wiarygodne. W ramach Forum Serce Pacjenta chcemy zatem umożliwić pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy.

Choroba wieńcowa, zawał serca – wydaje się, że o tych schorzeniach wiemy jako społeczeństwo już całkiem sporo. Potrzeba więcej edukacji?

Może najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie przypomnienie, że choroby serca i naczyń od lat pozostają w czołówce głównych przyczyn zgonów. W czasie epidemii COVID-19 były główną przyczyną nadumieralności; zgonów z przyczyn innych niż związane z pandemią koronawirusa. Niewydolność serca, choroba zakrzepowo-zatorowa, hipercholesterolemia rodzinna i ogólnie zaburzenia lipidowe to wciąż dla wielu osób czarna magia. Nawet, wydawałoby się „popularne”, nadciśnienie tętnicze, pozornie przebiegające łagodnie nawet przez wiele lat, niesie przecież ryzyko bardzo poważnych powikłań. Czy wszyscy pacjenci, ich bliscy, ale także osoby zdrowe ale jednocześnie zagrożone czynnikami ryzyka wystąpienia nadciśnienia o tym pamiętają? Praktyka kliniczna potwierdza, że niestety nie.

Podkreśla Pani Profesor rolę bliskich pacjenta w procesie skutecznej terapii kardiologicznej. Można się zastanowić: dlaczego? Przecież ostatecznie nie oni chorują?

Tak, to prawda, ale też trzeba zauważyć, że pacjent kardiologiczny nie żyje w próżni. Najczęściej ma rodzinę, przyjaciół, sąsiadów – krótko mówiąc, żyje w jakiejś społeczności. Jeśli (słusznie) twierdzimy, że terapia farmakologiczna będzie skuteczniejsza, jeśli pacjent z chorobą wieńcową przejdzie na określoną dietę, to w oczywisty sposób łatwiej będzie wdrożyć i utrzymać nowy styl żywienia, jeśli zaangażuje się w niego cała rodzina. Jeśli wszyscy bliscy będą spożywali wysokokaloryczne, przetworzone, dosładzane i dosalane potrawy, szanse, że nasz pacjent wytrwa w zdrowej diecie, są minimalne. Wsparcie bliskich jest wprost bezcenne.

Współmałżonek, dzieci – to zrozumiałe, ale sąsiedzi, przyjaciele? Dlaczego oni powinni edukować się i wspierać naszego chorego?

Dlatego, że wiedza o możliwościach lepszej terapii medycznej to nie wszystko. Każdy pacjent potrzebuje także wsparcia emocjonalnego i socjalnego. Ono bywa nie mniej istotne niż najskuteczniejsze leki czy urządzenia! Tego rodzaju pomocy, dobrej rady i wsparcia najczęściej szuka się wśród najbliższego otoczenia. Te osoby powinny zatem wiedzieć, w jaki sposób mogą wesprzeć pacjenta, wspomóc prowadzenie jego terapii. Z tą myślą opracowaliśmy między innymi specjalny panel edukacyjny we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nasi pacjenci chcą na przykład wiedzieć, jakie są zasady ubiegania się o świadczenia rehabilitacyjne, jak właściwie je procesować – jakie dokumenty są potrzebne, gdzie i kiedy je złożyć, jaki jest tryb przyznawania świadczeń i informowania o decyzjach. To przykład bardzo praktycznych zagadnień, na których wyczerpujące wyjaśnienie pacjentom i ich bliskim zwykle brakuje czasu podczas wizyty w poradni. A w składaniu wniosku zwykle pomagają pacjentom rodziny i znajomi.

Wygląda na to, że edukacyjne inicjatywy takie jak Forum Serce Pacjenta pełnią rolę istotnych narzędzi pomocniczych w arsenale lekarza prowadzącego.

Warto zacząć od tego, że środowisko medyczne od wielu lat zabiega o to, żeby organizacja opieki zdrowotnej, w tym kardiologicznej, była usprawniona na tyle, żeby zniknęły najważniejsze jej ograniczenia, w tym zbyt mało czasu na spokojną rozmowę z pacjentem podczas wizyty w poradni. Na dziś jednak realia są takie, że czasu wciąż brakuje, a edukacji – trzeba to przyznać, niezależnie od zaawansowania systemu opieki zdrowotnej w dowolnym państwie na świecie – nigdy dość. Kiedy pacjent kieruje do nas pytanie o to, czy i kiedy mógłby po zawale serca wznowić pożycie intymne, należy mu się cierpliwe wyjaśnienie, przeprowadzone w spokojnej atmosferze. Czy temat dotyczy bezpośrednio terapii? Być może nie, niemniej dla naszego pacjenta pozostaje nie mniej istotny – seks to ważna sfera życia i temu zagadnieniu także będzie poświęcony jeden z paneli specjalnych Forum.

Jakie jeszcze nowości zaplanowali Państwo w tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta?

Zaprojektowaliśmy specjalne badanie ankietowe, w którym pytamy pacjentów kardiologicznych o ich ocenę poziomu opieki kardiologicznej w Polsce. To, co jako klinicyści i naukowcy widzimy w statystykach zrealizowanych procedur, znajduje oczywiście odzwierciedlenie w praktyce klinicznej, bo z niej się wywodzi, ale jednocześnie nie stanowi całego obrazu. Jak naprawdę funkcjonuje pacjent w systemie opieki kardiologicznej, jak się w nim odnajduje? Od kogo faktycznie czerpie informacje o swojej chorobie i jak właściwie rozumie „skuteczną terapię”? Badanie trwa, wyniki ogłosimy podczas otwartej konferencji prasowej zaplanowanej na 14 września 2021 roku. Nowością będzie też bardzo aktualny temat szczepień profilaktycznych – przeciw koronawirusowi, ale przede wszystkim przeciw pneumokokom i grypie. To temat bardzo ważny dla pacjentów kardiologicznych, ale jednocześnie szerzej nieznany. Poświecimy mu cały Dzień Edukacji. Raporty wyszczepialności w Polsce pokazują, że stan wiedzy społeczeństwa pozostawia w tym zakresie naprawdę wiele do życzenia. W panelach i debatach Forum wezmą w tym roku udział najwybitniejsi eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz przedstawiciele Organizacji Pacjenckich, którzy są współgospodarzami tego wydarzenia. Razem, mamy nadzieję, stworzyliśmy naprawdę wartościową pigułkę wiedzy, która pomoże poprawiać stan zdrowia i jakość życia naszych pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń.

Pani Profesor, uprzejmie dziękuję za interesującą rozmowę.

Rozmawiała Marta Sułkowska

GdL 8 _ 2021

Nazewnictwo mutacji wirusa SARS-CoV-2

 

Wszystkie wirusy, w tym SARS-CoV-2, wirus wywołujący COVID-19, zmieniają się w czasie. Większość zmian ma niewielki lub żaden wpływ na właściwości wirusa. Jednak niektóre zmiany mogą wpływać na właściwości wirusa, takie jak łatwość rozprzestrzeniania się, nasilenie choroby lub skuteczność szczepionek, leków, narzędzi diagnostycznych lub innych środków ochrony zdrowia publicznego.

Pod koniec 2020 r. pojawiło się kilka wariantów SARS-CoV-2 stanowiących zwiększone ryzyko dla zdrowia publicznego, co WHO skłoniło do opracowania  charakterystyki konkretnych wariantów koronawirusa w celu ustalenia priorytetów w zakresie globalnego monitorowania i badań. Obecnie mamy zidentyfikowane 11 mutacji SARS-CoV-2. Dla ich oznaczenia WHO zaleca stosowanie greckiego alfabetu, któ®y ma 24 litery. Na stronie WHO czytamy, cyt.: Once all 24 letters have been assigned, other lists of names will be considered.

