Nowości

Europejskie Sieci Referencyjne nagrodzone!

DSC01492200

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Emily O’Reilly, w 2016 r. ustanowiła nagrodę za dobrą administrację (Award for Good Administration), o którą mogły ubiegać się wszystkie instytucje, agencje i organy Unii Europejskiej. Oceniano takie aspekty jak innowacyjność, jakość obsługi klienta, zorientowanie usług na obywatela, transformacja w zarządzaniu zmianami, zrównoważony rozwój, polityka językowa, współpraca oraz przejrzystość w postępowaniu administracyjnym. Do nagrody nominowano 90 inicjatyw i instytucji (lista nominowanych jest pod adresem https://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/eventdocument.faces/en/77198/html.bookmark).

Czytaj więcej: Europejskie Sieci Referencyjne nagrodzone!

Wpływ antybiotyków stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym na zdrowie dzieci

Stanowisko American Academy of Pediatrics

„Pediatrics” (listopad 2015) ogłosiło raport zatytułowany Nontherapeutic Use of Antimicrobial Agents in Animal Agriculture: Implications for Pediatrics autorstwa J.A. Paulsona i wsp. na temat wpływu antybiotyków stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym na zdrowie dzieci. Autorzy zwracają uwagę na stale rosnącą liczbę antybiotykoopornych infekcji. Szacuje się, że każdego roku 2 mln Amerykanów zapada na tego rodzaju infekcje i są one przyczyną 23 tys. zgonów rocznie.

Czytaj więcej: Wpływ antybiotyków stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym na zdrowie dzieci

Kardiolodzy interwencyjni obradują i informują

DSC01655300

W dniach 5-7 kwietnia 2017 odbywa się w Warszawie konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom kardiologii interwencyjnej. Na zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej poinformowano dziennikarzy o zastrzeżeniach i uwagach kardiologów interwencyjnych do projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w strukturze placówek kardiologicznych oraz obniżeniu nakładów.

Czytaj więcej: Kardiolodzy interwencyjni obradują i informują

Schorzenia związane z migracją ludności

Wśród różnych zagadnień związanych z migracją ludności istotnym problemem są schorzenia przemieszczające się wraz z imigrantami i uchodźcami, zwykle nieznane lub rzadko występujące w kraju nowego osiedlenia. Europejskie spojrzenie na te schorzenia powoduje, że stosunkowo mało wiemy o problemach zdrowotnych napływającej ludności. Na łamach „Clinical Inectious Diseases” 2004,38,1742-8 znajdujemy obszerne doniesienie autorstwa B.D. Gushulaka i D.W. MacPhersona Globalization of infectious diseases: the impact of migration poświęcone tym zagadnieniom.

Czytaj więcej: Schorzenia związane z migracją ludności

Skryba medyczny – nowy stary zawód?

„The Journal of the American Medical Association” zamieścił artykuł dr. George’a A. Gellerta i wsp. The rise of medical scribe industry. Implications for the advancement of electronic health records, w którym autorzy zwracają uwagę na nieuświadamiane powszechnie aspekty masowego wprowadzenia medycznej dokumentacji elektronicznej. Problem sprowadza się do tego, że wymogi federalne dotyczące dokumentacji elektronicznej sporządzanej w związku z udzielaną poradą rosną, a doba nie chce się wydłużyć. Lekarze muszą wynajmować dodatkowe osoby do wprowadzania danych, nadzorować ich pracę, a przez to mają mniej czasu bezpośrednio poświęcanego pacjentowi i uważają, że zagrożona jest jakość opieki nad pacjentem.

Czytaj więcej: Skryba medyczny – nowy stary zawód?

W Hiszpanii przeszczepiono 4360 narządów w 2014 roku

Hiszpania jest od lat liderem w transplantologii dzięki skoordynowanym działaniom Organización Nacional de Trasplantes http://www.ont.es/home/Paginas/default.aspx, którą kieruje dr Rafael Matesanz. Przywiązuje on dużą rolę do relacji z mediami. W lutym 2014 r. udzielił wywiadu tygodnikowi „Newsweek” (wydanie w jęz. angielskim).

Czytaj więcej: W Hiszpanii przeszczepiono 4360 narządów w 2014 roku

Fumaran dimetylu w leczeniu chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Pięcioletnie wyniki badania klinicznego ENDORSE trzeciej fazy potwierdzają silną i trwałą skuteczność stosowania Tecfideru® (fumaran dimetylu) w szerokiej populacji pacjentów z rzutowo-remisyjnym stwardnieniem rozsianym (SM). Fumaran dimetylu to doustny preparat o przedłużonym uwalnianiu. Od marca 2013 r. lek otrzymało ponad 100 000 pacjentów na całym świecie. Zmniejsza on liczbę rzutów SM, spowalnia progresję stopnia niepełnosprawności oraz zmniejsza liczbę zmian mózgowych SM przy zachowaniu korzystnego profilu bezpieczeństwa i tolerancji u pacjentów z rzutowymi postaciami tej choroby.

