Karmienie piersią i praca #2

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Promocji Karmienia 30 maja 2015 r. odbyła się druga konferencja z cyklu Karmienie piersią i praca – zróbmy to, której organizatorem był Komitet Upowszechnienia Karmienia Piersią (KUPK) (http://www.laktacja.pl/).

konfkarmDSC04361 kopia600

Obrady rozpoczęły się od wystąpienia gości oficjalnych i wręczenia tytułów Szpital Przyjazny Dziecku.

O tej cennej inicjatywie czytamy na stronie KUPK: W celu przywrócenia prawidłowego sposobu żywienia dzieci na całym świecie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Szpitale, które są odznaczone tym tytułem, wypełniają „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią”. Wdrożenie „10 kroków” wymaga zmian w organizacji pracy oddziału położniczo-noworodkowego. Przemyślane przeobrażenia stwarzają szansę, aby oddział odpowiadał zasadom nowoczesnej opieki położniczo-noworodkowej. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą wdrożenia nowych zasad postępowania z kobietą rodzącą i położnicą. Cały personel zostaje przeszkolony i musi zrezygnować z wielu dotychczasowych, rutynowych praktyk. Nowe zasady wymagają poszanowania godności i prawa kobiet, a w szczególności prawa matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie z Zaleceniami WHO. (Źródło: http://laktacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=25).

prof barbara kowalewska kantecka300

Następnie odbyły się dwie sesje naukowe poświęcone zagadnieniom laktacji i karmienia piersią. Pierwszą sesję otworzył wykład prof. Barbary Kowalewskiej-Kanteckiej zatytułowany Postrzeganie karmienia piersią na przestrzeni wieków, bogato ilustrowany oryginalnymi cytatami dawnych dzieł traktującymi o karmieniu piersią. Ciekawie było poznać poglądy z XVIII i XIX w., kiedy to powstawała pediatria jako odrębna specjalność lekarska.

karmienieslajdy600

O tym, że karmienie piersią jest bardzo korzystne dla noworodka i niemowlaka, wiedzą wszyscy. O długofalowych korzyściach zdrowotnych dla matki, wyrażających się między innymi mniejszym ryzkiem schorzeń onkologicznych i metabolicznych, wiemy mniej – tym zagadnieniom był poświęcony wykład prof. Marii K. Borszewskiej-Kornackiej i prof. Marka Tałałaja.

Drugą sesję otworzył wykład dr Katarzyny Asztabskiej przybliżający zagadnienie karmienia piersią w poszczególnych krajach europejskich. Dowiedzieliśmy się między innymi, że we Francji odsetek matek karmiących jest bardzo niski. Podobnie ma się sprawa w Polsce. Dobrze prezentują się kraje skandynawskie. Okres karmienia piersią to nie tylko problemy laktacyjne, ale i psychologiczne. Naświetliła je mgr Magdalena Nicke-Polaszewska.

Kolejny wykład dotyczył banków mleka kobiecego i karmienia wcześniaków – przedstawiła go dr Maria Wilińska. Obrady zakończył panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli różnych firm i instytucji zaangażowanych w problematykę karmienia piersią.

Podsumowując dwudniowe obrady należy stwierdzić, że inicjatywa rozpowszechniania karmienia piersią powinna być jeszcze bardziej intensywnie promowana. Konieczne jest włączenie na szerszą skalę mediów, a także nieobecnych podczas obrad ojców. Gdyby w programie przyszłorocznych obrad znalazła się prezentacja przedstawiająca ojcowski punkt widzenia na karmienie piersią, myślę, że byłoby to bardzo ciekawe wystąpienie.

Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl