Nowości

Raport Europejskiej Agencji Leków oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności o dodatkach chemicznych w żywności

Krystyna Knypl, Beata Niedźwiedzka

Redakcja Gazety dla Lekarzy otrzymała informację prasową o tym, że Europejska Agencja Leków oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności opublikowały wspólny raport na temat zawartości w żywności różnych substancji takich jak dodatki paszowej, leki weterynaryjne oraz pestycydy.

Raport jest dostępny pod linkiem:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ema/efsa-report-development-harmonised-approach-human-dietary-exposure_en.pdf

Raport przedstawia dane dotyczące zawartości wspomnianych substancji w mięsie, mleku, jajkach oraz miodzie obliczanych w pojedynczych próbkach produktów spożywczych oraz kalkulacje ilustrujące przewlekłe spożycie.

<a href=

Opryskiwacz Lite-Trac rozpylający pestycydy na polu

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide

Tematyka bezpieczeństwa żywności na łamach Gazety dla Lekarzy jest poruszana w kilku artykułach. Zapraszamy do kliknięcia na linki:

1. Czy wiesz co jesz? cz 1 - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1620-czy-wiesz-co-jesz-cz-1

2. Czy wiesz co jesz cz. 2 - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1621-czy-wiesz-co-jesz-cz-2

3. Suplementy diety - Alicja Barwicka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/887-suplementy-diety

4. Antybiotykooporność - druga strona lustra - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2139-antybiotykoopornosc-druga-strona-lustra

5. Proza i poezja diety przyszłości - Beata Niedźwiedzka, Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2028-proza-i-poezja-diety-przyszlosci

6. Przepis na zupę przyszłości

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/2029-przepis-na-zupe-przyszlosci-tylko-u-nas

Powyższy tekst można uznać za podążający za najnowszymi trendami żywnościowymi, bowiem Komisja Europejska zezwoliła na dodawanie do żywności mąki wyprodukowanej z larw świerszcza mącznika już w 2021 roku

https://www.tvp.info/53639471/larwy-chrzaszcza-macznika-mlynarka-uznane-w-unii-za-jedzenie-decyzja-rady-ue

Cóż można powiedzieć w podsumowaniu?

Chyba tylko smacznego oraz obyśmy zdrowi byli!

Krystyna Knypl, Beata Niedźwiedzka

GdL 1/2023

World Economic Forum - raport o czynnikach ryzyka w 2023 roku, konferencja prasowa w Londynie (11/01/2023)

Informacja prasowa

Rosnące koszty utrzymania są największym, krótkoterminowym czynnikiem ryzyka, podczas gdy niepowodzenia w łagodzeniu konsekwencji zmian klimatycznych i dostosowanie się do nich są największym problemem długoterminowym.

Czynniki ryzyka krótko- i długoterminowe wg autorów The Global Risk Report

Rywalizacja geopolityczna nasila problemy gospodarcze i jeszcze bardziej zaostrza ryzyko krótko- i długoterminowe. Autorzy raportu wzywają wszystkie kraje do współpracy w celu uniknięcia "rywalizacji o zasoby". Raport opiera się na opiniach ponad 1200 ekspertów, decydentów.

Przez ostatnie 17 lat Raporty o Globalnych Ryzykach Światowego Forum Ekonomicznego ostrzegały przed głęboko powiązanymi globalnymi ryzykami. Konflikty i napięcia geo-ekonomiczne wywołały serię głęboko powiązanych ze sobą globalnych zagrożeń - czytamy w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego "Global Risks Report 2023". Zagrożenia dotyczą dostaw energii i żywności, które prawdopodobnie utrzymają się przez najbliższe dwa lata, grozi nam duży wzrost kosztów życia i obsługi zadłużenia. Jednocześnie kryzysy te niosą ze sobą ryzyko osłabienia wysiłków zmierzających do rozwiązania problemów związanych z zagrożeniami długoterminowymi, zwłaszcza związanych ze zmianami klimatycznymi, różnorodnością biologiczną i inwestycjami w kapitał ludzki - piszą autorzy raportu.

Czas na podjęcie działań w odniesieniu do najpoważniejszych długoterminowych zagrożeń szybko się kończy i konieczne jest podjęcie wspólnych, zbiorowych działań, zanim ryzyko osiągnie punkt krytyczny - czytamy w raporcie.

Raport, przygotowany we współpracy z Marsh McLennan ( https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh_McLennan) i Zurich Insurance Group, opiera się na opiniach ponad 1200 globalnych ekspertów ds. ryzyka, decydentów i liderów branży - czytamy w informacji prasowej WEF. W trzech przedziałach czasowych przedstawia on obraz globalnego krajobrazu ryzyka, który jest zarówno nowy, jak i niezwykle znajomy, ponieważ świat stoi w obliczu wielu istniejących wcześniej zagrożeń, które wcześniej wydawały się ustępować.

Obecnie światowa pandemia i wojna w Europie sprawiły, że na pierwszy plan wysuwają się kryzysy energetyczne, inflacyjne, żywnościowe i bezpieczeństwa. W ten sposób powstają kolejne zagrożenia, które zdominują najbliższe dwa lata: ryzyko recesji, rosnące problemy z zadłużeniem, utrzymujący się kryzys kosztów utrzymania, polaryzacja społeczeństw spowodowana dezinformacją i błędnymi informacjami, wstrzymanie szybkich działań na rzecz klimatu oraz geoekonomiczne wojny o sumie zerowej.

Jeśli świat nie zacznie skuteczniej współpracować w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do nich, w ciągu najbliższych 10 lat doprowadzi to do dalszego globalnego ocieplenia i załamania ekologicznego. Niepowodzenie w łagodzeniu zmian klimatu i przystosowaniu się do nich, klęski żywiołowe, utrata różnorodności biologicznej i degradacja środowiska stanowią pięć z dziesięciu największych zagrożeń - przy czym utrata różnorodności biologicznej jest postrzegana jako jedno z najszybciej pogarszających się zagrożeń globalnych w ciągu najbliższej dekady. Równolegle, napędzane kryzysami przywództwo i rywalizacja geopolityczna mogą wywołać społeczny niepokój na niespotykanym dotąd poziomie, ponieważ znikają inwestycje w zdrowie, edukację i rozwój gospodarczy, co jeszcze bardziej osłabia spójność społeczną. Wreszcie, rosnąca rywalizacja grozi nie tylko rosnącym uzbrojeniem geo-ekonomicznym, ale także remilitaryzacją, zwłaszcza poprzez nowe technologie i nieuczciwe podmioty.

Często wymienianym czynnikiem ryzyka przez prelegentów są zmiany klimatu. Wszystkie czynniki ryzyka będą poważnym wyzwaniem dla liderów w poszczególnych krajach. Rozwój produkcji szczepionek i dystrybucja ich w świecie będzie także wyzwaniem - informują autorzy raportu. Cały raport jest dostępny pod linkiem https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/

W części konferencji poświęconej pytaniom od dziennikarzy ciekawe pytanie zadała dziennikarka z Finlandii: jak rodzaj przywództwa politycznego jest optymalny dla pokonania czynników ryzyka?. Podejście krótko- i długoterminowe do problemów jest optymalne zdaniem jednego z prelegentów konferencji prasowej.

Krystyna Knypl

GdL 1/2023

World Economic Forum o globalnych czynnikach ryzyka w 2023 roku

Krystyna Knypl

11 stycznia 2023 w Londynie World Economic Forum opublikuje raport o globalnych czynnikach ryzyka na rok 2023. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konferencji prasowej, podczas której wspomniany raport zostanie ogłoszony.

Będziemy uczestniczyć on line w konferencji i wkrótce po jej zakończeniu opublikujemy na łamach Gazety dla Lekarzy relację z przebiegu oraz dane o treści raportu.

Raport 2022 ( https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf) wymienia następujące globalne czynniki ryzyka:

# zmiany klimatu

# zależności cyfrowe i podatność na zagrożenia cybernetyczne

# przeszkody w migracji

# tłok oraz konkurencja w przestrzeni kosmicznej

# konieczność wzmocnienia odporności w wymiarze globalnym

Autorzy raportu zwracają uwagę na bardzo duże różnice w poziomie zaszczepienia mieszkańców w krajach o niskich dochodach (4,3% populacji) w porównaniu z krajami o wysokich dochodach (69,9% populacji).

Krystyna Knypl

GdL 1/2023

Rusza „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca”

Informacja prasowa

W styczniu 2023 roku Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zainaugurowała „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca”. Kampania świadomościowa dotycząca: profilaktyki, diagnostyki i terapii arytmii jest skierowana do ogółu społeczeństwa i pacjentów kardiologicznych. Kardiolodzy elektrofizjolodzy będą uczyć, jak zadbać o zdrowy rytm serca, zapobiegać groźnym powikłaniom arytmii, takim jak udar niedokrwienny mózgu i żyć dłużej oraz lepiej – także ze zdiagnozowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Sekcja Rytmu Serca LOGO

Zaburzenia rytmu serca, inaczej arytmie, to rosnące wyzwanie zdrowotne. W Polsce na najczęściej występujący rodzaj zaburzeń rytmu serca – migotanie przedsionków – w populacji osób w wieku 65+ cierpi około 1 250 000 osób (19,2 proc. polskiej populacji).

Arytmie mogą być objawem innych schorzeń (niekoniecznie kardiologicznych), ale także niezależnym schorzeniem, które jako takie także może prowadzić do groźnych następstw i powikłań.

Czy arytmia zawsze jednak jest niebezpieczna dla zdrowia i zawsze wymaga leczenia? Lepiej, kiedy serce bije wolniej czy jednak szybciej? Jak działa stymulator serca, a kiedy i komu wszczepia się kardiowerter-defibrylator? Co zrobić, by z już zdiagnozowaną chorobą serca żyć dłużej i lepiej?

– Do specjalistów medycyny rodzinnej oraz kardiologów zgłasza się coraz więcej pacjentów z pytaniami o zaburzenia rytmu serca. Zdrowe osoby często pytają nas na przykład o modne wearables – opaski, zegarki i inne gadżety z funkcją pomiaru różnych funkcji życiowych, w tym EKG. Pacjenci chcą na przykład wiedzieć, czy mogą polegać na pomiarach wskazywanych przez te urządzenia – czy alerty wysyłane przez nie powinny być podstawą do konsultacji u specjalisty? Osoby z już zdiagnozowanymi schorzeniami kardiologicznymi często mają bardziej szczegółowe pytania, związane z zaplanowaną terapią. Jak działa stymulator serca a jak układ do terapii resynchronizującej? Na czym polega zabieg ablacji i jak się do niego przygotować? Na wyczerpujące odpowiedzi na takie i podobne pytania często nie wystarcza czasu podczas konsultacji, dlatego jako towarzystwo naukowe postanowiliśmy przybliżyć opinii publicznej, w tym także pacjentom kardiologicznym, najważniejsze pojęcia z obszaru diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca – wyjaśnia dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W ramach kampanii świadomościowej na profilu facebookowym Sekcji Rytmu Serca PTK oraz w mediach będą ukazywały się edukacyjne posty, artykuły i audycje dotyczące różnych zagadnień związanych z arytmiami. 

Kardiolodzy elektrofizjolodzy opracowali m.in.: „Alfabet arytmii” - opracowanie zawierające przystępne definicje najważniejszych pojęć związanych z obszarem zaburzeń rytmu serca, „7 pytań o ablację” - cykl pytań i odpowiedzi typu Q&A w zrozumiały sposób przybliżający pacjentom metody zabiegowego leczenia arytmii a także szereg innych opracowań i komentarzy ekspertów. Nie zabrakło materiałów dotyczących telemedycyny: teleporad, telemonitoringu urządzeń wszczepialnych i tele-rozwiązań wykorzystywanych w opiece nad najmłodszymi pacjentami z zaburzeniami rytmu serca.

Do współpracy w ramach kampanii świadomościowej pn. „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca” eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaprosili organizacje działające na rzecz pacjentów z arytmiami: Stowarzyszenie ICDefibrylatorzy oraz Fundację Serce dla Arytmii.

Jak zaznaczają organizatorzy, działania w ramach kampanii świadomościowej będą prowadzone w styczniu 2023 roku, jednak niezależnie od tej inicjatywy Sekcja Rytmu Serca PTK prowadzi stałe, całoroczne działania edukacyjne skierowane do środowiska lekarskiego oraz opinii publicznej i pacjentów kardiologicznych.

GdL 1/2023

Szczep Omikron wirusa SARS-CoV-2

Krystyna Knypl

Omikron, szczep koronawirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialny za wywołanie choroby COVID-19  został po raz pierwszy zgłoszony do Światowej Organizacji Zdrowia z RPA 24 listopada 2021 r. 26 listopada 2021 r. WHO określiła go jako „niepokojący” (ang. variant of concern) i nadała mu nazwę omikron (piętnasta litera alfabetu greckiego). Wariant omicron koronawirusa został po raz pierwszy wykryty pod koniec 2021 roku. Od tego czasu opanował on cały świat, ostatecznie pokonując inne warianty, w tym deltę.

Omicron wkrótce zaczął się rozgałęziać na kilka podwariantów: BA.2 wystartował wiosną, a BA.5 zdominował pod koniec lata. Późną jesienią podwarianty B.Q.1 i B.Q.1.1 były dominującymi wariantami wirusa w Stanach Zjednoczonych.

Inne podwarianty omikronowe, w tym XBB, BF.7 i tak, wciąż BA.5, również są przyczyną zakażeń. Objawy zakażenia najnowszym subwariantem wirusa są następujące: kaszel, zmęczenie, katar, bóle głowy oraz bóle mięśni. Objawy pojawiają się po 3 – 7 dniach od ekspozycji na zakażenie.

W przeciwieństwie do wcześniejszych wariantów, takich jak delta, które atakowały głównie płuca, omicron i jego podwarianty mają tendencję do powodowania głównie objawów ze strony górnych dróg oddechowych.

Krystyna Knypl

Źródło informacji:

https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Omicron_variant

GdL 1/2023

Gazeta dla Lekarzy nr 12/2022 - artykuł wstępny oraz spis treści

Mijający rok 2022 upłynął w Gazecie dla Lekarzy pod znakiem publikacji bibliofilskiego wydania wszystkich roczników (2012-2022) naszego pisma. Komplety roczników przekazaliśmy do Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1998https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1875-bibliofilskie-wydanie-gazety-dla-lekarzy-2012-2021-juz-w-katalogach-biblioteki-narodowej-bibliofilskie-wydanie-rocznikow-2012-2022-gazety-dla-lekarzy-przekazane-do-biblioteki-jagiellonskiej-w-krakowie) oraz Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1953-bibliofilskie-wydanie-rocznikow-2012-2022-gazety-dla-lekarzy-przekazane-do-biblioteki-glownej-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego).

Zakończenie pandemii zaowocowało powrotem do akredytacji dziennikarskich na konferencjach prasowych oraz naukowych, z których relacje zamieszczaliśmy na naszych łamach.

Piękny prezent z okazji Nowego Roku dostarczyli nam Czytelnicy - ich liczba przekroczyła 62 tysięcy osób, które odwiedziły nasze strony. Jest to o 17 tysięcy więcej niż ubiegłym roku. Dziękujemy!

 Spis treści

1. Wyniki kampanii "Servier dla Serca"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2165-wyniki-kampanii-servier-dla-serca-2

2. Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2170-humanizacja-procesu-leczenia-i-komunikacji-klinicznaj-pomiedzy-poacjenrem-a-personelem-medycznym-przed-i-w-czasie-pandemii-covid-19

3. Powołano Polską Koalicję Zdrowe Płuca

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2174-powolano-polska-koalicje-zdrowe-pluca

4. "Idę do lekarza" - poradnik dla pacjentów

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2175-ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow

5. "Idę do lekarza rodzinnego na pierwszą wizytę" - poradnik dla pacjentów

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2176-ide-do-lekarza-rodzinnego-na-pierwsza-wizyte

6. "Idę do lekarza okulisty" - poradnik dla pacjentów

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2179-ide-do-lekarza-okulisty-poradnik-dla-pacjentow

7. Jakie uprawnienia będzie miała sztuczna inteligencja stosowana w medycynie?

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2180-jakie-uprawnienia-bedzie-miala-sztuczna-inteligencja-stosowana-w-medycynie 

8. Przychodzi cenzor do lekarza

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2181-przychodzi-cenzor-do-lekarza

9. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia!

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2182-wszystkiego-najlepszego-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia

10. Piękny prezent pod choinkę od Czytelników dla zespołu Gazety dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2183-piekny-prezent-pod-choinke-od-czytelnikow-dla-zespolu-gazety-dla-lekarzy

Dziękuję wszystkim Czytelnikom za odwiedzanie stron Gazety dla Lekarzy, Autorom za współpracę oraz zespołowi Kolegium Redakcyjnego za cenne wymiany poglądów,

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023!

Ilustracja

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

GdL 12/2022

Piękny prezent pod choinkę od Czytelników dla zespołu Gazety dla Lekarzy

Krystyna Knypl

Wszyscy wypatrujemy dziś jaki prezent znajdziemy dziś pod choinką. Nasza redakcja została już rano obdarowana pięknym prezentem od Czytelników - otóż statystyka odwiedzin stron GdL pokazała już w godzinach rannych, że naszą gazetę w 2022 roku odwiedziło już ponad 60 tysięcy osób. Jest to o 15 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku.

Golden glass ball/bauble

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za te odwiedziny, a zespołowi Autorów za współpracę. Zapraszamy do kontynuowania kontaktu z Gazetą dla Lekarzy.

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

GdL 12/2022

 

 

"Idę do lekarza okulisty" - poradnik dla pacjentów

 Alicja Barwicka

Fani wędrówek do lekarza stanowią niewielki odsetek każdej społeczności, natomiast zdecydowana większość obiera ten kierunek z konkretnej przyczyny, często zresztą odkładając na później moment rozpoczęcia wyprawy. Jak każda ludzka aktywność ma to swoje dobre i złe strony. Nie jest najlepszym pomysłem udawanie się bez istotnego powodu do miejsc, gdzie z założenia zostajemy narażeni na kontakt z osobami chorymi i gdzie możliwość zainfekowania się jest wysoce prawdopodobna. Z drugiej strony zaniepokojenie występującymi dolegliwościami, zwłaszcza przy powtarzalności objawów powinno być konkretnym ostrzeżeniem przed odkładaniem w czasie wizyty w gabinecie lekarskim. Oczywiście z powodu niedoborów w zakresie dostępnych dla pacjenta kadr lekarskich co jest szczególnie mocno zaznaczone w obszarze publicznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej znalezienie w bliskim terminie możliwości skorzystania z wizyty lekarskiej może się okazać niemożliwe.  Alternatywą jest wizyta w placówce komercyjnej, ale ta droga także do łatwych nie należy.

<a href=

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Glasses

Tak źle i tak niedobrze…

Badanie lekarskie, tak jak to było od zarania dziejów opiera się na wywiadzie chorobowym i badaniu fizykalnym, ale współczesna medycyna przywiązuje również dużą wagę do dodatkowych badań diagnostycznych, przy czym w niektórych specjalnościach medycznych ich rola jest szczególnie ważna. Jeśli więc zdeterminowana dolegliwościami osoba nie widząc szans na skorzystanie z nieodległej w czasie wizyty lekarskiej w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej wybiera wizytę w placówce komercyjnej, może być zaskoczona, że koszty procesu diagnostycznego wcale się na tej wizycie nie kończą. Zdarza się, że po wyczekiwanej wizycie wyposażony w skierowania na szereg badań diagnostycznych delikwent (nieraz koszty takich badań wielokrotnie przekraczają koszt wizyty lekarskiej) rezygnuje z dalszego procedowania i odstępuje od kontynuacji procesu diagnostyczno – leczniczego. Efekty  takich zachowań mogą być opłakane.

Samo życie

Jeśli uda się zrealizować plan wizyty lekarskiej, to we własnym interesie powinno się do tej wizyty przygotować. Nie mam tu wcale na myśli konieczności umycia szyi i nóg, bo o tym i bez wizyty lekarskiej raczej każdy pamięta.  Ponieważ statystyczna wizyta lekarska trwa tylko określoną liczbę minut, to dobrze byłoby nie tracić cennego czasu na ustalanie okoliczności wystąpienia objawów niepożądanych, czy poszukiwanie wyników posiadanych badań. Dotyczy to każdej wizyty, ale też każda ma swoją specyfikę. Z moich obserwacji wynika, że spośród posiadanych rzeczy, których najczęściej zapominamy zabrać ze sobą wybierając się na wizytę okulistyczną są … okulary. Podawane przyczyny najczęściej są prozaiczne –

 „Zostały w samochodzie”,

„Pamiętałam do ostatniej chwili żeby włożyć do torebki”,

„Nie zabrałem, bo używam tylko w pracy”,

„Nie zabrałem, bo i tak niewiele czytam”.

Są i przyczyny zdecydowanie bardziej przemyślane:

„Chyba bez moich też potrafi pani stwierdzić, co powinienem używać”,

„Nie zabrałem, żeby  pani nie podpowiadać”,

„Ten poprzedni doktor tylko mi pogorszył, a jak bym pokazał, to się pani zasugeruje”.

Te zacytowane wypowiedzi dowodzą tylko jak bardzo chronimy pogląd dotyczący swojego stanu zdrowia i jak jesteśmy nieufni. Zapominamy, że lekarz jest w swojej dziedzinie fachowcem, jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę, a często także w doświadczenie. Skoro ufamy hydraulikowi, który przyszedł naprawić kran, to może warto zaufać też temu, kto ma naprawić nasz organizm…

Okulistyczna wizyta pierwszorazowa  - wywiad

Przede wszystkim nie ma się czego bać, bo w gabinecie okulistycznym raczej bólu nie doświadczymy. Trzeba jednak być przygotowanym na parę pytań, dobrze jest więc dla oszczędzania czasu wcześniej przemyśleć sprawę i przygotować swoje odpowiedzi. Poza oczywistym pytaniem o przyczynę wizyty i wynikającymi z niej pytaniami dodatkowymi w szczególności o rodzaj pogorszenia widzenia (do dali / do bliży), stosowany rodzaj korekcji optycznej (wskazane jest zabranie posiadanych okularów), czas trwania i rodzaj zauważonych zaburzeń  widzenia oraz dolegliwości (jeśli ból, to gdzie się lokalizuje). Z pewnością padną też pytania o przebyte choroby narządu wzroku i sposób ich leczenia (dorośli byli kiedyś dziećmi i może było stosowane leczenie ortoptyczne lub operacyjna korekcja zeza) oraz o występowanie w rodzinie przewlekłych chorób oczu (np. jaskra,  zaćma, choroby siatkówki, a jeśli tak, to należy określić stopień pokrewieństwa w stosunku do chorującego członka rodziny). Bardzo ważne jest też poinformowanie o aktualnie leczonych i przebytych chorobach przewlekłych (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca z uwzględnieniem typu, choroby nowotworowe).

Wszystkie te pytania mogą się też pojawić jeśli zmienimy miejsce wizyty, a dotychczasowe leczenie okulistyczne było prowadzone w innej placówce.

Okulistyczna wizyta kontrolna  - wywiad

Podczas wizyty kontrolnej trzeba będzie odpowiedzieć w szczególności na pytania dotyczące zauważonych zmian, zwłaszcza po przeprowadzonym leczeniu. Nie zapominajmy przekazać informacji o ewentualnym wystąpieniu nowych rodzajów zaburzeń widzenia, czy dolegliwości oraz o ewentualnym dyskomforcie po zastosowanej terapii miejscowej. Jeśli poza problemem okulistycznym współistnieje nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca, to ważne będzie podanie przynajmniej podstawowych parametrów (chociażby średnie wartości ciśnienia, czy aktualny poziom  hemoglobiny glikowanej). 

Przed wizytą trzeba się spakować  

Jak widać podstawową rzeczą do zabrania na wizytę okulistyczną jest wyposażona w niezbędnie informacje głowa. Chociaż waga wywiadu lekarskiego w postępowaniu diagnostycznym jest absolutnie kluczowa, to sprawne udzielenie przemyślanych wcześniej odpowiedzi pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu na dalsze części wizyty lekarskiej. Kolejne rzeczy do zabrania na wizytę okulistyczną to okulary i posiadana dokumentacja medyczna. Okulary będą potrzebne do oceny ostrości wzroku zarówno bez korekcji, jak i w tej ostatnio stosowanej, nawet jeśli ta nie spełnia oczekiwań osoby badanej. Soczewki nagałkowe w większości przypadków trzeba będzie do badania zdjąć, więc konieczne jest posiadanie odpowiedniego płynu i własnego (dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego) pojemniczka do ich przechowywania, ewentualnie zapasowej pary soczewek. Jeśli do aplikacji soczewek używamy lusterka, to warto je również ze sobą zabrać (gabinety okulistyczne nie zawsze dysponują lustrem).

Może się zdarzyć, że wynikiem badania będzie stwierdzenie uszkodzenia rogówki i w efekcie lekarz zaleci zakaz stosowania soczewek nagałkowych do czasu pełnego wyleczenia. Na wszelki wypadek powinno się więc mieć ze sobą w rezerwie okulary korekcyjne.

Z kolei posiadana dokumentacja  medyczna nawet jeśli dotyczy badań sprzed lat, daje możliwość porównawczej oceny zmian na osi czasu, ewentualnej progresji zmian oraz jej tempa.

I w końcu badanie

Podczas rutynowego badania okulistycznego nie oczekujmy bólu, bo jeśli nawet z nim wkroczyliśmy do gabinetu, to w większości wypadków uda się go opanować miejscowo działającym lekiem znieczulającym, natomiast należy się liczyć z silnym oświetleniem, co nieraz może powodować spory dyskomfort. Samo badanie fizykalne nie trwa długo, więc towarzyszące mu niedogodności daje się pokonać. Zdarza się, że badanie jest ukierunkowane na konkretny cel, a jego element w postaci oceny dna oka służy nie tylko celom okulistycznym (np. ocenie wartości i rodzaju wady wzroku, czy stwierdzenia obecności na obwodzie dna oka zmian zwyrodnieniowych predysponujących do odwarstwienia siatkówki), ale też ocenie dna oka dla potrzeb diagnostyki internistycznej w szczególności występowania w naczyniach i w samej siatkówce zmian patologicznych w przebiegu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, czy też zmian będących następstwem przewlekłego stosowania niektórych leków. Z potrzebą oceny dna oka dla celów diagnostycznych mogą wystąpić również lekarze innych specjalności zwłaszcza neurolodzy, ginekolodzy - położnicy czy endokrynolodzy. Takie badanie zazwyczaj wymaga podania leku rozszerzającego źrenicę, ale w następstwie wiąże się z kilkugodzinnym pogorszeniem widzenia, co w szczególności eliminuje prowadzenie pojazdu.  Dlatego też umawiając się na wizytę związaną z odrębnym badaniem ukierunkowanym na ocenę dna oka należy powyższe następstwa uwzględnić. Trzeba jednakże nadmienić, że do rozszerzenia źrenic dla celów diagnostycznych również istnieją przeciwwskazania i może się zdarzyć, że badanie dna oka zostanie przeprowadzone bez rozszerzania źrenic.

Kiedy lekarz zakończy badanie, może jeszcze poprosić o uściślenie niektórych informacji uzyskanych podczas zbierania wywiadu lekarskiego.

I po badaniu

Ostatnią fazą wizyty jest wydanie zaleceń. Jeśli problem wymaga wdrożenia leczenia, zaleconą terapię należy stosować zgodnie z wydanym zaleceniem. Nie należy tych zaleceń modyfikować. Jeśli pomimo stosowanego zgodnie z zaleceniami lekarskimi leczenia nie ma poprawy, należy się zgłosić na badanie kontrolne. Jeśli zostaną zlecone dodatkowe badania diagnostyczne, ich wyniki należy przedstawić przy kolejnej wizycie i dodatkowo jeśli takie badania były wykonywane wcześniej – należy też zabrać dla porównania wyniki również tych poprzednich. Ocena porównawcza wyników badań diagnostycznych w schorzeniach okulistycznych zwłaszcza w jaskrze i w chorobach siatkówki ma często kluczowe znaczenie w aspekcie rokowniczym.

