Jacy rodzice nie wyrażają zgody na podanie noworodkowi witaminy K domięśniowo?

Krystyna Knypl

Kontynuując dyskusję o profilaktycznym podawaniu witaminy K noworodkom, zainteresowaliśmy się zagadnieniem, jak często rodzice nie wyrażają zgody na zastrzyk z tej witaminy. Z bezpośrednich rozmów z kolegami neonatologami wynika, że to stosunkowo rzadka sytuacja i że dotyczy rodziców z kategorii tych, co nie zgadzają się na wszystko – zaszczepienie czy zabieg Credego. Nie udało mi się uzyskać bliższych informacji o tej grupie rodziców.

Na marginesie sprawdzamy, jak długo zabieg Credego egzystuje w medycynie, skoro autorka wykonywała go u noworodków w czasie internatu z położnictwa w 1967 roku. Otóż zabieg ten był wprowadzony do praktyki medycznej w 1880 roku!

Tymczasem na łamach „Hospital Pediatrics” ze stycznia 2016 r. znajdujemy artykuł Reasons for Refusal of Newborn Vitamin K Prophylaxis: Implications for Management and Education. Autorzy, H.J. Hamrick i wsp. przeanalizowali dane z 5 szpitali komunalnych, 1 szpitala klinicznego i 2 centrów porodowych o rodzicach niewyrażających zgody na podanie zastrzyku z witaminy K. Ankietę wypełniło 54 rodziców. Ich charakterystyka:

# osoby rasy białej – 78%

# powyżej 30. roku życia – 57%

# ukończona szkoła średnia – 57%

# deklarujący karmienie wyłącznie piersią – 100%

# uważający internet za wyłączne źródło wiedzy – 70%

# niepozwalający także zaszczepić przeciw wzw B – 90%

# niepozwalający na podanie maści z erytromycyną do oczu – 77% (najwyraźniej zabieg Credego nie jest praktykowany w Stanach Zjednoczonych)

# obawiający się toksycznych składników zastrzyku – 37%

# obawiający się nadmiernej dawki – 28%

# obawiający się objawów niepożądanych – 24%

# świadomi konsekwencji niepodania witaminy K – 88%.

Po rozmowie wyjaśniającej 11% rodziców zgodziło się na podanie witaminy K.

Autorzy wyrażają nadzieję, że dane te pomogą w edukacji rodziców odmawiających podania witaminy K domięśniowo.

Źródło: http://hosppeds.aappublications.org/content/6/1/15