Przezorny zawsze przygotowany...

Na stronie amerykańskiego portalu Global Biodefense ukazał się artykuł zatytułowany "SOCOM Seeks Development of Lightweight, Ruggedized Biomedical Tools" w którym czytamy:

Dowództwo Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych (USSOCOM) otworzyło nowe 5-letnie szerokie ogłoszenie agencyjne dotyczące badań i rozwoju w zakresie biomedycyny i wydajności człowieka (HT9425-23-S-SOC1).

Inwestycje technologiczne mają dalekosiężne zastosowanie w reagowaniu na masowe wypadki, medycynę ratunkową w przypadku klęsk żywiołowych oraz narzędziach diagnostycznych i triażowych.

Głównym celem programu USSOCOM Biomedical, Human Performance, and Canine Research Program jest identyfikacja i rozwój technik, produktów wiedzy i materiałów (urządzeń medycznych, leków i środków biologicznych) do wczesnej interwencji w urazach zagrażających życiu; przedłużona opieka w terenie; optymalizacja wydajności człowieka; medycyna/wydajność psów; zdrowie mózgu; odpowiedź immunologiczna; automatyzacja systematycznych przeglądów i metanaliz; oraz nowe leczenie stresu pourazowego, depresji i lęku.

Personel medyczny Sił Operacji Specjalnych kładzie nacisk na sprzęt medyczny, który jest mały, lekki, wytrzymały, modułowy, wielofunkcyjny i zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach. Sprzęt musi być łatwy w użyciu, wymagać minimalnej konserwacji i mieć niskie zużycie energii. Leki i substancje biologiczne powinny optymalnie nie wymagać chłodzenia lub innego specjalnego traktowania.

Badania  muszą być istotne dla potrzeb opieki zdrowotnej amerykańskich sił zbrojnych, członków rodzin amerykańskich sił zbrojnych, amerykańskich weteranów i ludności cywilnej.

Projekty muszą badać, stosować lub rozwijać nowatorskie podejścia, które będą diagnozować, leczyć i chronić personel specjalnych sił operacyjnych przed narażeniem na chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne i wysokowydajne materiały wybuchowe w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

<a href=

Źródło ilustracji https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BCak

Poszukiwane są nowatorskie koncepcje przenośnych i stabilnych środowiskowo zaawansowanych testów laboratoryjnych i diagnostycznych. Sprzęt powinien być wyjątkowo przenośny, wytrzymały, korzystać z ograniczonego zasilania zewnętrznego lub nie korzystać z niego wcale, a wszelkie odczynniki powinny być samowystarczalne i stabilne w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Preferowane będą propozycje, które są zorientowane na pracę w terenie, wytrzymałe, mają niewielką wagę / zajmują mało miejsca i mają niewielkie lub żadne wymagania dotyczące chłodzenia. Ponadto zachęcamy do stosowania nowatorskich rozwiązań bezprzewodowych, nadających się do transmisji lub skanowania, takich jak plastry, skanery/czytniki lub inne nieinwazyjne technologie.

 Główny nacisk kładziony jest na rozwój technik medycznych, farmaceutyków, środków biologicznych i trwałych, szybko rozmieszczanych czujników lub urządzeń medycznych do rozszerzonej opieki wykraczającej poza początkową resuscytację urazową, w tym chirurgię surową / do przodu podczas pracy na obszarach endemicznych chorób, gdzie ewakuacja ofiar jest opóźniona lub niedostępna. Ponadto propozycje, które badają lub rozwijają bezprzewodowe biosensory, powinny wykazywać możliwości monitorowania fizjologicznego, w tym między innymi tętna, ciśnienia krwi, pulsoksymetrii, częstości oddechów, kapnografii, temperatury rdzenia, zmienności tętna i wskaźnika rezerwy kompensacyjnej. Badania i rozwój urządzeń i czujników powinny obejmować lub planować możliwość transmisji (Bluetooth) do urządzeń przenośnych i tabletów z systemem Android.

Zagrożeni obejmują toksyczne chemikalia przemysłowe/toksyczne materiały przemysłowe (TIC/TIM), narażenie na ołów, patogeny przenoszone przez żywność i wodę, toksyny, czynniki biologiczne i narażenie na materiały radiologiczne. Proponowane projekty muszą koncentrować się na opracowywaniu nowatorskich metod i urządzeń do szybkiej identyfikacji i analizy narażenia na zagrożenia. Badania muszą wspierać rozwój i analizę podręcznych, odpornych na warunki terenowe i stabilnych środowiskowo urządzeń analitycznych, urządzeń monitorujących, dozymetrii, testów do szybkiej identyfikacji na miejscu oraz analizy w czasie rzeczywistym zagrożeń w powietrzu, wodzie i glebie, które mogą stanowić ostre lub przewlekłe zagrożenie dla zdrowia personelu specjalnuych sił operacyjnych. Należy rozważyć opracowanie małych, lekkich i programowalnych bezzałogowych pojazdów podwodnych i bezzałogowych statków powietrznych  w celu przeprowadzenia analizy środowiskowej zagrożeń w wodzie, powietrzu i glebie. Bezzałogowe pojazdy podwodne i bezzałogowe statki powietrzne muszą być zdolne do przemieszczania się do wyznaczonych lokalizacji, przeprowadzania analizy zagrożeń, przesyłania danych i powrotu do bazy początkowej.

Badania nad zdrowiem mózgu obejmują m.in:  rozwój i walidację narzędzi oceny neurokognitywnej testów bazowych, kompleksowej historii objawów, zbierania narażenia na podmuchy i monitorowanie wpływu, określenie bezpiecznych  akceptowalnych limitów ekspozycji na wybuch, opracowanie i walidacja  możliwości łatwej identyfikacji/diagnozowania łagodnego, umiarkowanego i ciężkiego urazowego uszkodzenia mózgu, metody zapobiegania, badania przesiewowego, monitorowania i korygowania dysfunkcji neuroendokrynnych, metody zapobiegania neuroendokrynnych, metody zapobiegania uszkodzenia mózgu od uderzenia i wybuchu, takie jak przeprojektowanie hełmów, kamizelek kuloodpornych i amunicji, opracowanie farmaceutycznych w celu zapobiegania i/lub leczenia urazów mózgu, walidacja strategii zapobiegania urazom mózgu oraz rozwój narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji o powrocie do służby. narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji.

 Źródło:

https://globalbiodefense.com/2023/07/29/socom-seeks-development-of-lightweight-ruggedized-biomedical-tools/

Opracowanie Krystyna Knypl

Piśmiennictwo do urazowego szkodzenia mózgu ( ang. traumatic brain injury)

https://www.scribd.com/book/469215012/Biomarkers-for-Traumatic-Brain-Injury?utm_medium=cpc&utm_source=google_pmax&utm_campaign=3Q_Google_Performance-Max_RoW&utm_term=&utm_device=c&gclid=EAIaIQobChMI2re_y4-9gAMVzZeDBx1Dkw07EAAYAyAAEgJfr_D_BwE

Blood biomarkers for mild traumatic brain injury: a selective review of unresolved issues https://biomarkerres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40364-021-00325-5

Biomarkers in traumatic brain injury (TBI): a review

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231511/

GdL 8/2023