Nowości

Nowe urządzenie do leczenia długoodcinkowej atrezji przełyku

Ped Atresia patient Care HDE Filing composite660

Amerykańska agencja Food and Drug Administration zarejestrowała 16 maja 2017 r. urządzenie Cook Medical’s Flourish™ do leczenia wybranych przypadków długoodcinkowej atrezji przełyku (jak piszą producenci, gdy długość przerwy nie przekracza 4 cm), w których nie było możliwe dokonanie zespolenia i związku z tym w pierwszym etapie leczenia wykonano gastrostomię.

Czytaj więcej: Nowe urządzenie do leczenia długoodcinkowej atrezji przełyku

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami w genie kodującym receptor EGFR

Krystyna Knypl

Rak płuc jest obecnie główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i mężczyzn. Stanowi przyczynę około jednej trzeciej wszystkich zgonów z powodu nowotworu i odpowiada za większą liczbę zgonów niż rak piersi, rak prostaty i rak jelita grubego łącznie. U 25-40% pacjentów z rakiem płuca wystąpią w przebiegu choroby przerzuty do mózgu.

Czytaj więcej: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami w genie kodującym receptor EGFR

Polscy lekarze na Sermo

xDSC01775660

Krystyna Knypl

Od 10 maja 2016 roku największy portal dla lekarzy Sermo jest dostępny również dla polskich lekarzy. Jest na nim zarejestrowanych ponad 600 tysięcy lekarzy z 30 krajów świata, w tym 5 tysięcy lekarzy z Polski. Poza wątkami zakładanymi przez uczestników dostępne są felietony pisane przez użytkowników z zacięciem literackim, które to teksty są sygnowane logo „Sermo community columnist”.

Czytaj więcej: Polscy lekarze na Sermo

Lekarze najlepszymi menedżerami szpitali

Na łamach prestiżowego „Harvard Business Review” dr James K. Stoller (M.D., M.S.), pulmonolog ze słynnej Cleveland Clinic w Stanach Zjednoczonych opublikował bardzo interesujący artykuł Why The Best Hospitals Are Managed by Doctors? Pisze on, że opieka zdrowotna jest we współczesnych czasach wyjątkowym kondensatem trudnych do rozwiązania problemów. Z jednej strony humanitarna potrzeba niesienia pomocy choremu człowiekowi, z drugiej – rosnące koszty leczenia i nowe techniki. Wszystko to powoduje, że dobre zarządzanie szpitalem jest wyjątkowo trudnym zdaniem.

Czytaj więcej: Lekarze najlepszymi menedżerami szpitali

Wyniki badań nad EBC-46, nowym lekiem przeciwnowotworowym

Podane do publicznej wiadomości w grudniu 2016 r. przez australijską stację telewizyjną 7News First wyniki badań klinicznych pierwszej fazy nad substancją EBC-46, stosowaną u pacjentów chorych na nowotwory, wzbudziły wiele nadziei na całym świecie. Skuteczność leku testowano u chorych z czerniakiem, rakiem płaskonabłonkowym, rakiem podstawnokomórkowym i gruczolakorakiem piersi.

Czytaj więcej: Wyniki badań nad EBC-46, nowym lekiem przeciwnowotworowym

Europejskie Sieci Referencyjne nagrodzone!

DSC01492200

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Emily O’Reilly, w 2016 r. ustanowiła nagrodę za dobrą administrację (Award for Good Administration), o którą mogły ubiegać się wszystkie instytucje, agencje i organy Unii Europejskiej. Oceniano takie aspekty jak innowacyjność, jakość obsługi klienta, zorientowanie usług na obywatela, transformacja w zarządzaniu zmianami, zrównoważony rozwój, polityka językowa, współpraca oraz przejrzystość w postępowaniu administracyjnym. Do nagrody nominowano 90 inicjatyw i instytucji (lista nominowanych jest pod adresem https://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/eventdocument.faces/en/77198/html.bookmark).

Czytaj więcej: Europejskie Sieci Referencyjne nagrodzone!

Wpływ antybiotyków stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym na zdrowie dzieci

Stanowisko American Academy of Pediatrics

„Pediatrics” (listopad 2015) ogłosiło raport zatytułowany Nontherapeutic Use of Antimicrobial Agents in Animal Agriculture: Implications for Pediatrics autorstwa J.A. Paulsona i wsp. na temat wpływu antybiotyków stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym na zdrowie dzieci. Autorzy zwracają uwagę na stale rosnącą liczbę antybiotykoopornych infekcji. Szacuje się, że każdego roku 2 mln Amerykanów zapada na tego rodzaju infekcje i są one przyczyną 23 tys. zgonów rocznie.

