Krystyna Knypl – cardiology: achievements and activities

KK wczoraj i dzis660

I am physician with over 50 years of professional experience and medical journalist  since 22 years.

I have a Ph.D. (the title of my dissertation is “Assessment of functional heart condition based on echocardiography”).

Amsterdam poster moj

I have obtained my experience in cardiology by working in a State Clinical Hospital (1968-1980) and Hypertension Clinic in Central University Hospital in Warsaw (1981-1999), consulting the most difficult cases from all over the country on a full range of diagnostic issues. Since 2000 I am working in different private clinics consulting patients with cardiovascular diseases.

I have a specialization in internal diseases, hypertensiology, and title European Society of Hypertension Specialist. I am the author/co-author of over 130 articles and the author of 2 books on cardiovascular diseases.

Since 2008 I have received 17 journalist accreditations at conferences on public health issues organized by the European Commission.

Since 2012 I am the editor-in-chief and publisher of the non-profit magazine „Gazeta dla Lekarzy” (www.gazeta-dla-lekarzy.com).

In 2014 I received a diploma from the World League of Hypertension as an award for notable achievement in dietary salt reduction at the population level.

krystyna knypl notable achievementmini

 I also promote other forms of a healthy lifestyle (adequate physical effort, proper diet, no smoking) as a medical consultant for the popular press (3 titles with a total monthly circulation of several hundred thousand) and during public lectures.

Since 2016 I am a Sermo community columnist (the largest social media network for physicians from 150 countries worldwide). I am a lecturer at post-graduate training conferences for doctors and other medical professionals.

I have been a member of the European Society of Cardiology since 1977.

identyf ESC PTK1269 300krystyna knypl esc400

Sources:
https://sites.google.com/site/freejournalistkrystynaknypl/home

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/107-wyroznieni-przez-world-hypertension-league

My scientific articles on cardiological issues

133. The abdominal aortic artery aneurysm and cardiovascular risk factors. Knypl. K.e-Journal of Cardiology Practice”, Vol. 18, N° 28 - 22 Jul 2020 https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-18/the-abdominal-aortic-artery-aneurysm-and-cardiovascular-risk-factors

132. Control of hypertension – should doctors roll up their sleeves or open their minds to new forms of communication? Knypl K. „e-Journal of Cardiology Practice” (https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/control-of-hypertension-should-doctors-roll-up-their-sleeves-or-open-their-min)

131. Korzyści płynące ze skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego – rozważania na przykładzie trandolaprilu (The benefits of effective hypertension treatment – considerations on the example of trandolapril) Knypl K. Kardioprofil 2012,2,89

130. Problemy kardiologiczne u pacjentów z chorobą nowotworową (Heart problems in patients with neoplastic disease) Knypl K. Lekarz Praktyk 2010,4,10-12

129. Hypertension occurence in patients with subclinical hyperthyroidism Szydlarska D., Grzesiuk W., Pragacz A., Ambroziak U., Miśkiewicz P., Knypl K., Bar-Andziak E. 14th International Thyroid Congress, Paris 11-16 September 2010, Abstract Book, abstr. Nr ITC 2010-730

128. Sprawozdanie z kongresu American College of Cardiology w Atlancie, marzec 2010 (The report on Congress of American College of Cardiology in Atlanta, March 2010) Knypl K. Kardioprofil 2010,8,137-139

127. Kongres American College of Cardiology w Atlancie najciekawsze wydarzenia (Congress of the American College of Cardiology in Atlanta – the most interesting events) Knypl K. Lekarz Praktyk 2010,2,16-17

126. Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym (The incidence of atherogenic dyslipidemia in patients hospitalized in internal department) Szydlarska D., Dąbrowska M., Knypl K., Grzesiuk W., Bar-Andziak E. Pol.Przegl.Kardiol. 2010,12,suppl.2,s.18,abstr.nr3

125. Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci? (Hypertension – what ask internet users?) Knypl K. Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11,suppl.1,19-42,abstr.nr22,s.29

124. Ryzyko rezydualne i jego znaczenie w schorzeniach układu krążenia (Residual risk and its role in cardiovascular diseaes) Knypl K. Lekarz Praktyk 2010,1,16-19

123. Redukcja ryzyka rezydualnego w chorobach układu krążenia (Residual risk reduction in cardiovascular diseases) Knypl K. Kardioprofil 2009,7,13-16

122. Fenofibrat – duże korzyści dla małych naczyń (Fenofibrate – big benefits for small vessels) Knypl K., Knypl M. Kardioprofil 2008,6,40-43

