Korzystanie ze słońca i wody podczas wakacji

Gdansk 2013 1DSC02433660

Krystyna Knypl

Rodzice wraz z dziećmi przemierzają wakacyjne szlaki. Poza wypoczynkiem nie mniej ważne jest bezpieczeństwo osób korzystających z wakacyjnych rozrywek, w szczególności z wody i słońca. Na stronie internetowej American Academy of Peditarics opublikowano praktyczne wskazówki nt. bezpiecznego plażowania i kąpieli.

Słońce

Dzieci poniżej 6 miesięcy

Należy unikać eksponowania na słońce tak małych dzieci. Powinny one być ubrane w lekkie, długie spodenki oraz koszulkę z długimi rękawami. Na głowie kapelusz z rondem, aby zapobiec poparzeniom słonecznym. Gdy odpowiednia odzież nie jest dostępna, można zastosować w niewielkiej ilości krem ochronny z filtrem co najmniej 15 na twarz i powierzchnię grzbietową dłoni. W razie poparzenia słonecznego należy stosować chłodne okłady.

Wszystkie dzieci

Zalecane jest unikanie lub ograniczenie ekspozycji na słońce w godzinach od 10 do 16. Wskazane jest noszenie kapelusza z szerokim rondem oraz okularów przeciwsłonecznych zapewniających 98-100% ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Warto co dwie godziny oraz po każdej kąpieli nakładać na skórę krem ochronny.

Szczególną staranność i ostrożność trzeba zachować w pobliżu wody i piasku, ponieważ na takich terenach szybciej dochodzi do poparzeń słonecznych.

Udar cieplny

Profilaktyka ogólna

Podczas upałów nie należy wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych. A jeżeli już, to nie dłużej niż przez 15 minut. Po przyjeździe do miejsca, gdzie panuje ciepły klimat, przez pierwsze 7 do 14 dni należy stopniowo dawkować wysiłek fizyczny. Jest to szczególnie ważne w terenie ciepłym i wilgotnym.

Przed zajęciami fizycznymi dzieci powinny mieć możliwość wypicia płynów – nie powinny odczuwać pragnienia. Podczas zajęć fizycznych wskazane jest picie wody co 20 minut.

Odzież do ćwiczeń fizycznych powinna być jasna, lekka, jednowarstwowa. Jeżeli odzież w czasie zajęć zostanie przemoczona, trzeba wymienić ją na suchą.

Jeżeli ćwiczenia fizyczne lub zabawy odbywają się w słońcu, należy czas ich trwania skrócić oraz robić częste przerwy w celu nawodnienia organizmu.

Profilaktyka u niemowląt

Niemowlęta nie mają dostatecznie rozwiniętych mechanizmów termoregulacji. Dlatego dochodzi do tragicznych zgonów dzieci zostawionych w samochodach. Należy:

# Opuszczając samochód upewnić się, ze wysiadły również wszystkie podróżujące nim dzieci!

# Unikać rozpraszania uwagi przez zbędne rozmowy telefoniczne podczas jazdy samochodem.

# Zachować szczególną ostrożność w razie odstępstwa od codziennych zwyczajów – zmiana trasy czy godziny jazdy.

# Zachować czujność, gdy dzieci są po opieką organizatorów zbiorowego wypoczynku, m.in. nawiązać kontakt telefoniczny, gdy powrót dzieci się opóźnia (AAP radzi robić to już przy 10-minutowym opóźnieniu).

# Umieścić swój telefon komórkowy lub torebkę na tylnym siedzeniu – to gwarantuje, że wysiadając z auta spojrzymy za siebie i przy okazji sprawdzimy, czy nie zostało tam zapomniane dziecko.

Trzeba pamiętać, że temperatura wewnątrz zaparkowanego samochodu może bardzo szybko narastać, nawet gdy na zewnątrz nie jest bardzo gorąco; dlatego w żadnym razie nie wolno zostawiać dziecka samego w samochodzie, zwłaszcza z zablokowanymi drzwiami.

Basen kąpielowy

Nigdy nie wolno zostawiać dzieci samych na basenie lub w jego pobliżu, nawet na krótką chwilę.

Dzieci poniżej 5 lat i starsze, ale nieumiejące pływać powinny być w wodzie w zasięgu ręki osoby dorosłej („touch supervision”).

Basen powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby małe dziecko nie było w stanie pokonać ogrodzenia. Zamki od furtek ogrodzenia basenowego nie powinny być dostępne dla małych dzieci, wskazane jest zamontowanie alarmu przy furtkach prowadzących na basen. Okna wychodzące na basen nie powinny być zasłonięte.

Przy basenie powinien być sprzęt ratunkowy oraz telefon komórkowy.

Należy unikać nadmuchiwanych zabawek do pływania i nie uważać ich za substytut kamizelek ratunkowych – dają one fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Nie wolno uważać, że dzieci poniżej 1 roku, które przeszły kurs pływania, nie mogą się utopić.

Duże nadmuchiwane baseny przydomowe też mogą być niebezpieczne.

Pływanie łódką

Dzieci zawsze powinny być ubrane w kamizelkę ratunkową. Należy upewnić się, że kamizelka ma właściwy dla dziecka rozmiar.

Dorośli, nawet bardzo dobrze pływający, też powinni być ubrani w kamizelki ratunkowe, aby dawać dobry przykład dzieciom.

Młodzież i dorośli powinni być ostrzeżeni o niebezpieczeństwach, na jakie jest narażony pasażer łodzi będący pod wpływem alkoholu, narkotyków, a także niektórych leków na receptę.

Otwarte przestrzenie wodne

Nie wolno nigdy pływać samotnie. Nawet najlepszy pływak powinien mieć towarzystwo.

Ratownik powinien czuwać nad dziećmi nie tylko gdy one są w wodzie, ale także gdy są w pobliżu wody.

Nurkowanie jest dozwolone dla dzieci tylko pod nadzorem dorosłych, którzy znają głębokość wody. Nigdy nie wolno pływać po akwenach wodnych, na których pływają statki lub inne jednostki wodne.

Pływanie w oceanie jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem ratownika.

Gdy pływak dostanie się w obszar prądu wodnego, powinien dać mu się nieść równolegle do brzegu aż poczuje, że prąd odpływa lub słabnie, wtedy skierować się do brzegu.

Krystyna Knypl

 

Oprac. na podstawie https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/news-features-and-safety-tips/pages/sun-and-water-safety-tips.aspx href="https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/news-features-and-safety-tips/pages/sun-and-water-safety-tips.aspx">https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/news-features-and-safety-tips/pages/sun-and-water-safety-tips.aspx