Czytaj więcej: Wpływ antybiotyków stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym na zdrowie dzieci

Schorzenia związane z migracją ludności

Krystyna Knypl

Wśród różnych zagadnień związanych z migracją ludności istotnym problemem są schorzenia przemieszczające się wraz z imigrantami i uchodźcami, zwykle nieznane lub rzadko występujące w kraju nowego osiedlenia. Europejskie spojrzenie na te schorzenia powoduje, że stosunkowo mało wiemy o problemach zdrowotnych napływającej ludności. Na łamach „Clinical Inectious Diseases” 2004,38,1742-8 znajdujemy obszerne doniesienie autorstwa B.D. Gushulaka i D.W. MacPhersona Globalization of infectious diseases: the impact of migration poświęcone tym zagadnieniom.

Czytaj więcej: Schorzenia związane z migracją ludności

Skryba medyczny – nowy stary zawód?

Krystyna Knypl

„The Journal of the American Medical Association” zamieścił artykuł dr. George’a A. Gellerta i wsp. The rise of medical scribe industry. Implications for the advancement of electronic health records, w którym autorzy zwracają uwagę na nieuświadamiane powszechnie aspekty masowego wprowadzenia medycznej dokumentacji elektronicznej. Problem sprowadza się do tego, że wymogi federalne dotyczące dokumentacji elektronicznej sporządzanej w związku z udzielaną poradą rosną, a doba nie chce się wydłużyć. Lekarze muszą wynajmować dodatkowe osoby do wprowadzania danych, nadzorować ich pracę, a przez to mają mniej czasu bezpośrednio poświęcanego pacjentowi i uważają, że zagrożona jest jakość opieki nad pacjentem.

Czytaj więcej: Skryba medyczny – nowy stary zawód?

W Hiszpanii przeszczepiono 4360 narządów w 2014 roku

Krystyna Knypl

Hiszpania jest od lat liderem w transplantologii dzięki skoordynowanym działaniom Organización Nacional de Trasplantes http://www.ont.es/home/Paginas/default.aspx, którą kieruje dr Rafael Matesanz. Przywiązuje on dużą rolę do relacji z mediami. W lutym 2014 r. udzielił wywiadu tygodnikowi „Newsweek” (wydanie w jęz. angielskim).

Czytaj więcej: W Hiszpanii przeszczepiono 4360 narządów w 2014 roku

Fumaran dimetylu w leczeniu chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Krystyna Knypl

Pięcioletnie wyniki badania klinicznego ENDORSE trzeciej fazy potwierdzają silną i trwałą skuteczność stosowania Tecfideru® (fumaran dimetylu) w szerokiej populacji pacjentów z rzutowo-remisyjnym stwardnieniem rozsianym (SM). Fumaran dimetylu to doustny preparat o przedłużonym uwalnianiu. Od marca 2013 r. lek otrzymało ponad 100 000 pacjentów na całym świecie. Zmniejsza on liczbę rzutów SM, spowalnia progresję stopnia niepełnosprawności oraz zmniejsza liczbę zmian mózgowych SM przy zachowaniu korzystnego profilu bezpieczeństwa i tolerancji u pacjentów z rzutowymi postaciami tej choroby.

Czytaj więcej: Fumaran dimetylu w leczeniu chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Spożywanie alkoholu w życiu i literaturze

Krystyna Knypl

Dziś, gdy lekarzowi z każdej strony wiatr wieje w oczy, liczba domniemanych sponsorów jego studiów przeczy wszelkim zasadom arytmetyki, a na medycynie najlepiej znają się ci, którzy się na studia lekarskie nie dostali, najlepiej poświęcić się studiowaniu medycyny niesłużebnej. Zgłębianie czystej wiedzy medycznej przynosi lekarzowi zawsze wiele satysfakcji. Publikowaliśmy już omówienie znakomitego eseju prof. Franza H. Messerliego Chocolate consumption, cognitive function and Nobel laureates (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMon1211064), pora na naukowe omówienie wpływu na organizm człowieka innych przyjemnych używek oraz pogłębienie naszej wiedzy o tym, jak owe używki spożywali słynni konsumenci.