121. Choroba wieńcowa u kobiet (Coronary artery disease in women) Knypl K. Essentia Medica 2007,2,15-21

120. Jakie są obawy i pytania dotyczące układu krążenia zadawane przez internautów? (What are the concerns and questions about cardiovascular system asked by internet users?) Knypl K., Zaborska A. Pol.Przegl.Kardiol. 2007,9,supl.1,32 (abstr.nr17)

119. Wyciąg z kasztanowca zwyczajnego w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej (Horse chestnut extract in the treatment of chronic venous insufficiency) Knypl K. Farmacja w Praktyce 2006,2,93-98

118. Subkliniczna nadczynność tarczycy może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego (Subclinical hyperthyroidism can lead to the development of hypertension) Grzesiuk W., Ambroziak U., Knypl K., Miśkiewicz P., Bar-Andziak E. Pol. Przegl. Kardiol. 2006,supl.1/06,s.69

117. Zasady rozpoznawania i leczenia hipotonii ortostatycznej (Principles of diagnosis and treatment of orthostatic hypotension) Knypl K. Farmacja w Praktyce 2006,1,25-30

116. Wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku (Guidelines for the treatment of hypertension in the elderly) Knypl K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2006,2,61-67

115. Znaczenie jonu potasowego w stanach fizjologii i patologii układu sercowo-naczyniowego (Importance of potassium ion in physiology and pathology of the cardiovascular system) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2006,s.83-86

114. Śródbłonek jako cel leczenia hipolipemicznego (Endothelium as a target of hypolipemic treatment) Knypl K. Kardioprofil 2005,s.148-152

113. Czytając IX wydanie Kaplan’s Clinical Hypertension (While reading IX edition of Kaplan’s Clinical Hypertension) Knypl K. Nadciśnienie Tętnicze 2005

112. Co rozstrzygnęło badanie FIELD? What is decisive in the FIELD Study? Knypl K. Kardiologia Polska 2006,64,1

111. Wiek pacjenta a przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia hipotensyjnego wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i współistniejącą cukrzycą lub nadczynnością tarczycy (Patient’s age and compliance with recommendations for antihypertensive therapy in patients with hypertension and coexisting diabetes mellitus or hyperthyroidism) Grzesiuk W., Popow M., Dubno B., Knypl K., Bar-Andziak E. Geriatria Polska 2005,1,12-19

110. Inhibitory enzymu konwertującego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – spojrzenie z perspektywy wyboru optymalnego preparatu dla pacjentów geriatrycznych (Converting enzyme inhibitors in the treatment of hypertension – a view from perspective of choosing the optimal formulation for geriatric patients) Knypl K. Geriatria Polska 2005,1(3),87-90

109. Wpływ jonów magnezu, wapnia i potasu na układ krążenia (Magnesium, potasium and calcium ions and its influence on cardiovascular system) Knypl K. Geriatria Polska 2005,2,65-68.

108. Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z łagodnym rozrostem stercza – wybrane aspekty terapeutyczne u pacjentów geriatrycznych (The patients with hypertension and benign prostatic hyperplasia – selected issues in geriatric patients) Knypl K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2005,2,40-44

107. Definicja i podział nadciśnienia tętniczego – stanowisko The Writing Group of the American Society of Hypertension 2005 (Definition and classification of hypertension – The Writing Grup of the American Society of Hypertension Statement 2005) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2005,5,101-105

106. The aortic arch calcification and other cardiovascular risk factors in patients hospitalized in an internal department Kochanowska-Kałuża G., Tarwacka J., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Kubica J., Karasińska M. J.Hypertension 2005,23, suppl.2, S400

105. The lipidogram in patients with aortic arch calcification Kochanowska-Kałuża G., Tarwacka J., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Kubica J., Karasińska M. J.Hypertension 2005,23, suppl.2, S400

104. The effect of smoking on cardiovascular risk factors and antihypertensive therapy Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2005,23, suppl.2,abstr.P1.226

103. The nicotine dependance among hypertensive patients hospitalized in cardiological department Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J. Hypertension 2005,23,suppl.2,abstr.P1.225,p.S85

102. Zespół metaboliczny – nowe dane o zasadach rozpoznawania i leczenia (Metabolic syndrome – new data on the principles of diagnosis and treatment) Knypl K. Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2005,3,68-69

101. Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów geriatrycznych (Treatment of hypertension in geriatric patients) Knypl K. Geriatria Polska 2005,1,23-30

100. Hipotonia ortostatyczna – etiologia, patofizjologia, leczenie (Orthostatic hypotension – etiology, patophysiology, treatment) Knypl K. Geriatria Polska 2005,1,5-8