Źródło:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update60_nomenclature-variants.pdf?sfvrsn=27fc6fa_4

 

                 Mutacje wirusa SARS-CoV-2

Źródło:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update60_nomenclature-variants.pdf?sfvrsn=27fc6fa_4

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

 

Komisja Europejska zatwierdziła nową umowę w sprawie zakupu szczepionek przeciwko SARS-CoV-2

Komisja Europejska zatwierdziła siódmą umowę zakupu z wyprzedzeniem (APA) z firmą farmaceutyczną, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 w czwartym kwartale 2021 r. i w 2022 r.

W ramach tej umowy państwa członkowskie będą mogły zakupić do 100 mln dawek szczepionki Novavax, z możliwością zakupu 100 mln dodatkowych dawek w latach 2021, 2022 i 2023, po przeglądzie i zatwierdzeniu szczepionki przez EMA jako bezpiecznej i skutecznej. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przekażą szczepionkę w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierują ją do innych krajów europejskich.

Umowa z Novavax powiększa  zestaw szczepionek, które mają być produkowane w Europie, obok umów podpisanych dotychczas z AstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NVBioNtech-PfizerCureVac i Moderna oraz pomyślnie zakończonych wstępnych rozmów z Valneva. Jest to kolejny ważny krok w kierunku przygotowania reakcji Europy na pandemię COVID-19.

Jak podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der LeyenNowe warianty koronawirusa rozprzestrzeniają się w Europie i na świecie, więc nowa umowa z firmą, która już z powodzeniem testuje skuteczność swojej szczepionki na te warianty, stanowi dodatkową gwarancję ochrony naszej ludności. Dodatkowo wzmacnia ona nasz szeroki wachlarz szczepionek, z korzyścią dla Europejczyków i naszych partnerów na całym świecie.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Szczepienia w UE postępują. Zbliżamy się do celu, jakim jest pełne zaszczepienie 70 proc. obywateli do końca lata. Nowa umowa z przedsiębiorstwem Novavax rozszerza portfel szczepionek o kolejną szczepionkę białkową – jest to metoda wykazująca dobre rezultaty w badaniach klinicznych. Będziemy nadal niestrudzenie pracować nad tym, by nasze szczepionki nadal docierały do obywateli w Europie i na całym świecie, aby jak najszybciej zakończyć pandemię.

Novavax to biotechnologiczna firma opracowująca szczepionki nowej generacji przeciwko  chorobom zakaźnym. Szczepionka przeciwko COVID-19 jest już poddawana przeglądowi etapowemu przez EMA z myślą o ewentualnym wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Źródło: materiały prasowe Komisji Europejskiej

GdL 8 _ 2021

Więcej o firmie Novavax https://en.wikipedia.org/wiki/Novavax

# 1Fot. Krystyna Knypl

Berlaymont Building, siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli, więcej https://en.wikipedia.org/wiki/Berlaymont_building

Skojarzone szczepienie ChAdOx1 nCoV-19 i mRNA wywołuje silniejszą odpowiedź immunologiczną

Osoby, które otrzymały szczepionkę wektorową ChAdOx1 nCoV-19 firmy Astra Zeneca jako pierwszą dawkę oraz szczepionkę mRNA firmy BioNTech firmy Pfizer jako drugą dawkę, wykazały znacznie silniejszą odpowiedź immunologiczną niż osoby, które otrzymały 2 dawki szczepionki ChAdOx1 nCoV-19 - wynika z badania opublikowanego w Nature Medicine ( artykuł zatytułowany Immunogenicity and reactogenicity of heterologous ChAdOx1 nCoV-19/mRNA vaccination autorstwa T.Schmidt i wsp.).

Poziom przeciwciał we krwi był około 10 razy wyższy u osób, które miały szczepionkę skojarzoną lub podwójną BioNTech.

Źródło:

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01464-w

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Wirus SARS-CoV-2 atakuje także jelenie

Na łamach pisma Nature ukazał się 2/08/2021 artykuł zatytułowany The coronavirus is rife in common US deer autorstwa Smriti Mallapaty, z którego dowiadujemy się, że jedna trzecia jeleni w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych ma przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 – co oznacza, że zostały one zarażone wirusem.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Angenehmer_und_nutzlicher_Zeit-Vertreib_mit_Betrachtung_curioser_Vorstellungen_allerhand_kriechender%2C_fliegender_und_schwimmender_Thiere_1748_%2821220836%29.jpg

Ustalenia, ujawnione dzięki analizie próbek zebranych po rozpoczęciu pandemii, stanowią pierwsze wykrycie powszechnego narażenia na wirusa w populacji dzikich zwierząt - mówi Arinjay Banerjee, wirusolog z Uniwersytetu Saskatchewan w Saskatoon w Kanadzie. Wyniki zostały przedstawione w preprint  opublikowanym na bioRxiv w dniu 29 lipca br.

Naukowcy twierdzą, że szybka ekspozycja dużej liczby zwierząt na wirusa jest niepokojąca, ale że potrzeba więcej badań, aby ocenić, czy jelenie mogą zarażać się nawzajem oraz zarażać inne gatunki - w środowisku naturalnym.

Jest to intrygująca obserwacja, ale nadal musi być interpretowana z ostrożnością - mówi Aaron Irving, badacz chorób zakaźnych na Uniwersytecie Zhejiang w Haining, Chiny.

Kluczowe pytania to jak wirus rozprzestrzenił się na jelenie i czy będzie się rozprzestrzeniał z zakażonych jeleni na inne dzikie zwierzęta lub zwierzęta domowe, takie jak bydło - mówi Linda Saif, wirusolog z Uniwersytetu Stanowego Ohio w Wooster.

Źródło:

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02110-8

Lektura uzupełniająca

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1252-porozumienie-jeleni-albo-iv-rzeczpospolita-medyczna

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

Szczepionka przeciwko dźumie – rozpoczynają się badania I fazy

Od lat 90 - tych liczba przypadków dżumy u ludzi wzrosła w 25 krajach. Od 2010 do 2015 r. na całym świecie zgłoszono 3248 przypadków dżumy u ludzi, w tym 584 zgony. Występuje ona na całym świecie, ale największe obciążenie stanowi w bardzo odległych i ubogich częściach Afryki i Azji. W latach 2017-2018 wystąpiły duże epidemie na Madagaskarze, a w 2020 r. śmiertelne przypadki dżumy w Mongolii i dżumy septycznej w USA.

Dżuma może być skutecznie leczona antybiotykami, jeśli jest wcześnie leczona, jednak często nie jest to możliwe na obszarach wiejskich, gdzie szczepionka byłaby znacznie bardziej skuteczna. Obecnie jedyną metodą kontrolowania ognisk dżumy jest reaktywne stosowanie antybiotyków. Dlatego też potrzebna jest skuteczna szczepionka chroniąca przed tą chorobą – czytamy na stronie internetowej Oxford Vaccine Group.

Na Uniwersytecie w Oksfordzie opracowano domięśniową szczepionkę przeciw dżumie (ChAdOx1), która może być również podawana doustnie podjęzykowo.

Pod linkiem https://trials.ovg.ox.ac.uk/trials/plague można zarejestrować swoje zainteresowanie udziałem w badaniu. Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie 495 – 630 funtów brytyjskich, w zależności od liczby wizyt związanych z udziałem w badaniu.

Źródło:

https://trials.ovg.ox.ac.uk/trials/plague

https://trials.ovg.ox.ac.uk/trials/sites/default/files/trials_attachments/PlaVacSIBV2.114-Jun-2021_clean.pdf

Kapitulacja Granady autorstwa F. Padilla: Muhammad XII przed Ferdynandem i Izabelą (ok. 1882)

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/Granada#/media/File:La_Rendici%C3%B3n_de_Granada_-_Pradilla.jpg

Komentarz refleksyjny:

W artykule J. Jeffersona i wsp. Vaccines for preventing plague, w którym dokonano przeglądu dotychczasowych badań nad szczeponką przeciwko dżumie, czytamy:

Obecnie nie ma kandydatów na syntetyczną szczepionkę, chociaż istnieje kilka powodów, dla których należałoby opracować nową szczepionkę. Należą do nich  wysoki poziom skutków ubocznych i krótkotrwała odporność oraz  brak ochrony przed dżumą pneumoniczną za pomocą obecnych szczepionek (Perry 1997). Ponadto nie istnieje żaden przegląd dowodów doświadczalnych dotyczących działania szczepionek przeciwko dżumie, a ich rola w kontrolowaniu ognisk tej choroby w krajach endemicznych jest niejasna.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6532692/

Czytając o dżumie nie sposób nie wspomnieć  lektury Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza i wyrazić nadzieję, że Almanzor jest i pozostanie wyłącznie postacią literacką. Z drugiej strony zadaniem wieszczów jest coś wieszczyć….

Już w gruzach leżą Maurów posady
Naród ich dźwiga żelaza;
Bronią się jeszcze twierdze Grenady,
Ale w Grenadzie zaraza.

Broni się jeszcze z wież Alpuhary
Almanzor z garstką rycerzy,
Hiszpan pod miastem zatknął sztandary,
Jutro do szturmu uderzy.
O wschodzie słońca ryknęły spiże,
Rwią się okopy, mur wali;
Już z minaretów błysnęły krzyże:
Hiszpanie zamku dostali.
Jeden Almanzor, widząc swe roty,
Zbite w opornej obronie,
Przerznął się między szable i groty,
Uciekł i zmylił pogonie.
Hiszpan na świeżej zamku ruinie,
Pomiędzy gruzy i trupy,
Zastawia ucztę, kąpie się w winie,
Rozdziela brańce i łupy.
Wtem straż odźwierna wodzom donosi,
Że rycerz z obcej krainy
O posłuchanie co rychlej prosi,
Ważne przywożąc nowiny.
Był to Almanzor, król muzułmanów,
Rzucił bezpieczne ukrycie,
Sam się oddaje w ręce Hiszpanów,
I tylko błaga o życie.
„Hiszpanie, woła na waszym progu
Przychodzę czołem uderzyć,
Przychodzę służyć waszemu Bogu,
Waszym prorokom uwierzyć.“
„Niechaj rozgłosi sława przed światem,
Że Arab, że król zwalczony,
Swoich zwycięzców chce zostać bratem,
Wasalem obcej korony.“

Hiszpanie męstwo cenić umieją:
Gdy Almanzora poznali,
Wódz go uścisnął, inni koleją
Jak towarzysza witali.
Almanzor wszystkich wzajemnie witał,
Wodza najczulej uścisnął,
Objął za szyję, za ręce chwytał,
Na ustach jego zawisnął.
A wtem osłabnął... padł na kolana...
Ale rękami drżącemi,
Wiążąc swój zawój u nóg Hiszpana,
Ciągnął się za nim po ziemi.
Spojrzał dokoła — wszystkich zadziwił:
Zbladłe, zsiniałe miał lice,
Śmiechem okropnym usta wykrzywił,
Krwią mu nabiegły źrenice.
„Patrzcie o giaury! jam siny, blady...
Zgadnijcie czyim ja posłem?...
Jam was oszukał: wracam z Grenady,
Ja wam zarazę przyniosłem!...
„Pocałowaniem wszczepiłem w duszę
Jad, co was będzie pożerać...
Pójdźcie i patrzcie na me katusze,
Wy tak musicie umierać.“
Rzuca się, krzyczy, ściąga ramiona:
Chciałby uściśnieniem wiecznem
Wszystkich Hiszpanów przykuć do łona;
Śmieje się — śmiechem serdecznym.
Śmiał się — już skonał — jeszcze powieki,
Jeszcze się usta nie zwarły,
I śmiech piekielny został na wieki
Do zimnych liców przymarły.

Hiszpanie trwożni z miasta uciekli;
Dżuma za nimi w ślad biegła,
Z gór Alpuhary nim się wywlekli,
Reszta ich wojska poległa.

https://pl.wikisource.org/wiki/Ju%C5%BC_w_gruzach_le%C5%BC%C4%85_Maur%C3%B3w_posady

Krystyna Knypl

GdL 8 _ 2021

 

77 rocznica Powstania Warszawskiego

Krystyna Knypl

1 sierpnia 2021 roku obchodzimy 77 rocznicę Powstania Warszawskiego. To ważna data w naszej historii, w walce o wolność. W Powstaniu Warszawskim brało udział około 50 tysięcy żołnierzy, wśród których byli także lekarze oraz inni przedstawiciele zawodów medycznych. Informacje o nich możemy znaleźć w Encyklopedii Medyków Powstania Warszawskiego pod linkiem

https://lekarzepowstania.pl/

W Warszawie jest wiele miejsc upamiętniających Powstanie Warszawskiej, link do fotoreportaży takich miejsc na Ochocie zrealizowanych w 2020 roku (gdzie mieści się redakcja GdL)

https://www.photoblog.com/browse/tag/pw2020mimax2/?page=2

Link do moich wspomnień o poznanych osobiście uczestnikach Powstania Warszawskiego: o doc. Marii Waśniewskiej i dr Andrzeju Czerniku

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1250-kazda-miniona-chwila-staje-sie-wspomnieniem

oraz prof. Bertoldzie Kassurze

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1187-zdrowie-publiczne-oraz-choroby-zakazne

A także link do wspomnień lekarza dyżurnego w II Klinice Chorób Wewnętrznych przy ul. Nowogrodzkiej 59, dr Józefa Hornowskiego

https://www.photoblog.com/mimax2/2020/08/01/1082020-powstanie-warszawskie-wspomnienia-lekarza-dyzurnego-szpitala-dzieciatka-jezus-odc1/

Także podczas mojej pracy w Poradni dla Kombatantów poznałam wielu Powstańców Warszawskich, którzy podzielili się ze mną swoimi wspomnieniami o ich udziale w walce o wolność naszej Ojczyzny.

# 1

Cześć Ich Pamięci!