Czytaj więcej: Spożywanie alkoholu w życiu i literaturze

Manipulacje emocjami przez Facebook

Na łamach pisma „National Academy of Science of the United States of America” ukazał się artykuł autorstwa trzech badaczy: Adama D.I. Kramera z Core Data Science Team, Facebook, Jamie E. Guillory z Center for Tobacco Control Research and Education, University of California, i Jeffreya T. Hancocka z Information Science, Cornell University, zatytułowany Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks.

Czytaj więcej: Manipulacje emocjami przez Facebook

Zarejestrowane osoby czekające na transplantację...

... to wierzchołek góry lodowej

Według danych z końca 2013 roku w krajach Unii Europejskiej na przeszczep różnych narządów czekało około 63 tysięcy pacjentów. Najwięcej czekało na przeszczep nerki – 50 tysięcy osób, na przeszczep wątroby – 6700, na przeszczep serca – 3450, na przeszczep płuca – 2100, na przeszczep trzustki – 1300, na przeszczep jelita cienkiego – 70. Szacuje się, że w 2013 roku zmarło około 4100 osób, które nie trafiły na listę oczekujących.

Czytaj więcej: Zarejestrowane osoby czekające na transplantację...

Amerykanin czeka na przeszczep serca

Liczba przeszczepów serca w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie od ponad 10 lat – pisze dr L. Warner Stevenson na łamach JAMA. W 2004 roku przeszczepiono w USA 2177 serc, a w 2014 roku 2166 biorców otrzymało serce. Tymczasem wzrosła do 120 liczba ośrodków zajmujących się transplantacją, a do zabiegów są kwalifikowane coraz starsze osoby, mające liczne schorzenia współistniejące, takie jak cukrzyca czy otyłość.

Czytaj więcej: Amerykanin czeka na przeszczep serca

Dzieci niepełnosprawne intelektualnie – rady dla rodziców...

... wg American Psychiatric Association

Niepełnosprawność intelektualna dotyka około 1% populacji, przy czym u około 85% osób nią dotkniętych występuje w postaci lekkiej. Jest definiowana jako upośledzenie adaptacyjnego funkcjonowania w trzech obszarach:

koncepcyjnym – język, czytanie, pisanie, matematyka, rozumowanie, wiedza, pamięć

społecznym – empatia, osądy społeczne, umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętność stosowania zasad oraz na nawiązywanie i utrzymanie przyjaźni

praktycznym – zarządzanie sobą w takich dziedzinach jak higiena osobista, praca, obowiązki, zarządzania pieniędzmi, rekreacja i organizacja zadań związanych ze szkołą lub pracą.

Czytaj więcej: Dzieci niepełnosprawne intelektualnie – rady dla rodziców...

Rozwój psychoruchowy dzieci urodzonych z atrezją przełyku

Krystyna Knypl

„Journal of Pediatric Surgery” zamieścił doniesienie Developmental outcomes at three years of age of infants with esophageal atresia autorstwa K. Walker i wsp. z Australii omawiające rozwój dzieci urodzonych z atrezją przełyku.
Autorzy analizują parametry rozwoju za pomocą skali Bayleya (aspekty poznawcze, językowe i motoryczne) u 34 dzieci operowanych po urodzeniu z powodu atrezji przełyku i porównują je z wynikami 166 dzieci zdrowych.

Czytaj więcej: Rozwój psychoruchowy dzieci urodzonych z atrezją przełyku

Zaburzenia połykania u dzieci

Krystyna Knypl

Połykanie odbywa się w trzech fazach: ustnej, gardłowej i przełykowej. Dysfagia w pierwszych dwóch fazach jest w 80% wynikiem zaburzeń nerwowo-mięśniowych, pozostałe 20% to przyczyny zależne od miejscowych zaburzeń strukturalnych, przeciwnie do dysfagii przełykowej, gdzie w 85% upośledzenie połykania wiąże się z zaburzeniami strukturalnymi, a jedynie w 15% z motorycznymi. Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” ukazał się w 2015 roku artykuł The evaluation of deglutition with videofluoroscopy after repair of esophageal atresia and/or tracheoesophageal fistula S.Yalcin i wsp. Przedstawiono w nim wyniki retrospektywnej oceny zaburzenia połykania za pomocą wideofluoroskopii u 23 dzieci z atrezją przełyku o średnim wieku 4 lat.