Podsumowanie

Gdy udajemy się na lekarską wizytę okulistyczną nie skupiamy się na oczekiwaniu bólu, natomiast zabieramy ze sobą przygotowaną do udzielenia stosownych informacji medycznych głowę, okulary (ewentualnie zapasowe soczewki nagałkowe i własny pojemnik z płynem do ich przechowywania), posiadaną dokumentację medyczną – nawet tę najstarszą. Dodatkowym, choć nie niezbędnym czynnikiem, który jednak skróci i ułatwi badanie będzie usunięcie przed wejściem do gabinetu makijażu (podanie kropli do oczu podczas badania z pewnością go „rozmaże”) oraz zdjęcie perfekcyjnie założonego kapelusza i wcześniejsze doprowadzenie do ładu fryzury.

Dr n. med. Alicja Barwicka

specjalista chorób oczu

GdL 12/2022

 

"Idę do lekarza rodzinnego na pierwszą wizytę" - poradnik dla pacjentów

Poprzedni odcinek https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2175-ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow

Małgorzata Zarachowicz

Wiele osób z pewnością  pamięta dowcipy z serii "Przychodzi baba do lekarza" (https://pl.wikipedia.org/wiki/Przychodzi_baba_do_lekarza)... i chłop też - dodajmy dla porządku w ramach promowania równości płci. Te same zasady przygotowania się do wizyty u lekarza obowiązują wszystkich, także definiujących swoją płeć w sposób niebinarny, o czym warto wspomnieć na początku wizyty.

Wizyta powinna przebiegać  w miłej atmosferze obopólnego zaufania - to podstawa. Powinna też dać jak najlepsze efekty we wstępnym rozpoznaniu i ustaleniu dalszego postępowania diagnostycznego i wstępnego lub docelowego leczenia, zależnie od schorzenia. Ważne, żeby przebiegała sprawnie, bo...następni czekają na swój kontakt z lekarzem, którego czas pracy też jest  ograniczony. Każdy z nas, pacjent i lekarz ma swoje oczekiwania.

Pierwsza wizyta jest prawie najważniejsza i dlatego należy:

* przygotować rzeczową relację z problemu, który sprowadził nas do gabinetu.
* Mieć przygotowaną (najlepiej spisaną listę) chorób, na które leczymy się.
* Taka lista powinna zawierać również leki, które przyjmujemy oraz koniecznie ich dawki.
* Należy przygotować wyniki badań dodatkowych z ostatniego roku: laboratoryjnych (krwi i
moczu), obrazowych (RTG, USG, rezonans, tomografie), endoskopowych (np.
kolonoskopie, gastroskopie).
* Karty informacyjne z pobytów szpitalnych, informacje o przebytych
operacjach i innych zabiegach. Powyższe archiwum papierowe nie musi dotyczyć wszystkiego z całego życia, tylko spraw istotnych. "Badania" wykonane w placówkach  tzw. medycyny niekonwencjonalnej takie jak np. oberon, bicom, kropla krwi itp., należy zostawić w domu, bo tylko wprowadzą niepotrzebne zamieszanie w relacji lekarz-pacjent oraz stratę cennego czasu.

O dolegliwościach należy opowiadać rzeczowo, bez zbędnych komentarzy, wielokrotnego powtarzania tego samego, a zwłaszcza historii rodzinnych niemedycznych) i nie przytaczać opinii uzyskanych od rodziny, sąsiadów, kolegów z pracy oraz informacji uzyskanych od doktora Google ponieważ nie kończył on medycyny i nie ma prawa wykonywania zawodu lekarza.

Ważne jest przygotowanie do badania przedmiotowego, czyli oglądania, osłuchiwania, opukiwania, obmacywania np. brzucha oraz innych. W tym celu trzeba zadbać porządnie o higienę, włożyć czyste ubranie niezawierające   dziesiątek guziczków, haftek, bo rozbieranie się wydłuża czas wizyty przez takie akcesoria...a następni pacjenci czekają w kolejce na swoją wizytę.

 Po badaniu fizykalnym otrzymamy recepty na leki, skierowania na pobrania krwi, badania obrazowe, czasem skierowanie do poradni specjalistycznej lub w poważnej sytuacji wymagającej szybkiej interwencji - do szpitala.

Leki należy zażywać wg instrukcji pisemnej od lekarza (najczęściej) lub tego, co jest napisane na recepcie o dawkowaniu.

W czasie wizyty należy słuchać uważnie i ze zrozumieniem; można zapytać o dalsze postępowanie,  czy dotychczasowy przebieg choroby i jej przyczyny, ale zadawanie tych samych pytań 3/5/7 razy jest nie na
miejscu... inni pacjenci czekają.

Jeśli jesteśmy osobą np. niedosłyszącą, niedowidzącą lub z zaburzeniami percepcji warto przyjść w towarzystwie osoby towarzyszącej, której również dotyczą pewne zasady. Taki towarzysz nie powinien mówić ZAMIAST pacjenta, kiedy zwraca się lekarz z pytaniem co pani/panu dolega? Lekarz na pewno dopyta osobę towarzyszącą
choremu i jest to tzw. wywiad od osób bliskich.

Ważne jest też określenie czasu dolegliwości. Odpowiedzi: ostatnio - od dawna są galaktycznie odległe od precyzji. Dla jednych "ostatnio" to od 2 dni, dla innych od 2 lat. Najlepiej określić ramy czasowe: od wczoraj - od kilku dni - kilku tygodni/miesięcy/lat i dobrze jest podać liczbę orientacyjną.

Wszystko powyższe wygląda trochę, jak sztywny formalizm, ale naprawdę racjonalizuje wykorzystanie czasu i dzięki tym regułom zawsze są chwile na jakiś luźny komentarz, czy żart z obu stron.

Małgorzata Zarachowicz

specjalista medycyny rodzinnej

lekarz  chorób wewnętrznych

Autorka  artykułów "Serial z herceptyną"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow/349-czy-mozna-miec-prorocze-sny-1

Dlaczego mój prywatny ból został znacjonalizowany przez NFZ?

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow/538-dlaczego-moj-prywatny-bol-zostal-znacjonalizowany-przez-nfz

GdL 12/2022

 

"Idę do lekarza" - poradnik dla pacjentów

Krystyna Knypl

Na łamach Gazety dla Lekarzy mamy serię artykułów "Lekarz pacjentem" ( https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ide-do-lekarza-poradnik-dla-pacjentow), w której autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami  z bycia pacjentami. Zmiany w systemie ochrony zdrowia powodują, że bycie pacjentem w wielu przypadkach jest trudnym wyzwaniem. Także dla lekarza przyjmowanie pacjentów w nowym systemie organizacyjnym nie jest łatwe. 

W rozwiązaniu problemów, które niestety nie będą malały, pomocna może być edukacja. Warto wiedzieć jak przygotować się do wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego w POZ oraz gabinetach poszczególnych specjalistów, a także przed wizytą w laboratorium oraz zakładzie radiologii. Pacjent do wizyty przygotowany to pacjent dokładniej i trafniej zdiagnozowany oraz szybciej i skuteczniej leczony. 

Ilustracja

Dr med. Krystyna Knypl

specjalista chorób wewnętrznych

specjalista hipertensjologii

Następny odcinek https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2176-ide-do-lekarza-rodzinnego-na-pierwsza-wizyte

GdL 12/2022

Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

Konferencja prasowa

Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

Podczas konferencji prasowej przedstawiono wyniki badań, z których dowiadujemy się, że;

# za najważniejszą w komunikacji między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia 43% pacjentów uznali jasną i zrozumiałą komunikację, podczas gdy personel medyczny wskazywał na staranności i dokładność wykonywanych zadań

# największym utrudnieniem był brak wystarczającej ilości czasu oraz biurokracja

# na nadmierną biurokrację wskazywało 53% lekarzy

# za ważną uznano zarówno komunikacje werbalna jak i niewerbalną

# pandemia negatywnie wpływała na proces leczenia zdaniem 55% pacjentów

# tylko 31% badanych deklarowało znajomość praw pacjentów, 7% badanych nie słyszało nigdy o prawach  pacjenta, a 62% miało powierzchowną wiedzę na ten temat

# pandemia zwiększyła poziom stresu u 64% pacjentów, 50% lekarzy, 58% pielęgniarek oraz 57% ratowników medycznych

# zaburzenia snu zgłaszało 15% pacjentów, 10% lekarzy,,16% pielęgniarek oraz 13% ratowników

# pracownicy medyczni w czasie pandemii byli stygmatyzowani z powodu wykonywanych zawodów, unikali kontaktów ze znajomymi (48 - 59% badanych)

# niepewności co do przyszłości oraz frustrację zgłaszało 25%, osamotnienie 19%

# wypalenie zawodowe zgłaszało 16% lekarzy, 18% pielęgniarek oraz 15% ratowników

Zarówno pacjenci, jak i personel medyczny deklarowali  zmianę podejścia do życia po pandemii.

Oprac. Krystyna Knypl

GdL 12/2022

Wyniki kampanii "Servier dla Serca"

Informacja prasowa

W ramach XIX edycji kampanii "Servier dla Serca" z oferty bezpłatnych badań skorzystało łącznie 627 osób, spośród których 62% stanowiły kobiety, a 38% mężczyźni. Średnia wieku pacjentów wynosiła nieco ponad 57 lat.
Ciśnienie tętnicze aż u 25% badanych przekroczyło wartości 140/90 mmHg. Podwyższone ciśnienie skurczowe (powyżej 140 mmHg) wystąpiło u 49% badanych, a podwyższoną wartość ciśnienia rozkurczowego (powyżej 90 mmHg) zanotowano u 32%.

File:Sphygmomanometer.jpg

Źródło ilustracji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie_t%C4%99tnicze

U sześciorga pacjentów ciśnienie skurczowe przekroczyło wartość 200 mmHg. Zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze zadeklarowało 41% badanych, ale aż 5% przyznało, że nie leczy się mimo rozpoznania.
Wśród badanych znalazły się też osoby, które w konsekwencji występowania różnych czynników
ryzyka chorób krążenia i braku odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego doświadczyły następstw sercowo-naczyniowych: 27 osób miało za sobą zawał serca, a 12 pacjentów przeszło udar mózgu.
Poziom glukozy u 8% badanych przekraczał wartość 140 mg/dl, a w przypadku trzech osób parametr ten przekroczył 200 mg/dl. W przypadku oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego, aż 49% badanych uzyskało wynik powyżej 190 mg/dl.


U 75% wszystkich pacjentów stwierdzono podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI powyżej 25)
sugerujący nadwagę, a wśród nich aż 32% przekracza wartość 30, co wskazuje na otyłość.
Krzepiące są wyniki ankiety dotyczące stylu życia. Aż 87% badanych zadeklarowało, że nie pali
papierosów, z czego aż 45% przyznaje, że nigdy nie paliło. Podejmowanie aktywności fizycznej
potwierdziło aż 75% wszystkich odwiedzających Kardiologiczną Poradnię Servier, wśród których 23% zadeklarowało w tej kwestii regularność. 

O kampanii piszemy także pod linkiem https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2055-konferencja-prasowa-idz-na-rekord-wygraj-z-nadcisnieniem-tetniczym

Informacja prasowa

GdL 12.2022

Gazeta dla Lekarzy nr 11/2022 - artykuł wstępny oraz spis treści

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Listopad 2022 r. pozostanie w mojej pamięci jako miesiąc intensywnej promocji telemedycyny oraz sztucznej inteligencji na licznych konferencjach poświęconych ochronie zdrowia. Wspólnym wątkiem tych konferencji jest podkreślanie, że system ochrony zdrowia nie chce być kurą znoszącą złote jajka.

Zmiany dotyczą nie tylko promocji nowych metod, ale także nowego słownictwa. Służba zdrowia już od dawna jest passe, bowiem mamy ochronę zdrowia. Lekarzy zastępują medycy, specjaliści medyczni, że o ekspertach nie wspomnę.

Jednak nadal pozostaje bez zmian fraza "Czy jest na pokładzie samolotu lekarz?" Gdy podróżując samolotem jesteśmy bliżej niebios niż będąc na ziemi ciągle chcemy aby przepustkę na lepszy ze światów wystawiał nam lekarz, a nie "ekspert" lub "profesjonalista medyczny". Zastanawiające...

Wymowa wspomnianych konferencji jest mocno monotematyczna do tego stopnia, że zatęskniłam za konferencjami z epoki przedpandemicznej. Moja tęsknota za ciekawymi konferencjami nieco zmalała po wysłuchaniu on line konferencji SIP na temat bólu przewlekłego, który został wyodrębniony jako samodzielna jednostka chorobowa w ICD 11 oraz konferencji Reuters Next, podczas której na wykładzie o zanieczyszczeniu współczesnego świata, padło ciekawe stwierdzenie, że plastik nie zna granic. 

Beztroska reformatorów systemu ochrony zdrowia także nie zna granic. 