GdL 8 _ 2021

Fot. Krystyna Knypl

Gazeta dla Lekarzy nr 7/2021 - spis treści

Spis treści nr 7/2021

1. Gazeta dla Lekarzy od maja 2021 w nowej formie - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1293-gazeta-dla-lekarzy-od-maja-2021-w-nowej-formie

2. Tańczę tango, odcinek 2 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1294-tancze-tango-odcinek-2-powiesci

3. Tańczę tango, odcinek 3 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1295-tancze-tango-odcinek-3-powiesci  

4. Tańczę tango, odcinek 4 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1296-tancze-tango-odcinek-4-powiesci

5. Tańczę tango, odcinek 5 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1297-tancze-tango-odcinek-5-powiesci

6. Tańczę tango, odcinek 6 powieści - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1298-tancze-tango-odcinek-6-powiesci

7. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID -19

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1299-zapalenie-miesnia-sercowego-po-szczepieniu-przeciwko-covid-19

8. Intensyfikacja badań nad genomiką patogenów ważnych dla zdrowia publicznego

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1300-intensyfikacja-badan-nad-genomika-patogenow-zdrowia-publicznego

9. Leki przeciwwirusowe pilnie poszukiwane

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1301-leki-przeciwwirusowe-pilnie-poszukiwane

10. Dendrologia w wydaniu rodzinnym - Alicja Barwicka

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1302-dendrologia-w-wydaniu-rodzinnym 

11. Więcej danych o wariantach B.1.1.7 oraz B.1.351 wirusa SARS-CoV-2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1303-wiecej-danych-o-wariantach-b-1-1-7-oraz-b-1-351-wirusa-sars-cov-2

12. Z pamiętnika  medycznego wyrobnika - Beata Niedźwiedzka

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1304-z-pamietnika-medycznego-wyrobnika

13. 28 Lipca obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1305-28-lipca-obchodzony-jest-swiatowy-dzien-wirusowego-zapalenia-watroby

14. Przeciwciała utrzymują się co najmniej 9 miesięcy po zakażeniu SARS-CoV-2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1306-przeciwciala-utrzymuja-sie-co-najmniej-9-miesiecy-po-zakazeniu-sars-cov-2

15. Nowe amerykańskie wytyczne w sprawie noszenia masek przez osoby zaszczepione przeciwko COVID 19

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1307-nowe-amerykanskie-wytyczne-w-sprawie-noszenia-masek-przez-osoby-zaszczepione-przeciwko-covid-19  

W lipcu 2021 r. GdL odwiedziło 4 959 osób, które złożyły na naszych stronach 6784 wizyty. Od 1 stycznia 2021 odwiedziło nas 31 256 osób (46 528 wizyt).

 

Nowe amerykańskie wytyczne w sprawie noszenia masek przez osoby zaszczepione przeciwko COVID -19

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (The United States Centers for Disease Control and Prevention, CDC ) uaktualniło we wtorek swoje wytyczne dotyczące masek, zalecając w pełni zaszczepionym osobom noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych, gdy przebywają na obszarach o znacznej i wysokiej transmisji wirusa Covid-19, do których zalicza się prawie dwie trzecie wszystkich hrabstw USA. Zalecenia te mają na celu skuteczniejsze zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wariantu delta,

W ostatnich dniach zobaczyłam nowe dane naukowe z ostatnich dochodzeń epidemiologicznych pokazujące, że wariant delta zachowuje się wyjątkowo inaczej niż przeszłe szczepy wirusa, które powodują Covid-19 - powiedziała dr Rochelle Walensky, dyrektor CDC, na wtorkowym briefingu dla mediów. Przed podjęciem pracy w CDC była ona szefem oddziału chorób zakaźnych w Massachusetts General Hospital i profesorem medycyny w Harvard Medical School. Dr Rochelle Walensky jest specjalistą w dziedzinie HIV/AIDS.

Te nowe dane są niepokojące i niestety uzasadnia aktualizację naszych zaleceń. . To nie jest decyzja, którą w CDC podjęliśmy łatwo  - powiedziała dr Walensky.

CDC Director Walensky.jpg

Dr Rochelle Walensky

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Rochelle_Walensky

Nowe niepublikowane dane pokazujące, że zaszczepione osoby zarażone wariantem Delta koronawirusa mogą mieć tyle samo wirusa, co osoby nieszczepione i te dane są główną przyczyną najnowszej zmiany wytycznych CDC dotyczących masek – dowiedziała się stacja CNN.

Kiedy CDC poprzednio publikowało swoje wytyczne 13 maja 2021 r., w których zezwolono na nienoszenie masek przez osoby zaszczepione, mutacja koronawirusa delta stanowiła tylko 1% zgłoszonych infekcji. Teraz, według CDC, stanowi ona co najmniej 83% przypadków.

Ogólny poziom zaszczepienia w Stanach Zjednoczonych jest niższy niż początkowo oczekiwano, a większość transmisji ma miejsce na obszarach, gdzie poziom zaszczepienia wynosi poniżej 40% populacji.

Źródło:

https://edition.cnn.com/2021/07/27/health/cdc-mask-guidance-vaccinated-people-bn/index.html

Krystyna Knypl

GdL 7 _ 2021

Przeciwciała utrzymują się co najmniej 9 miesięcy po zakażeniu SARS-CoV-2

Na łamach Nature Communications Ilaria Dorigatti i wsp. opublikowali doniesienie zatytułowane  SARS-CoV-2 antibody dynamics and transmission from community-wide serological testing in the Italian municipality of Vo’ , które dostarcza interesujących danych na temat przebiegu COVID-19.

Badania przeprowadzone w włoskim mieście Vo’ wykazały, że poziom przeciwciał pozostaje wysoki 9 miesięcy po zakażeniu koronawirusem 2 (SARS-CoV-2), niezależnie od tego, czy było ono objawowe czy bezobjawowe.

Naukowcy z Uniwersytetu w Padwie oraz Imperial College London,  przetestowali ponad 85% z 3000 mieszkańców miejscowości  Vo' we, Włoszech, w lutym / marcu 2020 r.  a następnie przetestowali ich ponownie w maju i listopadzie 2020 r. na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.

                                               Widok na miasto, w którym przeprowadzono badania

Źródło ilustracji:

https://it.wikipedia.org/wiki/Vo%27#/media/File:Monte_Lozzo_-_V%C3%B2.jpg

Zespół stwierdził, że 98,8% osób zakażonych w lutym/marcu wykazało wykrywalne poziomy przeciwciał w listopadzie, i nie było różnicy między osobami, które miały objawy COVID-19 i tymi, które nie miały objawów.

Poziomy przeciwciał były śledzone za pomocą 3 testów. Wyniki wykazały, że podczas gdy wszystkie typy przeciwciał wykazywały pewien spadek między majem a listopadem, tempo spadku było różne w zależności od testu. Były również przypadki wzrostu poziomu przeciwciał u niektórych osób, co sugeruje potencjalne ponowne zakażenie wirusem, stanowiące bodziec dla układu odpornościowego.

"Nie znaleźliśmy dowodów na to, że poziom przeciwciał pomiędzy infekcjami objawowymi i bezobjawowymi różni się znacząco, co sugeruje, że siła odpowiedzi immunologicznej nie zależy od objawów i ciężkości infekcji" - powiedziała  Ilaria Dorigatti z Imperial College London.

"Nasze badanie pokazuje jednak, że poziom przeciwciał różni się, czasami znacznie, w zależności od użytego testu. Oznacza to, że konieczna jest ostrożność przy porównywaniu szacunków poziomu infekcji w populacji uzyskanych w różnych częściach świata za pomocą różnych testów i w różnym czasie.Testy przeprowadzone w maju wykazały, że 3,5% populacji Vo było narażone na kontakt z wirusem, nawet jeśli nie wszyscy z nich byli świadomi swojej ekspozycji, biorąc pod uwagę duży odsetek bezobjawowych infekcji, stwierdził Enrico Lavezzo z Uniwersytetu w Padwie.

Czynniki behawioralne są kluczowe dla kontroli epidemii: dystans, ograniczenie liczby kontaktów i noszenie masek, nadal są ważne dla zmniejszenia ryzyka przeniesienia choroby, nawet w wysoko zaszczepionych populacjach – uważają autorzy doniesienia.

Źródła:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24622-7

https://dgnews.docguide.com/covid-19-antibodies-persist-least-9-months-after-infection?overlay=2&nl_ref=newsletter&pk_campaign=newsletter&nl_eventid=26356&nl_campaignid=3809&MemberID=303121675

Krystyna Knypl

GdL 7 _ 2021

28 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby

28 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa w Klubie Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie podczas której przedstawiono aktualne możliwośći diagnostyczne oraz terapeutyczne.