99. Jaki tryb życia prowadzili pacjenci w okresie poprzedzającym hospitalizację na oddziale kardiologicznym? (What was the lifestyle before patients hospitalization in cardiology department?) Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. Essentia Medica 2005,2,41-44

98. Znaczenie magnezu w fizjologicznych i patologicznych procesach ustrojowych (Importance of magnesium in physiology and pathology) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,10(9),55-59

97. Postępowanie w nagłych zwyżkach ciśnienia krwi (Management of hypertension emergencies) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004/7-8/10-13

96. Znaczenie magnezu oraz wapnia w schorzeniach układu krążenia (Importance of magnesium and calcium ions in cardiovascular diseases) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,11/12 (71/72),44-48

95. Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu (Hypertension and stroke) Knypl K. Essentia Medica 2004,15,52-55

94. Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Report on 8th Jubilee Congress of Polish Society of Cardiology) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,8,108-109

93. XIV Kongres European Society of Hypertension (14th congress European Society of Hypertension) Knypl K. Essentia Medica 2004,7,39-39

92. Nowe wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego (New guidelines for the treatment of hypertension) Knypl K. Neurologica 2004,3,34-36

91. Świadomość wartości ciśnienia krwi i innych czynników ryzyka u chorych hospitalizowanych na oddziale kardiologicznym (Awareness of blood pressure and other risk factors among patients hospitalized in cardiological department in Warsaw) Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. PAMW 2004, CXII, Materiały XXXV Zjazdu TIP.

90. Compliance with low-salt diet in hypertensive patients Knypl K., Jabłońska N., Doboszyńska A. Abstract Book 12th International Congress of Endocrinology. Aug.31-Sept.4,2004

89. Częstość zażywania leków OTC wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą (The frequency of use OTC drugs in patients with hypertension and diabetes) K.Knypl, B.Dubno Pol.Przegl.Kardiol. 2004,6,supl.1,S120

88. What was the patients’ lifestyle before the hospitalization in a cardiovascular department? Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2004,vol.22,S376

87. Serum cholesterol level and blood pressure on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,S305

86. Awareness of blood pressure and other risk factor among patients hospitalized in a cardiological department in Warsaw Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2004,vol.22,S238

85. Self-control in hypertensive patients with diabetes mellitus Knypl K., Dubno B. J.Hypertension 2004,vol.22, S221

84. Consecutive blood pressure measurements and the difference of blood pressure level on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S168

83. Compliance with dietetic recommendations among hypertensive patients Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S99

82. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę (Treatment of hypertension in patients with diabetes mellitus type 2) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,4,29-33

81. Współczesna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: miejsce blokerów receptora AT1 dla angiotensyny II (Modern pharmacotherapy of hypertension: place of AT1 blockers) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,3,4-8

80. Kongres International Society of Hypertension w São Paulo (Congress of the International Society of Hypertension in São Paulo) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,96-97

79. Nadciśnienie tętnicze u osób w starszym wieku (Hypertension in the elderly) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,82-87

78. Depresja w chorobach wewnętrznych (Depression in internal diseases) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,1,47-51

77. Znaczenie jonu potasowego w fizjologicznych i patologicznych procesach ustrojowych (Importance of potassium ion in physiology and pathology) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,7,37-41

76. Usefulness of ophthalmoscopy in mild and moderate hypertension Knypl K., Grzesiuk W. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.479

75. Quality of life among different groups of hypertensive patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.722

74. Hypertensive therapy expectations among different groups of patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.092

73. Rola statyn ze szczególnym uwzględnieniem simwastatyny w farmakoterapii chorób układu krążenia (The role of statins with a particular focus of simvastatin in pharmacotherapy of cardiovascular disease) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,26,204-207

72. Plamica Schoenleina-Henocha z zespołem nerczycowym oraz ciężkim nadciśnieniem tętniczym (Case report – Schoenlein-Henoch purpura with nephrotic syndrome and severe hypertension) Knypl K., Rojek-Trębicka J. Medycyna Rodzinna 2003,25,143-146

71. Miejsce antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II w całodobowej kontroli ciśnienia krwi ze szczególnym uwzględnieniem telmisartanu (Place of AT1 blockers, with particular emphasis on telmisartan, and ABMP control) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2003,6(10),22-29

70. Kwas acetylosalicylowy – stare i nowe wskazania do stosowania (Acetylsalicylic acid – old and new indication to treatment) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2003,6(10),14-21

69. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego (Epidemiology of hypertension) Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,63-66

