O czym będą rozstrzygać komisje kwalifikujące do programów lekowych według znowelizowanej ustawy refundacyjnej?

Nowa sowiecka tradycja

Krystyna Knypl

Osobie niewprowadzonej w materię programów lekowych może się wydać, że kolegialne decyzje pod czułym, pardon – czujnym ;)) nadzorem ministerialnym to samo dobro dla cierpiących pacjentów.

Będą oto komisje złożone z niezdefiniowanych pod względem posiadanego zawodu przedstawicieli ministerstw i NFZ (słowo lekarz nie pada w projekcie ustawy!) debatujących w towarzystwie aktywistów organizacji pacjentów nad tym, komu przydzielić superspecjalistyczne leczenie.

Na programy lekowe składa się około 70 substancji czynnych (około 300 preparatów handlowych) stosowanych w leczeniu blisko 40 ciężkich lub rzadkich schorzeń. O czym będą decydować namaszczeni komisarze?

Jakie substancje czynne są stosowane w programach lekowych?

Adalimumabum, Adefoviri dipivoxilum, Alglucosidasum alfa, Anagrelidum, Betainum anhydricum, Bevacizumabum, Bortezomibum, Bosentanum, Capecitabinum, Cetuximabum, Cinacalcetum, Darbepoetinum alfa, Dasatynibum, Docetaxelum, Entekavirum, Epoetinum alfa, Erlotinibum, Etanerceptum, Everolimusum, Factor IX coagulationis humanus, Factor IX coagulationis humanus recombinate, Factor VIII coagulationis humanus, Factor VIII coagulationis humanus recombinate, Galsulfaseum, Gefitynibum, Glatirameri acetal, Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta, Idursulfasum, Iloprostum, Imatinibum, Imiglucerasum, Immunoglobulinum humanum, Infliximabum, Interferonum alfa, Interferonum alfa-2a, Interferonum alfa-2b, Interferonum beta 1a a 22 mcg, Interferonum beta 1a a 30 mcg, Interferonum beta 1a a 44 mcg, Interferonum beta-1b, Lamivudinum, Lapatynibum, Laronidasum, Leuprorelinum, Mecaserminum, Methotrexatum, Nilotynibum, Palivizumabum, Panitumumabum, Peginterferonum alfa-2a, Peginterferonum alfa-2b, Pemetreksedum, Ribavirinum, Rituximabum, Sildenafilum, Somatropinum, Sorafenibum, Sunitinibum, Temozolomidum, Tenofoviri disoproxilum fumaratum, Tobramycinum, Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 100, Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 500,Trabectedinum, Trastuzumabum, Treprostynilum, Triptorelinum, Omalizumabum, Ambrisentanum, Certolizumabum pegol, Fingolimodum, Tocilizumabum, Ustekinumabum, Deferazyroxum, Pazopanibum, Wemurafenib, Boceprevirum, Telaprevirum, Bendamustinum hydrochloridum, Natalizumabum.

Źródło: http://www. nfz. gov. pl/new/?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5651

 

Co jest objęte programami lekowymi?

1. Wirusowe zapalenie wątroby

2. Nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego

3. Zaawansowany rak jelita grubego

4. Rak wątrobowokomórkowy

5. Niedrobnokomórkowy rak płuca

6. Zaawansowany włókniakomięsak guzowaty skóry

7. Mięsak tkanek miękkich

8. Rak piersi

9. Rak nerki

10. Glejak mózgu

11. Chłoniak złośliwy

12. Oporna postać szpiczaka mnogiego

13. Przewlekła białaczka szpikowa

14. Hemofilia A i B

15. Nadpłytkowość samoistna

16. Pierwotne niedobory odpornościowe u dzieci

17. Przedwczesne dojrzewanie płciowe

18. Niskorosłość u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

19. Niskorosłość u dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1

20. Ciężka wrodzona hiperhomocysteinemia

21. Choroba Pompego

22. Choroba Gauchera

23. Choroba Hurlera

24. Mukopolisacharydoza typu II i typu VI (zespół Maroteaux-Lamy)

25. Przewlekłe zakażenie płuc u osób z mukowiscydozą

26. Stwardnienie rozsiane

27. Spastyczność w mózgowym porażeniu dziecięcym

28. Tętnicze nadciśnienie płucne

29. Reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o agresywnym przebiegu

30. Łuszczycowe zapalenie stawów o agresywnym przebiegu

31. Ciężkie zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

32. Niedokrwistość w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

33. Niskorosłość u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek

34. Wtórna nadczynność przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

35. Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc

36. Zespół Prader-Willi u dzieci

37. Niskorosłość dzieci z zespołem Turnera

 

Dlaczego nowa sowiecka tradycja?

Odebranie decyzji tym, którzy po prostu potrafią leczyć ciężkie lub rzadkie choroby i urządzenie politycznego show jest niewyobrażalnym cynizmem. Twórca Kraju Rad powiedział:

Nasz kodeks moralny jest absolutnie nowy. (…) nam wszystko wolno, ponieważ jako pierwsi na świecie wyciągamy miecz nie w celu zniewolenia, lecz w imię wolności i wyzwolenia spod ucisku. (http://pl.wikiquote.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin)

Twórcy nowej refustawy najwyraźniej też uważają, że im wszystko wolno, ponieważ jako pierwsi na świecie postanowili wyzwolić pacjentów spod ucisku wiedzy i doświadczenia lekarzy.

Krystyna Knypl
https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/