Nadciśnienie tętnicze: Nowe wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association

The Doctor by Luke Fildes660

Krystyna Knypl

Granica między ciśnieniem prawidłowym a nadciśnieniem była przez naukę badana długo, a zdanie zmieniano często. Pisałam o tym w artykule Zmienne i trudne cele leczenia hipotensyjnego (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/646-zmienne-i-trudne-cele-leczenia-hipotensyjnego).

Granice tę można przyrównać do zmieniających się granic państwowych – linia podziału zależy od tego, kto interpretuje fakty. Do lat 70. XX wieku poglądy na temat granicy między ciśnieniem prawidłowym i nadciśnieniem wyrażali pojedynczy lekarze zajmujący się tym zagadnieniem. Jednak epoka poglądów wyrażanych przez pojedyncze osoby minęła i nastała era zbiorowej mądrości komitetów.

W Stanach Zjednoczonych powstał The Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure – komitet, który przez 27 lat publikował wytyczne na temat diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego. Opracowano 7 raportów określanych skrótem JNC. Raporty powstawały kolejno w latach: 1977 – JNC 1; 1980 – JNC 2; 1984 – JNC 3; 1988 – JNC 4; 1993 – JNC 5; 1997 – JNC 6; 2003 – JNC 7.

Sprawa zacięła na JNC 8 – autorzy raportu lekko zagubili się w wytyczaniu skomplikowanej granicy między normą a chorobą. Co więcej, stracili patronat National Heart, Lung and Blood Institute. Koniec końców w 2014 roku opublikowano wysoce kontrowersyjny dokument (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1791497), który spotkał się z ostrą krytyką wielu środowisk lekarskich (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/647-dziwna-zbiorowa-madrosc-komitetow).

Natura nie lubi próżni i w 2017 roku powstały kolejne wytyczne. Ich pełna nazwa to 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbi.accorg.cardiosource.american_college_of_cardiology&hl=en).

Teraz mamy więc następujące kategorie ciśnienia:

# ciśnienie prawidłowe: mniej niż 120/80 mmHg

# ciśnienie podwyższone: skurczowe w zakresie 120-129 mmHg i rozkurczowe poniżej 80 mmHg

# nadciśnienie tętnicze 1 stopnia: skurczowe między 130-139 mmHg lub rozkurczowe między 80-89 mmHg

# nadciśnienie tętnicze 2: skurczowe co najmniej 140 mmHg lub rozkurczowe co najmniej 90 mmHg

# przełom nadciśnieniowy: skurczowe powyżej 180 mmHg i/lub rozkurczowe powyżej 120 mmHg – pacjent z takimi wartościami wymaga szybkiej modyfikacji leczenia, a jeżeli występują objawy ostrego uszkodzenia narządów wewnętrznych, to leczenie powinno odbywać się w warunkach szpitalnych.

 

Wytyczne są jest dziełem 21 naukowców, którzy stworzyli je po zapoznaniu się z 900 artykułami o nadciśnieniu tętniczym. Zgodnie z duchem czasów opracowano także aplikację na smartfon. Można się z nią zapoznać pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbi.accorg.cardiosource.american_college_of_cardiology&hl=en.

Guideline Clinical App400

Jak to współcześnie bywa – dużo klikania, zero myślenia klinicznego. Korzystne jest przywrócenie górnej granicy normy 120/80 mmHg jako ciśnienia prawidłowego.

Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

Źródła ilustracji:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/The_Doctor_by_Luke_Fildes.jpg

http://www.acc.org/~/media/Non-Clinical/Images/Tools%20and%20Practice%20Support/Mobile%20Resources/Guideline%20Clinical%20App/Guideline%20Clinical%20App%201.png?la=en

GdL 1_2018