68. Metabolizm jonu potasowego – znaczenie w chorobach układu krążenia oraz chorobach wewnętrznych (Potassium metabolism – its role in cardiovascular and internal disease) K.Knypl Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,35-37

67. Stężenie potasu w surowicy krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym (Plasma potassium level among hypertensive patients) Knypl K., Trzepla E. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,32-34

66. Miejsce aspiryny w codziennej praktyce lekarskiej (Aspirin in every day medical practice) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,24,98-102

65. Czytając nowe wytyczne o leczeniu nadciśnienia tętniczego (Reading the new guidelines of hypertension treatment) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,24,103-107

64. Self blood pressure monitoring among different groups of patients with hypertension Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S334

63. Unacceptable adverse drug reaction to hypertensive therapy among different groups of patients Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S77

62. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: rilmenidyna (Pharmacotherapy of hypertension: rilmenidine) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),50-53

61. Rola telmisartanu oraz innych inhibitorów angiotensyny II w skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego (Telmisartan and other angiotensin II blockers in successful treatment of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),55-58

60. Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego (AT1 blockers in hypertension treatment) Knypl K. Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2003,4,46-50

59. Leki hipotensyjne blokujące receptory imidazolowe (Antihypertensive treatment with imidazoline receptor blockers) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2002,2(18),63-64

58. Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze (Compliance with therapy and motivation to treatment among patients with hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2002,1(17),10-14

57. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej (Individualization of hypotensive therapy) Knypl K. Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2002,4,42-45

56. Nowe leki hipotensyjne. Część II (New antihypertensive drugs. Part II) Knypl K. Ordynator Leków 2002,6,38-41

55. Nowe leki hipotensyjne. Część I (New antihypertensive drugs. Part I) Knypl K. Ordynator Leków 2002,5,18-22

54. Rola soli kuchennej w patogenezie nadciśnienia tętniczego (The role of salt in the pathogenesis of hypertension) Knypl K. Kardiologia w Praktyce 2002,1(2),9-10

53. Sprawozdanie z XXIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sztokholm 1-5.09.2001) (Report on the 23rd Congress of European Society of Cardiology, Stockholm 2001) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),252-253

52. Nadciśnienie tętnicze wtórne: guz chromochłonny (Secondary hypertension: phaeochromocytoma) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),249-251

51. Sprawozdanie z XI Kongresu Nadciśnieniowego – Mediolan 15-19 VI 2001 (Report on the 11th Meeting of Hypertension, Milan 2001) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,15(5),202-203

50. Nadwaga i otyłość – problemy terapeutyczne (Overweight and obesity – therapeutic problems) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,12(1),23-26

49. Podstawy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia krwi (The rules of hypertension diagnosis. Measurement of blood pressure) Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3,60-64

48. Leki hipotensyjne wpływające na układ współczulny (Antihypertenisve drugs affecting the sympathetic nervous system) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,15(5),204-206

47. Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę (Hypertension in diabetic patients) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,14(3-4),126-128

46. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści receptorów angitensynowych AT1 (Pharmacotherapy of hypertension: antagonists of AT1 receptors) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,13(2),58-60

45. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści wapnia (Pharmacological therapy of hypertension: calcium antagonists) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,12(1),2-4

44. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: inhibitory konwertazy angiotensyny (Pharmacotherapy of hypertension: angiotensin converting enzyme blockers) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),23-25

43. Sprawozdanie z X Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego w Göteborgu (Report on the 10th Meeting on Hypertension, Göteborg 2000) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),26-27

42. Profilaktyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. (Prevention – past, present, future) Knypl. K. Medycyna Rodzinna 2000,10(2),27-28

41. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki blokujące receptory adrenergiczne typu beta (Pharmacotherapy of hypertension: beta-adrenergic receptors blockers) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,10(2),24-26

40. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki moczopędne (Pharmacotherapy of hypertension: diuretics) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,9(1),19-21

39. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Problemy i perspektywy (Treatment of hypertension. Problems and prospects) Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,8(4),29-31

38. Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego. (Non-pharmacological treatment of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,7(3),15-18

37. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego (Diagnosis of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,6(2),23-26

36. Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego. Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. (Hypertension in general practice. Rules of diagnosis of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,5(1),10-14

35. Zastosowanie isoptinu SR-240 w leczeniu nadciśnienia tętniczego. (Use of isoptin SR-240 in treatment of hypertension) Knypl K., Brym E., Wacławek-Maczkowska J. Wiadomości Lekarskie 1993,46(23-24),898-900

34. Ocena kliniczna preparatu Angiopress w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań wieloośrodkowych (Evaluation of Angiopress in treatment of hypertension. Multi-center study.) Knypl K., Chodakowska J. Terapia i Leki 1993,21(43),148-153

33. Ocena kliniczna preparatu Pressocard w leczeniu łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego. Badanie wieloośrodkowe (Evaluation of Pressocard in treatment of mild and moderate hypertension. Multi-center study) Opracowanie zbiorcze: Knypl K., Bar-Andziak E. Terapia i Leki 1993,21(43),331

32. Wpływ przewlekłego leczenia ketanseryną na zachowanie się ciśnienia tętniczego oraz wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (Influence of chronic ketanserin therapy on blood pressure and certain humoral and metabolic factors in patients with mild to moderate primary essential hypertension) Knypl K., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Wąsowska T., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Pol.Arch.Med.Wewn. 1993,90(95),95-104

31. Wpływ przewlekłego leczenia prazosyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (Effect of long-term prazosin treatment on certain humoral and metabolic factors in patients with primary hypertension) Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Kuczyńska K., Chodakowska J. Pol.Tyg.Lek. 1991,46(1-3),32-34

30. Wpływ przewlekłego leczenia guanfacyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (Effect of long-term treatment with guanfacine on selected humoral metabolic indices in patients with primary hypertension) Knypl K., Wocial B., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Kuczyńska K., Berent H., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),293-296

29. Wpływ przewlekłego leczenia maleinianem enalaprilu na poziom katecholamin, beta-endorfin, prostaglandyn i stężenie sodu w erytrocytach u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (Effect of treatment with enalapril maleate on the levels of circulating catecholamines, beta endorphins, prostaglandins and concentration of sodium in erythrocytes in patients with essential hypertension) Chodakowska J., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Jabłońska-Skwiecińska E., Drygieniec D., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),297-300

28. Wpływ maleinianu kwasu enalaprilowego na ciśnienie tętnicze i aktywność reninową osocza u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze (Effect of enalapril maleate on arterial pressure and plasma renin activity in patients with primary arterial hypertension) Bar-Andziak E., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(9),289-292

27. Wpływ przewlekłego leczenia nifedypiną na aktywność układu współczulno-nadnerczowego, lipidy oraz beta-tromboglobulinę u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (The influence of long-term treatment with nifedipine on the activity of the sympathetic-adrenal system, lipids and beta-tromboglobulin in patients with primary arterial hypertension) Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Młyński J., Chodakowska J. Kardiologia Polska 1988,31,suppl.8-15

26. Guanfacyna w długotrwałym leczeniu nadciśnienia tętniczego (Guanfacine in the long-term treatment of arterial hypertension) Knypl K., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(27),889-891

25. Automatyczny pomiar ciśnienia krwi (Automatic measurement of arterial blood pressure) Knypl K., Stępniakowski K., Czarkowski M. Kardiologia Polska 1988,31,suppl.2,77-84

24. Cordipin w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego (Cordipin in management of essential hypertension) Bar-Andziak E., Brym E., Chodakowska J., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Kardiologia Polska 1987,30,suppl.3-8

23. Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku (Arterial hypertension in elderly patients) Knypl K. Pol. Tyg. Lek. 1987,42(19),571-73

22. Wpływ palenia papierosów na układ krążenia (The effect of cigarette smoking on the circulatory system) Knypl K. Kardiologia Polska 1986, 29(2),144-148

21. Humoral changes during chronic administration of enalapril maleate in patients with essential hypertension Chodakowska J., Wocial B., Januszewicz W., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek J., Kozakowska E. 11th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. Heidelberg, Aug.31 – sept.6, 1986.

20. Wpływ palenia papierosów na ciśnienie tętnicze oraz wybrane wskaźniki humoralne u osób zdrowych i chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne (Effect of cigarette smoking on arterial blood pressure and selected humoral indicators in healthy persons and in patients with primary arterial hypertension) Knypl K., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Januszewicz W, Chodakowska J., Głowacka G., Brym E., Czerniewska E. Pol.Tyg.Lek. 1986,41,29-30

19. Acute pressor and humoral effects of smoking in patients with essential hypertension and in normotensive subjects Januszewicz W., Ignatowska-Świtalska H., Wocial B., Chodakowska J., Głowacka G., Knypl K., Brym E., Czerniewska E. Second European Meeting on Hypertension Milan 9-12th June, 1985, abstract 250

18. Wydolność lewej komory serca oceniana metodami nieinwazyjnymi (polikardiograficzną i echokardiograficzną) u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi dializami (Determination of left-ventricular efficiency by means of non-invasive methods (polycardiography and echocardiography) in patients with chronic renal failure treated with repeated dialyses) Juskowa J., Łapińska K., Świderska-Kulikowa B., Deka A. Pol.Arch.Med.Wewn. 1981,65(17),17-29

17. Echocardioram in scleroderma 4 Symposium on Echocardiography. June 24-26, 1981, Thoraxcenter, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands. Łapińska K., Deka A., Szczepański A.

16. Zastosowanie echokardiografii do oceny serca w nadciśnieniu tętniczym (Use of echocardiography for cardiac evaluation in arterial hypertension) Deka-Starosta A., Knypl K. Kardiologia Polska 1981,24(11-12),815-20

15. Obraz echokardiograficzny przerwanej przegrody międzykomorowej w przypadku świeżego zawału serca (Echocardiographic findings in ventricular septum rupture in acute myocardial infarction) Chlebus H., Kancelarczyk W., Łapińska K., Raczyński J., Walczak E. Kardiologia Polska 1980,23(3),261-265

14. Trudności w rozpoznawaniu stanów gorączkowych – analiza materiału kliniki chorób wewnętrznych z lat 1968-1977 (Diagnostic difficulties in febrile conditions – analysis of cases at an internal medicine department in the years 1968-1977) Popławska W., Łapińska K. Pol.Arch.Med.Wewn. 1980,63(2),195-202.

13. Wielkość lewego przedsionka – porównanie kryteriów echokardiograficznych i elektrokardiograficznych (Size of the left atrium – comparison of echocardiographic and electrocardiographic criteria) Łapińska K., Deka A., Torbicki A., Dąbrowska B. Kardiologia Polska 1978,21(2),133-8

12. Ciśnienie tętnicze a poziom katecholamin we krwi u chorych ze świeżym zawałem serca (Arterial blood pressure and catecholamine level in patients with acute myocardial infarction) Sznajderman M., Januszewicz W., Wocial B., Łapińska K. Kardiologia Polska 1977,20(1),63-6

11. Ocena wartości rokowniczej wolnych kwasów tłuszczowych i katecholamin w zawale serca na podstawie wyników rocznej obserwacji ambulatoryjnej. (Prognostic value of plasma free fatty acids and urinary catecholamines in myocardial infarction: 1-year follow-up.) Sznajderman M., Januszewicz W., Ciświcka-Sznajderman M., Wocial B., Łapińska K., Rymaszewski Z. Pol.Arch.Med.Wewn. 1976,56(5),433-8

10. Ultrasonogram tylnej ściany lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym (Ultrasonocardiogram of sthe left ventricular wall in patients with hypertension) Łapińska K., Deka A. Kardiologia Polska 1976,19(6),483-7

9. Zastosowanie ultrasonografii do oceny działania leków wpływających na stan czynnościowy mięśnia sercowego (Use of ultrasonocardiography in the evaluation of the effects of drugs on myocardial functioning) Łapińska K. Kardiologia Polska 1975,18(5),439-46

8. Ciśnienie tętnicze krwi a wydalanie katecholamin z moczem w świeżym zawale serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia (Arterial blood pressure and urinary catecholamine excretion in acute myocardial infarction in patients with and without hypertension) Januszewicz W., Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M. Kardiologia Polska 1975,18(2),161-66

7. Blood pressure and urinary excretion of catecholamines in hypertensive and normotensive patients with acute myocardial infarction Januszewicz W., Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M. Eur.J.Clin.Invest. 1974,4(5), abstr. nr 275, p.387

6. Carcinoma of the adrenal cortex with hyperaldosteronism Filipecki S., Feltynowski T., Popławska W., Łapińska K., Kruś S., Wocial B., Januszewicz W. J.Clin.Endocrinol.Metab. 1972,35(2),225-9

5. Zespół liszaja rumieniowatego w przebiegu leczenia pronestylem (Lupus erythematosus in the course of treatment with procainamide: report of a case) Dąbrowska B., Łapińska K., Błaszczyk M. Kardiologia Polska 1971,14(3),316-20

4. Acute myocardial infarction – complications and management Januszewicz W., Chlebus H., Preibisz J., Popławska W., Rymaszewski Z., Łapińska K. Pol.Med.J. 1971,10(5),1053-60

3. Zastosowanie ksylokainy w leczeniu zaburzeń rytmu serca (Xylocaine in the therapy of arrhythmia) Łapińska K., Popławska W. Kardiologia Polska 1970,13(1),103-106