Czytaj więcej: Fumaran dimetylu w leczeniu chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Spożywanie alkoholu w życiu i literaturze

Dziś, gdy lekarzowi z każdej strony wiatr wieje w oczy, liczba domniemanych sponsorów jego studiów przeczy wszelkim zasadom arytmetyki, a na medycynie najlepiej znają się ci, którzy się na studia lekarskie nie dostali, najlepiej poświęcić się studiowaniu medycyny niesłużebnej. Zgłębianie czystej wiedzy medycznej przynosi lekarzowi zawsze wiele satysfakcji. Publikowaliśmy już omówienie znakomitego eseju prof. Franza H. Messerliego Chocolate consumption, cognitive function and Nobel laureates (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMon1211064), pora na naukowe omówienie wpływu na organizm człowieka innych przyjemnych używek oraz pogłębienie naszej wiedzy o tym, jak owe używki spożywali słynni konsumenci.

Czytaj więcej: Spożywanie alkoholu w życiu i literaturze

Manipulacje emocjami przez Facebook

Na łamach pisma „National Academy of Science of the United States of America” ukazał się artykuł autorstwa trzech badaczy: Adama D.I. Kramera z Core Data Science Team, Facebook, Jamie E. Guillory z Center for Tobacco Control Research and Education, University of California, i Jeffreya T. Hancocka z Information Science, Cornell University, zatytułowany Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks.

Czytaj więcej: Manipulacje emocjami przez Facebook

Zarejestrowane osoby czekające na transplantację...

... to wierzchołek góry lodowej

Według danych z końca 2013 roku w krajach Unii Europejskiej na przeszczep różnych narządów czekało około 63 tysięcy pacjentów. Najwięcej czekało na przeszczep nerki – 50 tysięcy osób, na przeszczep wątroby – 6700, na przeszczep serca – 3450, na przeszczep płuca – 2100, na przeszczep trzustki – 1300, na przeszczep jelita cienkiego – 70. Szacuje się, że w 2013 roku zmarło około 4100 osób, które nie trafiły na listę oczekujących.

Czytaj więcej: Zarejestrowane osoby czekające na transplantację...

Amerykanin czeka na przeszczep serca

Liczba przeszczepów serca w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie od ponad 10 lat – pisze dr L. Warner Stevenson na łamach JAMA. W 2004 roku przeszczepiono w USA 2177 serc, a w 2014 roku 2166 biorców otrzymało serce. Tymczasem wzrosła do 120 liczba ośrodków zajmujących się transplantacją, a do zabiegów są kwalifikowane coraz starsze osoby, mające liczne schorzenia współistniejące, takie jak cukrzyca czy otyłość.

Czytaj więcej: Amerykanin czeka na przeszczep serca

Dzieci niepełnosprawne intelektualnie – rady dla rodziców...

... wg American Psychiatric Association

Niepełnosprawność intelektualna dotyka około 1% populacji, przy czym u około 85% osób nią dotkniętych występuje w postaci lekkiej. Jest definiowana jako upośledzenie adaptacyjnego funkcjonowania w trzech obszarach:

koncepcyjnym – język, czytanie, pisanie, matematyka, rozumowanie, wiedza, pamięć

społecznym – empatia, osądy społeczne, umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętność stosowania zasad oraz na nawiązywanie i utrzymanie przyjaźni

praktycznym – zarządzanie sobą w takich dziedzinach jak higiena osobista, praca, obowiązki, zarządzania pieniędzmi, rekreacja i organizacja zadań związanych ze szkołą lub pracą.

Czytaj więcej: Dzieci niepełnosprawne intelektualnie – rady dla rodziców...

Rozwój psychoruchowy dzieci urodzonych z atrezją przełyku

„Journal of Pediatric Surgery” zamieścił doniesienie Developmental outcomes at three years of age of infants with esophageal atresia autorstwa K. Walker i wsp. z Australii omawiające rozwój dzieci urodzonych z atrezją przełyku.
Autorzy analizują parametry rozwoju za pomocą skali Bayleya (aspekty poznawcze, językowe i motoryczne) u 34 dzieci operowanych po urodzeniu z powodu atrezji przełyku i porównują je z wynikami 166 dzieci zdrowych.