Wyróżniamy wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu A, B oraz C. Szczególnym problemem jest wzw typu C. Szacuje się, że na świecie żyje około 170 milionów ludzi z tą chorobą. W Polsce zakażonych wzw C jest około 0,6% ludności. Do zakażenia dochodzi najczęściej podczas wykonywania zabiegów medycznych oraz pozamedycznych (kolczykowanie, tatuaż) związanych z przerwaniem ciągłości tkanek i użyciem niejałowego sprzętu medycznego (igły, skalpele).

Wirus WZW typu C został wykryty stosunkowo niedawno, bo w 1989 roku, a powszechny dostęp do diagnostyki jest od roku 1993. Z tego powodu rzeczywista liczba osób zakażonych nie jest dokładnie znana.

# 1
 Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby

 

Najważniejszym testem wykrywającym zakażenie HCV jest stwierdzenie obecności materiału genetycznego wirusa C – RNA. Test RNA HCV może wykazać obecność wirusa w ciągu 1-2 tygodni po zakażeniu. Wykonywana jest także biopsja wątroby, która pozwala dokładniej określić stopień uszkodzenia wątroby. Dokonał się duży postęp w leczeniu WZW typu C. W wyznaczonych placówkach prowadzone jest specjalistyczne leczenie (tzw. terapie bezinterferonowe) - stosowane są takie leki jak ombitaswir, paritaprewir, ritonawir oraz dasabuwir.

Więcej informacji o WZW pod linkiem:

https://www.gwiazdanadziei.pl/589-swiatowy-dzien-wirusowego-zapalenia-watroby2021

Źródło: materiały prasowe

Krystyna Knypl

GdL 7 _ 2021

Więcej danych o wariantach B.1.1.7 oraz B.1.351 wirusa SARS-CoV-2

Chociaż dwa warianty wirusa SARS-CoV-2 wiążą się z większą transmisją, pacjenci z tymi wariantami nie wykazują wyższych ładunków wirusów w górnych drogach oddechowych w porównaniu z grupą kontrolną - wynika z badania przeprowadzonego przez Johns Hopkins School of Medicine.

Badanie to zostało przeprowadzone w laboratorium badawczym dr Heby Mostafy, która przeprowadziła na dużą skalę sekwencjonowanie całego genomu SARS-CoV-2 dla stanu Maryland.

Naukowcy badali wariant B.1.1.7  po raz pierwszy zidentyfikowany w Wielkiej Brytanii, oraz wariant B.1.351 po raz pierwszy zidentyfikowany w RPA, aby ocenić, czy pacjenci wykazywali wyższe ładunki wirusowe, a w konsekwencji zwiększone rozsiewanie i zdolność do przenoszenia.

Warianty zostały zidentyfikowane przy użyciu sekwencjonowania całego genomu. Naukowcy wykorzystali dużą liczbę próbek, aby wykazać, że wariant Alfa stanowił 75% krążących wirusów do kwietnia 2021 roku. Badacze porównali 134 próbki z wariantami ze 126 próbkami kontrolnymi i mając dostęp do informacji klinicznych pacjentów, byli w stanie skorelować dane genomowe z chorobą kliniczną i wynikami. Wszystkie próbki poddano dodatkowym badaniom w celu określenia ich wiremii. Informacje zostały powiązane z etapem choroby poprzez spojrzenie na dni po rozpoczęciu objawów, co dodało jasności w porównywaniu wydalania wirusów pomiędzy grupami.

Powód, dla którego te warianty wykazują większą zdolność do przenoszenia się nie jest jeszcze jasny powiedziała Adannaya Amadi, główna autorka badania. Jednakże, nasze wyniki wykazały, że pacjenci zakażeni tymi wariantami są mniej skłonni do bycia bezobjawowymi w porównaniu do grupy kontrolnej. Chociaż osoby zakażone tymi wariantami nie były narażone na większe ryzyko zgonu lub przyjęcia na intensywną terapię, to jednak częściej były hospitalizowane.

Badania  były prezentowane na World Microbe Forum online w dniach 20-24 czerwca 2021 r.

Źródło:

https://globalbiodefense.com/2021/06/23/patients-with-alpha-and-beta-covid-19-variants-less-likely-to-be-asymptomatic-despite-no-increase-in-viral-load/

Krystyna Knypl

GdL 7 _ 2021

 

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Alpha_variant#/media/File:SARS-CoV-2_Alpha_variant.svg

Leki przeciwwirusowe pilnie poszukiwane!

Amerykański The National Institute of Allergy and Infectious Diseases zaprasza badaczy do  opracowywaniu leków przeciwwirusowych przeciwko koronawirusom (CoV) oraz innym wirusom RNA o potencjale pandemicznym.

Typowe programy odkrywania leków wymagają kilku i jeśli wysiłki poszukiwania nowych leków przeciwwirusowych zostaną podjęte dopiero po wystąpieniu epidemii lub pandemii, jest mało prawdopodobne, że specyficzny dla wirusa lek będzie dostępny w odpowiednim czasie. Za wirusy o potencjale pandemicznych uznano:

paramyksowirusy – są to wirusy paragrypy powodujące infekcje wśród gołębi

bunyawirusy – przenoszone są przez gryzonie, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi

togawirusy – atakują ludzi, zwierzęta oraz ptaki

filowirusy –do grupy tej należy między innymi wirus Ebola

pikornawirusy - powodują przeziębienia, do tej grupy należy także wirus polio

flawiwirusy - do grupy tej należy wirus Zachodniego Nilu

Źródło:

https://globalbiodefense.com/2021/07/13/niaid-to-create-new-antiviral-drug-discovery-centers-for-pathogens-of-pandemic-concern/

 
 
Źródło:
 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ijms-20-04657-g004.webp
 
Krystyna Knypl
 
GdL 7 _  2021

Intensyfikacja badań nad genomiką patogenów zdrowia publicznego

Amerykańska The Centers for Disease Control and Prevention przewiduje w 2022 roku utworzenie wielu Centrów Doskonałości Genomiki Patogenów Zdrowia Publicznego. Będą to organizacji  partnerstwa między ośrodkami akademickimi oraz instytucjami zdrowia publicznego. Ich celem będzie współpraca w zakresie innowacji w genomice patogenów i epidemiologii molekularnej, dzięki której będzie można poprawić kontrolę i reagowanie na zagrożenia mikrobiologiczne mające znaczenie dla zdrowia publicznego.

W kwietniu 2021 r. administracja J. Bidena przeznaczyła 1,7 miliarda dolarów z amerykańskiego planu ratunkowego na wzmocnienie zdolności kraju do wykrywania, monitorowania i łagodzenia pojawiających się wariantów COVID-19. Istotnym elementem tej reakcji jest zwiększenie krajowego sekwencjonowania genomowego - procesu, w którym DNA COVID jest dekodowane i wykrywane są potencjalnie śmiertelne mutacje wirusa.

Na początku lutego 2021 r. laboratoria amerykańskie sekwencjonowały jedynie około 8000 szczepów COVID-19 tygodniowo. Od tego czasu tempo sekwencjonowania znacznie wzrosło, wzmacniając zdolność kraju do wykrywania i reagowania na warianty budzące obawy. Administracja J. Bidena zainwestowała już prawie 200 milionów dolarów, aby pomóc w zwiększeniu sekwencjonowania genomowego do 29 000 próbek tygodniowo do kwietnia 2021 roku.

