WHO o opiece długoterminowej

Usługi opieki długoterminowej są niezbędne dla osób, które doświadczają lub są zagrożone wystąpieniem znacznej utraty wewnętrznej zdolności i zmniejszonej zdolności funkcjonalnej z powodu choroby psychicznej lub fizycznej oraz niepełnosprawności. Ludzie w każdym wieku mogą potrzebować opieki długoterminowej, ale wraz ze starzeniem się światowej populacji, dorośli w wieku 60 lat lub starsi stanowią większą część użytkowników opieki długoterminowej.

<a href=

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

Szacuje się, że na całym świecie 142 miliony osób starszych nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, a dwie na trzy osoby starsze prawdopodobnie będą potrzebować opieki i wsparcia w pewnym momencie swojego życia. Kobiety, osoby mieszkające samotnie oraz osoby o niższym stanie zdrowia i statusie społeczno-ekonomicznym częściej wymagają usług opieki długoterminowej.

Zapotrzebowanie na usługi opieki długoterminowej może wykraczać poza samą osobę wymagającą opieki i obejmować także jej nieformalnych opiekunów. Opiekunami tymi są głównie kobiety, często starsze i same doświadczające spadku sprawności funkcjonalnej. Trudne do udźwignięcia skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego związane z częstą i intensywną opieką mają nieproporcjonalny wpływ na kobiety.

Odbudowa na rzecz zrównoważonego rozwoju i odporności: wzmocnienie zintegrowanego świadczenia opieki długoterminowej w regionie europejskim oraz w arkuszu informacyjnym na temat wpływu opieki na zdrowie i dobrostan nieformalnych opiekunów.

Źródło

https://www.who.int/europe/news-room/questions-and-answers/item/long-term-care

Oprac. Krystyna Knypl

GdL 7/2023

Tematyka starości na łamach GdL

Beata Niedźwiedzka

Bądź przygotowany na starość!

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1674-przygotuj-sie-na-starosc

Krystyna Knypl

Pamiętnik starszej pani: niedzielny poranek z milionerem

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1784-pamietnik-starszej-pani-niedzielny-poranek-z-milionerem