Czy samorząd lekarski może oceniać moralność?

Koniec tego fikania!*

Krystyna Knypl

Przeglądam „Gazetę Lekarską” nr 5/2016 i znajduję artykuł dr. Andrzeja Baszkowskiego, sekretarza Komisji Etyki NRL, w którym czytam, że na posiedzeniu NRL 5 marca br. komisja przedstawiła PROJEKT dotyczący kompetencji samorządu w zakresie OCENY ZACHOWANIA LEKARZA W SFERZE PRYWATNOŚCI, OBYCZAJOWOŚCI I MORALNOŚCI (cytuję):

Komisja uznała, że w zakresie zachowania lekarza samorząd lekarski ma prawo zajmować się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej lekarzy,a a więc należących do kompetencji koniecznych do wykonywania zawodu, ale także leżącymi poza sferą zawodową, a dotyczącymi zachowania lekarzy w sferze prywatności, obyczajowości i moralności.


*PS Kliknęliście na tytuł będący aktywnym linkiem – oj, niedobrze... etyczny lekarz nie klika na takie frywolności! Marsz na komisję ds. moralności!

Lautrec la troupe de mlle eglantine poster 1895 6660

Źródło ilustracji:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kankan_%28taniec%29#/media/File:Lautrec_la_troupe_de_mlle_eglantine_%28poster%29_1895-6.jpg