Spis treści

1. Kariera od "służby zdrowia" do "czwartej władzy" zaczęła się w San Francisco...

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2105-kariera-od-sluzby-zdrowia-do-czwartej-wladzy-zaczela-sie-w-san-francisco-w-2005-roku

2. Uroda amerykańskich kongresów kardiologicznych była pociągająca..., cz.2

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2107-uroda-amerykanskich-kongresow-kardiologicznych-byla-pociagajaca-cz-3

3. Mój debiut dziennikarski w Brukseli - rok 2008, cz. 1

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2109-debiut-dziennikarski-w-brukseli-cz-1

4. Akredytacja dziennikarska w Brukseli na konferencji Societal Impact of Pain - rok 2010, cz. 2

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2110-akredytacja-dziennikarska-w-brukseli-na-konferencji-societal-impact-of-pain

5. Konferencja "Innovation in Healthcare. From Research to Market. SME's in Focus, in Brussels on 20-21 May 2010, cz. 3

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2111-konferencja-innovation-in-healthcare-from-research-to-market-sme-s-in-focus-in-brussels-on-20-21-may-2010-cz-3

6. Chicago, Chicago... to miasto kongresów, także ASCO - cz.3

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2112-chicago-chicago-to-miasto-kongresow-takze-asco-cz-3

7. Śniadanie prasowe z laureatem Nagrody Nobla podczas IMI Stakeholder Forum, Bruksela 2013, cz. 4

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2117-sniadanie-prasowe-z-laureatem-nagrody-nobla-podczas-imi-stakeholder-forum-bruksela-2013-bruksela-2013-cz-4

8. Dziennikarz akredytowany na kongresie European Society for Sexual Medicine, Kopenhaga 2005 r., cz. 5

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/

ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2118-dziennikarz-akredytowany-na-kongresie-european-society-of-sexual-medicine-kopenhaga-cz-5

9. Kontynuacja tematyki medycyny seksualnej, Lizbona, 2006 r., cz. 6

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2119-kontynuacja-tematyki-medycyny-seksuanej-lizbona-2006-r-cz-6

10. Global Media Briefing, Zurich 2006 r., cz. 7

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2120-global-media-briefing-zurich-2006-r-cz-7

11. Konferencja Painting the picture of cardiometabolic risk, Paryż 2006, cz. 8

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2121-konferencja-painting-the-picture-of-cardiometabolic-risk-paryz-2006-cz-8

12. Konferencja Swiss Prix Gallien, 2006 r., cz. 9

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2122-konferencja-swiss-prix-gallien-2006-r-cz-9

13. Konferencja Meeting of Nobel Prize Winners, Lindau 2007 r., cz. 10

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2123-konferencja-meeting-of-nobel-prize-winners-lindau-2007-r-cz-10

14. Kongres European Society of Cardiology, Wiedeń 2007, cz. 11

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2124-kongres-european-society-of-cardiology-wieden-2007-cz-11

15. Konferencja European School of Oncology, Rzym 2007, cz. 12

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2125-konferencja-european-school-of-oncology-rzym-2007-cz-12

16. Konferencja prasowa FIELD, Orlando 2007 r., cz. 4

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2126-konferencja-prasowa-field-orlando-2007-t-cz-4

17. Kongres European Society of Hypertension, Berlin 2008 r. , cz.13

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2128-kongres-european-society-of-hypertension-berlin-2008-r-cz-13

18. Akredytacja dziennikarska na World Congress of Cardiology, Buenos Aires 2008, cz. 5

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2130-akredytacja-dziennikarska-na-world-congress-of-cardiology-buenos-aires-2008-cz-5

19. Akredytacja na Euroscience Open Forum, Barcelona 2008 r., cz.14

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2131-akredytacja-na-euroscience-open-forum-barcelona-2008-r-cz-14

20. Wrześniowy weekend w Seulu 2008, cz. 6

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2132-wrzesniowy-weekend-w-seulu-2008-cz-6

21. Akredytacja dziennikarska na kongresie American Heart Association, New Orleans 2008 r., cz. 7

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2133-akredytacja-dziennikarska-na-kongresie-american-heart-association-new-orleans-2008-r-cz-7

22. Akredytacja na konferencji STOPP, Paryż 2009 r., cz. 15

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2135-akredytacja-na-konferencji-stopp-paryz-2009-r-cz-15

23. Akredytacja na European Congress of Hematology, Berlin 2009, cz. 16

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2136-akredytacja-na-european-congress-of-hematology-berlin-2009-cz-16

24. Pobyty w Paryżu: można w sumie zatrzeć dłonie, raz w Darcet'cie, raz w Hiltonie, Paryż cz. 17

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2137-pobyty-w-paryzu-mozna-w-sumie-zatrzec-dlonie-raz-w-darcet-cie-raz-w-hiltonie

25. Akredytacja na konferencji ECTRIMS, Düsseldorf 2009, cz. 18

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2138-akredytacja-na-konferencji-ectrims-duesseldorf-2009-cz-18

26. Konferencja o lekach złożonych w nadciśnieniu, Budapeszt 2009 r., cz. 19

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2140-konferencja-o-lekarz-zlozonych-w-nadcisnieniu-budapeszt-2009-r-cz-19

27. Akredytacja dziennikarska na konferencji R3i, Paryż 2009 r., cz. 20

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2141-akredytacja-dziennikarska-na-konferencji-r3i-paryz-2009-r-cz-20

28. Akredytacja dziennikarska na kongresie American College of Cardiology, Atlanta, cz. 8

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2142-akredytacja-dziennikarska-na-kongresie-americna-college-of-cardiology-atlanta-cz-8-8

 29. Akredytacja dziennikarska konferencji Societal Impact of Pain, Bruksela 2010 , cz. 21

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2143-akredytacja-dziennikarska-konferencji-societal-impact-of-pain-bruksela-2010-cz-21

30. Krajowe Centrum Zarządzania Niedoborem Lekarzy - fragment powieści "Pocałunek uzależnienia" z 2012 roku

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2147-krajowe-centrum-zarzadzania-niedoborem-lekarzy-fragment-powiesci-pocalunek-uzaleznienia-z-2012-roku

31. Akredytacja na American Society of Clinical Oncology Annual Meeting w Chicago, 2010, cz. 9

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2149-akredytacja-na-american-society-of-clinical-oncology-annual-meeting-w-chicago-2010-cz-9

32. Akredytacja na Organ Donation Congress, Sydney, 2013, cz.10

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2150-akredytacja-na-organ-donation-congress-sydney-2013-cz-10

33. Akredytacja dziennikarska na Lymphoma Workshop, Scottsdale 2014, cz. 11

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2151-akredytacja-dziennikarska-na-lymphoma-workshop-scottsdale-2014-cz-11

34. Akredytacja na konferencji Pain Medicine, Phoenix 2014, cz. 12

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2152-akredytacja-na-konferencji-pain-medicine-phoenix-2014-cz-12

35. Akredytacja dziennikarska na konferencji Innovative Medicine Initiative, Bruksela 2014, cz. 22

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2153-akredytacja-dziennikarska-na-konferencji-innovative-medicine-initiative-bruksela-2014-cz-22

36. Akredytacja dziennikarska na 3 rd Health Program w Atenach, cz. 23

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2154-akredytacja-dziennikarska-na-3-rd-health-program-w-atenach-cz-23

37. Akredytacja dziennikarska na konferencji ACCORD, Madryt 2015, cz.24

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2156-akredytacja-dziennikarska-na-konferencji-accord-madryt-2015-cz-24

38. Nielubiana danina

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2113-nielubiana-danina

39. Banki centralne kupiły w III kwartale 399 ton złota

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2114-banki-centralne-kupily-w-iii-kwartale-399-ton-zlota

40. Konferencja "Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2134-konferencja-priorytety-naukowe-w-zdrowiu-na-2022-r-rola-agencji-badan-medycznych-w-kreo

waniu-innowacyjnego-systemu-ochrony-zdrowia

41. Antybiotykooporność - druga strona lustra

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2139-antybiotykoopornosc-druga-strona-lustra

42. Kampania "Nie musi boleć!"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2145-kampania-nie-musi-bolec

43. Zielony szpital

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2146-zielony-szpital

44. Rejestry nowotworowe na platformie cyfrowej "e-KRN+"

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2148-rejestry-nowotowrowe-na-platformie-cyfrowej-e-krn

45. Europejska Unia Zdrowotna - sprawozdanie na temat stanu gotowości

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2155-europejska-unia-zdrowotna-sprawozdanie-na-temat-stanu-gotowosci

 46. Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni - wyniki programu lekowego

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2108-nusinersen-w-leczeniu-rdzeniowego-zaniku-miesni-wyniki-programu-lekowego

W listopadzie odwiedziło nasze strony 3666 czytelników, którzy złożyli ponad 6079 wizyt, przeczytali oni ponad 29 039  stron GdL. Od początku roku odwiedziło nas 56 822 osób.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam oraz życzę ciekawej lektury

Krystyna Knypl

redaktor naczelna

Gazeta dla Lekarzy

GdL 11/2022

 

 

Europejska Unia Zdrowotna - sprawozdanie na temat stanu gotowości 

Informacja prasowa

Komisja opublikowała 30/11/2022 r. pierwsze sprawozdanie na temat stanu gotowości w dziedzinie zdrowia. W sprawozdaniu podkreślono postępy w dziedzinie gotowości i reagowania poczynione od początku pandemii COVID-19, koncentrując się w szczególności na medycznych środkach przeciwdziałania.

Berlaymont Building

W tym względzie sprawozdanie opiera się na wnioskach wyciągniętych podczas pandemii oraz na pracach podjętych w celu poprawy gotowości i reagowania. Określono w nim również nowe wyzwania stojące przed organami ds. zdrowia publicznego i przedstawiono konkretne działania, które Komisja podejmie w celu ich bezpośredniego rozwiązania.

Wiele już osiągnięto. Dzięki ustanowieniu Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) Komisja poczyniła istotne kroki we wszystkich dziedzinach gotowości w dziedzinie zdrowia, w tym w zakresie wykrywania i profilaktyki chorób, badań naukowych, współpracy międzynarodowej, reagowania, inwestycji i walki z dezinformacją.

Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia. W oparciu o trzy priorytetowe zagrożenia dla zdrowia zidentyfikowane w lipcu 2022 r. (patogeny o wysokim potencjale pandemicznym, zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe oraz zagrożenia wynikające z nabytej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe) w sprawozdaniu określono kluczowe działania, które mają doprowadzić do poprawy gotowości UE w przyszłym roku.

Co dalej?

Kolejne kroki na rzecz lepszej gotowości w zakresie medycznych środków przeciwdziałania koncentrują się na czterech osiach i obejmują konkretne działania na 2023 r.

Rozwój medycznych środków przeciwdziałania: zostanie ustanowiony fundusz HERA INVEST z budżetem w wysokości 100 mln euro, by wspierać innowacyjne i strategiczne projekty w zakresie rozwoju medycznych środków przeciwdziałania priorytetowym transgranicznym zagrożeniom zdrowia.

Komisja zainwestuje również do 80 mln euro w projekty dotyczące „szczepionki 2.0 przeciwko COVID-19”, aby wspierać rozwój szczepionek następnej generacji w celu opracowania dobrze rokujących technologii, które można stosować po pandemii COVID-19.

Ocena zagrożeń i gromadzenie informacji: HERA stworzy platformę informacji o medycznych środkach przeciwdziałania (MCMI). To narzędzie gromadzenia informacji i oceny zagrożeń pozwoli lepiej powiązać wykrywanie zagrożeń dla zdrowia z dostępnością medycznych środków przeciwdziałania tym zagrożeniom w UE.

Odporne łańcuchy dostaw i zdolność produkcyjna: między innymi nadal wzmacniana będzie unijna sieć FAB, aby zapewnić UE zdolność do szybkiego wytwarzania medycznych środków przeciwdziałania ratujących życie w czasach kryzysu. Dostęp państw członkowskich do medycznych środków przeciwdziałania ułatwi również opracowanie dynamicznego systemu zakupów.

Koordynacja międzynarodowa i współpraca globalna: wirusy przenoszą się między granicami. Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia, takie jak COVID-19, mogą docierać do UE z zagranicy i odwrotnie. Należy wspierać i rozszerzać partnerstwa strategiczne UE z państwami trzecimi. Sprawozdanie na temat stanu gotowości w dziedzinie zdrowia należy zatem odczytywać w powiązaniu znową globalną strategią UE w dziedzinie zdrowia, która stawia UE w centrum międzynarodowych starań na rzecz zwiększenia gotowości na przyszłe stany zagrożenia zdrowia.

W planie prac urzędu HERA na 2023 r. przedstawiono bardziej szczegółowo, co zostanie osiągnięte w przypadku wszystkich tych działań.

Urząd HERA ustanowiono we wrześniu 2021 r., aby doraźne rozwiązania w zakresie zarządzania pandemią zastąpić stałą strukturą z odpowiednimi narzędziami i zasobami, które umożliwiają lepsze planowanie działań UE w sytuacjach nadzwyczajnych związanych ze zdrowiem. Głównym zadaniem urzędu HERA jest zapewnienie opracowania, produkcji, zamówień i sprawiedliwej dystrybucji kluczowych medycznych środków przeciwdziałania w każdym przypadku, gdy jest to konieczne. W tym celu HERA ocenia potencjalne poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i gromadzi niezbędne informacje.

Informacja prasowa

GdL 11/2022

 

Rejestry nowotworowe na platformie cyfrowej "e-KRN+"

Informacja prasowa

Platforma cyfrowa "e-KRN+" utworzona w Narodowym Instytucie Onkologii - Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB) to miejsce gromadzenia danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologiczny h rejestrów narządowych.

Dzięki integracji platformy z systemami szpitalnymi możliwe jest sprawniejsze zbieranie danych, a także prowadzenie analiz naukowych, medycznych i ekonomicznych w oparciu o dane rzeczywiste. Więcej danych pod linkiem https://onkologia.org.pl/pl

Z rejestru dowiadujemy się, że w 2019 roku (to ostatnie dane jakie są dostępne w rejestrze) zdiagnozowano 171218 przypadków nowotworów złośliwych, z czego 85559 zachorowań wystąpiło u mężczyzn, a 85659 u kobiet. Natomiast pod linkiem https://www.pib-nio.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021_07_14_NIO_Raport-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-system-opieki-onkologicznej.pdf możemy zapoznać się z raportem "Wpływ pandemii Covid-19 na system opieki onkologicznej". W raporcie czytamy, cyt.: W ogólnym zestawieniu szacujemy, że
liczba nowych rozpoznań nowotworów spadła
o około 20% w 2020 roku w stosunku do roku 2019, co jest zbliżone do wartości raportowanych w innych krajach europejskich.(...) Wczesne dane z 2021 roku świadczą o zwiększeniu liczby rozpoznawanych nowotworów do poziomu z końca 2019 roku – nie ma bezpośrednich sygnałów z danych ogólnopolskich o fali chorych na nowotwory, a liczba wydawanych kart DILO również zwiększyła się mniej więcej do poziomu z końca 2019 roku.