Informacje o grantach są dostępne pod linkiem

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334725

Źródło:

https://globalbiodefense.com/2021/07/14/us-announces-plans-for-public-health-pathogen-genomics-centers-of-excellence/

Krystyna Knypl

GdL 7 _ 2021

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA u członków armii Stanów Zjednoczonych Na łamach pisma JAMA 29 czerwca 2021 roku ukaząło się doniesienie zatytułowane "Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military" autorstwa J.Montgomery i wsp. w którym opisano 23 przypadki zapalenia mięśnia sercowego, które wystąpiło u żołnierzy amerykańskich. W grupie tej było 22 żołnierzy służby czynnej oraz jeden emerytowany żołnierz. Średnia wieku wynosiła 25 lat ( 20 -51 lat). Żołnierze zgłaszali się do lekarzy z powodu ostrego bólu w klatce piersiowej, który wystąpił po 4 dniach od podania szczepionki mRNA. Wszyscy byli wcześniej zdrowi z wysokim poziomem sprawności fizycznej. Siedmiu otrzymało szczepionkę BNT162b2-mRNA, a 16 otrzymało szczepionkę mRNA-1273.

Wszyscy pacjenci mieli znacznie podwyższone poziomy troponin sercowych. Wśród 8 pacjentów, którzy przeszli badanie rezonansu magnetycznego serca w ostrej fazie choroby, wszyscy mieli wyniki zgodne z klinicznym rozpoznaniem zapalenia mięśnia sercowego. Dodatkowe badania nie zidentyfikowały innych etiologii zapalenia mięśnia sercowego, w tym ostrego COVID-19 i innych infekcji, uszkodzenia niedokrwiennego lub leżących u podstaw chorób autoimmunologicznych.

W tym okresie wojsko podało ponad 2,8 miliona dawek szczepionki mRNA COVID-19.

Źródło:

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601

# 1 Troponina sercowa
 
Troponina sercowa
 
Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Troponin#/media/File:Troponin_Ribbon_Diagram.png
 
Krystyna Knypl
 
GdL 7 _ 2021

 

Gazeta dla Lekarzy od maja 2021 w nowej formie

Koleżanki i Koledzy,

Od maja 2021 r. Gazeta dla Lekarzy (GdL) jest dostępna w postaci artykułów publikowanych na stronach internetowych poszczególnych działów. Niewielka popularność formy pdf. skłoniła nas do zrezygnowania z niej.

Będziemy koncentrować się na publikowaniu nowości medycznych. Kontynuowane będą także artykuły wspomnieniowe. Obecnie rozpoczęliśmy publikację "Tańczę tango", która ma formę powieści wspomnieniowej.

Pierwszy odcinek jest dostępny pod linkiem

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1292-tancze-tango-odcinek-1-powiesci

W czerwcu br. odwiedziło strony GdL 6013 osób, a od 1/01/2021 r. do 30/06/2021 r. 26 288 osób. Dziękujemy i zapraszamy do pozostawania w kontakcie z nami.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca Gazety dla Lekarzy

GdL 7_2021

 

Instalacja artystyczna "Przystanek Niemcewicze"

W redakcji "Gazety dla Lekarzy" trwają prace na instalacją artystyczną "Przystanek Niemcewicze". Już wkrótce zamieścimy relację przybliżającą genezę oraz cele tego przedsięwzięcia.
 
# 1
 
 
Krystyna Knypl, redaktor naczelna Gazety dla Lekarzy
 
GdL 6_2021
 
 
1/07/2021 Otwarcie Przystanku Niemcewicze
 
Dziś w godzinach popołudniowych nastąpiło uroczyste otwarcie instalacji artystycznej "Przystanek Niemcewicze"
 
#1
 Przystanek Niemcewicze
 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele redakcji Gazety dla Lekarzy oraz zaproszeni goście z zagranicy.
 
Krystyna Knypl

Hurtownia autorytetów

Krystyna Knypl

Ruch w Hurtowni Autorytetów był niewielki. Czuło się, że nadciągają wakacje. Dyżurny Operator przeciągnął się leniwie. Nic się nie działo od dwóch godzin. Żadnych ciekawych zamówień ani pilnych zabiegów na wątłej świadomości Narodu Nieszczęśników, zwanego często w dokumentach po prostu NN*.

# 1

 

I to ma być ostry dyżur? – pomyślał znudzony. – Chyba pójdę wcześniej na obchód Departamentów Specjalnych. Zobaczę, czy jest dobre natlenowanie w Wydziale Autorytetów na Specjalne Okazje.

Na półkach Wydziału Autorytetów na Specjalne Okazje wylegiwały się w pozycji „spocznij” następujące autorytety: Osobliwa Moralność, Smagający Bat, Święte Oburzenie oraz Nieustanne Zdziwienie. Tak naprawdę wcale się nie wylegiwały. Autorytety w najwyższym stopniu umiały wykorzystać każdą minutę. Taka już była ich natura.

Osobliwa Moralność podkradała dostęp do tlenu Świętemu Oburzeniu, które nie mogło tego zauważyć, ponieważ przenosiło kontenery energii przydzielone Nieustannemu Zdziwieniu. Święte Oburzenie próbowało przechwycić promienie świetlne przeznaczone dla Osobliwej Moralności. Autorytety uwijały się jak w ukropie, zbliżał się bowiem czas porannej lektury.

Nieustanne Zdziwienie, Święte Oburzenie oraz Osobliwa Moralność na zlecenie Wielkiego Kreatora musiały codziennie czytać od deski do deski pismo „Nowiny & Winy”. Dzięki lekturze każdego dnia wiedziały, kogo będą piętnować. Wnioski z lektury przekazywały do Smagającego Bata, który świstał nad głowami nieszczęśników nominowanych do piętnowania. Po lekturze autorytety udawały się na zasłużony odpoczynek, aby zachować ciągłość dobrej formy.

Może przecież w każdej chwili się zdarzyć, że Osobliwa Moralność będzie musiała skarcić jakiegoś nieszczęśnika, a były ich całe tłumy. Jak każdy tłum, Naród Nieszczęśników miał wiele bezsensownych pomysłów. Święte Oburzenie co i raz dostawało bólu swych delikatnych skroni, gdy słuchało pomysłów dobiegających z Tłumu Nieszczęśników. Tłum wykrzykiwał swoje hasła w kółko i bez końca. Raz wołał Chleba!, innym razem Pracy! Jacyś niezidentyfikowani członkowie tłumu potrafili nawet zawołać Szacunku! Co gorsza, najstarsi z tłumu swoimi piskliwymi głosami wykrzykiwali słowo najobrzydliwsze. Ci nieznośni starcy wołali Prawdy!

Wielki Kreator nie mógł się wprost nadziwić, skąd brał się w tłumie apetyt na chleb, pracę, szacunek oraz prawdę. Czyż ochłapy, bezrobocie, pogarda, kłamstwo nie były właściwym pożywieniem tłumu? Skąd taki tłum znał smak chleba? Chyba jacyś bezczelnie pamiętliwi starcy musieli tłumowi opowiedzieć, jak smakuje prawdziwy chleb. Tłum mógł kupować tylko ochłapy. Wiadomo jak krótki mają termin spożycia. Żeby nie marnować wyprodukowanych ochłapów, Wielki Kreator nakazywał zawsze obfite posypywanie ich solą. Z przesolonego tłumu często padały narzekania na bóle głowy. Ale kto by się tym martwił. Tłum jako taki nie miał głowy. Nieszczęśnicy z bólem głowy byli zaledwie małymi fragmentami większej całości. Liczyła się tylko całość.

