Jak rozłożyć siły na długi dystans?

1 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

 2 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

2 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

4 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

5 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

6 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

7 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

8 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

9 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

10 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

11 jak rozlozyc sily na dlugi dystans

 

Krystyna Knypl

GdL 1_2021