10. Międzynarodowe Sympozjum na temat Karmienia Piersią i Laktacji 2015

xDSC03843 660

Właśnie trwa (17-18 kwietnia 2015 r.) w Warszawie 10. Międzynarodowe Sympozjum na temat Karmienia Piersią i Laktacji 2015. Uczestniczy w nim około 450 osób z całego świata skupionych wokół idei karmienia piersią – naukowcy zajmujący się badaniem różnych aspektów karmienia piersią, lekarze, menedżerowie szpitali, ekonomiści ochrony zdrowia, konsultancie laktacyjni, doule, przedstawiciele mediów.

Mleko matki to nie tylko idealny pokarm dla noworodka, bardzo ważne jest zapewnienie noworodkowi skutecznej, naturalnej ochrony przed chorobami i infekcjami przez przekazywanie komórek odpornościowych. W mleku matki znajduje się ponad 130 prebiotyków, które pomagają chronić jelita dziecka przed różnymi rodzajami drobnoustrojów. Zawiera ono również ponad 415 protein, z których część pomaga niszczyć patogeny.

Badania prowadzone przez dr Foteini Hassiotou z Uniwersytetu Zachodniej Australii pozwoliły na poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów działania komórek odpornościowych. Wykazały, że mleko matki zawiera komórki macierzyste, które działają jak wewnętrzny system naprawczy w organizmie dziecka.

Mleko matki zawiera również niezbędne tłuszcze, które mają działanie antybakteryjne, a także wspierające rozwój mózgu. Mózg to najtłustszy organ w ciele człowieka; jego masa nieomal podwaja się po pierwszych 6 miesiącach. W wieku 2 lat osiąga 80% wielkości mózgu osoby dorosłej.
Kwasy tłuszczowe zawarte w mleku matki mają także wpływ na rozwój dziecka w wieku późniejszym.

Najnowsze badania wykazują, że od jedzenia spożywanego przez matkę w czasie ciąży i karmienia piersią zależy smak płynu owodniowego i mleka. Może to kształtować późniejsze preferencje żywieniowe dziecka.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest karmienie dzieci przedwcześnie urodzonych. Podczas konferencji dr Maria Wilińska, ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Neonatologicznej w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym im. W. Orłowskiego w Warszawie, przedstawiła wyniki implementacji programu wyłącznego karmienia mlekiem ludzkim na oddziałach intensywnej terapii noworodka. Program wykazał, że karmienie takie istotnie poprawia nie tylko wyniki medyczne, ale i zmniejsza koszty leczenia wcześniaków. Przy szpitalu działa Bank Mleka Ludzkiego. Losy tej niezwykłej placówki niosącej pomoc wcześniakom nie są jednak pewne z powodu problemów finansowych.

W Polsce działają cztery banki mleka ludzkiego. Wyrażamy nadzieję, że NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia, deklarujące na każdej konferencji prasowej troskę o wszystkich pacjentów, a w szczególności tych najbardziej potrzebujących, nie będą szczędziły funduszy na banki mleka ludzkiego.

Sympozjum zorganizowała szwajcarska firma Medela, która jest producentem akcesoriów wspomagających pobieranie i użytkowanie mleka kobiecego.

xDSC03845 660

Z uwagi na rangę zagadnień związanych z karmieniem piersią do tematyki tej będziemy powracać na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

Krystyna Knypl
https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

 

Fot. Krystyna Knypl