Czytaj więcej: Zaburzenia połykania u dzieci

Pediatryczne centra oddechowo-pokarmowe

Krystyna Knyl

Dzieci z kompleksowymi zaburzeniami ze strony układu oddechowego i pokarmowego, określanymi często jako zaburzenia oddechowo-pokarmowe mogą mieć różnego rodzaju schorzenia podstawowe. Zaburzenia te występują w przebiegu bezdechu sennego, astmy, wrodzonych nieprawidłowości w obrębie dróg oddechowych lub przełyku, problemów z karmieniem, odżywianiem, refluksu żołądkowo-przełykowego, zapalenia przełyku, tracheomalacji.
Na łamach „JAMA Otolaryngology – Neck & Head Surgery” ukazało się w lutym 2015 r. doniesienie zatytułowane Interdisciplinary Pediatric Aerodigestive Care and Reduction in Health Care Costs and Burden J.M. Collaco i wsp. poświęcone interdyscyplinarnym centrom medycznym leczącym zaburzenia oddechowo-pokarmowe.

Czytaj więcej: Pediatryczne centra oddechowo-pokarmowe

Zaburzenia połykania w atrezji przełyku

Krystyna Knypl

Na łamach „Annals of Surgery” 6 sierpnia 2016 r. ukazało się doniesienie Swallowing Dysfunction and Quality of Life in Adults With Surgically Corrected Esophageal Atresia/Tracheoesophageal Fistula as Infants: Forty Years of Follow-up autorstwa W. Gibreel i wsp. na temat długookresowej obserwacji pacjentów po operacji atrezji. Do badania zaproszono 97 pacjentów po operacji atrezji przełyku wykonanej w latach 1950-1997.

Czytaj więcej: Zaburzenia połykania w atrezji przełyku

Jakość życia dzieci urodzonych z atrezją przełyku

Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” ukazało się doniesienie Health-related quality of life experiences among children and adolescents born with esophageal atresia: Development of a condition-specific questionnaire for pediatric patients poświęcone jakości życia dzieci z atrezją przełyku. Autorzy, M. Dellenmark-Blom i wsp., posłużyli się metodologią DISABKIDS, w której psycholog pracuje ze standaryzowaną grupą fokusową (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zogniskowany_wywiad_grupowy).

Czytaj więcej: Jakość życia dzieci urodzonych z atrezją przełyku

Przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej u dzieci

Na łamach „European Journal of Pediatric Surgery” w lutym 2016 r. ukazało się doniesienie Prolonged Use of Proton Pump Inhibitors as Stricture Prophylaxis in Infants with Reconstructed Esophageal Atresia autorstwa P. Stenström i wsp. porównujące 3- i 12-miesięczne podawanie inhibitorów pompy protonowej po rekonstrukcji przełyku jako postępowanie zapobiegające powstaniu zwężenia w miejscu zespolenia.

Czytaj więcej: Przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej u dzieci

Obiecujące wyniki prac nad bioniczną trzustką

Przed dwoma laty opisaliśmy okoliczności skonstruowania i stan badań nad trzustką bioniczną: http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/102-przelom-w-leczeniu-cukrzycy-typu-1. Artykuł cieszy się bardzo dużą popularnością wśród czytelników. Mamy dla nich dalsze bardzo dobre wiadomości.

Czytaj więcej: Obiecujące wyniki prac nad bioniczną trzustką

Ekspozycja na jednorazowe znieczulenie ogólne dzieci poniżej trzeciego roku życia...

... nie upośledza ich późniejszego rozwoju intelektualnego

DSC09589400

Na łamach JAMA opublikowano doniesienie Association Between a Single General Anesthesia Exposure Before Age 36 Months and Neurocognitive Outcomes in Later Childhood autorstwa L.S.Sun i wsp., które prezentuje wyniki testów oceniających rozwój intelektualny dzieci poddanych leczeniu chirurgicznemu w znieczuleniu ogólnym, gdy były one w wieku poniżej 36 miesięcy. Dzieci były leczone w okresie od maja 2009 do kwietnia 2015 w czterech szpitalach uniwersyteckich.

Czytaj więcej: Ekspozycja na jednorazowe znieczulenie ogólne dzieci poniżej trzeciego roku życia...

Podkategorie

 • Informacja dla autorów materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

  1. Sprawy ogólne

  1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w "Gazecie dla Lekarzy" są lekarze i członkowie ich rodzin.

  1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 

  1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

  1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

  1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

  1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

  1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. W wypadku tekstów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza recenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do ponownego opracowania redakcyjnego.

  1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

  1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

  1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

  1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

  2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

  2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

  2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  3. Status współpracownika

  3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

  3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

  4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

  4.1. Teksty

  4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

  4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

  4.2. Ilustracje

  4.2.1. Sprawy techniczne

  4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

  4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

  4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

  4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

  4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

  4.2.2. Prawa autorskie

  4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

  4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.