Jeszcze jeden aspekt emigracji

Zjawisko emigracji jest zwykle rozpatrywane pod względem zarobkowym, organizacyjnym czy rodzinnym. Stosunkowo rzadko w przestrzeni publicznej poruszany jest aspekt artystyczny, duchowy czy religijny. Choć często emigranci wyruszają w podróż do innych krajów „za chlebem”, to przecież nie samym chlebem ludzie żyją.

Millenium400

Miejscami ogniskującymi Polaków na obczyźnie są polskie parafie. Są one także centrami organizującymi różne obchody rocznicowe. Największym z takich wydarzeń były obchody Tysiąclecia Chrztu Polski na obczyźnie. Zagadnieniom tym jest poświęcona obszerna publikacja Instytutu Pamięci Narodowej Obchody Millenium na uchodźstwie w 50.rocznicę pod redakcją Rafała Łatki i Jana Żaryna wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoby zainteresowane tematyką życia Polaków na emigracji znajdą wiele interesujących informacji w tej obszernej publikacji.

Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski były obchodzone na całym świecie od Europy po Australię. Tak szeroki zakres obchodów był możliwy między innymi dzięki bardzo wcześnie podjętym decyzjom – już w 1946 roku podjęto uchwałę, by rozpocząć planowanie upamiętnienia Chrztu Polski.

Krystyna Knypl