Światowy Dzień bez Papierosa

luckies400

Tuż przed Światowym Dniem bez Papierosa (31 maja) Komisja Europejska opublikowała wyniki badania Eurobarometru na temat stosunku Europejczyków do palenia tytoniu. Sondaż wykazał, że Europejczycy palą coraz mniej. W porównaniu z 2012 r. spożycie tytoniu spadło z 28 do 26%. Największy spadek, o 4%, zaobserwowano wśród młodzieży w wieku od 15 do 24 lat (z 29 do 25%). Wciąż jednak utrzymują się istotne różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi: najmniej palących jest w Szwecji i Finlandii, najwięcej w Grecji i Bułgarii. Próbę rzucenia palenia podejmowało 59% palaczy, przy czym 19% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie zmienił się średni wiek, w którym Europejczycy rozpoczynają palenie – 17,6 lat.

E-papierosy. Nowym zagadnieniem są e-papierosy, 12% Europejczyków ich próbowało, ale stale używa ich tylko 2%. Europejczycy sięgają po e-papierosy przeważnie po to, by ograniczyć lub rzucić palenie (67%), jednak tylko 21% palaczy udało się zmniejszyć liczbę wypalanych papierosów, a zaledwie 14% rzuciło palenie.

Narażenie na dym tytoniowy. Nadal spada narażenie na dym tytoniowy w barach i restauracjach. W ciągu ostatniego roku tylko 12% ankietowanych zetknęło się z dymem tytoniowym w lokalach gastronomicznych (w 2012 r. 14%), a 25% w lokalach, w których spożywa się głównie alkohol. 73% pracowników w Europie rzadko lub wcale nie styka się z dymem tytoniowym w budynkach w swoim miejscu pracy.

Nastroje społeczne i reklama. Większość Europejczyków popiera surowe uregulowania dotyczące tytoniu i e-papierosów. Odsetek osób, które uznają e-papierosy za szkodliwe, wzrósł z 27 do 52% w ciągu zaledwie dwóch lat.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy czterech na dziesięciu badanych widziało reklamę lub promocję wyrobów tytoniowych, w szczególności w sklepach (39%) oraz na bilbordach i plakatach w miejscach publicznych (30%).

Kontekst. Palenie tytoniu jest główną możliwą do uniknięcia przyczyną śmierci w UE. Co roku zabija ok. 700 tys. osób. 3 kwietnia 2014 r. UE przyjęła dyrektywę w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE) obejmującą przepisy dotyczące produkcji, prezentacji i sprzedaży produktów tytoniowych i powiązanych wyrobów. Będzie ona obowiązywać w państwach członkowskich od maja 2016 r. Dyrektywa dotyczy takich wyrobów jak papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, cygara, cygaretki, wyroby tytoniowe bezdymne, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe do palenia.

Dyrektywa m.in. zakazuje stosowania charakterystycznych aromatów i wprowadza mieszane ostrzeżenia zdrowotne (składające się z obrazka i tekstu) zajmujące 65% przedniej i tylnej części opakowania papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów. Przepisy te zakazują także umieszczania na wyrobach tytoniowych jakichkolwiek elementów promocyjnych i wprowadzających w błąd oraz ustanawiają ogólnounijny system identyfikowalności wyrobów, który ma na celu zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.

Metodologia Eurobarometru. Badanie Eurobarometru na temat stosunku Europejczyków do palenia tytoniu zostało wykonane przez sieć TNS Opinion & Social w 28 państwach członkowskich w okresie od 29 listopada do 8 grudnia 2014 r. Przeprowadzono je w formie wywiadów osobistych z niemal 28 000 ankietowanych z różnych grup społecznych i demograficznych.

(K.K.)

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5028_pl.htm