Czytaj więcej: Rozwój psychoruchowy dzieci urodzonych z atrezją przełyku

Zaburzenia połykania u dzieci

Połykanie odbywa się w trzech fazach: ustnej, gardłowej i przełykowej. Dysfagia w pierwszych dwóch fazach jest w 80% wynikiem zaburzeń nerwowo-mięśniowych, pozostałe 20% to przyczyny zależne od miejscowych zaburzeń strukturalnych, przeciwnie do dysfagii przełykowej, gdzie w 85% upośledzenie połykania wiąże się z zaburzeniami strukturalnymi, a jedynie w 15% z motorycznymi. Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” ukazał się w 2015 roku artykuł The evaluation of deglutition with videofluoroscopy after repair of esophageal atresia and/or tracheoesophageal fistula S.Yalcin i wsp. Przedstawiono w nim wyniki retrospektywnej oceny zaburzenia połykania za pomocą wideofluoroskopii u 23 dzieci z atrezją przełyku o średnim wieku 4 lat.

Czytaj więcej: Zaburzenia połykania u dzieci

Pediatryczne centra oddechowo-pokarmowe

Dzieci z kompleksowymi zaburzeniami ze strony układu oddechowego i pokarmowego, określanymi często jako zaburzenia oddechowo-pokarmowe mogą mieć różnego rodzaju schorzenia podstawowe. Zaburzenia te występują w przebiegu bezdechu sennego, astmy, wrodzonych nieprawidłowości w obrębie dróg oddechowych lub przełyku, problemów z karmieniem, odżywianiem, refluksu żołądkowo-przełykowego, zapalenia przełyku, tracheomalacji.
Na łamach „JAMA Otolaryngology – Neck & Head Surgery” ukazało się w lutym 2015 r. doniesienie zatytułowane Interdisciplinary Pediatric Aerodigestive Care and Reduction in Health Care Costs and Burden J.M. Collaco i wsp. poświęcone interdyscyplinarnym centrom medycznym leczącym zaburzenia oddechowo-pokarmowe.

Czytaj więcej: Pediatryczne centra oddechowo-pokarmowe

Zaburzenia połykania w atrezji przełyku

Na łamach „Annals of Surgery” 6 sierpnia 2016 r. ukazało się doniesienie Swallowing Dysfunction and Quality of Life in Adults With Surgically Corrected Esophageal Atresia/Tracheoesophageal Fistula as Infants: Forty Years of Follow-up autorstwa W. Gibreel i wsp. na temat długookresowej obserwacji pacjentów po operacji atrezji. Do badania zaproszono 97 pacjentów po operacji atrezji przełyku wykonanej w latach 1950-1997.

Czytaj więcej: Zaburzenia połykania w atrezji przełyku

Jakość życia dzieci urodzonych z atrezją przełyku

Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” ukazało się doniesienie Health-related quality of life experiences among children and adolescents born with esophageal atresia: Development of a condition-specific questionnaire for pediatric patients poświęcone jakości życia dzieci z atrezją przełyku. Autorzy, M. Dellenmark-Blom i wsp., posłużyli się metodologią DISABKIDS, w której psycholog pracuje ze standaryzowaną grupą fokusową (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zogniskowany_wywiad_grupowy).

Czytaj więcej: Jakość życia dzieci urodzonych z atrezją przełyku

Przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej u dzieci

Na łamach „European Journal of Pediatric Surgery” w lutym 2016 r. ukazało się doniesienie Prolonged Use of Proton Pump Inhibitors as Stricture Prophylaxis in Infants with Reconstructed Esophageal Atresia autorstwa P. Stenström i wsp. porównujące 3- i 12-miesięczne podawanie inhibitorów pompy protonowej po rekonstrukcji przełyku jako postępowanie zapobiegające powstaniu zwężenia w miejscu zespolenia.

Czytaj więcej: Przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej u dzieci

Obiecujące wyniki prac nad bioniczną trzustką

Przed dwoma laty opisaliśmy okoliczności skonstruowania i stan badań nad trzustką bioniczną: http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/102-przelom-w-leczeniu-cukrzycy-typu-1. Artykuł cieszy się bardzo dużą popularnością wśród czytelników. Mamy dla nich dalsze bardzo dobre wiadomości.

Czytaj więcej: Obiecujące wyniki prac nad bioniczną trzustką

Ekspozycja na jednorazowe znieczulenie ogólne dzieci poniżej trzeciego roku życia...

