Schorzenia neurologiczne wyzwaniem dla Europy

brainDSC03476 400

Statystyczny obywatel naszego kraju wie stosunkowo wiele o tych wyzwaniach dla systemu ochrony zdrowia, które stosunkowo często goszczą w świetle reflektorów. Leczenie chorób serca oraz nowotworów zawsze spotyka się z zainteresowaniem. Schorzenia neurologiczne nie mają takiej siły przebicia medialnego. Tymczasem Europejczykom grozi znieruchomienie z powodu udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, choroby Alzheimera czy Parkinsona.

Zagadnieniom tym poświęcona była konferencja inaugurująca Strategię na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób mózgu. Brain Plan dla Polski, zorganizowana 25 lutego 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja została objęta honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej.

Problemy narastają

brainDSC03507 400

Pierwszy wykład, wygłoszony przez dr Mary Baker, byłą przewodniczącą Europejskiej Rady Mózgu, poświęcony był zadaniom zdrowotnym i społecznym, jakie nas czekają w nadchodzących latach. W 30 krajach Europy w 2010 roku wydatki związane z 19 chorobami mózgu wynosiły 798 mld euro, podczas gdy w 2004 roku – 386 mld euro. Na kwoty te składają się koszty medyczne bezpośrednie (37%), koszty niemedyczne bezpośrednie (23%) oraz koszty pośrednie (40%).

Świat się starzeje, ludzie żyją dłużej, nasila się migracja ludności – wszystko to wpływa na stan zdrowia ludzi oraz koszty leczenia. Tymczasem dostęp do leków jest nierównomierny, a średni czas wizyty u lekarza to zaledwie 12 minut. Styl życia współczesnych ludzi jest antyzdrowotny. Aż 60% budżetu National Health Service pochłaniają choroby związane ze starzeniem się, seksem, paleniem papierosów, narkomanią i otyłością. W świetle tych danych Unia Europejska duże znaczenie przywiązuje do wszelkich rozwiązań związanych z e-zdrowiem.

Dr Mary Baker zacytowała powiedzenie przypisywane Karolowi Darwinowi, że przetrwają nie najsilniejsi, ale ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Ważna rada

Dr Mary Baker ma zawsze bardzo barwne wykłady, ciekawie argumentuje, żywo gestykuluje, a do tego jest fotogeniczną osobą. Nie inaczej było i tym razem. Swój wykład zakończyła radą, by chronić, zachowywać, rozwijać i pielęgnować nasz najbardziej podstawowy zasób: mózg. Aby to osiągnąć, konieczne są:

# edukacja społeczeństwa na temat pielęgnowania i rozwijania sprawności mózgu

# poprawa opieki nad osobami już dotkniętymi chorobami mózgu

# zwiększenie inwestycji w badania nad chorobami mózgu.

Organizatorem konferencji była Fundacja Neuropozytywni.

Więcej: http://neuropozytywni.pl/.

Krystyna Knypl

Fot. Krystyna Knypl