W ramach platformy informatycznej "e-KRN+" nastąpiła pełna integracja Krajowego Rejestru Nowotworów z czterema systemami szpitalnymi (Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie z oddziałami w Krakowie i Gliwicach Oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Podczas tworzenia platformy e-KRN korzystano z zaawansowanych technologii informatycznych, w tym algorytmów sztucznej inteligencji.

<a href=

Źródło ilustracji

https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Sklodowska-Curie_National_Research_Institute_of_Oncology

O Narodowym Instytucie Onkologii na łamach Gazety dla Lekarzy piszemy w artykułach:

Narodowy Instytut Onkologii obchodzi 90-lecie istnienia

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1962-90-narodowy-instytut-onkologii-obchodzi-90-lecie-istnienia

Instytut Radowy Marii Skłodowskiej - Curie powstał z funduszy zgromadzonych przez kobiety!

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1281-instytut-radowy-marii-sklodowskiej-curie-powstal-z-funduszy-zgromadzonych-przez-kobiety

Oprac. KK

GdL 11/2022


 

Zielony szpital

Krystyna Knypl

Opieka zdrowotna odpowiada za 4,4% emisja dwutlenku węgla do atmosfery, gdyby istniało państwo o nazwie  Healthcare  Republik zajmowało by ono piąte miejsce pod względem  produkcji gazów cieplarnianych. Emisja gazów cieplarnianych stale wzrasta, szacuje się, że w 2050 roku osiągnie ono poziom 6 gigaton rocznie. Niezbędna jest energetyczna modernizacja wszystkich placówek ochrony zdrowia. Wiele placek medycznych otrzymało fundusze na modernizację, która ma zapewnić bardziej ekologiczne funkcjonowanie obiektów. Z ekologicznego punktu widzenia ważna jest też odpowiednia utylizacja odpadów szpitalnych. Promowane jest tworzenie ogrodów szpitalnych. Przewiduje się wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania działalności zielonych szpitali.

Więcej pod linkiem

https://www.philips.com/c-dam/b2bhc/pl/resources/Publikacja-ziel-szpitale.pdf

Krystyna Knypl 

GdL 11/2022

Kampania "Nie musi boleć!"

Krystyna Knypl

Skala problemu związana z niewłaściwym leczeniem bólu przewlekłego była przyczyną powstania kampanii "Nie musi boleć!" Kampania została objęta patronatem honorowym przez Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca. Liderami kampanii zostali: dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Bólu (PTBB), prof. Jan Dobrogowski, członek honorowy PTBB, dr hab.med. Jarosław Woroń, sekretarz PTBB, prof. Andrzej Kubler, członek zarządu PTBB, d n.med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Reumatologii i Rehabilitacji im.prof. E.Reicher, prof. Andrzej Basiński, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego GUM oraz Marzena Domańska-Sadynica, prezes Fundacji Ekspercie dla Zdrowia. Ambasadorką kampanii została red. Marzena Rogalska.

Opracowano raport "Sytuacja pacjenta z bólem przewlekłym w Polsce. Kluczowe aspekty i rekomendacje zmian", który przedstawiono 22/11/2022 podczas konferencji prasowej w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Poszczególne aspekty przedstawione w raporcie będziemy omawiać na łamach Gazety dla Lekarzy.

Autorzy raportu przedstawili następujące rekomendacje w zakresie poprawy jakości leczenia bólu przewlekłego w Polsce:

1. Poprawa w zakresie oceny, leczenia i monitorowania bólu przewlekłego w Polsce w opiece ambulatoryjnej i opiece przedszpitalnej

2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji pracowników ochrony zdrowia i społeczeństwa

3. Zapewnienie dostępu pacjentom do odpowiedniej, zindywidualizowanej terapii przeciwbólowej

4. Zwiększenie dostępności do wielokierunkowego leczeni chorych z bólem przewlekłym

5. Podniesienie wyceny procedur świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach Poradni Leczeni Bólu

6. Utworzenie czterech oddziałów leczenia bólu w Polsce

7. Utworzenie umiejętności medycyna bólu

8. Stworzenie systemu referencyjnego kontraktowania świadczeń w oparciu o ocenę jakości leczenia pacjenta z bólem

Co stoi na przeszkodzie realizacji programu?

Wdrożenie programu wymaga nie tylko jego merytorycznego opracowania, ale także aktywności oraz decyzji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Od czasu gdy na  czele ministerstwa stanął  Adam Niedzielski nastąpiło całkowite zahamowanie prac nad programem.

Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?

Będąc nie tylko dziennikarzem medycznym, ale także  lekarzem z 54 letnią praktyką w zawodzie, przeanalizowałam problem posługując się wiedzą z zakresu patofizjologii, która jest podstawą w stawianiu trafnych diagnoz.

Zwlekanie, odkładanie wszystkiego na jutro określa się mianem prokrastynacji. Ta cecha osobowości jest wynikiem rywalizacji między układem limbicznych a korą przedczołową mózgu. Układ limbiczny odpowiada za emocje, impulsywność oraz dążenie do uzyskania natychmiastowej nagrody. Natomiast kora przedczołowa odpowiada za koncentrację, zarządzanie sobą, własną uwagą i celami, a także za postrzeganie czasu. 

Należy wyrazić nadzieję, że lektura tego oraz innych artykułów prasowych, które ukażą się po konferencji, zaktywizuje układ limbiczny ministerialnych decydentów i szybko zostaną podjęte, bez dalszego już odkładania, odpowiednie decyzje w kwestii realizacji programu leczenia bólu przewlekłego w Polsce.

Dodajmy jeszcze na zachętę: podejmowanie dobrych decyzji nie boli, a gdyby kogoś zabolało to wiemy kto, gdzie i jak może pomóc skutecznie w zlikwidowaniu bólu decyzyjnego.

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut/115-statut

Tematyka bólu na łamach Gazety dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/lekarz-pacjentem/538-dlaczego-moj-prywatny-bol-zostal-znacjonalizowany-przez-nfz

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/407-stosowanie-lekow-przeciwbolowych-w-poz

GdL 11/2022

 

 

 

 

Antybiotykooporność - druga strona lustra

Krystyna Knypl

W dniach 18 - 24 listopada obchodzimy Europejski oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Z tej okazji organizowane są wykłady oraz konferencje, publikowane są artykuły o zasadach jakie powinny obowiązywać przy stosowaniu antybiotyków.

Na łamach Gazety dla Lekarzy opublikowaliśmy w 2017 roku artykuł "Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej" https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/636-opornosc-na-antybiotyki-w-unii-europejskiej

Artykuł powstał w związku z moim uczestnictwem w konferencji zorganizowanej na ten temat przez Komisję Europejską w Brukseli (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1494-moje-akredytacje-dziennikarskie-w-brukseli-cz-12)

Kilka podstawowych pytań

Ile trzeba "zjeść" w skali roku antybiotyków aby nasz organizm stał się oporny na ich działanie? Ile osób musi zażywać antybiotyki bez wskazań, aby stał się to problem populacyjny? Czy spożywamy antybiotyki tylko i wyłącznie w postaci tabletek, które otrzymaliśmy na receptę od lekarza? Dlaczego problem nasila się? Czy strategia nawoływania do niezapisywania antybiotyków jest jedynie słuszną drogą zwalczania tego problemu?

To są pytania jakie powinien zadać każdy myślący człowiek. No, ale nie zawsze ma on czas, nie zawsze wie gdzie szukać odpowiedzi na te pytania. Postanowiliśmy zbadać ten temat pro publico bono zgodnie z naszym statutem (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut) pisma non-profit działającego na rzecz zdrowia publicznego.

Nie nasz chleb powszedni, lecz nasz antybiotyk powszedni

 Zwierzęta "karmione" antybiotykami przybierają na wadze o kilka procent więcej niż zwierzęta, które nie otrzymują antybiotyków. Dlaczego tak się dzieje? Otóż antybiotyki dodawane do pasz zmieniają prawidłowe funkcjonowanie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego zwierząt, co prowadzi do przybierania na wadze. Przemysł mięsny nie podaje do publicznej wiadomości informacji o stosowaniu antybiotyków, dlatego trudno jest uzyskać dokładne dane na temat ilości antybiotyków podawanych zwierzętom spożywczym. Stuart B. Levy, M.D., który od lat bada ten temat, szacuje, że każdego roku w Stanach Zjednoczonych stosuje się 15-17 milionów funtów antybiotyków (...)

Istnieje coraz więcej dowodów sugerujących, że stosowanie antybiotyków u zwierząt  może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jeśli grupa zwierząt jest przez dłuższy czas leczona określonym antybiotykiem, bakterie żyjące w tych zwierzętach uodpornią się na ten lek. Według mikrobiologa dr Glenna Morrisa, problem dla ludzi polega na tym, że jeśli człowiek spożyje odporne bakterie poprzez niewłaściwie ugotowane mięso i zachoruje, może nie zareagować na leczenie antybiotykami - czytamy w artykule "Modern Meat", który jest dostępny pod linkiem

https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/meat/safe/overview.html?fbclid=IwAR1ygZkUA-_tln3gzK6m9ujffZDQxcoNy37KumADM3G408H6dwUSPyL1K-4

Pomimo powszechnego stosowania antybiotyków u zwierząt spożywczych, wiarygodne dane dotyczące ilości i wzorców stosowania (np. dawki i częstotliwości) nie są dostępne. Kwantyfikacja stosowania antybiotyków u zwierząt spożywczych jest trudna ze względu na różnice w celach badań - badacze mogą mierzyć tylko zastosowania terapeutyczne, tylko zastosowania nieterapeutyczne lub ich kombinację, w zależności od interesującego ich wyniku - oraz brak jasności co do definicji zastosowań terapeutycznych i nieterapeutycznych.Chociaż ograniczone, dostępne dane sugerują, że produkcja zwierząt spożywczych jest odpowiedzialna za znaczną część stosowania antybiotyków. W 1989 roku Institute of Medicine oszacował, że około połowa z 31,9 miliona funtów środków przeciwdrobnoustrojowych zużytych w USA była przeznaczona do nieterapeutycznego stosowania u zwierząt. Nowsze szacunki Union of Concerned Scientists, grupy wspierającej ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w rolnictwie, sugerują, że 24,6 miliona funtów ( x 0,45 = 11,07 miliona kg) środków przeciwdrobnoustrojowych jest używanych do celów nieterapeutycznych u kurcząt, bydła i świń, w porównaniu z zaledwie 3,0 milionami funtów używanymi w medycynie - dowiadujemy się z artykułu "A Review of Antibiotic Use in Food Animals: Perspective, Policy, and Potential", który jest dostępny pod linkiem

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234384/?fbclid=IwAR1P42I6pPngvgYLqKHB2itGEdgfsQcyGcqBwvjrT9moVNy63EqSrMMKf20

Obliczenia sponsorowanego przez przemysł farmaceutyczny Instytutu Zdrowia Zwierząt są bardziej ostrożne i sugerują, że z 17,8 miliona funtów środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt, tylko 3,1 miliona funtów jest wykorzystywanych do celów nieterapeutycznych - dowiadujemy się z artykułu "A Review of Antibiotic Use in Food Animals: Perspective, Policy, and Potential"dostępnego pod linkiem

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234384/?fbclid=IwAR1P42I6pPngvgYLqKHB2itGEdgfsQcyGcqBwvjrT9moVNy63EqSrMMKf20 

Medycyna weterynaryjna oparta na faktach

Wiele bardzo konkretnych danych znajdujemy w artykule "The public health issue of antibiotic residues in food and feed: Causes, consequences, and potential solutions" z marca 2022 r., który jest dostępny pod linkiem

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9047141/?fbclid=IwAR2n78u-zaYHMpC0bkFx0lha8MG-93HH6uc89ClewWwogPydcOpdYDeJ3FA

W artykule czytamy, cyt. Globalne zużycie antybiotyków u zwierząt jest prawie dwukrotnie większe niż u ludzi . W skali globalnej u zwierząt gospodarskich stosuje się rocznie 63,1±1,5 tony antybiotyków, szacując, że ponad 80% zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności jest obecnie leczonych tymi związkami.

Na świecie żyje obecnie 8 mld ludzi, powiedzmy, że 2 mld z nich nie spożywa mięsa bo są wegetarianami, weganami lubi ich na to nie stać aby jadać mięso. Mamy więc 63,1+/-1,5 tony antybiotyków w mięsie zjadanych rocznie przez 6 mld konsumentów. Jak możemy to przedstawić w bardziej przystępny sposób?

Bierzemy kalkulator, który wylicza nam, że statystyczny konsument mięsa zjada w ciągu roku równowartość ponad 200 tabletek antybiotyku a 500 mg tabletka...

Wnioski

Przy założeniu, że statystyczny pacjent rocznie jest leczony  antybiotykiem 2 razy w roku po 5 tabletek na kurację, skierowanie działań na rzecz zmniejszenia spożycia antybiotyków do producentów żywności oraz wspomagających ich producentów antybiotyków da wynik 20 razy skuteczniejszy niż dotychczas prowadzona polityka na rzecz zmniejszenia spożycia antybiotyków.

Nie od dziś wiadomo, że to jak spostrzegamy rzeczywistość zależy tylko  od tego po której stronie lustra stoimy... Może już pora stłuc to lustro i stanąć po jego właściwej stronie w kwestii zwalczania antybiotykooporności. Jak dotychczas mamy zastanawiającą faktooporność.

Krystyna Knypl

medyczny dziennikarz śledczy ;)

GdL 11/2022

 

 

 

Konferencja "Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia"

Krystyna Knypl

22 listopada 2022 r. odbyła się w Warszawie konferencja "Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia".

