Nowości

Dziewiąte urodziny „Gazety dla Lekarzy”

Wszelkie rocznice i uroczystości są dobrą okazją do podsumowań, planów na przyszłość oraz uhonorowania osób zasłużonych.
Z okazji 9. urodzin GdL przekazujemy dyplomy uznania
Aleksandrze Zasimowicz za cykl artykułów o polskich kryptologach
oraz
Marcie Sułkowskiej za cykl artykułów o tematyce kradiologicznej.
Gratulujemy obu Paniom i życzymy dalszych osiągnięć dziennikarskich. Redakcja

Czytaj więcej: Dziewiąte urodziny „Gazety dla Lekarzy”

Dzień Chorób Rzadkich

27 lutego jest obchodzony na całym świecie Dzień Chorób Rzadkich. Problemy pacjentów cierpiących na choroby rzadkie wykraczają daleko poza aspekty medyczne i mają duży wpływ na wiele aspektów życia.

Czytaj więcej: Dzień Chorób Rzadkich

Nowa, groźna mutacja koronawirusa w Kalifornii

Na łamach portalu medRxiv, przedstawiającego doniesienia naukowe oczekujące na recenzje, W. Shang i wsp., naukowcy z Los Angeles, opublikowali artykuł zatytułowany Emergence of a novel SARS-CoV-2 strain in Southern California, USA, w którym opisano nową mutację wirusa SARS-CoV-2. Mutacja ta została oznaczona symbolami B.1.427 i B.1.429.

Czytaj więcej: Nowa, groźna mutacja koronawirusa w Kalifornii

Mutacje wirusa SARS-CoV-2

Stwierdzony początkowo w Wielkiej Brytanii nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 określany jako B.1.1.7. jest także wykrywany w wielu innych krajach. W styczniu 2021 r. naukowcy z Wielkiej Brytanii przedstawili dowody, które sugerują, że wirus B.1.1.7 szybciej się przenosi oraz może być związany ze zwiększonym ryzykiem zgonu w porównaniu z innymi wariantami. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić to odkrycie.

Czytaj więcej: Mutacje wirusa SARS-CoV-2

Lamy w medycynie

Lamy są zwierzętami wywodzącymi się z Ameryki Południowej, hodowanymi nie tylko dla cennej wełny i mleka, ale także mają swój w udział najnowszych badaniach naukowych nad SARS-CoV-2.

Czytaj więcej: Lamy w medycynie

Badania nad skutecznością szczepionki mRNA-1273 w zapobieganiu zakażeniom innymi wirusami

Skłonność wirusów do szybkich mutacji, a zwłaszcza koronawirusów, jest poważną przeszkodą w tworzeniu skutecznej szczepionki. Potwierdzają to trwające od wielu lat prace nad szczepionką przeciwko HIV.

Czytaj więcej: Badania nad skutecznością szczepionki mRNA-1273 w zapobieganiu zakażeniom innymi wirusami

Matematycy o zwalczaniu nowych odmian koronawirusa

Na łamach „The Lancet” opublikowano doniesienie autorstwa matematyków zatytułowane An action plan for pan-European defence against new SARS-CoV-2 variants.

Liczba przypadków COVID-19 jest ciągle bardzo wysoka w całej Europie – piszą autorzy doniesienia. Obecne środki nie ograniczają w wystarczającym stopniu rozprzestrzeniania się wirusa, co więcej, pojawiają się nowe warianty wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej: Matematycy o zwalczaniu nowych odmian koronawirusa

Komisja Europejska zatwierdziła drugą umowę z Moderną w celu zapewnienia dodatkowych 300 mln dawek szczepionki

Komunikat prasowy 

Bruksela, 17 lutego 2021

Komisja Europejska zatwierdziła dziś drugą umowę z firmą farmaceutyczną Moderna, w której przewidziano dodatkowy zakup 300 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE (150 mln w 2021 r. oraz opcja zakupu dodatkowych 150 mln w 2022 r.). Nowa umowa przewiduje również możliwość przekazywania szczepionek w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowywania ich do innych krajów europejskich.