2. Świeży zawał – powikłania i metody postępowania (Recent myocardial infarct: complications and management) Januszewicz W., Chlebus H., Preibisz J., Popławska W., Rymaszewski Z., Łapińska K. Pol.Arch.Med.Wewn. 1970,45(4),541-7

1. Ocena skuteczności ksylokainy w leczeniu zaburzeń rytmu serca (Evaluation of the efficiency of xylocaine in the therapy of arrhythmia) Popławska W., Preibisz J., Łapińska K. Polski Tygodnik Lekarski 1970,25(8),295-297

Continuous Medical Education (in cardiology)

1. European Society of Cardiology congress on-line 2020

2. The 2nd Congress on Hypertension in Children and Adolescents, 24-28.05.2019, Warsaw

3. Conference Polish Society of Hypertension, Gdańsk 2018 

4. Conference „Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej” 2017

5. Congress European Society of Cardiology, Amsterdam 2013

6. Media Workshop for Journalist, Frankfurt 2012

7. Media Workshop for Journalist (Acute coronary syndrome treatment), Frankfurt 2011

8. European Society of Cardiology congress, Paris 2011

9. Conference „Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej” 2010

10. American College of Cardiology Congress, Atlanta 2010

11. Konferencja R3I, Paris 2009

12. Conference „Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej” 2009

13. Conference about hypertension treatment, Budapest 2009

14. American Heart Association Congress, New Orleans 2008

15. World Congress of Cardiology, Buenos Aires 2008

16. American Heart Assoctiation Congress, Orlando 2007

17. European Society of Cardiolgy Congress, Vien 2007

18. Media summit about cardiometabolic syndrome, Paris 2006

19. American Heart Association Congress, Dallas 2005

20. American Society of Hypertension Congress, San Francisco 2005

21. Interamerican Society of Hypertension Congress, Cancun 2005

22. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Congress 2004

23. European Society of Hypertension Congress, Paris 2004

24. Interamerican Society of Hypertension Congress, São Paulo 2004

25. European Society of Hypertension/International Society of Hypertension Congress, Prague 2002

26. European Society of Cardiology Congress, Berlin 2002

27. European Society of Cardiology Congress, Stockholm 2001

28. European Society of Hypertension Congress, Milan 2001

29. European Society of Hypertension Congress, Goeteborg 2000

30. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Congress 1999

31. European Society of Cardiology Congress, Barcelona 1999

32. Fourth Cardiological Conference, Budapest 1998

33. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Congres 1995

34. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Conference, Polanica Zdrój 1980

35. Advanced Echocardiography Course, London 1979

36. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Conference, Warszawa 1977

37. Polish Medicines Conference, Novosibirsk 1975

38. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Conference, Bydgoszcz 1971

39. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Conference, Łódz 1970

The lectures given by Krystyna Knypl for medical professoionals and general public

1. Seminarium o nadciśnieniu tętniczym dla lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej, Warszawa 03.2019 (Seminar about hypertension for doctors of the District Medical Chamber)

2. Media i transplantologia – konferencja Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych, on-line, Zabrze 21.04.2018 (Media and Transplantology – a conference of the Polish Association of Transplant Coordinators, on-line)

3. Nadciśnienie tętnicze – dla portalu Konsylium24.pl/Kompendium, Warszawa 28.05.2014, on-line) (Arterial hypertension – for www.konsylium24.pl/Kompendium)

4. Wykład dla Kolegium Lekarzy Rodzinnych – Zmienne i trudne cele leczenia hipotensyjnego, Warszawa 05.2012 (Lecture for the College of General Practitioners – Variable and difficult goals of hypotensive treatment)

5. Czy istnieje wolność wyboru? Warszawa 4.02.2012, Rotary Club (Is there freedom of choice?)

6. Wykład dla Okręgowej Izby Radców Prawnych – Czy wiesz, co jesz? Warszawa 06.2011 (Do you know what you eat? Lecture for the District Chamber of Legal Advisors)

7. Czy wiesz, co jesz? Wykład dla Okręgowej Izby Radców Prawnych, Warszawa 02.2011 (Do you know what you eat? Lecture for the District Chamber of Legal Advisors).