Osobliwa Moralność czasem na zebraniach Rady Nadzorczej podkreślała:

– Już moja w tym głowa, aby tłum miał skołowane łby. A że trochę ich pobolą, nie szkodzi. Nie będą się zbytnio interesować nie swoimi sprawami. Takiemu wypoczętemu, nieobolałemu Narodowi Nieszczęśników, czyli po prostu NN, mogłoby przyjść do głowy jakieś kłopotliwe pytanie. Wprawdzie w Departamencie Standardowych Odpowiedzi przygotowano całe zestawy odpowiedzi na pytania, ale może się zdarzyć, że padnie pytanie nieznane wcześniej. Na wypadek tak obrzydliwego zdarzenia zalecano coś w tym stylu:

– Świetne pytanie! Gratulujemy przenikliwości i doświadczenia! Doprawdy jesteśmy pod wrażeniem pańskiego pytania. Czy mógłby pan powiedzieć nam, jak wpadł na pomysł zadania tak oryginalnego pytania?

Na ogół wyrażenie zachwytu wystarczało. Pytający pożywiał się fałszywym zachwytem, który był jeszcze smaczniejszy niż przesolone ochłapy. Odpowiedź nie była już właściwie potrzebna.

Nie do przyjęcia było wołanie Pracy! Wielki Kreator pamiętał, że ktoś ze starców mówił mu, iż praca uszlachetnia. Tego by jeszcze brakowało, żeby tłum wyszlachetniał! Jak bym do nich przemawiał? Szlachetny tłumie! – śmiechu warte. A może jeszcze śmieszniej: Szlachetne tłumoczki i tłumokowie! – można dostać skrętu kiszek. Cholera, jak bym dostał skrętu kiszek, musiałbym pójść do szpitala na operację. Brrr... już słyszę, jak jakiś doktor woła do mnie Żądam szacunku! Czy taki doktor nie rozumie, że wyłącznym właścicielem szacunku jest Centralny Komitet Kreatorów (CKK)?

Wielki Kreator wiedział, że bez pomocy Smagającego Bata żadna akcja poskramiania zachcianek tłumu nie odniosłaby należytego rezultatu. Żeby efekt był utrzymany dostatecznie długo, niezbędne było przyłączenie się Nieustannego Zdziwienia.

Wielki Kreator lubił dbać o Specjalne Autorytety, a nawet kilka razy w roku je rozpieszczać. Zabierał wszystkie Autorytety na lody malinowe i szarlotkę na ciepło. Warte były tej niewielkiej inwestycji. W końcu dzięki nim rzeczywistość był taka, jak sobie wymarzył.

Co prawda niekiedy znajdował się jakiś śmiałek, który kwestionował opinie wygłaszane przez Autorytety. Kreator wydawał specjalny rozkaz, aby załatwić go liczbami. Zasypać, omotać, powalić na kolana. Liczby robiły to znakomicie. Najlepiej spisywały się liczby powyżej tysiąca.

– Ty, śmiałku szkaradny, czym jest twój jeden głos przeciwko kolumnom liczb?!

Kolumny liczb ustawiały się w takich konfiguracjach, jak zalecał Wielki Kreator.

Płynęły dni, miesiące, lata. Wielkie Autorytety zbudowały sobie eleganckie rezydencje. Niektórym wyrosły brzuchy w następstwie nadkonsumpcji wszystkiego, co dało się wchłonąć i strawić. Zanosiło się na to, że będą żyły długo i szczęśliwie.

Nastała noc świętojańska. Choć była to najkrótsza noc w roku, autorytety spały spokojnym snem. Zdawało się, że nic im nie grozi. Oddychały równomiernie.

Osobliwej Moralności śniło się, że nigdy przez całe życie nie zrobiła nic niemoralnego. Nawet nie wiedziała do końca, co to jest niemoralność. Smagający Bat śnił, że rozdziela zasłużone razy, nawet we śnie nie przychodziło mu do głowy, że mogą być niezasłużone. Święte Oburzenie śniło, że tylko ono ma prawo do wyrażania tego uczucia, innym wolno było co najwyżej zawstydzić się reakcją Oburzenia. Nieustanne Zdziwienie, zgodnie ze swą naturą, nawet we śnie się dziwiło.

Gdzieś koło piątej nad ranem wszystkie Autorytety zaczęły poruszać się niespokojnie. Przewracały się na boki, wierciły, zmieniały położenie poduszek, rozkopywały puchowe kołdry.

Dyżurny spojrzał na ekran monitorujący przebieg myśli oraz snów podopiecznych. Cholera, co się dzieje? – pomyślał zdenerwowany. Na monitorach wszystkich autorytetów płynęły fale lambda. Fatalne fale. Zwiastowały nadejście niedobrych snów. Po serii wyładowań fal lambda zaczęły chaotycznie pojawiać się wszystkie fale alfabetycznie: alfa, beta, gamma, delta. Cały alfabet grecki fal. To nie były żarty! Autorytety gnębił koszmarny sen. Dyżurny włączył czytnik snów. Na ekranie wszystkich autorytetów wyświetlał się ten sam sen. To wymagało zawiadomienia szefa dyżuru.

Rozkodowano zapis snów. Zdumieni dyżurni czytali zapis snu Osobliwej Moralności: O rany, mam coś w ustach, coś mi narasta i wszystko wypełnia. Muszę to świństwo wypluć, inaczej nie będę mogła wyrażać oburzenia. Jak ludzie się dowiedzą, że jestem oburzona ich postępowaniem, gdy nie będę mogła w ogóle mówić? Co to może być? Jakieś małe, kłujące drobiny. Muszę zobaczyć w lusterku. Co to jest? Brokat? No tak. To jest brokat! Skąd się wziął? Nie mogę go wypluć, ciągle go przybywa! Nie mogę wypluć! Ratunku!!! Ratunku!!!

Z indywidualnych drukarek pozostałych autorytetów wyskakiwały identyczne opisy.

Autorytety budziły się i pełne oburzenia spluwały gdzie popadnie. Pluły do południa. Nic nie pomagało. Brokat siedział w ich jakże szlachetnych jamach ustnych. Im więcej wypluły, tym więcej nowych drobinek przybywało. Pluły przez cały dzień. Zwołano Absolutnie Prywatne Konsylium. Nikt nie znał sposobu na usunięcie brokatu. Autorytety pluły bez końca. Nie mogły wykonywać swych funkcji. Jak można komuś pokazać zapluty autorytet? Czy on kogoś przekona? – nerwowo rozmyślał Wielki Kreator.

Zdawało się, że małe świecące drobinki pokonały Wielkie Autorytety raz na zawsze. Wielki Kreator długo rozmyślał. W końcu zdecydował: wynajmę sobie nowe autorytety. Każdy jest do wynajęcia. Podwoję honorarium.

Szukał przez tydzień, jednak nikt nie chciał się zgodzić. Co do licha z nimi się porobiło? Potroję stawkę. Doszedł do dziesięciokrotności honorarium dotychczasowych autorytetów. Nic nie działało, nawet dziesięciokrotnie wyższa stawka. Zmęczony siadł za biurkiem. Spojrzał na kalendarz.

