Stan zdrowia w UE: większość państw stawia na profilaktykę i podstawową opiekę zdrowotną

Informacja prasowa

Komisja Europejska opublikowała sprawozdania na temat stanu systemów opieki zdrowotnej w 30 krajach. Krajowe profile zdrowotne są publikowane wraz ze sprawozdaniem towarzyszącym. Przedstawiono w nim niektóre z dominujących kierunków zmian w systemach opieki zdrowotnej i zawarto najważniejsze wnioski wynikające z krajowych profili zdrowotnych.

Komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis powiedział: Rozmaite sondaże i toczące się w całej Europie debaty pokazują, że dla obywateli Unii zdrowie jest jedną z najważniejszych kwestii. Szczególnie cieszy mnie fakt, że do promocji zdrowia i profilaktyki chorób w końcu przywiązuje się właściwą wagę. Dlatego jestem bardzo dumny, że doprowadziliśmy do powstania cyklu Stan zdrowia w UE i że udało nam się go przeprowadzić dwukrotnie w 28 państwach członkowskich UE oraz Norwegii i Islandii we współpracy z OECD i Europejskim Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej. Wiem, że ta rzetelna wiedza na temat sytuacji w poszczególnych krajach i w całej Unii Europejskiej stanowi wkład zarówno w kształtowanie polityki krajowej, jak i współpracy na szczeblu unijnym. Mam nadzieję, że mój następca będzie kontynuował tę inicjatywę oraz że coraz więcej państw członkowskich będzie brało udział w dobrowolnych dyskusjach na temat wniosków z tego projektu i w wymianie najlepszych praktyk.

Najważniejsze ustalenia

Krajowe profile zdrowotne zawierają dogłębną analizę systemów opieki zdrowotnej. Uwzględniają informacje o stanie zdrowia mieszkańców oraz istotnych czynnikach ryzyka, a także o skuteczności, dostępności i odporności systemów opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim UE. Treść tych profili jasno odzwierciedla istnienie wspólnych celów we wszystkich państwach członkowskich i wskazuje na potencjalne obszary, w których Komisja może zachęcać do wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk.

W sprawozdaniu towarzyszącym wymieniono niektóre z dominujących kierunków zmian w naszych systemach opieki zdrowotnej.

  • Opór przed szczepieniami jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w całej Europie. Kwestię tę można rozwiązać poprzez rozwijanie kompetencji zdrowotnych, zwalczanie dezinformacji oraz aktywne zaangażowanie pracowników służby zdrowia.
  • Transformacja cyfrowa w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób niekoniecznie będzie korzystna dla wszystkich. Osoby, które najbardziej skorzystałyby na wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych takich jak projekty z dziedziny mobilnego zdrowia, mogą mieć trudności z uzyskaniem do nich dostępu.
  • Problemy z dostępem do opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej wciąż się utrzymują. Oceniając dostęp do opieki zdrowotnej i jego liczne ograniczenia, należy uwzględnić zarówno potrzeby kliniczne, jak i sytuację społeczno-ekonomiczną pacjentów.
  • Innowacje w zakresie kombinacji umiejętności wśród pracowników służby zdrowia mogą przyczynić się do wzrostu odporności systemów opieki zdrowotnej. W całej Unii można zaobserwować obiecujące przykłady przekazywania zadań pomiędzy pracownikami służby zdrowia, zwłaszcza jeśli chodzi o zwiększenie roli pielęgniarek i farmaceutów.
  • Cykl życia produktów leczniczych wskazuje na liczne możliwości współpracy państw członkowskich w zakresie zapewniania bezpiecznego, skutecznego i przystępnego cenowo leczenia, począwszy od racjonalizacji wydatków po odpowiedzialne przepisywanie leków.

Kontekst

W 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła cykl brokeringu wiedzy Stan zdrowia w UE, aby pomóc państwom członkowskim UE w poprawie stanu zdrowia obywateli i funkcjonowania krajowych systemów opieki zdrowotnej. Uwzględniające kontekst obszerne analizy i informacje zawarte w sprawozdaniach wypełniają lukę w wiedzy, uznawaną za poważną przeszkodę w pracy decydentów zajmujących się dziedziną zdrowia. Sprawozdania sporządzone w ramach cyklu Stan zdrowia w UE są szeroko wykorzystywane przez organy krajowe.

Więcej informacji

30 krajowych profili zdrowotnych, sprawozdanie towarzyszące oraz informacje uzupełniające można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_pl.

Źródło: https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_pl