8. Nadciśnienie tętnicze i niewydolność krążenia – podstawowe pojęcia i definicje – wykład dla przedstawicieli medycznych, Warszawa 02.2010 (Hypertension and circulatory failure – basic concepts and definitions – lecture for medical representatives)

9. Zalety stosowania preparatu Dironorm na podstawie badań HAMLET i ALFES – wykład dla lekarzy, Gdańsk 2010 (Advantages of using Dironorm based on HAMLET and ALFES tests – lecture for doctors)

10. Wykład publiczny – Jak być aktywnym seniorem, Warszawa 6.02.2010 (Active Senior – public lecture at the Public Library)

11. Jak dbać o swoje serce i ciśnienie krwi? – dla przedstawicieli medycznych, Warszawa 2010 (How to take care of your heart and blood pressure? – for medical representatives)

12. Wykład publiczny – Jak być aktywnym seniorem, Biblioteka Publiczna przy pl. Narutowicza, Warszawa 02.2010 (Active Senior – public lecture at the Public Library)

13. Miejsce preparatów złożonych w terapii nadciśnienia tętniczego – dla lekarzy, Gdańsk 17.10.2010 (The place of complex preparations in hypertension therapy – for doctors)

14. Wykład publiczny  – Jak być aktywnym seniorem, Biblioteka Publiczna przy pl. Narutowicza, Warszawa 6.02.2010 (Active Senior – public lecture at the Public Library)

15. O diecie polskiej i śródziemnomorskiej – dla lekarzy, Toruń 9.08.2009 (About the Polish and Mediterranean diet – for doctors)

16. Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych – dla Okręgowej Izby Farmaceutów, Gdańsk 2009 (Upper and lower respiratory tract infections – for the District Chamber of Pharmacists)

17. Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych – dla Okręgowej Izby Farmaceutów, Częstochowa 03.2009 (Upper and lower respiratory tract infections – for the District Chamber of Pharmacists)

18. Aktywny senior – wykład publiczny, Biblioteka Publiczna przy pl. Narutowicza, Warszawa 20.10.2009 (Active Senior – public lecture at the Public Library)

19. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie tętnicze – dla lekarzy, Kielce 2009 (What we often forget when treating arterial hypertension – for doctors)

20. Ryzyko rezydualne w chorobach układu krążenia – dla lekarzy, Kielce 2009 (Residual risk in cardiovascular diseases – for doctors)

21. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie tętnicze – dla lekarzy, Olsztyn 2009 (What we often forget when treating arterial hypertension – for doctors)

22. Ryzyko rezydualne w chorobach układu krążenia – dla lekarzy, Olsztyn 2009 (Residual risk in cardiovascular diseases – for doctors)

23. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie tętnicze – dla lekarzy, Bydgoszcz 2009 (What we often forget when treating arterial hypertension – for doctors)

24. Ryzyko rezydualne w chorobach układu krążenia – dla lekarzy, Bydgoszcz 2008 (Residual risk in cardiovascular diseases – for doctors)

25. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie tętnicze – dla lekarzy, Poznań 20.12.2008 (What we often forget when treating arterial hypertension – for doctors)

26. Ryzyko rezydualne w chorobach układu krążenia dla lekarzy, Poznań 20.12.2008 (Residual risk in cardiovascular diseases – for doctors)

27. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie tętnicze – dla lekarzy, Wrocław 12.2008 (What we often forget when treating arterial hypertension – for doctors)

28. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą w gabinecie lekarza POZ, Białystok, 21.04.2006 (Patient with arterial hypertension and diabetes in the office of a family doctor)

29. Wykład publiczny dla dziennikarzy – O nadciśnieniu, Warszawa 7.06.2005 (Public lecture for journalists – About hypertension)

30. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej – dla członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Warszawa 25.02.2003 (Individualisation of hypotensive therapy – for members of the Polish Pharmaceutical Society)

31. Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i interpretacja wyników – dla członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Warszawa 11.02.2003 (Methods of measuring blood pressure and interpretation of results – for members of the Polish Pharmaceutical Society)

32. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej – dla przedstawicieli medycznych, Warszawa 10.09.2001 (Individualisation of hypotensive therapy – for medical representatives)

33. Rola prawidłowego żywienia w chorobach układu krążenia – dla pielęgniarek, Warszawa 05.1998 (The role of proper nutrition in cardiovascular diseases – for nurses)

34. Применение адренергических блокаторов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (Rola leków blokujących receptory adrenergiczne w leczeniu chorób układu krążenia) – wykład wygłoszony w języku rosyjskim z okazji Tygodnia Leków Polskich w Nowosybirsku 05.1975 (The role of adrenergic receptor blocking drugs in the treatment of cardiovascular diseases – lecture presented in Russian language on the occasion of Polish Medicines Week in Novosibirsk)

35. Przypadek raka kory nadnerczy z hiperaldosteronizmen – na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich, Warszawa 1972 (A case of adrenal gland tumor cancer with hyperaldosteronismat the meeting of the Polish Society of Polish Internal Medicine)

GdL 11_2020