Program konferencji

Konferencja składała się z czterech sesji

1.Innowacja jest przyszłością

2. Medycyna przyszłości

3. :Połączeni dla zdrowia

4. Inicjatywa Trójmorza na rzecz onkologii

Obrady otworzyli Minister Zdrowia dr Adam  Niedzielski oraz prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. med. Radosław Sierpiński. Minister Zdrowia podkreślił, że niezbędny jest pozytywistyczny wysiłek  wszystkich pracowników medycznych z uwagi na ogrom zdań jakie stoją przed sektorem ochrony zdrowia.

Starzejące się społeczeństwo, wielochorobowość, niedobór  kadry medycznej, wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa, która generuje chęć do badania się - to główne wyzwania przed jakimi stoi ochrona zdrowia. W sytuacji gdy są duże potrzeby i małe możliwości  pomoc może technologia może być ważnym wsparciem dla systemu ochrony zdrowia - mówił Minister Zdrowia.

Dr hab. med. Radosław Sierpiński podkreślił, że Agencja Badań Medycznych jest instytucją inspirującą środowisko pracowników ochrony zdrowia do rozwoju badań na nowymi technologiami. Pomocne w rozwiązywaniu nowych zadań będzie nowo powstała Polska Sieć Badań Klinicznych oraz procedowana w Parlamencie ustawa o badaniach klinicznych.

Agencja Badań Medycznych dysponuje kwotą 2 mld złotych na realizację projektów badawczych wśród których znajdą się między innymi  badania nad technologią CAR-T(nowa metoda immunoterapii stosowana w leczeniu chorób onkologicznych, więcej pod linkiem https://immuno-onkologia.pl/limfocyty-car-t-immunoterapia-adoptywna/. Aktualnie w badaniach klinicznych w Polsce bierze udział 50 tysięcy pacjentów.
Badania kliniczne są podstawą rozwoju.  Mamy obecnie 3 krotny wzrost liczby niekomercyjnych  badań klinicznych w Polsce; będziemy mieli niebawem 200 badań prowadzonych w naszym kraju. Wzrost ten jest możliwy między innymi dzięki współpracy z krajami Unii Europejskiej oraz Stanami Zjednoczonymi.
 
Nagrody dla liderów
 
Podczas konferencji przekazane zostały Nagrody Prezesa Agencji Badań Medycznych - Medycyna Jutra. Laureatami zostali, w kategorii:
1. Główny Badacz - prof. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka
2. Instytucja - Gdański Uniwersytet Medyczny
3. Organizacja Pozarządowa - Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u dorosłych
 
Laureatów wytypował specjalny program sztucznej inteligencji, a komisja konkursowa zaakceptowała wybór AI podzielając opinię odnośnie wyboru kandydatów.
 
Co będzie nowego w ochronie zdrowia?
 
Jednym z ciekawszych projektów jest powstanie w przyszłym roku dziesięciu Centrów Medycyny Cyfrowej. Podstawy do ich działalności dostarczą biobanki zawierające dane medyczne z takich programów jak e-gabinet, e-recepta, e-zwolnienie. Konieczne jest ujednolicenie sposób prowadzenia dokumentacji medycznej aby zawarte w niej dane mogły być wykorzystane do tworzenia programów sztucznej inteligencji. Specjalizacjami które w pierwszej kolejności mogą liczyć na programy AI są radiologia i patomorfologia.
 
Czy sztuczna inteligencja jest konkurencją dla lekarzy?
 
Wyrażono podczas konferencji opinię, że sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarzy, ale lekarze którzy będą stosowali programy AI zastąpią tych absolwentów wydziałów lekarskich, którzy nie będą posługiwali się. Jakość porad AI będzie w dużej mierze zależała od jakości baz danych na podstawie których będą zbudowane programy.
 
Kierunki rozwoju poszczególnych sektorów rynku medycznego
 
Przedstawiono kierunki rozwoju w farmakologii, wyrobach medycznych, poszukiwaniu nowych leków, produkcji leków generycznych. Zwrócono uwagę na konieczność rozwoju medycyny pola walki. Omówiono także współpracę Agencji Badań Medycznych z organizacjami europejskimi oraz amerykańskimi takimi jak ECRIN (https://ecrin.org/) oraz Inicjatywa Trójmorza na Rzecz Onkologii. Przedstawiono perspektywy badań nad lekami opartymi o technologię mRNA.
 
Podsumowanie
 
Podczas konferencji przedstawiono główne kierunki rozwoju medycyny przyszłości do których zaliczono tworzenie programów sztucznej inteligencji, poszukiwanie nowych leków zwłaszcza w kardiologii, onkologii oraz hematologii, rozwój nowych terapii w oparciu o komórki macierzyste, terapię CAR-T(https://pl.wikipedia.org/wiki/Terapia_CAR-T) oraz terapie genowe (https://pl.wikipedia.org/wiki/Terapia_genowa). Podkreślono rolę tworzenia biobanków czyli baz danych medycznych. Medycyna przyszłości jawi się jako nauka działająca na poziomie komórkowych wspierana przez sztuczną inteligencję.
 
Czy, na ile oraz kiedy zostanie wdrożony na powszechną skalę nowy model medycyny pokaże czas. Z dotychczasowych obserwacji można wysnuć pozornie abstrakcyjny wniosek: powszechnie  promowany model medycyny holistycznej nieoczekiwanie zogniskował się w poszczególnych strukturach wewnątrzkomórkowych, a pomaga mu w tym lokalizowaniu się sztuczna inteligencja. 
 
Czy Hipokrates, ojciec medycyny tradycyjnej, jest zadowolony z drogi rozwoju swojego dziecka jakim jest medycyna XXI nie wiadomo. Jak zawsze czas będzie czynnikiem, który pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie czy obrana droga rozwoju współczesnej medycyny była trafna.
 
Dr med. Krystyna Knypl
redaktor naczelna & wydawca
Gazety dla Lekarzy
 
GdL 11/2022

 

 

Banki centralne kupiły w III kwartale 399 ton złota

Krystyna Knypl

Na stronach bloga  firmy Tavex ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Tavex_Group) czytamy, że banki centralne w III kwartale kupiły 399 ton złota. Jest to największy zakup kruszcu od 1967 roku. Specjaliści rynku złota prognozują, że zakupy w IV kwartale będą jeszcze większe. Zakupy te mogą być wyprzedzającym działaniem w związku z obawami o hiperinflację. Inna koncepcja to przygotowanie do nowego systemu monetarnego mającego zabezpieczenie w złocie.

 Sztabka złota nie jedno ma imię, nie zawsze musi być w kształcie prostokąta

https://www.valcambi.com/products-and-metals/round-bars/au/100-g/100-g-minted-round-bar/

Na taką ewentualność przygotowuje się zresztą „wschodni blok gospodarczy”. Kraje BRICS (czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka) informowały już w ostatnich miesiącach o trwających pracach nad stworzeniem nowej waluty rezerwowej, która zamiast na zaufaniu (jak w przypadku dolara), miałaby się opierać na koszyku oferowanych przez nie surowców. Biorąc pod uwagę prowadzony w ostatnich latach przez te kraje (zwłaszcza największego, światowego producenta, czyli Rosję, ale Chiny i Indie) skup złota, można przypuszczać, że kruszec również znalazłby w zakresie zabezpieczenia tejże waluty swoją rolę - czytamy we wspomnianym blogu.

Źródło:

https://tavex.pl/najwieksze-od-55-lat-zakupy-zlota-bankow-centralnych/

Krystyna Knypl

GdL 11/2022

Inne artykuły o złocie na łamach GdL

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2042-zloto-w-czasach-kryzysow

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2043-zloto-w-czasach-kryzysow-czesc-2-jak-wydobywa-sie-zloto

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2044-zloto-w-czasach-kryzysu-sztabki-monety-bizuteria-czesc-3

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2045-zloto-w-czasach-kryzysu-czesc-4-czy-moze-zabraknac-zlota

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2046-zloto-w-czasach-kryzysu-czesc-5-jak-inwestowac-w-zloto

Nielubiana danina

Alicja Barwicka

Pomijając zakres nadmiernej aktywności zakupoholików, również reszta ludzkości zawsze lubiła kupować zarówno towary pierwszej potrzeby, jak i te luksusowe. Nieważne, czy środkami płatniczymi były monety, lusterka, kolorowe paciorki, sztabki złota, czy banknoty o wysokich nominałach. Finalnie i tak najważniejszy jest zawsze zakupiony towar, bo jego rolą jest zapewnienie kupującemu chwili radosnej satysfakcji. Chociaż potrzeba wyzbywania się zdobytych często z niemałym trudem środków finansowych może wydawać się co najmniej irracjonalna, to i tak wszyscy z wielką ochotą uczestniczymy w tym odwiecznym procesie.

Pieter Brueghel Młodszy, Urząd poborcy podatkowego, 1640 r

Źródło ilustracji:https://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_the_Younger

Część zakupionych dóbr sprawia nam szczerą radość, są też niezrozumiałe wydatki, kiedy kierując się chwilowym zauroczeniem kupujemy coś zupełnie nam niepotrzebnego co zamiast radości przynosi jedynie dyskomfort. Są ponadto wydatki co prawda konieczne, ale zdecydowanie nielubiane.

Podatek, instytucja ponadczasowa

Nielubiane podatki towarzyszyły ludzkości od zawsze i nic się tej kwestii od tysięcy lat nie zmienia. Jak wskazują źródła historyczne - istniały już 4000 lat przed naszą erą wywodząc się ze świadczeń osobistych i darów na rzecz panującego. Nieco później  powstały sumeryjskie gliniane tabliczki datowane na 2500 r. p.n.e. zawierające potwierdzenia zapłaty należności fiskusowi. Równie stary rodowód mają zwolnienia podatkowe. Kamień z Rosetty, czyli znajdująca się obecnie w Muzeum Brytyjskim w Londynie kamienna płyta pochodząca z 196 r. p.n.e., odkryta w Egipcie w 1799 roku przez żołnierzy Napoleona zawiera tekst dotyczący zwolnienia podatkowego dla kapłanów ze starożytnego Egiptu. Treść przekazu musiała być bardzo ważna, skoro zapisano ją w języku greckim, egipskim, hieroglifami i pismem demotycznym. Trzeba nadmienić, że w starożytności podatkami i daninami były obciążone tylko niektóre grupy ludności. Dla przykładu system podatkowy w starożytnym Egipcie polegał na zabieraniu rolnikom części zbiorów, rzemieślnicy natomiast oddawali część swych wyrobów na potrzeby wojska i administracji (resztę sprzedawali), a kupcy składali daniny rzeczowe. Z kolei w starożytnym Rzymie  wprowadzono świadczenia pieniężne. W średniowieczu w warunkach gospodarki naturalnej i obowiązującego w Polsce prawa książęcego , przeważająca część świadczeń przybierała formę danin. Na terenach europejskich były one zwykle uiszczane monarsze przez poddanych lub władcy silniejszemu przez władcę słabszego jako wyraz uznania jego zwierzchności. Podatki istniały tylko na terytoriach o funkcjonującej gospodarce towarowo-pieniężnej, a dochody władcy pochodziły przeważnie z posiadłości ziemskich, przywilejów monarszych i ceł. Najszybciej w Europie rozwijał się system podatkowy we Francji i Anglii. Szczególnie ważne dla brytyjskiego skarbca było opodatkowanie mieszkańców amerykańskich kolonii. Nakładano więc na nich rozmaite podatki, np. na cukier czy podatek za opłatę stemplową, której podlegały drukowane oficjalne dokumenty.  Pod koniec XVIII wieku wszystkie te podatki z wyjątkiem podatku od herbaty (to on wywołał w Bostonie szczególnie groźne zamieszki) zniesiono. Według ówczesnego brytyjskiego rządu obywatele powinni być obciążeni przynajmniej jednym podatkiem by podtrzymywać prawo do ich pobierania. Na przestrzeni wieków podatki  miały zwykle najpierw charakter dobrowolny, potem zwyczajowy, aż wreszcie stawały się prawem.

Wiosenny zapach corocznego PIT-u

Dziś liczba podatków, a zwłaszcza szczegóły dotyczące wysokości oraz formy poboru lub zwolnień jest często dla przeciętnego śmiertelnika wiedzą raczej tajemną, stąd by być uczciwym obywatelem i w gąszczu przepisów  czegoś nie przeoczyć korzystamy z pomocy fachowców. Jeszcze nie tak dawno pracownik szedł raz w miesiącu do zakładowej kasy, dostawał do ręki gotówkę i myślał tylko o tym jak się jej pozbyć opłacając konieczne świadczenia i robiąc zakupy. Nie był szczególnie zainteresowany wiedzą ile z wyjściowej, zarobionej przecież osobiście kwoty pobrało państwo na potrzeby wspólne służące chociażby budowie dróg, hut czy przedszkoli. Czasy się jednak zmieniają, zmieniał się też zakres ludzkiej ciekawości. W erze rozliczeń elektronicznych wiosna każdego roku nie kojarzy się już tylko z konwaliami, wiosna zaczyna też pachnąć PIT-em!  Przyglądamy się nie tylko wydatkom, ale i celom, na które je spożytkowano, bo zarobione pieniądze wydatkujemy na całe mnóstwo dóbr materialnych, ale też na niezliczone daniny. Uczestniczymy w zbiórkach charytatywnych, ratujemy chore dzieci, również chore zwierzęta, pomagamy w rozmaitych akcjach pomocowych służących dobru ogólnemu lub dobru jednostki, a ta działalność daje nam dużo radości i satysfakcji, bo czujemy się trochę lepsi, bo możemy w czymś pomóc. Wpłacamy kwotę X na cel Y i przyglądamy się jak osiągnięcie tego celu dzięki zbiorowemu wysiłkowi staje się powoli coraz bardziej realne. To, że możemy ten proces obserwować jest kluczem do satysfakcji i motorem do powtórzenia pomocowego działania na podobnym lub innym polu. Nieraz finalnego celu nie widzimy, bo jest jeszcze zbyt odległy, bo chętnych do pomocy zbyt mało, ale jeśli tylko rozumiemy kierunek, w którym założony cel zmierza- na pewno się nie zniechęcimy.