Czytaj więcej: Komisja Europejska zatwierdziła drugą umowę z Moderną w celu zapewnienia dodatkowych 300 mln dawek...

Naukowcy z Izraela o skuteczności szczepienia przeciwko SARS-COV-2 po pierwszej dawce

Naukowcy z Maccabi Institute for Research & Innovation w Izraelu przeanalizowali skuteczność po pierwszej dawce szczepionki BNT162b2. Wyniki przedstawili G. Chodick i wsp. w doniesieniu The effectiveness of the first dose of BNT162b2 vaccine in reducing SARS-CoV-2 infection 13-24 days after immunization: real-world evidence.

Czytaj więcej: Naukowcy z Izraela o skuteczności szczepienia przeciwko SARS-COV-2 po pierwszej dawce

Mechanizm hipotensyjnego działania probiotyków 2

Na łamach „Biomedicine & Pharmacotherapy” ukazało się doniesienie Link between microbiota and hypertension: Focus on LPS/TLR4 pathway in endothelial dysfunction and vascular inflammation, and therapeutic implication of probiotics autorstwa A. Grylls i wsp. z Centre for Nutrition Education and Lifestyle Management w Wielkiej Brytanii, omawiające mechanizm hipotensyjnego działania probiotyków.

Czytaj więcej: Mechanizm hipotensyjnego działania probiotyków 2

Mechanizm działania hipotensyjnego probiotyków 1

Probiotyki wywierają korzystny wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, odporność, a także obniżają ciśnienie krwi. W doniesieniu Mechanism for the Antihypertensive Effect of a Polysaccharide-glycopeptide Complex from Lactobacillus casei in Spontaneously Hypertensive Rats (SHR) M. Furushiro i wsp. przedstawili potencjalny mechanizm działania hipotensyjnego probiotyków.

Czytaj więcej: Mechanizm działania hipotensyjnego probiotyków 1

Probiotyki obniżają ciśnienie krwi

Probiotyki wywierają bardzo korzystne działanie nie tylko na czynność przewodu pokarmowego, ale także na układ krążenia. Na łamach „Lipids in Health and Disease” ukazało się doniesienie autorstwa Dan Qi i wsp. zatytułowane The effect of probiotics supplementation on blood pressure: a systemic review and meta-analysis, w którym przedstawiono przegląd publikacji naukowych na ten temat.

Czytaj więcej: Probiotyki obniżają ciśnienie krwi

Częstość działań niepożądanych po szczepionce BNT162b2

Analizą objęto wszystkich uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki lub placebo.

U około 93% osób, które otrzymały BNT162b2, wystąpił łagodny do umiarkowanego ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu zakażenia po pierwszej dawce, a 88% doświadczyło tych objawów po drugiej dawce. Około 15% takich zdarzeń wystąpiło w grupie placebo po pierwszej dawce i 13% po drugiej dawce.

Czytaj więcej: Częstość działań niepożądanych po szczepionce BNT162b2

Badania skuteczności szczepionki mRNA przeciwko nowym mutacjom SARS-CoV-2 przeprowadzano in vitro oraz na zwierzętach

W badaniu in vitro oceniano zdolność mRNA-1273 do wytwarzania neutralizujących przeciwciał przeciwko nowym wariantom SARS-CoV-2, wykorzystując surowice od ośmiu uczestników badania klinicznego fazy 1 (w wieku 18-55 lat), którzy otrzymali dwie dawki 100 µg mRNA-1273 i oddzielnie surowice od ssaków naczelnych (NHP) immunizowanych przeciw nowym wariantom SARS-CoV-2 uodpornionych dwiema dawkami 30 lub 100 µg mRNA-1273.

Czytaj więcej: Badania skuteczności szczepionki mRNA przeciwko nowym mutacjom SARS-CoV-2 przeprowadzano in vitro...

Komisja Europejska określa kluczowe działania, aby wspólnie walczyć z COVID-19

Komunikat prasowy 

Bruksela, 19 stycznia 2021 r.

