Artykuł wstępny wydań specjalnych jesień 2014

1280px-Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuplemini

Środowisko lekarskie znalazło się w nieznanej nikomu wcześniej sytuacji. Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej od stycznia 2015 r. obowiązkowe składki na izby lekarskie zostały podniesione o 50%. Nie podano żadnego wiarygodnego powodu wprowadzenia podwyżki ani planu zagospodarowania zwiększonych wpływów.

Lekarze są oburzeni!

Relacje prawne i faktyczne między szeregowymi lekarzami a samorządem nie są dobre. Nie są znane ani praktykowane odwołania decyzji NRL*. Czy brak zgody środowiska na uchwałę NRL o podwyżkę składek oznacza, że każdy lekarz powinien wnieść odwołanie? Kto jest instancją wyższą? Naczelny Sąd Administracyjny? Czy brak zgody środowiska na huczne obchody 25. rocznicy powstania izb lekarskich też oznacza, że tylko sąd administracyjny może powstrzymać bizantyjskie zapędy działaczy? Czy konieczne jest cyniczne wykorzystywanie 25. rocznicy powstania izb lekarskich do urządzania wystawnych imprez dla działaczy?

8 listopada 2014 na salonach hotelu Hilton odbędzie się bankiet dla działaczy warszawskiej izby lekarskiej. W dniach od 5 do 7 grudnia NRL wyda kolejną imprezę, tym razem w hotelu Sofitel Victoria, której organizacja pochłonie aż pół miliona złotych pochodzących ze składek wszystkich lekarzy. Będzie celebra cywilna i kościelna. Na występ chóru w kościele przewidziano w budżecie NRL 40 tysięcy złotych. Koncert popularnej piosenkarki z orkiestrą i oprawa scenograficzna pochłoną 90 tysięcy złotych.

Powstało Nowe Bizancjum – państwo w państwie. Czy powinno trwać dalej w swej dotychczasowej formie? Myślę, że jest to temat do dyskusji publicznej, nie tylko wśród lekarzy.

Potrzebne jest oczyszczenie środowiska lekarskiego!

Przede wszystkim powinniśmy zacząć od odsunięcia od władzy tych członków samorządu, którzy przekładając prywatę nad dobro ogólne przyzwalają od 25 lat na degradowanie naszego zawodu i stałe pogarszanie warunków niesienia pomocy chorym. Postawą taką szkodzą nam wszystkim i naszym pacjentom!

Naprawa Lekarskiej Rzeczypospolitej jest możliwa pod jednym warunkiem – musimy uzyskać bezstronne zainteresowanie opinii publicznej sprawami wszystkich szeregowych lekarzy, które są także sprawami ich pacjentów!

Krystyna Knypl
lekarz, redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy”

* Wobec lekarzy i lekarzy dentystów izba posiada uprawnienia władcze, które może egzekwować w trybie administracyjnym, a jej decyzje podlegają kontroli sądów administracyjnych. Stosunek ten nie jest ponadto dobrowolny. Istnieje obowiązek przynależności do izb lekarskich i ten, kto nie zechce go dopełnić, nie może wykonywać zawodu lekarza. To samo dotyczy lekarzy, którzy nie podporządkują się uchwałom izby. Sławomir Molęda, ekspert prawny „Pulsu Medycyny”, http://pulsmedycyny.pl/2583649,15420,przedawnienie-skladki-na-izbe.