Na lekarskim podwórku

Z zapisów ustawy o izbach lekarskich z grudnia 2009 roku dowiadujemy się, że my lekarze -członkowie izb lekarskich stanowimy samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, przy czym jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów są okręgowe izby lekarskie. Zakres zadań realizowanych przez reprezentujące samorząd lekarzy izby lekarskie określono w rozdziale 2, art. 5 w/w aktu prawnego. Ustawa wymienia aż 24 takie zadania, są to więc instytucje, które tak jak ich szeregowi członkowie prowadzą bardzo aktywną działalność.  Przeciętny lekarz wie niewiele o pracy okręgowej izby lekarskiej. Jest zabiegany, zajmuje się diagnostyką, leczeniem i własnym nieustannym dokształcaniem. W tej ostatniej aktywności może liczyć na pomoc „swojej” izby, bo organizacja konferencji i szkoleń to jedna z najbardziej widocznych form jej działalności.  Lekarze w interesie swoim i swoich pacjentów chcą korzystać z najnowszej wiedzy medycznej bo wiedzą, że to absolutnie niezbędne do wykonywania zawodu. Chociaż izby lekarskie takie szkolenia organizują, to biorąc pod uwagę liczbę specjalności medycznych, zakres potrzeb i ograniczoną na tych wydarzeniach liczbę miejsc, większość z nas dokształca się głównie podczas opłacanych przez siebie konferencji, zjazdów, sympozjów i kursów. Ale i tak na płaszczyźnie edukacji podyplomowej izba lekarska ma decydujący głos, bo to ona okresowo podsumowuje ostateczny wynik odbytych szkoleń, ocenia ich wagę przyznając lub nie właściwą dla danego rodzaju szkoleniowej aktywności liczbę punktów edukacyjnych. Ponieważ izba lekarska prowadzi rejestr swoich członków, to również odnotowuje ich aktywność zawodową, rejestrując placówki, w których lekarz realizuje swoje czynności zawodowe. I dlatego też przy nawiązaniu kolejnej umowy o świadczenie usług medycznych zgłaszamy ten fakt elektronicznie wprowadzając niezbędne dane do swojego profilu, albo też stawiamy się w wyznaczonych dniach i godzinach w siedzibie izby, by tej formalności dopełnić. Wydawany przez okręgowe izby lekarskie dokument: prawo wykonywania zawodu (poza szczególnymi sytuacjami) odbieramy tylko raz, chyba że uzupełnienie go o kolejny wpis wymaga odwiedzin w siedzibie izby. Budżet izb lekarskich stanowią w szczególności wpływy ze składek członkowskich, zapisów, darowizn i dotacji oraz wpływy z działalności gospodarczej. Na szczęście otrzymują też z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, środki finansowe, na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją niektórych zadań. Ponieważ izby lekarskie to organy samorządowe, to zgodnie z w/w ustawą Naczelna Rada Lekarska ustala wysokość składek, a Okręgowa Rada Lekarska takie składki zbiera i prowadzi ich ewidencję.   Pieniądze są potrzebne, a przy rosnących kosztach energii i wysokiej inflacji jest ich ciągle za mało.  

Dobrze być otoczonym życzliwą troską

Rosnące koszty energii i wysoka inflacja dotyczą każdego. Niedostatki kadry medycznej, w szczególności lekarzy skutkujące przepracowaniem i pogarszającym się stanem zdrowia tej grupy zawodowej dają się we znaki również pacjentom, zwłaszcza że trochę ich ostatnio zza wschodniej granicy przybyło. W związku z obecną sytuacją popandemiczną i wojną na Ukrainie na proces diagnostyczno – leczniczy zwłaszcza w lecznictwie otwartym lekarz ma coraz mniej czasu i coraz mniej siły. Dobrze, że przynajmniej ma wsparcie swojego zawodowego samorządu. Nad potrzebą podwyżki o 100%  stawki członkowskiej na rzecz izb lekarskich pochylał się w Naczelnej Izbie Lekarskiej specjalnie powołany zespół. Wszystko po to, byśmy byli pewni rzetelności podjętej na mocy uchwały nr Nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 decyzji, w myśl której od nowego roku kalendarzowego comiesięczna obowiązkowa stawka członkowska dla większości lekarzy w Polsce będzie wynosić 120 zł.

#

Jak wiadomo podatki i daniny są nieśmiertelne. Będą trwać prawdopodobnie tak długo jak ludzkość. Oficjalne tłumaczenie terminu Danina publiczna brzmi: świadczenie na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego, ustalane jednostronnie na mocy określonego aktu prawnego, którego realizacja jest zabezpieczona możliwością zastosowania przymusu państwowego. Z racji wykonywanego zawodu i będąc wiernymi złożonemu przyrzeczeniu -  lekarze zawsze składali innym daninę ze swojej wiedzy, poświęconego czasu i szacunku dla drugiego człowieka. Obowiązek złożenia jeszcze jednej tym razem podwyższonej o 100% raczej tego obrazu nie zburzy. Jak dotychczas będziemy więc wpłacać na rzecz samorządu lekarskiego określoną kwotę na rzecz "dobra wspólnego" i będziemy cierpliwie oczekiwać realizacji celów wspólnych dla naszego środowiska.

Alicja Barwicka

GdL 11/2022

Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni - wyniki programu lekowego

Informacja prasowa

"Rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Efekt leczenia SMA w Polsce. Nowa jakość życia pacjentów oraz opiekunów" - to tytuł raport podsumowującego wyniki leczenia w latach 2019 - 2022  nursinersenem w ramach programu lekowego.

Nusinersen sodium colored.svg

Nursinersen

(źródło ilustracji https://en.wikipedia.org/wiki/Nusinersen

Nusinersen był zarejestrowany w grudniu 2016 roku jako pierwszy lek do leczenia SMA. Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie ma on status leku sierocego,

CHPL https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spinraza-epar-product-information_pl.pdf

Program był uruchomiony 1 stycznia 2019 roku, a pierwszy pacjent otrzymał leczenie w marcu 2019 roku. Początkowo program był realizowany w trzech ośrodkach specjalistycznych, obecnie w jego realizację zaangażowanych jest 35 ośrodków (18 ośrodków pediatrycznych około 50 zachorowań oraz 17 ośrodków dla osób dorosłych. Szacuje się, że w Polsce choruje na SMA  około 1200 osób, a każdego roku diagnozuje się około 50 nowych zachorowań. Średnia wieku 298 pacjentów pediatrycznych włączonych do programu wynosiła 6,9 lat.  Skuteczność leczenia oceniana za pomocą skali CHOP-INTEND, która po roku leczenia wynosiła 8,9 punktów oraz za pomocą skali HFMSE, która po roku leczenia wynosiła 6,1 punktu.  W obu przypadkach zmiana przekraczała liczbę punktów, którą uznaje się za istotną klinicznie ( 4 punkty dla skali CHOP-INTEND oraz 3 punkty w skali HFMSE.

Obecnie w Polsce przeprowadzane są badania przesiewowe wszystkich noworodków pod kątem SMA.

Piśmiennictwo:

1.Safety, tolerability, and efficacy of a widely available nusinersen program for Polish children with Spinal Muscular Atrophy - Katarzyna Kotulska i wsp.

https://www.ejpn-journal.com/article/S1090-3798(22)00088-5/fulltext

2.Przegląd metod oceny funkcjonalnej u niesiedzących pacjentów
z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) - Z. Gierlak- Wójcicka i wsp.

https://neurologia-dziecieca.pl/neurologia_54-11-17.pdf

Oprac. Krystyna Knypl

GdL 11/2022

 

Gazeta dla Lekarzy nr 10/2022 - artykuł wstępny oraz spis treści

Krystyna Knypl

Artykuł wstępny 

W czasach PRL październik był miesiącem oszczędności, niestety ta cenna tradycja jest praktycznie niemożliwa do kontynuowania w czasach rozwiniętej demokracji. Pocieszeniem jest fakt, że październik 2022 był miesiącem nowości w medycynie - od Nagrody Nobla poczynając po krajowe konferencje, na których dowiedzieliśmy się o  nowych ośrodkach badawczych oraz nowych programach terapeutycznych. 

Specyficzną anty-oszczędnościową nowością jest zapowiedź Naczelnej Izby Lekarskiej podwyższenia obowiązkowej składki z 60 zł do 120 zł miesięcznie. Na forach lekarskich trwa ożywiona dyskusja na ten temat. Czy struktury samorządu lekarskiego zwiększą swoją ofertę dla środowisko o 100%? Chyba raczej nie. Inflacja według oficjalnych danych wynosi około 18%. Na co zostanie przeznaczone 82% kwoty składki póki co nie wiadomo. Wzorem brukselskiej Madame Chapeau będziemy musieli  z uwagą patrzeć na zawartość naszych portfeli.

Spis treści

1. Nagroda Nobla w medycynie i fizjologii dla Svante Pääbo za badania genomu człowieka i jego przodków

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2061-nagroda-nobla-w-medycnie-i-fizjologii-dla-svante-paeaebo-za-badnia-genomu-neandertalczyka

2. Dwunastego października obchodzimy Światowy Dzień Reumatyzmu

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2071-12-pazdziernika-obchodzimy-swiatowy-dzien-reumatyzmu

3. Sztuka pisania życiorysu na przykładzie Krystyny Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2072-sztuka-pisania-zyciorysu-na-przykladzie-krystyny-knypl

4. Światowy Dzień Zakrzepicy 2022

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2073-swiatowy-dzien-zakrzepicy-2022

5. Międzynarodowa konferencja "Opieka farmaceutyczna a bariery w rozwoju aptek"

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2077-miedzynarodowa-konferencja-opieka-farmaceutyczna-a-bariery-w-rozwoju-aptek

6.Wyróżnienie w konkursie plastycznym dla naszej młodej ilistratorki

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2099-wyroznienie-w-konkursie-plastycznym-dla-naszej-mlodej-ilustratorki

7. Uroczystość otwarcia w Warszawie nowoczesnego ośrodka badań klinicznych

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2100-uroczystosc-otwarcia-w-warszawie-nowoczesnego-osrodka-badan-klinicznych

8. Sztuczna inteligencja pomoże zdiagnozować ciężką stenozę aortalną

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2101-sztuczna-inteligencja-pomoze-zdiagnozowac-ciezka-stenoze-aortalna

9. Czy nadal wszystko zaczyna się od badania kropli krwi? Od morfologii do terapii genowych i komórkowych

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2102-czy-wszystko-zaczyna-sie-od-badania-kropli-krwi-od-morfologii-do-terapii-genowych-i-komorkowych

10. Obfite krwawienia miesiączkowe - objaw niepożądany po szczepionkach Comirnaty i Spikevax

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2103-obfite-krwawienia-miesiaczkowe-objaw-niepozadany-po-szczepionkach-comirnaty-i-spikevax

11. O piętrzeniu się trudności

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/2075-o-pietrzeniu-sie-trudnosci

12. Perfect City - kraina przyszłości, rozdziały od 1 do 20

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2079-perfect-city-kraina-przyszlosci-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2080-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-drugi-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2081-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-trzeci-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2082-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-czwarty-21-10-2022

 https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2083-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-piaty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2084-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-szosty-21-10-2022

 https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2085-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-siodmy-21-10-2022

 https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2086-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-osmy-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2087-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-dziewiaty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2088-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-dziesiaty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2089-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-jedenasty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2090-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-dwunasty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2091-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-trzynasty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2092-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-czternasty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2093-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-pietnasty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2094-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-szesnasty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2095-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-siedemnasty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2096-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-osiemnasty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2097-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-dziewietnasty-21-10-2022

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2098-perfect-city-kraina-przyszlosci-rozdzial-dwudziesty-21-10-2022

W październiku Czytelnicy odwiedzili stronę GdL 6 319 razy. Natomiast od początku roku odwiedziło nasze strony www  53 155 osób, które złożyły 83 085 wizyt.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam oraz życzę ciekawej lektury!

 <a href=

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

GdL 10/2022

 

Obfite krwawienia miesiączkowe - objaw niepożądany po szczepionkach Comirnaty i Spikevax

Krystyna Knypl

Z informacji prasowej nadesłanej przez Europejską Agencję Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) dowiadujemy się, że Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - będący jedną ze struktur EMA - ( https://www.ema.europa.eu/en/committees/pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac)  zalecił dodanie do informacji o produkcie, że szczepionki  Comirnaty i Spikevax  mogą powodować u kobiet ciężkie krwawienia miesiączkowe.

<a href=

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Ute

Ciężkie krwawienie miesiączkowe (obfite miesiączki) można zdefiniować jako krwawienie charakteryzujące się zwiększoną objętością i (lub) czasem trwania, które zakłóca fizyczną, społeczną, emocjonalną i materialną jakość życia danej kobiety. Przypadki ciężkiego krwawienia miesiączkowego zgłaszano po podaniu pierwszej, drugiej i uzupełniającej dawki szczepionek Comirnaty i Spikevax. Objaw ten był zgłaszany zarówno w czasie badan klinicznych, jak również był zgłaszany przez pacjentek w systemie Eudravigilance, a także opisywany w literaturze medycznej.

Po dokonaniu przeglądu dostępnych danych PRAC  stwierdził, że istnieje co najmniej uzasadniona możliwość, że wystąpienie obfitego krwawienia miesiączkowego jest związane przyczynowo z tymi szczepionkami i dlatego zalecił aktualizację informacji o produkcie. Częstość występowania tego działania niepożądanego wg PRAC jest nieznana. 

Przegląd medycznej literatury naukowej na ten temat przedstawili M.Nazir i wsp.  w artykule zatytułowanym "Menstrual abnormalities after COVID-19 vaccines: A systematic review" ) na łamach recenzowanego pisma Vacunas ( https://www.sciencedirect.com/journal/vacunas ). Słowo vacunas w języku hiszpańskim oznacza szczepionki.