Dwa dni przed posiedzeniem przywódców europejskich poświęconym skoordynowanej reakcji na kryzys związany z COVID-19 Komisja Europejska określiła działania, które należy podjąć, aby zintensyfikować walkę z pandemią. W przyjętym dziś komunikacie wzywa się państwa członkowskie do przyspieszenia szczepień w całej UE: do marca 2021 r. należy zaszczepić co najmniej 80% osób w wieku powyżej 80 lat oraz 80% pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim. Natomiast do lata 2021 r. państwa członkowskie powinny zaszczepić co najmniej 70% dorosłej populacji.

Czytaj więcej: Komisja Europejska określa kluczowe działania, aby wspólnie walczyć z COVID-19

Zioła mogą być pomocne w leczeniu COVID-19

Na łamach „Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America” ukazało się doniesienie Jia Tsrong Jan i wsp. z Tajwanu zatytułowane Identification of existing pharmaceuticals and herbal medicines as inhibitors of SARS-CoV-2 infection, w którym przedstawiono wyniki badań na zwierzętach (chomiki) nad zastosowaniem znanych leków oraz ziół w leczeniu COVID-19.

Czytaj więcej: Zioła mogą być pomocne w leczeniu COVID-19

Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie dostępu do nowej potencjalnej szczepionki na COVID-19

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 stycznia 2021 r.

Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek szczepionki i możliwość zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.

Czytaj więcej: Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie dostępu do nowej...

Skład śliny wpływa na podatność zachorowania na COVID-19

Z artykułu Profiling of oral microbiota and cytokines in COVID-19 patients autorstwa V. Iebba i wsp. z Włoch dowiadujemy się, że mikrobiota jamy ustnej ma znaczenie w podatności na zachorowanie na COVID-19. Szczególnie ważną rolę odgrywają enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2) oraz przezbłonowa proteaza serynowa 2.

Czytaj więcej: Skład śliny wpływa na podatność zachorowania na COVID-19

Komisja Europejska proponuje zakup 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

Komunikat prasowy 

Bruksela, 8 stycznia 2021 r.

Komisja Europejska zaproponowała dziś państwom członkowskim UE zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmy BioNTech i Pfizer, z możliwością nabycia kolejnych 100 mln dawek. Pozwoliłoby to UE na zakup w sumie 600 mln dawek szczepionki, która już jest stosowana w całej UE.

Czytaj więcej: Komisja Europejska proponuje zakup 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

Komisja Europejska zatwierdziła drugą szczepionkę przeciwko COVID-19

Komunikat prasowy 

Bruksela, 6 stycznia 2021 r.

Komisja Europejska wydała dziś warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna. Jest to druga szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE. Komisja wydała to zalecenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i pozytywnej opinii naukowej od Europejskiej Agencji Leków (EMA), przygotowanych po dogłębnej analizie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości tej szczepionki.

Czytaj więcej: Komisja Europejska zatwierdziła drugą szczepionkę przeciwko COVID-19

Zagrożenia związane z nową mutacją wirusa

Już w 32 krajach stwierdzono nową mutację wirusa. Jest on wykrywany w organizmie w większej ilości niż poprzedni wariant.

W wypadku poprzedniej wersji wirusa około 10% osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, przebywając w odległości mniejszej niż 1,8 m przez co najmniej 15 min – wdychało wystarczająco dużo wirusa, aby się nim zarazić.

Czytaj więcej: Zagrożenia związane z nową mutacją wirusa

Nowa mutacja wirusa w Nigerii

W African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases (https://www.ace.edu.ng/ace/centres/acegid/ na Redeemer University w Nigerii zidentyfikowano dwie sekwencje SARS-CoV-2, które mają dotychczas nieopisywaną mutację w białku kolczastym. Mutacje zostały wykryte w dwóch próbkach pobranych 3 sierpnia i 9 października 2020 roku od osób z stanu Osun w Nigerii.

Czytaj więcej: Nowa mutacja wirusa w Nigerii