Zawroty głowy po szczepieniu przeciwko COVID-19

Krystyna Knypl, Beata Niedźwiedzka

Zawroty głowy są częstą przyczyną konsultacji z lekarzem,z  częstością występowania w ciągu całego życia wynoszącą 17%-30%. Do listy przyczyn powodujących zawroty głowy oprócz nieprawidłowości neurologicznych i laryngologicznych dopisano w osttanich latach szczepienie przeciwko COVID-19. W artykule "Vestibular syndromes after COVID‐19 vaccination: A prospective cohort study"  autorstwa J.Gerb i wsp. przeanalizowano historię choroby 4137 pacjentów, którzy zgłosili się między styczniem 2021 r. a kwietniem 2022 r. do Niemieckiego Centrum Zawrotów Głowy i Zaburzeń Równowagi na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium.

Ustalono, że u 72 pacjentów (średni wiek = 47 lat) objawy wystąpiły po szczepieniu COVID-19. Wszyscy zostali poddani wywiadowi medycznemu oraz badaniu neurologicznemu i neurootologicznemu z testem kalorycznym bithermal, testem wideo-impulsów głowy, ortoptyką i audiometrią. Diagnozy oparto na międzynarodowych kryteriach.

Ucho

Źródło ilustracji:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ucho

W doniesieniu Otologic Manifestations After COVID-19 Vaccination: The House Ear Clinic Experience autorstwa H.Wichova i wsp. autorzy piszą o dwukrotnie częstszym zgłaszaniu się pacjentów z powodu zawrotów głowy . U 30 pacjentów z 1325 wizyt klinicznych wystąpiły nowe lub znacznie nasilone objawy otologiczne, które rozpoczęły się wkrótce po szczepieniu przeciwko COVID-19. W grupie tej 18 pacjentów otrzymało szczepionkę Moderna, a 12 pacjentów szczepionkę Pfizer. Ich średni wiek wynosił 60,9±13,8 lat; 11 było kobietami, a 19 mężczyznami. Średni początek objawów wynosił 10,18 ± 9 dni po szczepieniu. Objawy obejmowały 25 pacjentów (83,3%) z utratą słuchu, 15 (50%) z szumami usznymi, ośmiu (26,7%) z zawrotami głowy i pięciu (16,7%) z zawrotami głowy. Jedenastu pacjentów miało wcześniejsze diagnozy otologiczne, w tym sześciu pacjentów z chorobą Menière'a, dwóch z autoimmunologiczną chorobą ucha wewnętrznego (AIED), a trzech z obydwoma chorobami.

Źródło: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9538778/ 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2023.1134540/full 

Krystyna Knypl, Beata Niedźwiedzka 

GdL 10/2023