Do przeglądu włączono łącznie 78 138 zaszczepionych kobiet z 14 badań. Spośród nich 39 759 (52,05%) miało jakąś formę problemu z miesiączką po szczepieniu. Menorrhagia (obfite, przedłużające się krwawienie), metrorrhagia (nieregularne miesiączki) i polimenorrhea (cykl krótszy niż 21 dni) były najczęściej obserwowanymi problemami, a ogólny wskaźnik zaburzeń miesiączkowania w badaniach wynosił od 0,83% do 90,9%. Wiek, ciąża w wywiadzie, ogólnoustrojowe działania niepożądane szczepionki COVID-19, palenie tytoniu oraz druga dawka szczepionki COVID-19 były predyktorami problemów z miesiączkowaniem po szczepieniu.

<a href=

Dr med. Krystyna Knypl

GdL 10/2022

 

 

Czy nadal wszystko zaczyna się od badania kropli krwi? Od morfologii do terapii genowych i komórkowych

Informacja prasowa

Terapie genowe i komórkowe (CAR-T) już dziś spowodowały przełom w leczeniu niektórych chorób hematologicznych (chłoniaki, białaczki) i neurologicznych (SMA), a w przyszłości mają szansę być wykorzystywane także w szeregu innych schorzeń. Konieczna jest jednak wyrafinowana diagnostyka, która zaczyna się od prostego badania krwi i jego interpretacji podkreślano podczas debaty "Czy nadal wszystko zaczyna się od badania kropli krwi ? Od morfologii do terapii genowych i komórkowych" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji, która odbyła się 28 października 2022 w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

Najnowszą metoda leczenia, coraz szerzej stosowaną w hematoonkologii są komórki CAR-T. Od pacjenta są pobierane limfocyty T, następnie zmieniane metodą inżynierii genetycznej i z powrotem podawane pacjentowi. Technologia CAR-T jest już dostępna w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej, w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B, pierwotnym chłoniaku śródpiersia oraz szpiczaku plazmocytowym.

Technologia CAR-T polega na modyfikacji genetycznej limfocytów T w taki sposób, by stały się zdolne do rozpoznawania i eliminacji komórek nowotworowych. Limfocyty T zostają wyposażone w chimeryczne receptory antygenowe (ang. chimeric antygen receptor; CAR). Dzięki tej modyfikacji komórki nowotworowe stają się widoczne dla układu odpornościowego. CAR na limfocytach T łączą się z charakterystycznymi białkami znajdującymi się na powierzchni komórek nowotworowych, i w efekcie zostają uruchomione mechanizmy zwalczające chorobę przez układ immunologiczny.

Terapie genowe znajdują także zastosowanie w neurologii. Od 1 września 2022 jest w Polsce refundowana terapia genowa w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA). Obecnie każde dziecko w Polsce po urodzeniu ma wykonane badanie przesiewowe w kierunku SMA. Prowadzone są też badania kliniczne terapii genowych w innych chorobach, takich jak na przykład adrenoleukodystrofia, zespól Retta. Wazna jest współpraca między specjalistami oraz lekarzami rodzinnymi - podkreślano podczas konferencji, w której udział wzięli specjalista neurologii dziecięcej dr hab. Magdalena Chrościńska - Krawczyk, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski oraz hematolodzy prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos i prof. dr hab. Tomasz Wróbel.

Więcej informacji na temat hematoonkologii pod linkami

https://hematoonkologia.pl/aktualnosci

https://hematoonkologia.pl/edukacja

https://terapiegenowe.pl/

Oprac. Krystyna Knypl

GdL 10/2022

 

 

Sztuczna inteligencja pomoże zdiagnozować ciężką stenozę aortalną

Krystyna Knypl

Stenoza aortalna jest najczęstszą pierwotną zmianą zastawkową wymagającą operacji lub interwencji przezcewnikowej w Europie oraz Ameryce Północnej. Częstość występowania tej wady serca wzrasta ze względu na starzenie się społeczeństw. Wytyczne zalecają wczesną interwencję u wszystkich objawowych pacjentów  ze względu na niepomyślne rokowanie. Około 50% nieleczonych pacjentów ze stenozą aortalną umiera w ciągu pierwszych dwóch lat od wystąpienia objawów. Do oceny ciężkości choroby wykorzystuje się badanie echokardiograficzne, a mianowicie prędkość szczytową, średni gradient ciśnienia i powierzchnię zastawki aortalnej. Istnieje jednak coraz więcej dowodów na to, że podwyższone ryzyko śmiertelności wykracza poza obecne definicje diagnostyczne i u większej liczby pacjentów należy rozważyć wymianę zastawki aortalnej.

<a href=

 Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Aortic_stenosis

W badaniu AI-ENHANCED AS, przedstawionym podczas kongresu European Society of Cardiology 2022,  sprawdzono, czy algorytm AI opracowany na podstawie parametrów echokardiograficznych rutynowo stosowanych w praktyce klinicznej może zidentyfikować  umiarkowaną i ciężką stenozę aortalnej związane ze zwiększoną pięcioletnią śmiertelnością. Autorzy doniesienia opracowali  AI-Decision Support Algorithm (AI-DSA) został opracowany przy użyciu danych z National Echo Database of Australia (NEDA), która zawiera ponad 1 000 000 echokardiogramów od ponad 630 000 pacjentów i jest powiązana z informacjami o śmiertelności.

Spośród 179 054 osób, AI-DSA zidentyfikował 2 606 (1,4%) z fenotypem umiarkowanym do ciężkiego i 4 622 (2,5%) z ciężkim fenotypem. Pięcioletnia śmiertelność wynosiła 56,2% u pacjentów z fenotypem umiarkowanym do ciężkiego i 67,9% u pacjentów z ciężkim fenotypem.

Autorzy badania sugerują, że algorytm AI mógłby być stosowany w praktyce klinicznej, aby ostrzegać lekarzy o pacjentach, którzy powinni przejść dalsze badania w celu określenia, czy kwalifikują się do wymiany zastawki aortalnej.

Piśmiennictwo

https://academic.oup.com/eurheartj/article/43/7/561/6358470?login=false

https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Artificial-intelligence-identifies-severe-aortic-stenosis-from-routine-echocardiograms

Krystyna Knypl

GdL 10/2022

Uroczystość otwarcia w Warszawie nowoczesnego ośrodka badań klinicznych

Krystyna Knypl

Nowoczesne metody leczenia nowotworów niosą nadzieję dla tysięcy pacjentów, którzy każdego roku otrzymują rozpoznanie zmieniające ich życie.  W dniu 26 października 2022 r. w Warszawie nastąpiło otwarcie zaawansowanego technologicznie ośrodka sieci Pratia. Oznacza to dla mieszkańców całej Polski większy dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą po chorobach układu krążenia, przyczynę zgonów w Polsce. Dane Krajowego Rejestru Nowotworów mówią o ponad 170 tysiącach przypadków stwierdzonych w 2019 roku. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe powiększa się z roku na rok, w ciągu dekady 2010-2019 wzrosła o ponad jedną piątą. Województwo mazowieckie znalazło się, po województwie śląskim, na drugim miejscu pod względem liczby rozpoznanych nowotworów.

Ogromną rolę w procesie rozwijania nowych terapii odgrywają badania kliniczne. W Polsce w 2019 roku 35% wszystkich badań klinicznych było poświęconych onkologii. W 2020 roku, we wszystkich obszarach terapeutycznych, dostęp do najnowocześniejszych terapii uzyskało w ten sposób 25 tysięcy pacjentów .

Wiedza polskich pacjentów na temat badań klinicznych wyraźnie rośnie, gdy sami zapadają na chorobę nowotworową. O ile 6 na 10 Polaków zetknęło się z określeniem „badania kliniczne”, to wśród pacjentów onkologicznych zaznajomionych z nim jest już 8 na 10. Chęć udziału w takich programach zadeklarowało 55% Polaków, a w przypadku pacjentów onkologicznych odsetek chętnych do udziału w badaniach wynosi 72%.

Szansa na wyleczenie choroby, możliwość uzyskania dostępu do najnowszych metod leczenia i bezpłatnej opieki zdrowotnej skłaniają potencjalnych pacjentów do udziału w badaniach klinicznych. W świadomości Polaków nadal obecne są jednak także bariery, przede wszystkim obawa przed negatywnymi skutkami ubocznymi, strach przed niezbadaną terapią i konieczność odbywania cyklicznych wizyt w ośrodkach.

Cały proces udziału pacjenta w badaniu klinicznym przebiega w wysokich standardach technologicznych, kadrowych oraz administracyjnych. Placówki, w których są prowadzone badania kliniczne, muszą spełnić szczegółowo określone wymagania i umiejętnie poruszać się w procesach badawczych. Wiele badań klinicznych Polska przyciąga zza granicy, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Kluczem do ich ulokowania nad Wisłą jest spełnienie norm jakościowych potwierdzonych w inspekcjach organów krajowych oraz międzynarodowych, takich jak amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Europejska Agencja Leków (EMA).

Pratia jest największą siecią ośrodków badań klinicznych w Europie. W Polsce jest 10 ośrodków badań klinicznych, w tym trzy z nich specjalizują się w onkologii i hematoonkologii (Katowice, Kraków, Poznaniu).

Za punkt honoru postawiliśmy sobie stworzenie kolejnego ośrodka w Warszawie, który łączy w sobie 20 lat doświadczenia w badaniach wczesnych faz i onkologii. Dzisiaj mamy przyjemność ogłosić start jego działalności – powiedział Maciej Jurkun, dyrektor Pratia Polska podczas uroczystości otwarcia. Dziennikarze medyczni uczestniczący w uroczystości otwarcia mieli możliwość zwiedzenia ośrodka oraz poznania zasad jego pracy.

Temat badań klinicznych w hematologii/onkologii poruszaliśmy na naszych łamach w artykule "Badania kliniczne nad chłoniakami niosą nadzieje" https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/510-badania-kliniczne-nad-chloniakami-niosa-nadzieje

Krystyna Knypl

GdL 10/2022

Więcej o badaniach klinicznych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_badania_klinicznego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_badania_klinicznego

Więcej informacji o Pratia

https://www.pratia.com/s/partners

https://pratia.com/en/blog-partnerow/pratia-invests-in-mtz-clinical-research-and-enters-a-new-area-of-%E2%80%8B%E2%80%8Bearly-phase-clinical-research/

https://www.money.pl/gielda/neuca-siec-pratia-objela-udzialy-mtz-clinical-research-6598823868102785a.html

Wyróżnienie w konkursie plastycznym dla naszej młodej ilustratorki

Krystyna Knypl

Z przyjemnością informujemy, że praca plastyczna Adrianny Kęsik (lat 10), uczennicy Szkoły Podstawowej nr 45, im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, zdobyła Wyróżnienie na Wojewódzkim  Konkursie Plastycznym W drodze do Polski – losy Śląska po powstaniach, organizowanym przez Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Adrianna  debiutowała na łamach Gazety dla Lekarzy pięknym rysunkiem lamy (do obejrzenia pod linkiem https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1222-badania-nad-skutecznoscia-szczepionki-mrna-1273-w-zapobieganiu-zakazeniom-innymi-wirusami)

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (wiek 10 -14 lat) oraz szkół ponadpodstawowych z terenu województw opolskiego i śląskiego.
Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej bramy triumfalne  stawiane z okazji uroczystości przyłączenia do Polski  części Górnego Śląska, które odbywały się od 20 czerwca do 4 lipca 1922 roku w górnośląskich miastach i miejscowościach.
Przesłano łącznie 253 prace z 44 ośrodków (241 w kategorii szkół podstawowych, 12 w kategorii szkół ponadpodstawowych).
Praca konkursowa, Adrianna Kęsik, Wyróżnienie w kategorii wiekowej Szkoły Podstawowe kl.IV-VIII
Praca Adrianny przedstawia bramę triumfalną w Królewskiej Hucie ( obecnie Chorzów) 

"Uroczystość powitania Wojska Polskiego odbyła się 20 czerwca. Polskie oddziały powitały na moście w Szopienicach tłumy ludzi, wśród nich wojewoda śląski Józef Rymer i działacz narodowy i dyktator III powstania śląskiego Wojciech Korfanty.

Oddziały polskiej kawalerii pod wodzą gen. Stanisława Szeptyckiego przeszły w kilkukilometrowej defiladzie do rynku w Katowicach, przechodząc po drodze przez ustawione i udekorowane bramy triumfalne." cyt. Muzeum Historii Polskihttps://muzhp.pl/pl/e/1764/podpisanie-w-katowicach-aktu-przylaczenia-czesci-gornego-slaska-do-polsk

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu Połączenie Górnego Śląska z Polską Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego Niepodległa. Link do strony organizatora konkursu

https://muzeum.opole.pl/wyniki-konkursu-plastycznego-w-drodze-do-polski-losy-slaska-po-powstaniach-/

Gratulujemy Młodej Artystce oraz Rodzicom. Cieszymy się, że Gazeta dla Lekarzy, którą tworzą lekarze oraz ich rodziny, może podzielić się informacją o sukcesie Adrianny pochodzącej z rodziny lekarskiej.

O sukcesie Adrianny pisze także jej szkoła, więcej pod linkiem https://www.facebook.com/SP45.Sosnowiec/posts/pfbid02LrswRcS31TJ6jsriQNupTr2kLGchea4spoanCXK4YCJqn6jiRur8ZTiFnunVYepEl

Krystyna Knypl

GdL 10 /2022

 

Podkategorie

 • Informacja dla autorów materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

  1. Sprawy ogólne

  1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w "Gazecie dla Lekarzy" są lekarze i członkowie ich rodzin.

  1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 

  1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

  1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

  1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

  1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

  1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. W wypadku tekstów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza recenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do ponownego opracowania redakcyjnego.

  1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

  1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

  1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

  1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

  2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

  2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

  2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  3. Status współpracownika

  3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

  3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

  4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

  4.1. Teksty

  4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

  4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

  4.2. Ilustracje

  4.2.1. Sprawy techniczne

  4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

  4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

  4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

  4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

  4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

  4.2.2. Prawa autorskie

  4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

  4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.