Jaką mamy dziś erę? Własnego Sumienia i Zdrowego Rozsądku? Co? Jakiego? Własnego? Zdrowego? Nie, to wszystko jest chore!!! Ja nie będę mógł na nikogo wpływać? Czy to możliwe? Błąkał się jeszcze miesiąc. Nikt jednak nie chciał być płatnym autorytetem do wynajęcia. Co to jest Sumienie? – rozmyślał. Gdzie ono leży? Wieczorami ukradkiem przykładał do różnych części ciała rozliczne detektory, poszukując sumienia. Jakieś niewielkie wychylenie stwierdził nad mózgiem. Nie były to jednak dobre technicznie zapisy. Żaden czytnik nie mógł ich rozkodować. Wszyscy posługiwali się tymi dziwnymi... no właśnie, nawet nie wiedział, jak to nazwać. Może są to urządzenia? – pomyślał. Jak włącza się te urządzenia?... Znowu zapomniałem, jak one się nazywają... zaraz... zaraz... Sumienie? Rozsądek? Chyba tak właśnie. Jak można było posługiwać się czymś, co nie dało się zarejestrować, czymś, co było niewidoczne? Nie miało stanowiska ani jakiegoś ozdobnego tytułu? Wielki Kreator nigdy nie zrozumiał nowej epoki. Nie było to łatwe. Światem i ludźmi rządziło coś niewidocznego.

Krystyna Knypl

GdL 6_2021

Kongres ASCO 2021 – badanie:VISION: terapia radioligandowa 177Lu-PSMA-617 w zaawansowanym raku prostaty

W badaniu fazy 3 VISION  wykazano istotną statystycznie poprawę całkowitego przeżycia (OS) po dodaniu celowanej terapii radioligandowej 177Lu-PSMA-617 (LuPSMA) do standardowego leczenia  u pacjentów z postępującym, przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację. Dodanie LuPSMA doprowadziło do poprawy takich wskaźników jak przeżycie wolnego od progresji radiograficznej ( wydłużenie o 5,3 miesiąca) oraz  ryzyka zgonu ( zmniejszenie o 40%).


 

Źródło: https://www.photoblog.com/mimax2/2012/06/16/16062012-migawki-z-czesci-wystawowej-kongresu-asco/

To badanie pokazuje alternatywę dla tradycyjnych terapii poprzez zastosowanie promieniowania ukierunkowanego na antygen PSMA. Promieniowanie to może być więc dostarczane bezpośrednio do komórek raka prostaty, a dzięki temu przeżywalność uległa znacznej poprawie. Jeśli terapia radioligandem PSMA zostanie dopuszczona do obrotu, może stać się ważną opcją terapeutyczną dla pacjentów z oporną na leczenie chorobą – powiedział prezydent ASCO, dr Lori J. Pierce.

Lek oczekuje na zatwierdzenie przez FDA - powiedział główny autor badania VISION, dr Michael J. Morris, szef sekcji raka gruczołu krokowego w Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.

Źródło:

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/targeted-radiotherapy-offers-new-treatment-option-patients?cid=DM7707&bid=81195224&cid=DM7755&bid=81888976

https://www.cancernetwork.com/view/vision-trail-results-indicate-benefit-of-177lu-psma-617a-added-to-standard-therapy

Krystyna Knypl

GdL 6 _ 2021

Kongres ASCO 2021 - badanie JUPITER - 02: toripalimab w zaawansowanym raku nosogardła

Toripalimab jest przeciwciałem monoklonalnym blokującym białko programowanej śmierci komórki 1 (PD-1), opracowanym przez Shanghai Junshi Bioscience Company i zatwierdzonym niedawno w Chinach do leczenia zaawansowanych postaci raka nosogardła. Badanie JUPITER – 02, którego wyniki przedstawiono podczas kongresu ASCO 2021 w doniesieniu zatytułowanym „Efficacy and safety of toripalimab in combination with gemcitabine-cisplatin chemotherapy as first-line treatment for recurrent or metastatic NPC” wykazało, że dodanie toripalimabu  do chemioterapii gemcytabiną i cisplatyną w leczeniu raka nosogardła, powodowało znaczącą poprawę zarówno przeżycia wolnego od progresji choroby, jak i całkowitego przeżycia.

 
Chicago 2010/186 Rozdziła Rodzinka Barinwaherów poczatek
Cloud Gate (The Bean) słynna rzeźba w Chicago, mieście w którym odbywały się tradycyjne kongresy ASCO, więcej o  tegorocznym kongresie pod linkiem  https://conferences.asco.org/am/attend
 

Pacjenci otrzymywali gemcytabinę i cisplatynę jako leczenie podstawowe, a oprócz tego 146 pacjentów otrzymywało toripalimab oraz 143 pacjentów otrzymywało placebo. W grupie otrzymującej toripalimab średnie przeżycie wynosiło 11,7 miesiąca, a w grupie otrzymującej placebo średnie przeżycie wynosiło 8 miesięcy. Częstość występowania objawów niepożądanych w grupie otrzymującej aktywne leczenie wynosiła 39,7%, a w grupie placebo 18,9%. Prowadzone są także badania klinicznie z toripalimabem w leczeniu zaawansowanego gruczolakoraka żołądka, płaskonabłonkowego raka przełyku oraz rak płaskonabłonkowego raka głowy i szyi.

Krystyna Knypl

Źródła:

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/addition-immunotherapy-standard-care-first-line-regimen-delays

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30805896/

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02915432

GdL 6 _ 2021

Podkategorie

 • Przerzuty w raku żołądka

   

  Na łamach pisma Oncotarget ukazało się doniesienie zatytułowane Metastatic spread in patients with gastric cancer, którego autorami są Matias Riihimäki i wsp., w którym omówiono zagadnienie przerzutów raka żołądka na podstawie danych pochodzących ze szwedzkich oraz niemieckich baz danych.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5239553/

  Najczęstszymi miejscami przerzutów były: wątroba ( 48%), otrzewna (32%), płuco (15%) i kości (12%). Przerzuty do płuc, układu nerwowego i kości były częstsze u mężczyzn w raku wywodzącym się z komórek wpustu i u mężczyzn, natomiast rak wywodzący się z innych komórek częściej dawał przerzuty w obrębie otrzewnej.

  Gruczolakoraki z komórek sygnetowatych ( rak śluzowo - komórkowy) częściej dawały przerzuty w obrębie otrzewnej, kości, rzadziej do płuc i wątroby w porównaniu z gruczolakorakiem uogólnionym.

  Przerzuty do kości jako pierwszy objaw raka żołądka należą do rzadkości opisany przez W.B. Ameur i w wsp. w doniesieniu Bone metastasis as the first sign of gastric cancer

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5724943/

  Autorzy opisują zmiany osteolityczne w kręgosłupie i miednicy u 60 letnie kobiety. Pacjentkę poddano chemioterapii z zastosowaniem oksaliplatyny i 5-fluorouracylu oraz napromienianiu.

  Jae Bong Ahn i wsp. podali, że wśród 2150 pacjentów, u których rozpoznano raka żołądka od czerwca 1992 r. do sierpnia 2010 r., przerzuty do kości występowały u 19 chorych z częstością 0,9%.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204476/

  Okres od rozpoznania przerzutów do kości do zgonu wynosił od 1 do 9 miesięcy, średnio 3,8±2,6 miesięcy. Prognoza stawiana jest nie tylko na podstawie badania histopatologicznego, ale także markerów nowotworowych - czytamy w artykule Bone metastasis in gastric cancer patients D.Wang i wsp.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181400/

  Krystyna Knypl

 • Informacja dla autorów materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

  1. Sprawy ogólne

  1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w "Gazecie dla Lekarzy" są lekarze i członkowie ich rodzin.

  1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 

  1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

  1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

  1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

  1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

  1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. W wypadku tekstów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza recenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do ponownego opracowania redakcyjnego.

  1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

  1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

  1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

  1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

  2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

  2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

  2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  3. Status współpracownika

  3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

  3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

  4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

  4.1. Teksty

  4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

  4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

  4.2. Ilustracje

  4.2.1. Sprawy techniczne

  4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

  4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

  4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

  4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

  4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

  4.2.2. Prawa autorskie

  4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

  4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.