... nie upośledza ich późniejszego rozwoju intelektualnego

DSC09589400

Na łamach JAMA opublikowano doniesienie Association Between a Single General Anesthesia Exposure Before Age 36 Months and Neurocognitive Outcomes in Later Childhood autorstwa L.S.Sun i wsp., które prezentuje wyniki testów oceniających rozwój intelektualny dzieci poddanych leczeniu chirurgicznemu w znieczuleniu ogólnym, gdy były one w wieku poniżej 36 miesięcy. Dzieci były leczone w okresie od maja 2009 do kwietnia 2015 w czterech szpitalach uniwersyteckich.

Czytaj więcej: Ekspozycja na jednorazowe znieczulenie ogólne dzieci poniżej trzeciego roku życia...

Jak obchodziliśmy piąte urodziny „Gazety dla Lekarzy”

DSC01629660

Tradycja nakazuje, aby na urodzinowym przyjęciu był tort, świeczki i zdjęcia dokumentujące ich zdmuchiwanie. Jednak to nieprosta sprawa, gdy potencjalni goście – redaktorzy tworzący GdL rozrzuceni są po całej Europie, mają nie tylko różne grafiki swoich obowiązków służbowych, ale także dziatwę wymagającą odprowadzenia do szkoły lub poczytania po raz setny książeczki z ulubionymi wierszami. A także, jak wiadomo, Lekarz ma kota?, co pięknie przedstawiła nasza krakowska korespondentka Ewa Dereszak-Kozanecka. Lekarski kot bywa nie tylko malowany, ale czasem też jest głodny, a wtedy oczywiście trzeba go nakarmić w ramach obowiązków rodzinnych. Słowem, trudno o tu i teraz.

Czytaj więcej: Jak obchodziliśmy piąte urodziny „Gazety dla Lekarzy”

Przeciwciało monoklonalne MEDI8897 neutralizujące wirus RS

Wirus RS, czyli syncytialny wirus oddechowy jest wg Centers for Disease Control and Prevention najczęstszą przyczyną zakażeń dolnych dróg oddechowych u dzieci poniżej roku życia zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie.
Obecnie trwają badania II fazy nad przeciwciałem monoklonalnym MEDI8897, które będzie zapobiegać chorobom związanym z zakażeniem wirusem RS u noworodków i niemowląt.

Czytaj więcej: Przeciwciało monoklonalne MEDI8897 neutralizujące wirus RS

Dym tytoniowy w każdej postaci jest groźny dla zdrowia!

Kontakt z dymem tytoniowym jest szkodliwy dla zdrowia w każdej postaci – dla aktywnego palacza, dla osób przebywających w tym czasie w jego otoczeniu, dla osób przebywających później w tym pomieszczeniu. Szkodliwe są także papierosy elektroniczne.

Pojęcie „dymu tytoniowego z trzeciej ręki” dotyczy zanieczyszczenia przedmiotów codziennego użytku substancjami pochodzącymi z palenia papierosów. Ekspozycja na „dym tytoniowy z trzeciej ręki” jest szczególnie niebezpieczna dla niemowląt i małych dzieci. Dzieci kontaktując się z takimi przedmiotami jak meble, dywany, ubrania, zabawki wystawionymi na dym tytoniowy lub przebywając w otoczeniu zanieczyszczonym dymem tytoniowym ponoszą szkody zdrowotne, do których przyczyniają się nitrozoaminy. Szczególne narażenie niemowląt wynika m.in. z tego, że wkładają one wszystko do ust.

Czytaj więcej: Dym tytoniowy w każdej postaci jest groźny dla zdrowia!

Skala psychopatii wg Roberta Hare

Pacjenci z zaburzeniami osobowości w istotny sposób mogą utrudniać codzienną pracę w gabinecie lekarskim, na SOR-ze czy w rejestracji. W ocenie zachowania pacjenta lub osoby towarzyszącej może być pomocna amerykańska Hare Psychopathy Checklist-Revised (skala psychopatii Roberta Hare’a). Test przeprowadzany wg tej skali obejmuje 20 kryteriów ocenianych na 0, 1 lub 2 punkty podczas wywiadu z badaną osobą. Uzyskanie 30 punktów wskazuje na psychopatię. Osoby bez zaburzeń uzyskują zwykle kilka punktów. Osoby o skłonnościach psychopatycznych uzyskują kilkanaście punktów.

Czytaj więcej: Skala psychopatii wg Roberta Hare

Gorzka czekolada jest dobra...

... na wszystko!

„Journal of American Heart Association” opublikował interesujące doniesienie zatytułowane Dark chocolate acutely improves walking autonomy in patients with peripheral artery disease autorstwa dr. L. Loffredo i wsp. Wykazano, że spożywanie 40 g gorzkiej czekolady dziennie przez osoby z miażdżycą tętnic obwodowych kończyn dolnych wydłuża dystans chromania przestankowego.

Czytaj więcej: Gorzka czekolada jest dobra...

Podkategorie